Типовий навчальний план І програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ііі-іvрівня акредитації з фаху „загальна практика-сімейна медицина” київ 2006 icon

Типовий навчальний план І програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ііі-іvрівня акредитації з фаху „загальна практика-сімейна медицина” київ 2006


Схожі
Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних...
Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних...
Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних...
Типовий навчальний план та програма інтернатури випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ...
Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних...
Типовий навчальний план та програма інтернатури для випускників вищих медичних закладів освіти...
Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних...
Типовий навчальний план І програма інтернатури випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ іv...
Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних...
Типовий навчальний план та програма інтернатури випускників вищих медичних закладів освіти ш-iv...
Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних...
Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних...Загрузка...
страницы: 1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   45
повернутися в початок
скачать
^

МОДУЛЬ VIII.ПСИХІАТРІЯ


Змістові модулі:

 1. Психіатрія
  • Психіатрія


Конкретні цілі:

  • Оволодіння основними методами обстеження хворих з патологією психіки.

  • Проводити скринінг найбільш розповсюджених психічних розладів серед населення дільниці.

  • Своєчасне виявлення та проведення диференційної діагностики у хворих з пограничними станами.

  • Виявлення та проведення первинної діагностики маскованих депресій.

  • Ведення пацієнтів з алкогольною залежністю на амбулаторно-поліклінічному етапі.

  • Ведення наркозалежних і пацієнтів на токсикоманію на амбулаторно-поліклінічному етапі.

  • Тактика ведення хворих на епілепсію.

  • Оцінка суіцидальних станів у пацієнтів. Розробка профілактичних заходів.

  • Тактика ведення хворих на шизофренію на амбулаторному етапі.

  • Виконувати проведення освідчення на предмет алкогольного сп’яніння.

  • Надавати невідкладну допомогу при алкогольному та наркологічному отруєнні, епілептичному статусі та судомних синдромах, психомоторному збудженні, суіцидальних спробах.
   1. ^

    Основні методи обстеження хворих на патологію психіки.


Визначення мотивації звернення хворого до спеціаліста і опис проблеми. Етапність ведення співбесіди з пацієнтом і виявлення клінічних проявів хвороби. Діагностика проблем пацієнта. Умови скерування хворого до психіатра.
   1. ^

    Алгоритми скринінгу та тактика ведення хворих із найбільш розповсюдженими психічними розладами


Неврастенія (хронічна втома). Соматоформні розлади. Тривога, безпідставний страх. Посттравматичний стресовий розлад. Депресії. Розлади сну. Розлади травної поведінки. Психічні розлади у осіб похилого віку. Суіцидальна поведінка. Основні фактори ризику розвитку функціональних порушень нервово-психічної діяльності у людей. Значимість психічної травми, як основної причини погранічних станів. Основні види та клінічні прояви. Ведучі діагностичні ознаки. Причини та особливості проявів. Програми індивідуальної реабілітації хворих. Диференційна діагностика. Основні види лікування. Психотерапевтичні заходи.
   1. ^

    Ведення пацієнтів з алкогольною залежністю на амбулаторно-поліклінічному етапі


Генетичні та соціально-психологічні аспекти розвитку алкоголізму. Клінічні ознаки алкогольного сп'яніння і алкоголізму. Особливості алкоголізму у жінок. Вікові аспекти алкоголізму. Основні діагностичні і соматоневрологічні ознаки алкоголізму. Клінічні прояви алкогольних психозів. Принципи ведення алкогользалежних хворих на амбулаторному етапі: дезінтоксикаційна і загальнозміцнювальна терапія. Складання плану профілактичних та реабілітаційних заходів у хворих з алкогольною залежністю на догоспітальному етапі.
   1. ^

    Ведення наркозалежних і хворих на токсикоманію на амбулаторно-поліклінічному етапі


Визначення поняття "наркоманія" і "токсикоманія". Етико-правові аспекти накоманії і токсикоманії. Аналіз факторів ризику розвитку накоманії і токсикоманії: медіко-біологічні та соціально-психологічні. Класифікація речовин, що можуть викликати наркотичну залежність і токсикоманію. Клінічні особливості і основні діагностичні ознаки розвитку накоманії і токсикоманії. Складання плану реабілітаційних заходів.
   1. ^

    Тактика ведення хворих на епілепсію


Аналіз факторів ризику розвиткї епілепсії. Основні клінічні прояви і ускладнення епілепсії. Надання невідкладної допомоги при епілептичному статуті. Індивідуальні програми ведення хворих на епілепсію. Реабілітаційні заходи.
   1. ^

    Оцінка суіцидальних станів у пацієнтів


Визначення терміну "суіцидальна поведінка" та її ступенева оцінка. Оцінка суіцидальності (особисті якості, сімейний анамнез, стресові фактори, психіатрічні хвороби). Програми для оцінки суіцидального ризику. Складення анамнезу психіатричних проблем. Оцінка психіатричного статуту пацієнта і суіцидального потенціалу. Профілактичні та реабілітаційні заходи, спрямовані на попередження суїциду.
   1. ^

    Психотичні розлади (шизофренія)


Аналіз факторі вризику розвитку захворювання. Характерні клінічні прояви шизофренії. Соціальна та професійна дисфункція. Диференційна діагностика гострого та рецидивуючого психозу. Можливі побічні дії основних антипсихотичних засобів. Підтримуюча психотерапія та суспільні програми.
   1. ^

    Клінічна фармакологія психотропних засобів


Орієнтовна структура залікового кредиту модулю VIII “ ПСИХІАТРІЯ”

Тема

Лекції

Практичні заняття

^ Семінар­ські заняття

Самостійна робота

Види контролю

Очний

Заочний

^ Змістовий модуль 40. Психіатрія

Основні методи обстеження хворих з патологією психіки
2

2Поточний контроль

Алгоритми скринінгу та тактика ведення хворих із найбільш розповсюдженими психічними розладами

2

10
6

4

Поточний контроль

Ведення пацієнтів з алкогольною залежністю на амбулаторно-поліклінічному етапі
22

Поточний контроль

Ведення наркозалежних і хворих на токсикоманію на амбулаторно-поліклінічному етапі
2
2

2

Поточний контроль

Тактика ведення хворих на епілепсію
2

1
2

Поточний контроль

Оцінка суіцидальних станів у пацієнтів
23

Поточний контроль

Психотичні розлади (шизофренія)
2

1

3
Поточний контроль

Клінічна фармакологія психотропних засобів2

2

2

Поточний контроль

^ Контроль знань по модулю VIII
2

^ Всього по змістовому модулю 40

2

24

6

13

15
Практична робота на базі стажування

30

Всього годин - 90

Всього кредитів EKTS – 3,0

^ ВСЬОГО ПО МОДУЛЮ VIII

2

24

6

13

15

2

^ Всього практичної роботи на базі стажування по модулю VIII

30

Всього годин – 90

^ Всього кредитів EKTS – 3,0

Тематичний план лекцій кредиту модулю VIII “ ПСИХІАТРІЯ”Тема

Кількість годин

^ Змістовий модуль 40. Психіатрія

  1

Найбільш розповсюджені психічні розлади в практиці сімейного лікаря.

2
Всього по змістовому модулю 40

2
^ ВСЬОГО ПО МОДУЛЮ VIII

2

Тематичний план практичних занять кредиту модулю VIII “ ПСИХІАТРІЯ”Тема

Кількість годин

^ Змістовий модуль 40. Психіатрія

1

Консультування хворих з патологією психіки

2

2

Неврастенія (хронічна втома)

2

3

Соматоформні розлади

4

4

Депресія

2

5

Тривога, безпідставний страх

2

6

Алкоголізм

2

7

Наркоманія та токсикоманія

2

8

Епілепсія

2

9

Суїцидальна поведінка

2

10

Шизофренія

2
^ Контроль знань по модулю VIII

2
Всього по змістовому модулю 40

24
Практична робота на базі стажування

30
^ ВСЬОГО ПО МОДУЛЮ VIII

24
Всього практичної роботи на базі стажування по модулю VIII

30

Тематичний план семінарських занять кредиту модулю VIII “ ПСИХІАТРІЯ”Тема

Кількість годин

^ Змістовий модуль 40. Психіатрія

  1

Скринінг населення з метою виявлення найбільш розповсюджених психічних розладів.

2

  2

Епілепсія

1

  3

Шизофренія

1

  4

Клінічна фармакологія психотропних засобів

2
Всього по змістовому модулю 40

6
^ ВСЬОГО ПО МОДУЛЮ VIII

6

Завдання для самостійної роботи слухачів модулю VIII “ ПСИХІАТРІЯ”Тема

Кількість годин

Очний

Заочний

^ Змістовий модуль 40. Психіатрія

1

Підготувати реферат на тему: "Седативні засоби рослинного походження. Можливості застосування".

2
2

Підготувати реферат на тему: "Нефармакологічні методи корекції у хворих на депресивні стани”.
2

3

Скласти алгоритм надання допомоги хворим з психічними розладами осіб похилого віку.

2
4

Скласти алгоритм надання допомоги хворим з пост травматичним стресовим розладом.

2
5

Скласти алгоритм надання допомоги хворим з порушеннями харчової поведінки.

2
6

Підготувати реферат на тему: "Можливості підтримуючого лікування хворим з порушенням сну”.
2

7

Підготувати огляд літератури на тему: "Можливі пускові механізми розвитку депресивних станів"
2

8

Підготувати план психосоціальної реабілітації хворим з наркозалежністю та токсикоманією

2
9

Підготувати план психосоціальної реабілітації хворим з алкоголізмом
2

10

Підготувати реферат на тему: "Наркоманія та поведінкові реакції в дитячому віці”
2

11

Аналіз 5-7 історій хвороб хворих на шизофренію

3
12

Аналіз 5 історій хвороб хворих на епілепсію
2

13

  Підготувати реферат на тему: "Профілактичні та реабілітаційні заходи, спрямовані на попередження суїциду”.
3
^ Всього по змістовому модулю 40

13

15
^ ВСЬОГО ПО МОДУЛЮ VIII

13

15
залишити коментар
Сторінка35/45
Дата конвертації11.09.2011
Розмір5.59 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   45
плохо
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх