Типовий навчальний план І програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ііі-іvрівня акредитації з фаху „загальна практика-сімейна медицина” київ 2006 icon

Типовий навчальний план І програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ііі-іvрівня акредитації з фаху „загальна практика-сімейна медицина” київ 2006


Схожі
Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних...
Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних...
Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних...
Типовий навчальний план та програма інтернатури випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ...
Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних...
Типовий навчальний план та програма інтернатури для випускників вищих медичних закладів освіти...
Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних...
Типовий навчальний план І програма інтернатури випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ іv...
Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних...
Типовий навчальний план та програма інтернатури випускників вищих медичних закладів освіти ш-iv...
Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних...
Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних...Загрузка...
страницы: 1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   45
повернутися в початок
скачать
^

Хвороби органів травлення у дітей


Конкретні цілі:

  • Володіти методикою збору анамнезу, клінічного та інструментального обстеження хворих з ураженням органів травлення у дітей;

  • Виявити, систематизувати, проаналізувати, провести диференційну діагностику основних симптомів ураження органів травлення у дітей та встановити попередній діагноз;

  • Володіти знаннями з питань призначення лабораторних та інструментальних методів дослідження уражень органів травлення у дітей та адекватно аналізувати отримані результати;

  • Проводити своєчасну діагностику захворювання стравоходу, диференційну діагностику основних симптомів захворювання стравоходу, функціональних та органічних уражень у дітей.

  • Проводити своєчасну діагностику захворювань шлунка та дванадцятипалої кишки у дітей, призначити обстеження та проаналізувати результати лабораторних та інструментальних показників обстеження, знати покази для своєчасного направлення до стаціонару, мати плани диспансерного нагляду за дітьми із захворюваннями шлунка та дванадцятипалої кишки;.

  • Проводити своєчасну діагностику захворювань печінки та жовчовивідних шляхів, направити на обстеження в обсязі лабораторних та інструментальних методів та проаналізувати отримані результати;.

  • Проводити своєчасну діагностику захворювань підшлункової залози, володіти методами лабораторної та аналізувати дані інструментального обстеження функції підшлункової залози;

  • Знати, вміти виявити клінічні ознаки захворювань тонкої та товстої кишки, провести диференційний діагноз між функціональними та органічними ушкодженнями тонкої та товстої кишки;

  • Володіти принципами діагностики, знати клінічні ознаки основних гельмінтозів у дітей, вміти назначити та проконтролювати результати лікування;

  • Володіти принципами диспансерного нагляду за дітьми з ураженням шлунково-кишкового тракту, показаннями до направлення на лікування та реабілітацію на санаторно-курортне лікування.
   1. ^

    Семіотика захворювань та анатомо-фізіологічні особливості шлунково-кишкового тракту у дітей


Анатомічні особливості шлунково-кишкового тракту у дітей у різні вікові періоди. Фізіологія травлення. Фази шлункової секреції. Функції печінки, підшлункової залози, кишок. Семіотика захворювань шлунково-кишкового тракту у дітей у різні вікові періоди. Володіння методами клінічного обстеження шлунково-кишкового тракту (скарги, сбір анамнезу, огляд, перкусія, пальпація).
   1. ^

    Функціональні методи дослідження функції шлунково-кишкового тракту у дітей


Основні лабораторні показники нормальної функціональної активності шлунково-кишкового тракту. Методика дуоденального зондування, вміння проаналізувати результати. Показання до проведення та вміння проаналізувати результати фіброгастроскопії, рентгенологічних методів обстеження, ректороманоскопії, колоноскопії, ультразвукового обстеження хворої дитини.
   1. ^

    Захворювання стравоходу у дітей


Клініка та діагностика функціональних та органічних уражень стравоходу у дітей. Методи обстеження. Призначення та контроль лікування дітей із ураженням стравоходу. Особливості реабілітації, диспансеризації дітей з ураженням стравоходу. Показання для скерування пацієнтів до педіатра, лікаря-гастроентеролога та інших фахівців.
   1. ^

    Захворювання шлунку та дванадцятипалої кишки у дітей


Клінічні ознаки захворювань шлунка та дванадцятипалої кишки у дітей, методи обстеження та аналіз результатів лабораторних та інструментальних показників обстеження Покази для своєчасного направлення до стаціонару, плани диспансерного нагляду за дітьми із захворюваннями шлунка та дванадцятипалої кишки. Показання для скерування пацієнтів до педіатра, лікаря-гастроентеролога та інших фахівців.
   1. ^

    Захворювання печінки та жовчно-вивідних шляхів у дітей


Діагностика захворювань печінки та жовчовивідних шляхів у дітей. Направлення на обстеження в обсязі лабораторних та інструментальних методів та аналіз отриманих результатів. Призначення та контроль лікування. Диспансерний нагляд за дітьми із ураженням жовчовивідних шляхів. Показання для скерування пацієнтів до педіатра, лікаря-гастроентеролога та інших фахівців.
   1. ^

    Захворювання підшлункової залози у дітей


Діагностика захворювань підшлункової залози, дітей, методи лабораторного обстеження та аналіз даних інструментального обстеження функції підшлункової залози. Призначення лікування органічних уражень підшлункової залози, диспансерний нагляд за дітьми із хронічними ураженнями підшлункової залози. Показання для скерування пацієнтів до педіатра, лікаря-гастроентеролога та інших фахівців.
   1. ^

    Захворювання тонкої та товстої кишки у дітей


Клінічні ознаки захворювань тонкої та товстої кишки у дітей. Диференційний діагноз між функціональними та органічними ушкодженнями тонкої та товстої кишки. Дисбактеріоз кишок. Синдром мальабсорбції у дітей. Показання для скерування пацієнтів до педіатра, лікаря-гастроентеролога та інших фахівців.
   1. ^

    Гельмінтози у дітей


Клінічні ознаки, принципи діагностики основних гельмінтозів у дітей. Лікування та контроль лікування. Профілактика гельмінтозів у сім'ї. Показання для скерування пацієнтів до педіатра, лікаря-гастроентеролога та інших фахівців.
   1. ^

    Синдром болю в червневій порожнині


Причини болю в червневій порожнині. Диференційна діагностика симптомів гострого болю в животі. Клінічне обстеження, показання для вчасного направлення хворого для стаціонарного обстеження. Показання для скерування пацієнтів до педіатра, лікаря-гастроентеролога, дитячого хірурга та інших фахівців.

Орієнтовна структура залікового кредиту змістового модулю 29 «Хвороби органів травлення у дітей»

Тема

Лекції

^ Практич­ні заняття

Семінар­ські заняття

Самостійна робота

^ Види контролю

очний

заочний

Семіотика захворювань та анатомо-фізіологічні особливості шлунково-кишкового тракту у дітей.
2
3

4

Поточний контроль

Функціональні методи дослідження функції шлунково-кишкового тракту у дітей
2
4

2

Поточний контроль

Захворювання стравоходу у дітей
12

Поточний контроль

Захворювання шлунку та дванадцятипалої кишки у дітей
2

2

2

4

Поточний контроль

Захворювання печінки та жовчно-вивідних шляхів у дітей
2

2

2

4

Поточний контроль

Захворювання підшлункової залози у дітей
2
2

2

Поточний контроль

Захворювання тонкої та товстої кишки у дітей
2
2
Поточний контроль

Гельмінтози у дітей
22

Поточний контроль

Синдром болю в червневій порожнині у дітей
22

Поточний контроль

^ Контроль засвоєння змістового модулю 29
2

^ Всього по змістовому модулю 29

-

19

4

15

22
Практична підготовка на базі стажування
30

Всього годин - 90

^ Всього кредитів EKTS – 3,0

Тематичний план семінарських занять змістового модулю 29 «Хвороби органів травлення у дітей»Тема

Кількість годин

1

Захворювання шлунку та дванадцятипалої кишки у дітей

2

2

Захворювання печінки та жовчно-вивідних шляхів у дітей

2
^ Всього по змістовому модулю 29

4

Тематичний план та практичних занять змістового модулю 29 «Хвороби органів травлення у дітей»Тема

Кількість годинСеміотика захворювань та анатомо-фізіологічні особливості шлунково-кишкового тракту у дітей

2Функціональні методи дослідження функції шлунково-кишкового тракту у дітей

2Захворювання стравоходу у дітей

1Захворювання шлунку та дванадцятипалої кишки у дітей

2Захворювання печінки та жовчно-вивідних шляхів у дітей

2Захворювання

підшлункової залози у дітей

2Захворювання тонкої та товстої кишки у дітей

2Гельмінтози у дітей

2Синдром болю в червневій порожнині у дітей

2^ Контроль засвоєння змістового модулю 29

2
Всього по змістовому модулю 29

19
^ Практична підготовка на базі стажування

30

Завдання для самостійної роботи змістового модулю 29 «Хвороби органів травлення у дітей»Тема

Кількість годин

очний

Заочний

1.

Написання реферативної доповіді за темою: Семіотика захворювань та анатомо-фізіологічні особливості шлунково-кишкового тракту у дітей
4

2.

Засвоєння практичних навичок здійснення функціональних методів дослідження функції шлунково-кишкового тракту у дітей

2
3.

Трактування параклінічних показників у хворих дітей з гастроентерологічною патологією. Робота з історіями хвороби

2

2

4

Аналіз історій хвороб дітей з проявами захворюваннями шлунку та дванадцятипалої кишки у дітей, курація тематичних хворих, трактування параклінічних показників.

2
5

Скласти план ведення хворої дитини на хронічний гастродуоденіт в умовах амбулаторії сімейного лікаря.
2

6

Аналіз історій хвороб дітей з проявами захворюваннями печінки та жовчно-вивідних шляхів у дітей, курація тематичних хворих, трактування параклінічних показників.

2
7

Скласти план ведення дитини з проявами ДЖВШ в умовах амбулаторії сімейного лікаря.
2

8.

Аналіз історій хвороб дітей з проявами захворюваннями тонкої та товстої кишки, курація тематичних хворих, трактування параклінічних показників.

2
9.

Аналіз медичної документації дітей, що стоять на диспансерному обліку з приводу захворювань шлунку та дванадцятипалої кишки, трактування параклінічних показників.
2

10.

Аналіз медичної документації дітей, що стоять на диспансерному обліку з приводу захворювань підшлункової залози у дітей, трактування параклінічних показників.
2

11.

Аналіз медичної документації дітей, що стоять на диспансерному обліку з приводу захворювань печінки та жовчно-вивідних шляхів, трактування параклінічних показників.
2

12.

Засвоєння практичних навичок, алгоритму дій по наданню допомоги при ацетонемічному синдромі у дітей

2
13.

Написання реферативної доповіді за темою: «Захворювання стравоходу у дітей»
2

14.

Написання реферативної доповіді за темою: «Гельмінтози у дітей »
2

15.

Написання реферативної доповіді за темою: «Синдром болю в червневій порожнині у дітей»
2

16.

Написання реферативної доповіді за темою: «Диспансерний нагляд за дітьми з ураженням шлунково-кишкового тракту, особливості санаторно-курортне лікування».

3
.

Всього по змістовому модулю 29

15

22
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   45
плохо
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх