З виконання Державної цільової програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції на 2008 2011 роки за 2009 рік icon

З виконання Державної цільової програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції на 2008 2011 роки за 2009 рік


Схожі
Звітність цовв за 2008 рік щодо виконання Державної цільової програми інформування громадськості...
Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України...
Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України...
З виконання Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської...
Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України...
Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України...
Заплановані заходи в рамках Програми та реалізовані заходи на загальнонаціональному та...
Виконавці
Кабінет міністрів україни...
Заплановані заходи в рамках Програми та реалізовані заходи на загальнонаціональному та...
Про стан виконання Державної програми інформування громадськості з питань європейської...
Зміст заходу Держпрограми Виконання Проведення прес-конференцій...Загрузка...
скачать


Додаток № 1

до листа Держкомтелерадіо України


від «___» ___________ № ___________


ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання Державної цільової програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції на 2008 – 2011 роки

за 2009 рік


Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника за 2009 рік

Найменування

заходу

Головний розпорядник

бюджетних

коштів

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Стан виконання заходу

Фінансування за 2009 рік, тис. грн.

1. Запровадження моніторингу громадської думки та проведення її всебічного аналізу


кількість досліджень

2

1) проведення соціологічними компаніями на конкурсній основі кожного півріччя загальнонаціональних репрезентативних досліджень ставлення населення до політики євроатлантичної інтеграції та аналіз їх результатів

Держкомтелерадіо

Державний бюджет

Захід виконано

Держкомтелерадіо

Відповідно до Договору №1 від 10.09.2009р на замовлення Держкомтелерадіо Науково-виробничим Центром з інформаційних проблем територій ІППММ ім.Я.Підстригача НАНУ проведено відповідне соціологічне дслідження на тему: «Динаміка змін ставлення українського суспільства до перспектив євроатлантичної інтеграції України»

З метою визначення ставлення населення України в цілому, територіальних адміністративних одиницях та окремих її регіонах (Захід, Центр, Схід, Південь, Північ) до можливого вступу України в НАТО та динаміки зміни цього, в жовтні - грудні 2009 року було виконано дослідження щодо динаміки зміни ставлення українського суспільства до перспектив євроатлантичної інтеграції України. Дослідження включало соціологічне опитування з охопленням усіх регіонів України, обробку й аналіз результатів опитування, порівняння з аналогічними результатами попередніх років.

Соціологічні опитування виконувалися методом формалізованого інтерв'ю за стандартною анкетою за місцем проживання респондента. Основне опитування проводитилося в усіх адміністративно-територіальних одиницях (24 області, АР Криму, містах Києві та Севастополі) з дотриманням пропорцій розподілу населення за типами поселення відповідно до його частки в кожному з регіонів. Теоретична похибка основного опитування на загальноукраїнському рівні не перевищуває 1,5 % при 95 %-му рівні значимості

Опитування виконано 30.10.2009 - 5.11.2009.

Загальний обсяг пропорційної вибірки 2746 респондентів

Найбільш важливим досягненням 2009 року є те, що вперше кількість українців, які є противниками НАТО, становила менше 50% (48,2%).


Додатково:

За інформацією Кіровоградської ОДА

Відповідно до замовлення облдержадміністрації Центрально-Українською соціологічною лабораторією проведено соціологічне дослідження на тему: “Громадська думка населення Кіровоградщини”, у четвертому розділі якого (“Зовнішньополітичні орієнтації населення області”) проаналізовано ставлення населення регіону до проблем і перспектив євроатлантичної інтеграції України. Опитано 400 респондентів, постійних мешканців області.

За результатами дослідження з’ясовано ставлення кіровоградців до вступу України до НАТО:

швидше позитивно: 36,2% (обласний центр), 25,2% (районний центр), 20,5% (сільська місцевість).


^ За інформацією Херсонської ОДА

У червні 2009 року управлінням з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації розроблено соціологічну анкету, проведено опитування жителів районів області щодо їх ставлення до євроінтеграційних процесів в Україні, у тому числі можливого вступу України до НАТО, рівня поінформованості населення про діяльність Північноатлантичного Альянсу. В опитуванні взяло участь 900 осіб. Так, до можливого вступу України до НАТО позитивно ставляться 23,5% опитаних, негативно – 51,2%, утруднилися з відповіддю – 25,3%. 6,5% респондентів зазначили, що вони дуже добре поінформовані про діяльність
кількість

2

2) проведення разом з громадськими організаціями моніторингу і відповідного аналізу загальнодержавних і регіональних засобів масової інформації щодо висвітлення питань євроатлантичної інтеграції

Держкомтелерадіо

Державний бюджет

Захід виконано

Держкомтелерадіо

Тематика євроатлантичної інтеграції України досліджується відділом моніторингу ЗМІ Укртелерадіопресінституту четвертий рік і проводиться комплексно двома соціологічними методами: експертні опитування із зазначеної тематики (з 2006 року) та контент-аналіз повідомлень, що висвітлюють тему євроінтеграції України на Інтернет-сайтах українських мас-медіа (з 2007 року). Мета останнього - дослідити рівень інформаційної насиченості електронних ЗМІ матеріалами про НАТО, проаналізувати їх тематику та визначити тональність повідомлень, які розкривали цілі та завдання Альянсу, а також участь українських ЗМІ в реалізації державної політики з питань євроатлантичної інтеграції.

За цей період оглянуто та проаналізовано 380 електронних засобів масової інформації. Вони виявилися найбільш наповненими інформацією, що включала поняття «НАТО», «Альянс» та «євроатлантична інтеграція». Їх загальна кількість за ці роки склала 10963 повідомлень. Переважна більшість – це офіційні заяви, рішення, зустрічі та візити, державні, громадські та військові заходи, коментарі політиків, позиції ЗМІ та експертні оцінки.

Висвітлення теми НАТО на українських інтернет-сайтах, впродовж моніторингу, відбувалося з різною інтенсивністю. Найбільш інформаційно насиченим був 2008 рік. Цьому сприяли квітнева зустріч керівників НАТО в Бухаресті та очікування політиками та громадськістю грудневого самміту НАТО, на якому, як передбачалося, Україна мала отримати ПДЧ.. Після грудневого самміту у Брюсселі також спостерігалося значне збільшення повідомлень на тему «Україна – Росія – НАТО». У 2009 році за темою дослідження оглянуто 147 джерел інформації та опрацьовано 2940 повідомлень (відповідно: січень-березень – 1654, жовтень-грудень – 1288). Серед них 2198 відповідали меті дослідження. Матеріали, які містили приклади з життя країн - членів НАТО (позитивні або негативні) або обґрунтовано доводили необхідність вступу України до Альянсу, аналізувалися також і за тональністю. Групи документів, в яких поняття «НАТО» та «євроатлантична інтеграція» лише згадувалися, а також ті, що відображали стосунки Альянсу з іншими країнами (таких було 742), не аналізувалися.

У порівнянні з даними 2008 року кількість матеріалів, які висвітлювали тематику євроатлантичної інтеграції нашої держави в електронних ЗМІ, скоротилася майже удвічі. Зберігаючи позиції лідерів, кількість публікацій у виданнях УНІАН, УКРІНФОРМ, «Новинар», «Кореспондент.net», «РБК-Україна», «Європейський простір», «Євроатлантична Україна», «Україна–НАТО» та Всесвітня служба «УТР» також помітно зменшилася.
кількість заходів

3

3) вивчення досвіду держав-членів НАТО у сфері забезпечення ефективного цивільного та демократичного контролю за сектором оборони і безпеки, розроблення пропозицій щодо посилення такого контролю в Україні

МЗС

Державний бюджет

Захід не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування


Додатково:

За інформацією НЦ ЄАІ

9 червня 2009 р в Києві відбувся круглий стіл «Громадська дипломатія в добу кібервоєн: виклики для НАТО, Євросоюзу й України», на якому обговорювалось: що таке громадська дипломатія; досвід НАТО в перебудові інформаційної політики; протистояти кібертероризму; чи можлива «мереживі війни»; кібервійна проти Естонії: уроки для Альянсу, ЄС, і України.

10 серпня 2009 р. в Одесі пройшов "круглий стіл" "Діалог Україна-НАТО. Досвід співпраці громадських організацій та державних установ країн НАТО з охорони навколишнього середовища". Учасники розглядали питання досвіду країн-членів НАТО та європейської практики подолання наслідків екологічних проблем, проблеми утилізації відходів шкідливих виробництв, взаємодії та співпраці громадських організацій і державних установ України з охорони довкілля, а також розв’язання екологічних та прикордонних конфліктів в Європі.
кількість заходів

1

4) проведення щороку засідання за круглим столом за участю громадських організацій з метою аналізу ефективності діяльності органів влади, відповідальних за виконання програми

Держкомтелерадіо

Державний бюджет

Захід виконано

Держкомтелерадіо

10 червня 2009 року Центр євроатлантичної інтеграції в м. Дніпропетровську та Громадська Асоціація «Ягелло-2000» (Чеська Республіка) за сприяння Держкомтелерадіо в рамках проекту «Євроатлантичний інтеграційний центр в м. Дніпропетровську» провели круглий стіл: «Підвищення ефективності діяльності громадських організацій України щодо євроатлантичної інтеграції України». Одним з питань порядку денного передбачено розгляд умов сертифікації Центрів України з питань євроатлантичної інтеграції. Національним Центром з питань євроатлантичної інтеграції України представлено на розгляд керівників інформаційних центрів проект Положення про сертифікацію Інформаційних центрів з питань євроатлантичної інтеграції. Під час круглого столу відбувся обмін досвідом між керівниками громадських та інших організацій України, які впроваджують зовнішньополітичний курс держави, спрямований на вступ до НАТО. Участь в проведенні заходу взяли представники Міністерства освіти і науки України, Міністерства закордонних справ України, громадських організацій з різних областей України та іноземних держав, представники Національного центру євроатлантичної інтеграції України, Центру інформації та документації НАТО в Україні, Громадської ліги Україна – НАТО, Атлантичної ради України.


Додатково:

За інформацією НЦ ЄАІ

Протягом звітного періоду під час публічних заходів громадських організацій розглядались питання пов’язані з аналізом ефективності діяльності органів державної влади з виконання Програми.
кількість

1

5) проведення моніторингу виконання Програми


Уповноважений Кабінетом Міністрів орган

Не потребує коштів з державного бюджету

Захід виконано

Держкомтелерадіо

На постійній основі Державним комітетом телебачення і радіомовлення України проводиться моніторинг виконання Держпрограми.

З метою підвищення ефективності виконання Програми Держкомтелерадіо розроблено Регламент висвітлення на офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади виконання Державної цільової програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2008-20011 роки та питань євроатлантичної інтеграції України. Цей документ встановлює систему правил, спрямовану на підвищення результативності інформування громадськості в рамках вищезгаданої Програми.

Положення регламенту враховують вимоги Закону України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 року № 2657, «Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 року № 3, а також «Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади» затвердженого спільним наказом Держкомтелерадіо та Держкомзв’язку 25 листопада 2002 № 327/225, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2002 року за №1022/7310.

За поданням Держкомтелерадіо Кабінет Міністрів України рекомендував центральним та місцевим органам виконавчої влади у подальшій роботі користуватися вимогами Регламенту (доручення КМУ №61398/1/1-09 від 09.11.2009).

У березні 2009 року Держкомтелрадіо надано КМУ проміжків звіт про стан виконання Держпрограми.
кількість досліджень


1

6) проведення періодичних соціологічних досліджень ставлення працівників органів внутрішніх справ до євроатлантичної інтеграції

МВС

Державний бюджет

Захід не виконано

кількість досліджень

1

7) проведення періодичних соціологічних досліджень ставлення військовослужбовців до євроатлантичної інтеграції

Міноборони

Державний бюджет

Захід виконано

Проведено 1 опитування військовослужбовців різних категорій.

(Інформацію щодо результатів даного опитування не надано)

2. Розроблення та впровадження дієвого механізму інформування громадськості про доцільність євроатлантичної інтеграції України

кількість центрів
1) утворення на конкурсній основі Центру інформаційної підтримки інтересів України із включенням до його складу провідних експертів, журналістів, представників громадських організацій, забезпечення його діяльності

МЗС

Державний бюджет

Захід не виконано

кількість бюро2) утворення на конкурсній основі в 2008 році на базі Центру інформаційної підтримки інтересів України у кожному регіоні «бюро спікерів» з питань євроатлантичної інтеграції та сприяння їх діяльності

МЗС

Місцеві держадміністрації

Державний бюджет


Місцеві бюджети

Захід не виконано


Додатково:

За інформацією Волинської ОДА

На базі Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти створено Волинський обласний центр євроатлантичної інтеграції.

З метою якісного інформування громадськості з питанб євроатлантичної інтеграції України в інституті розроблено лекції «ЄС – успішний зразок співпраці країн» і «Вступ до ЄС і НАТО – важлива умова розбудови демократичного громадянського суспільства», спецкурс «Європейська інтеграцій України». Дані матеріали активно використовуються під час підвищення кваліфікації службовців, керівних кадрів освіти, педагогів, під час проведення конференцій, семінарів, круглих столів з птань євроатлантичної інтеграції.

За участю МЗС, Громадської Ліги України-НАТО на базі Волинського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою відкрито науково-методичний центр з питань євроатлантичної інтеграції як філіал Волинського Центру. Крім того, в усіх районах і містах області розпочали роботу філії центру на базі навчальних закладів та бібліотек.


^ Дніпропетровської ОДА

На території практично всіх міст та районів діє актив з праців­ників наукових кіл, інтелігенції, військових, представників пар­тій та громадських організацій лояльних євроатлантичному вибору. Активна участь у заходах євроатлантичного характеру вплинула на поширення знань та переконань більше 7,5 тис. осіб.


^ Львівської ОДА

У грудні 2008 р. у Львові відкрито обласний Центр євроатлантичної інтеграції на базі Львівського інституту економіки та туризму


^ Севастопольської МДА

Спільно з Центром сприяння вивченню геополітичних проблем і євроатлантичного співробітництва Чорноморського регіону «НОМОС» та громадською організацією «Європейський вибір» формується так зване «бюро спікерів» з питань євроатлантичної інтеграції, до якого входять представники органів влади, депутатського корпусу, громадські діячі, науковці, журналісти. Члени севастопольського «бюро спікерів» протягом 2009 року взяли участь у 25 програмах з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України на каналах СРДТРК, ТРК «Крим», ТРК «Бриз», ТРК «Девком», ТРК НТС, радіо «Ера», друкувалися у журналах «Влада та гроші», «Главред», «Військова історія», бюлетені Гарвардської програми «Чорноморська безпека» - «Просижденс» (військово-морської журнал США), газетах «Дзеркало тижня», «День», виступали в он-лайн газеті «Новий Севастополь». З проханням про інтерв’ю до голови Севастопольської міської державної адміністрації С. В. Куніцина звернулись 45 іноземних ЗМІ. Практично усі прохання були задоволені.
3)аналітична підтримка діяльності регіональних інформаційних центрів євроатлантичної інтеграції, «бюро спікерів», прес-клубів «Україна – НАТО» та Центру інформаційної підтримки інтересів України

МЗС

Державний бюджет

Захід не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування


Додатково:

За інформацією НЦ ЄАІ

Протягом 2009 року здійсню інформаційна підтримка діяльності центрів та ними було проведено ряд заходів:

21 січня 2009 р. в м. Суми відбулися молодіжні дебати "План дій щодо членства в НАТО, як механізм формування в Україні євроатлантичної системи безпеки”, які організували Інститут трансформації суспільства спільно з Сумським державним університетом та Сумським центром євроатлантичної інтеграції за підтримки Посольства Словацької Республіки в Україні. В дискусіях брали участь Надзвичайний і Повноважний Посол Словацької Республіки в Україні Урбан Руснак, працівники Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України, керівники Сумської обласної державної адміністрації, Інституту трансформації суспільства, провідні українські експерти, викладачі і студенти вищих навчальних закладів, представники засобів масової інформації Сумщини.

25 березня 2009 р у. м. Житомирі відбулися молодіжні дебати на тему „Генеральний інтерес для України: інтеграція в ЄС та НАТО? зближення з Росією? позаблоковість?”. Захід проведено Інститутом трансформації суспільства (Київ) спільно з Житомирським центром євроатлантичної інтеграції, що діє на базі Житомирського державного університету ім. Івана Франка, за підтримки Посольства Словацької Республіки в Україні. Захід розраховано на формування молодіжного клубу „Дебати” як складової Житомирського центру євроатлантичної інтеграції, проведення дебатів між групами студентської молоді з різних університетів

України. 24 березня 2009 р. у Львівському центрі євроатлантичної інтеграції (Львівський інституті економіки і туризму) відбувся круглий стіл „Євроатлантична інтеграція України, бачення львів’ян”.

27 березня 2009 р. інформаційний семінар «Роль України у зміцненні європейської політики безпеки». Захід відбувся спільно з Посольством Словацької Республіки в Україні, Громадською лігою Україна – НАТО, Білоцерківським Національним аграрним університетом, а також Білоцерківським регіональним центром з питань євроатлантичної інтеграції.

На базі Науково-інформаційного Центру міжнародної безпеки та євроатлантичної співпраці (Донецький національний університет) з метою підготовки експертів та тренерів організована Школа НАТО. Співробітники центру взяли участь у круглому столі з питань енергетичної безпеки, що проходив у Донецькому прес-клубі та Львівській молодіжній школі „60-річчя НАТО: Україна. Перспектива загальної безпеки”, яка проходила у Львові.

1 квітня 2009 р. Чернігівський центр євроатлантичної інтеграції та Інститут трансформації суспільства (Київ) за підтримки Посольства Словацької Республіки в Україні провели на базі Чернігівського державного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка інтерактивний семінар "Роль військових у формуванні євроатлантичної політики України", в якому взяли участь представники Посольства Словацької Республіки в Україні, Центру інформації та документації НАТО в Україні, Міністерства закордонних справ України, Генерального штабу ЗС України, апарату Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України, ректори, викладачі та студенти вищих навчальних закладів Чернігова, військовослужбовці, представники військових і громадських організацій та засобів масової інформації Чернігівщини.

3 квітня 2009 р. до 60-річчя створення НАТО студенти вищих навчальних закладів Івано-Франківська провели в Прикарпатському національному Університеті брейн-ринг на тему НАТО. Організували змагання Головне управління з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв’язків та інвестицій ОДА разом з Науковим аналітично-інформаційним центром НАТО в Прикарпатському Національному університеті.

7 квітня 2009 2009 р. у Рівненському центрі євроатлантичної інтеграції відбулися молодіжні дебати на тему: „Вступ до НАТО і забезпечення політичної, економічної та військової безпеки України”, які організував Інститут трансформації суспільства (Київ), в яких взяли участь студенті Національного університету водного господарства та природокористування, Національного університету „Острозька академія” та представники Рівненської обласної громадської організації „Євроатлантичний вибір України”. Серед запрошених були представники Посольства Словацької Республіки в Україні, Міністерства закордонних справ України, Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України, Громадської Ліги Україна – НАТО; депутати Рівненської обласної ради; педагоги та студенти рівненських вищих навчальних закладів.

23 квітня 2009 р. під час відкриття Хмельницького центру євроатлантичної інтеграції на базі Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти організовано «круглий стіл», під час якого обговорювалась роль даного центру в формуванні у регіоні умов для підготовки вступу України в НАТО, можливі механізми залучення різних сегментів регіональної громадськості до роботи.

1 квітня 2009 р. в Чернігові відбувся інтерактивний семінар  «Роль військових у формуванні євроатлантичної політики України», в організації якого взяв участь Чернігівський центр євроатлантичної інтеграції, що діє  на базі Чернігівського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка.

13-14 травня 2009 р. Центром євроатлантичної інтеграції, що діє на базі Сумського державного університету, за підтримки Посольства Словацької Республіки в Україні реалізований проект "Організація і проведення молодіжних дебатів "Західно-східний діалог щодо вступу України в НАТО". В його рамках у місті Кошице Словацької Республіки пройшли дебати, учасниками яких стали студенти СумДУ, Ужгородського університету, де також діє центр євроатлантичної інтеграції, та місцеві гімназисти.

14 травня 2009. р в місті Кам’янець-Подільський (Хмельницька область) відбулася робоча зустріч-нарада, присвячена створенню Кам’янець-Подільського центру євроатлантичної інтеграції та семінар і тренінг на тему: „Можливості та інструменти просування ідеї євроатлантичної інтеграції у регіоні” для місцевих активістів та освітян Хмельницької області.

21 травня 2009 р за ініціативи Волинського центру євроатлантичної інтеграції на базі обласного військового ліцею з посиленою фізичною підготовкою відбулася обласна науково-практична конференція „Євроатлантичний курс України: стан і перспективи”.

25 травня 2009 р. відбулася зустріч викладачів і студентів Ужгородського національного університету з директором міжнародного Вишеградського Фонду п. Кріштофом Форраі, організована Центром інформації НАТО при цьому вищому навчальному закладі.

3 червня 2009 р. відбувся семінар «НАТО: друг чи ворог?» на базі Центру євроатлантичної інтеграції, що діє на базі Львівського інституту економіки та туризму. Метою заходу було ознайомлення з діяльністю регіональних центрів євроатлантичної інтеграції та ставлення населення до інтеграції в НАТО.

17 вересня 2009 р. у Черкаському центрі євроатлантичної інтеграції відбувся „круглий стіл”, під час якого обговорюватиметься роль регіональних центрів євроатлантичної інтеграції у створенні в регіоні умов для вступу України в НАТО, можливі механізми залучення різних сегментів регіональної громадськості до роботи ЧЦЄАІ; створення при Центрі Бюро з вивчення громадської думки тощо. 25 вересня 2009 р. в Хмельницькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, де розташовано обласний Центр євроатлантичної інтеграції, проведено „круглий стіл” голів методичних об’єднань та педагогів-організаторів щодо використання дебатної методики в інформаційно-просвітницькій роботі щодо євроатлантичної інтеграції.

10 – 11 грудня 2009 р. Інформаційно-аналітичний центр НАТО при Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника у співпраці з громадською організацією „Центр політичного моніторингу” за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні, Посольства Литовської республіки в Україні та Івано-Франківської обласної державної адміністрації організували ІІ Міжнародну наукову конференцію„НАТО: виклики і трансформація – погляд з України”. В ході заходу також відбулися два телемости „Івано-Франківськ – Брюссель”

17 грудня 2009 р. у м. Конотоп Сумської області в ході відкриття міського Інформаційно-ресурсного центру євроатлантичної інтеграції України відбувся круглий стіл „НАТО: За і Проти”, в якому взяли участь представники громадських організацій, міської влади, вчителі та старшокласники шкіл міста.

15 грудня 2009 р. у м. Одеса на базі Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського за підтримки Посольства Литовської республіки в Україні відбувся всеукраїнський науковий семінар «Євроатлантична співпраця: від науки до миру». Захід проведено з метою аналізу основних тенденцій євроатлантичної інтеграції України в 2009 р.; підведення підсумків роботи Одеського науково-інформаційного центру євроатлантичної співпраці у форматі консультативного форуму представників українських науково-інформаційних центрів євроатлантичної співпраці. У семінарі взяли участь представники Донецького національного університету, Інституту трансформації суспільства, Луцького національного технічного університету, Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України, Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Організатор заходу – Одеський науково-інформаційний центр євроатлантичної співпраці ПНПУ імені К.Д. Ушинського.

У грудня 2009 р. співробітники та експерти Центру міжнародної безпеки та євроатлантичної співпраці (Донецький національний університет) здійснили інформаційний тур з питань євроатлантичної проблематики районими центрами Донецької області. Захід під назвою «Проблеми та перспективи євроатлантичної інтеграції України» був спрямований на донесення до студентської молоді правдивої та неупередженої інформації щодо розвитку євроатлантичних процесів у світовій політиці. Експертна група за допомогою презентацій з тематики відносин Україна-НАТО та Росія-НАТО, окреслили перспективи розширення Північноатлантичного Альянсу на Схід, у пострадянському просторі. Також слухачам запропоновано проглянути фільм «Україна в НАТО: міфи і реальність», відзнятий громадською організацією «Фонд Демократичних Ініціатив».

21-24 грудня 2009 р. Донецька міська громадська організація «Центр міжнародної безпеки» та Науково-інформаційний Центр міжнародної безпеки та євроатлантичної співпраці Донецького національного університету у співпраці з регіональним інформаційним агентством „ХХІ век” (м. Волгоград, Росія) провели семінар „Україно-російські відносини у контексті розширення євроатлантичної системи безпеки”. Участь в ньому приймали студенти вищих навчальних закладів Східної України та Південно-Західної Росії – переможці конкурсу есе, присвяченого питанням україно-російських відносин.
кількість проектів

1


4) реалізація інформаційних проектів мережі партнерства Україна – НАТО під егідою Спільної робочої групи Україна – НАТО з питань воєнної реформи щодо підвищення рівня обізнаності громадянського суспільства

Держкомтелерадіо

Державний бюджет

Захід виконано

З нагоди відзначення 12-ї річниці підписання Хартії про особливе партнерство України та НАТО 9 липня 2009 року в м. Івано-Франківську в приміщенні обласної ради відбувся Інформаційно-навчальний семінар з питань євроатлантичної інтеграції України для представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області. Семінар відбувся за підтримки Секретаріату Кабінету Міністрів України, Івано-Франківської обласної ради, Громадської ліги Україна-НАТО, Центру інформації та документації НАТО в Україні та Держкомтелерадіо. У заході взяли участь представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, політичних партій, науковці. Даний семінар створив сприятливе інформаційне середовище, необхідне для підвищення рівня поінформованості громадськості області про функціонування системи безпеки в Європі, гарантії та обов’язки, які надає членство в НАТО, результанти приєднання до НАТО для безпеки, зростання економіки та соціальної сфери країни.

11 березня 2009р. відбулася робоча зустріч членів Мережі партнерства Україна – НАТО щодо підвищення обізнаності громадянського суспільства на тему: «Національна безпека України в ХХІ столітті», що проходила за сприяння Центру ім.. О. Разумкова. Головною метою зустрічі було продовження роботи, розпочатої у жовтні 2008, із стратегічної оцінки стану національної безпеки України, підготовка більш детальних пропозицій стосовно можливих заходів за пріоритетними напрямами діяльності у сфері національної безпеки, рекомендацій стосовно можливих шляхів співробітництва між Україною та зарубіжними партнерами, у т.ч. з НАТО з метою успішної реалізації запропонованих заходів. Зокрема під час програми обговорювалися питання у сфері «Безпекового середовища» та «Практичних рекомендацій».


Додатково:

За інформацією НЦ ЄАІ

27 січня 2009р. відбулася Виборча нарада з питань планування діяльності Мережі Партнерства Україна  - НАТО на 2009. Розглядався план допомоги українському недержавному сектору для більш ефективного сприяння розробці та удосконаленню національної політики безпеки і оборони, обговорювались спільні проекти діяльності Мережі Партнерства Україна – НАТО щодо євроатлантичної інтеграції України в рамках виконання Плану дій Україна-НАТО на 2009 рік

18 вересня 2009р. в Києві на базі Офісу зв’язку НАТО в Україні відбулася робоча зустріч з практичного провадження реалізації Мережі партнерства Україна-НАТО. Презентовано результати діяльності цільових груп, де з доповідями виступили представники Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, Центру сприяння вивченню геополітичних проблем та євроатлантичного співробітництва Чорноморського регіону "НОМОС" (м. Севастополь), Інституту Євро-Атлантичного співробітництва та Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння. Було запропоновано про створення додаткових груп з питань протидії корупції, економічної безпеки та відповідної підгрупи з енергетичної тематики.

23 вересня 2009 р. на базі Національного інституту проблем міжнародної безпеки відбулась зустріч – брифінг, головною ціллю якої було створення в рамках Мережі партнерства Україна-НАТО нової Цільвої групи з питань розбудови доброчесності. На зустрічі вирішено створити в рамках Мережі Партнерства Україна – НАТО Цільову групу з питань розбудови доброчесності та протидії корупції, що об’єднуватиме громадські організації України та країн – членів НАТО з метою створення потужних можливостей для демократичного та громадського нагляду за сектором безпеки.

23-25 березня 2009р. у м. Гарміш-Партенкірхен (Німеччина) відбулася планувальна конференція Спільної робочої групи Україна-НАТО з питань воєнної реформи «Політика національної безпеки України: актуальні виклики – адекватні дії», під час якої, учасникам заходу було представлено Аналітичний документ «План дій Україна-НАТО та щорічні Цільові Плани (2003-2008) - рухаючись уперед» підготовлений провідною організацією Другої цільової групи Мережі партнерства Україна – НАТО Інститутом Євро-Атлантичного співробітництва.

23 квітня 2009р. Центр ім. О.Разумкова в рамках Мережі партнерства Україна-НАТО провів фахову дискусію «Політика національної безпеки України в сучасних умовах» за участі представників органів державної влади, наукових інститутів та незалежних експертів. Обговоренні питання, що стосуються найбільш актуальних викликів безпеці України та пріоритетних напрямів політики національної безпеки.

5 вересня 2009р. на веб-сайті Інституту Євро-Атлантичного співробітництва (www.ieac.org.ua) презентовано Аналітичну доповідь «План дій Україна-НАТО та щорічні Цільові Плани (2003-2008) - рухаючись уперед».

1 жовтня 2009р. в Штаб-квартирі НАТО, в Брюсселі, відбулось засідання Керівного комітету Мережі партнерства Україна – НАТО. З метою імплементації подальшої роботи Мережі партнерства Україна – НАТО презентовано проекти громадських організацій, які плануються до реалізації у майбутньому році.

8 жовтня 2009р. відбувся «Круглий стіл» на тему «Відносини НАТО – Україна: яким є майбутнє стратегічного партнерства?». Даний захід був присвячений стратегічному партнерству з Альянсом і організований Офісом зв’язку НАТО в Україні. Серед 60 його учасників були постійні представники країн-членів НАТО в Брюсселі, іноземні дипломати в Україні, посадові особи місій Альянсу в нашій країні, чільники українських державних установ та неурядових об’єднань.

15 жовтня 2009 р. Центром ім..О. Разумкова в рамках Мережі партнерства Україна – НАТО проведено експертна дискусія за участі представників органів державної влади та неурядових організацій стосовно концептуальних підходів до участі України в підготовці нової Стратегічної концепції НАТО.

23 жовтня 2009 р. відбувся Круглий стіл у рамках Мережі партнерства Україна – НАТО щодо підвищення обізнаності громадянського суспільства на тему: «2009 Річна Національна Програма України: здобутки та рекомендації на майбутнє». Організаторами круглого столу виступили Інститут Євроатлантичного Співробітництва спільно з Офісом зв’язку НАТО в Україні. У нараді взяли участь представники посольств акредитованих в Україні, представники державного та громадського сектору України, зокрема Громадської ліги Україна – НАТО, Атлантичної ради України, Офісу зв’язку НАТО в Україні, Центру інформації та документації НАТО в Україні.

28 жовтня 2009 р. на базі Офісу зв’язку НАТО в Україні відбувся Круглий стіл «Економічна безпека: чи може громадянське суспільство вплинути?» в рамках Мережі партнерства Україна – НАТО. У роботі круглого столу взяли участь представники Управління оборонної та безпекової економіки Міжнародного Секретаріату НАТО, експерти з економічних питань посольств країн – членів Альянсу в Києві, представники неурядових організацій України та представники уряду України.  Під час засідання давалась оцінка вже існуючим здобуткам Мережі Партнерства Україна – НАТО, представлені наступні завдання діяльності Цільової групи з питань економічної безпеки, а саме: визначати сценарій економічних загроз; здійснювати перегляд запропонованих урядом політик щодо їх можливого впливу на економічну безпеку України; надавати підтримку у розробці нормативно-правової бази, спрямованої на захист та відстоювання інтересів національної економіки; відстоювати відповідні заходи для протидії загрозам економічній безпеці та здійснювати моніторинг їх практичного виконання. 

29-30 жовтня 2009р. неподалік польського міста Краків відбулася конференція Мережі партнерства Україна-НАТО щодо підвищення обізнаності громадянського суспільства. Основну увагу приділено обговоренню ролі громадянського суспільства в реформуванні сектору безпеки і оборони, зокрема в Польщі та Україні, під час якої висвітлювався досвід держав-членів та інших країн-партнерів НАТО. Крім того, йшлося про широкі спроможності синергії між Програмою професійного розвитку цивільного персоналу та Мережею партнерства Україна-НАТО.

10 листопада 2009р. на базі Офісу зв’язку НАТО в Україні відбулися консультації представників громадських організацій, працівників органів державної влади України, а також дипломатичних установ країн-членів та офіційних структур Альянсу в Україні з питань провадження Річної національної програми у 2010 році.

18 грудня 2009 р. Центром Разумкова за підтримки Офісу зв’язку НАТО в Україні у рамках Мережі партнерства Україна-НАТО було проведено фахову дискусію: «Нова Стратегічна концепція Альянсу: погляд з України».
кількість заходів

2

5) проведення Днів євроатлантичного партнерства в місцях дислокацій військових частин збройних сил

Міноборони

Державний бюджет

Захід виконано

Міноборони

Проведено тиждень НАТО у Національній академії оборони України

Проведено відкриті показові уроки на базі навчального класу “Україна-НАТО” із залученням військових аташе іноземних країн акредитованих в Україні

(інформація щодо згаданого заходу не розкрита повністю МО)


Додатково:

За інформацією НЦ ЄАІ

У період 18–24.10.09 проведено Дні НАТО в Харківському університеті Повітряних Сил, Академії Військово-Морських Сил та Академії Сухопутних військ.

19,8

1

6) проведення Форуму представників громадських організацій, що підтримують євроатлантичну інтеграцію України

Держкомтелерадіо

Державний бюджет

Захід не виконано в зв’язку з відсутністю фінансування


Додатково

Держкомтелерадіо

Для виконання заходу на базі Держкомтелерадіо була створена Робоча група сприяння інформаційному забезпеченню підготовки та проведення 55-ї Генеральної асамблеї Асоціації Атлантичного договору, в яку ввійшли представники центральних органів виконавчої влади та Громадських організацій.

Для підготовки зазначеного заходу відбулося 2 засідання РГ.

За підтримкм Держкомтелерадіо, в Києві 7-10 жовтня 2009 року проходила 55-а Генеральна Асамблея Асоціації Атлантичного Договору. В заходах 55-й ювілейній Генеральній Асамблеї Асоціації Атлантичного Договору, що стала форумом друзів, форумом поглиблення партнерства, взяли участь делегації 38 країн, з яких 35 є членами ААД і 30 членами Молодіжної ААД та Атлантичної Асоціації молодих політичних лідерів. Захід відбувся вперше в пострадянській країні, яка не є членом НАТО або ЄС, і у ньому взяли участь представники майже всіх країн колишнього СРСР. На 55 ГА ААД зареєстровано більше 600 осіб, які представляють широкі верстви громадянського суспільства - перші особи держави, діючі іноземні та українські політики, урядовці, колишні високо посадовці, парламентарі, дипломати, науковці, бізнесмени, військові і цивільні, викладачі і студенти, молодь, журналісти. Вперше в історії на Асамблеї в Києві була така чисельна участь представників країни-організатора - більш ніж 200 учасників, які зокрема представляли всі регіони України, освітян і НУО, акредитовано більше 70 журналістів з різних видань, також до участі були запрошені всі провідні політичні партії. В центрі уваги учасників були сучасні виміри безпеки для громадянського суспільства в ХХІ столітті, зокрема в контексті нової Стратегічної концепції НАТО, обговорення якої стало лейтмотивом загальної дискусії на Асамблеї та інших актуальних проблем, зокрема Афганістану, розширення і партнерства НАТО, фінансової і енергетичної безпеки, нової публічної дипломатії, регіональної безпеки і ролі України, в обговоренні яких взяли участь більше сорока міжнародних і українських експертів: міністри та парламентарі, дипломати, науковці і представники неурядових організацій країн-членів Асоціації. Також паралельно з Генасамблеєю проведено ряд інших, пов’язаних з нею заходів у вузах Києва.
7) включення питань співробітництва з НАТО до заходів з відзначення Дня Європи


Центральні та місцеві органи виконавчої влади


Не потребує коштів з державного бюджету


Захід виконано

ЦОВВ:


Мінсім’ямолодьспорт

Відбулися наступні заходи під час відзначення Дня Європи:

-Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Дніпропетровської ОДА провело молодіжну акцію "Разом до Європи".

Відбулася спільно з МГО "Демократичний Альянс";

- Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Херсонської ОДА провело інтерактивну навчальну-гру "Євроатлантична інтеграція очима молоді", яка

відбулася спільно з обласною молодіжною громадською організацією "Молодіжний центр регіонального розвитку".

Участь у заході взяли близько 100 студентів Херсонських ВНЗ.


^ Міністерствово культури і туризму

МКТ України щороку бере безпосередню участь в організації Дня Європи в Україні і, в межах своєї компетенції, готове надалі надавати необхідну допомогу для належної підготовки та проведення зазначеного заходу.

16 травня 2009 року в Києві проведено ряд культурно-мистецьких заходів з відзначення Дня Європи в Україні. Зокрема, на вулиці Хрещатик організовано «Європейське містечко», в якому за сприяння Міністерства культури і туризму України відбулася презентація павільйону «Україна».

В рамках презентації українського павільйону проведено концерти з залученням професійних та аматорських творчих колективів, митців та майстрів народного мистецтва. Крім того, представлено інформацію щодо туристичного потенціалу України.

На відкритті павільйону «Україна» були присутні Перший заступник Міністра закордонних справ України, глава делегації Європейської Комісії в Україні, заступник Міністра культури і туризму України, заступник голови Державної служби туризму та курортів, а також заступник голови КМДА.


^ Державна податкова адміністрація

Начальником Управління міжнародних зв’язків ДПА України Ю. Гладуном опубліковано в офіційному виданні, засновником якого є ДПА України, журналі „Вісник податкової служби України” статтю „Двері до НАТО, котрі насправді є” (№19/травень 2009).

На регіональному рівні проведено понад 160 засідань „круглих столів”, понад 90 семінарів, понад 90 зустрічей з трудовими колективами, понад 80 зустрічей з громадськістю, понад 80 прес-конференцій та брифінгів, понад 60 засідань громадських рад, на яких висвітлювалась тема євроатлантичної інтеграції України з метою досягнення позитивної динаміки громадянської підтримки України щодо набуття членства в НАТО.

Також понад 100 відповідних матеріалів розміщено у пресі, понад 70 – на радіо та понад 40 – на телебаченні.


Фахівці податкових органів Дніпропетровської та Донецької областей взяли участь у науково-практичних конференціях, проведених з нагоди свята вищими закладами освіти цих регіонів.

Відповіді на запитання громадян на зазначену тему надавали керівні працівники органів ДПС Дніпропетровської, Полтавської, Чернігівської областей під час проведення сеансу телефонного зв’язку „гаряча лінія”.

В рамках місячника заходів з відзначення Дня Європи податковими органами у Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській областях проводився Єдиний день інформування громадськості з питань підтримки державної політики євроатлантичної інтеграції України. Дні відкритих дверей для учнівської молоді провели податківці Донецької, Луганської, Миколаївської областей.

Активно проводилась роз’яснювальна робота інформаційно-пізнавального спрямування на цю тему серед підростаючого покоління. Наприклад, фахівці податкових органів Київської, Тернопільської областей провели зустрічі зі студентами вищих навчальних закладів. Студентам навчальних закладів Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Сумської, Чернігівської областей прочитано тематичні лекції. Понад 60 лекцій прочитано також школярам в різних областях України. Крім того, відбулися зустрічі фахівців податкової служби АР Крим, Волинської, Одеської областей зі шкільною молоддю у форматі запитань-відповідей. В регіонах Донеччини представники податкової служби брали участь у проведенні вікторин, конкурсів, тематичних вечорів серед учнів на краще знання про країни Європи та діяльність Євросоюзу. У проведенні зустрічей та інформаційних дискусій з молоддю брали участь фахівці податкових органів АР Крим, Дніпропетровщини, Чернігівщини, Житомирщини та Київщини.

Також працівники податкових органів брали участь у виготовленні інформаційних стендів, куточків, виставок, фотовиставок, які розміщувались у бібліотеках, читальних залах, в приміщеннях інспекцій, експозицій для загальноосвітніх закладів, у підготовці періодичних видань та агітаційних матеріалів тощо, що висвітлювали питання інтеграції України до Європейського Союзу та повноправного членства в НАТО.

За результатами проведених заходів у мережі Інтернет, в тому числі на веб-сайтах органів ДПС розміщувались інформаційні повідомлення


^ Адміністрація Держприкордонслужби

Протягом 2009 року проводилося інформування про сприяння проведенню Днів Європи на державному кордоні з країнами-членами НАТО.


^ МОВВ:

Волинська ОДА

V рамках Днів Європи в Україні пройшли
трансляції циклових тематичних передач «Україна-ЄС-НАТО: на шляху до взаєморозуміння» (радіостанція «Луцьк»), «Європейський вибір» (обласне радіо), «європейський поступ» (телебачення). Упродовж Днів Європи окремі широкі
інтерв'ю подавались у студійних передачах.
Зокрема, у телециклі "Актуально":
"Європейська та євроатлантична інтеграція
України. Також Волинська обласна державна
телерадіокомпанія протягом травня

транслювала ток-шоу "Україна-Європа".

Крім того, з нагоди Дня Європи було проведено єдиний день інформування населення області на тему: "Позиція країн ЄС щодо євроінтеграційних прагнень України".

24 травня проведено показ відеоуроків серії "12 уроків про Європу" учасниками програми "Інтерактивна енциклопедія вільного часу". Протягом травня на Радіо "Луцьк" проходило інформування жителів міста про цікаві факти з історії та сучасності Європейського Союзу, країн-учасниць ЄС та їх народів.

19 травня 2009 кафедрою міжнародної інформації факультету міжнародних відносин Волинського національного університету імені Лесі Українки проведено семінар "Європейські науково-інформаційні ресурси".

24 травня на території Луцького Замку було проведено Другий фестиваль традицій та звичаїв країн-членів Європейського Союзу "Євробачення".

У Волинському національному університеті імені Лесі Українки 21-22 травня 2009 року була проведена VI Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, студентів і молодих науковців "Європейські інтеграційні процеси та транскордонне співробітництво". У рамках конференції було заплановано п'ятий всеукраїнський конкурс наукових праць студентів та аспірантів з питань євроінтеграції та засідання круглого столу «Досвід вступу Польщі до європейського Союзу: уроки для України».

29 травня 2009 року у Луцькому національному технічному університеті відбулася студентська науково-технічна конференція, на якій було розглянуто соціо-гуманітарні проблеми Європи, а також питання європейської та євроатлантичної інтеграції. Крім того, проведено районні конференції "Розвиток співпраці громадськості району з країнами ЄС" та конференцію "Молодь за "Європейський вибір".


^ Дніпропетровська ОДА

В рамках святкування Дня Європи був проведений місячник тематичних програм та рубрик. Серед інших питань в ЗМІ висвітлювалася тематика високих стандартів життєдіяль­ності країн євроатлантичного простору. Проведено VI науково-прак­тичну конференцію "Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України". В рамках святкування Дня Європи Голова Представництва Європейської Комісії в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра та представники країн - членів ЄС, НАТО, делегації Представ­ництва Європейської Комісії в Україні, Ради Європи та ОБСЄ відвідали Дніпропетровську область та місто Кривий Ріг та взяли участь в круглих столах, де серед інших ставилися питання про НАТО.


^ Донецька ОДА

В рамках святкувань, присвячених Дню Європи, в навчальних закладах області проведено низку семінарів, лекцій, тематичних уроків, інформаційних годин з питань євроатлантичної інтеграції України, історії функціонування НАТО та інше. В рамках святкувань, присвячених Дню Європи, в навчальних закладах Донецької області проведено низку семінарів, лекцій, тематичних уроків, інформаційних годин з питань євроатлантичної інтеграції України, історії функціонування НАТО та інше.

Так, в загальноосвітніх закладах проведено тематичні уроки «Європейська ті євроатлантична інтеграція України» (м. Макіївка), інформаційна година «Євроатлантичний вектор зовнішньої політики України» (м. Артемівськ), міні-урок «Що таке НАТО?» (Добропільський р-н) та інш.


^ Закарпатська ОДА

Проведено інформаційний День Європи в Закарпатській області, в рамках якого проведено наступні заходи:

- розповсюдження інформаційних матеріалів про НАТО;

- проведення фестивалю “Євро-Карпати”, в якому взяли участь представники країн-членів НАТО;

- зустріч генеральних консулів країн-членів НАТО з керівництвом Закарпатської облдержадміністрації


^ Запорізька ОДА

В рамках Дня Європи в області проведено день інформування населення з питань євроатлантичної інтеграції: «НАТО – міфи і реальність» (21 травня). Заходами охоплено понад 600 трудових колективів регіону, що в середньому складає понад 50 тис. слухачів (державні службовці органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, представники політичних партій і громадських організацій, працівники промислових та сільськогосподарських підприємств, учнівська молодь).

16.05.2009 на базі Запорізького Національного університету за організаційної підтримки обласної державної адміністрації в рамках святкування Дня Європи функціонувало Європейське містечко. Активну участь у вищезазначеному заході взяли керівництво області і міста, професорський та викладацький склад навчальних закладів, голови національно-культурних товариств області, студенти, учні запорізьких шкіл, представники молодіжних організацій «Естонський клуб», Регіональна євроатлантична ліга. Програма заходу включала презентацію країн-членів ЄС та НАТО, програм європейської магістратури, мовних центрів, конкурси, розважально-ігрові заходи, проведено тематичну книжкову виставку, відбувся виступ учасників студентської художньої самодіяльності за участю представників національно-культурних товариств, розважально-ігрові заходи. За участю Генерального консульства Республіки Польща у м. Харкові відбулося урочисте відкриття фотовиставки «Варшава з висоти орлиного польоту».

Під час проведення Європейського містечка відбулося засідання за круглим столом з питань європейської та євроатлантичної інтеграції «Європа очима молоді». Для розгляду теми «Запоріжжя та євроінтеграція» прийнято рішення ініціювати проведення комплексного соціологічного аналізу з метою розробки понятійного апарату європейської та євроатлантичної інтеграції і здійснення моніторингу суспільної думки з зазначених питань.

У вищих та середніх навчальних закладах відбулися лекції та диспути на теми: «День Європи в Україні», «Що дозволить мені стати повноправним членом ЄС та НАТО», «Місце України на політичній карті світу», години спілкування «Україна – європейський вимір», «Шлях до НАТО – проблеми і перспективи», круглі столи «Колективна безпека і Україна» , батьківські лекторії «Погляд на інтеграцію».

В рамках Дня Європи в районних державних адміністраціях проведено засідання круглого столу за участю представників відділів та управлінь, селищних, сільських голів з питань підвищення поінформованості населення щодо європейської та євроатлантичної інтеграції України.


Івано-Франківська ОДА

В рамках Дня Європи в м.Івано-Франківськ в травні 2009 року проведено:

1) Конкурси дитячих малюнків

2) Проведення конкурсів та вікторин

3) Розповсюдження інформаційних матеріалів


^ Київська ОДА

В районах та містах обласного значення проведено Єдиний день інформування населення на тему: «Європейська модель державотворення, демократія і прогрес: досвід і проблеми». Днем інформування населення було охоплено понад 90 тис. громадян у більш ніж 800 трудових колективах.

На місцевому телебаченні та в друкованих ЗМІ висвітлено виступи керівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на теми: «Україна та Європейський Союз: стратегія відносин», «Діти – майбутнє України», «Соціально-економічний розвиток регіонів – шлях до Європейської інтеграції», „Європейський Союз - Україна”.

Також в населених пунктах області проведено книжкові тематичні виставки, засідання «круглих столів», бесіди, засідання дискусійних клубів на теми: «Європейське сузір’я», «Географічний центр Європи», «ЄЕС», «Світова криза – шляхи подолання в Європі». У приміщенні Бориспільської міської ради в рамках відзначення Дня Європи та реалізації програми «Прозора Україна» відбулася Міжнародна конференція на тему: «Управління якістю: досвід та перспективи».

В заходах взяли участь керівники місцевих органів влади, представники вищих органів влади, громадських організацій, політичних партій, учні навчальних закладів області, представники ЗМІ.

Інформація про проведення вищезазначених заходів розміщена на офіційному веб-сайті облдержадміністрації в рубриці «Новини».


^ Кіровоградська ОДА

У рамках відзначення Дня Європи, за сприяння обласної державної адміністрації та підтримки Посольства Угорської Республіки в Україні у травні
2009 року в м. Кіровоград проведено українсько-угорську бізнес-зустріч. Основною метою заходу стало налагодження співпраці між угорськими та українськими партнерами та встановлення міжрегіонального співробітництва з Угорською Республікою.

Задля налагодження міжрегіональної співпраці області з Латвійською Республікою та розширення торговельно-економічного співробітництва здійснено організаційні заходи та забезпечено участь у ІІ засіданні Міжурядової Українсько-Латвійської комісії з питань економічного, промислового та науково-технічного співробітництва, яке відбулось у червні 2009 року у м. Києві.

Під час переговорів приділено увагу питанням створення сприятливих умов для розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва та налагодження міжрегіональної співпраці Кіровоградщини з одним із регіонів Латвії.


^ Львівська ОДА

У травні проведено День Європи у Львівській області.

Серед учнів молодших та середніх класів організовувались конкурси дитячих малюнків, присвячених безпеці та миру в Україні, співробітництва з НАТО.

У Хирівській гімназії-інтернаті проведено просвітницьку годину “Україна-НАТО: міфи і реальність”.


^ Миколаївська ОДА

У рамках відзначення Дня Європи питання євроатлантичної інтеграції України включено до освітніх та культурних заходів, зокрема, тематичних засідань «круглих столів» (10 засідань), семінарів, лекцій, бесід, диспутів, вікторин, конкурсів учнівських робіт, (понад 40 заходів) книжкових виставок, читацьких конференцій, літературних вечорів, переглядів літератури (понад 30 заходів), також протягом 2009 року в районах області проведено єдині дні інформування населення з питань євроатлантичної інтеграції України (21 захід).


^ Рівненська ОДА

Впродовж травня з нагоди відзначення Дня Європи в області було проведено інфор­ма­ційно-пізна­валь­ні, культурно-масові та спортивні заходи.

Зокрема, в рамках проведення Дня Європи у Рівненській області, а також реалізації проекту "Підтримка мережі Євроклубів України", що проводився за сприяння Представництва Європей­ської Комісії в Україні та Бєларусі та Всеукраїнської громадської організації "Українська асоціація європейських студій" 16.05.09 на базі державної обласної бібліотеки відбувся регіональний молодіжний ярмарок креативності та інновацій, учасниками якого стали члени євроклубів Рівненської, Волинської областей та м. Новоград-Волинський (Житомирська область). В рамках реалізації проекту "Євроавтобус-2", інтерна­ціональ­на команда молоді з Польщі, Німеччини та України відвідала Володимирецький та Дубровицький райони Рівненської області. Метою проекту було ознайомлення мешканців малень­ких містечок України з цінностями Європи, надання практичної інформації щодо можливостей навчання в країнах Європейського Союзу для української молоді, а також налагодження дружніх контактів української молоді з молоддю Польщі та Німеччини.

Під час відзначення Дня Європи в парку культури та відпочинку
ім. Шевченка м. Рівне було проведено ряд святкових заходів, серед яких: фотовиставка "Рівне – Європа: точки перетину", яку оцінювали учасники святкування, дитячий конкурс малюнку на асфальті "Земля моєї мрії", конкурс графіті, гра "Подорож Європою", розважальна гра "Дай-но краба, Європо!", фотополювання, лотерея "Євро-фортуна", гра "Європейські фанти", Євродартс тощо за участю мешканців та гостей міста. Також було організовано Стіну правди на тему "Що дасть Україні вступ до Європейського Союзу?", де всі бажаючі записували свої думки щодо доцільності інтеграції України до ЄС. Також усі охочі мали змогу скористатися послугами з боді-арту та карикатурного мистецтва на європейську тематику.

Під час проведення усіх заходів волонтерами та членами місцевих шкільних євроклубів розповсюд­жувалася різноманітна сувенірна продукція із символікою ЄС та інформаційні матеріали на європейську та євроатлантичну тематику. У загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах області проведено бесіди, лекції, круглі столи, класні години, усні журнали, захисти рефератів, години спілкування, учнівські повідомлення, дебати, наукові конференції на теми: "Україна – НАТО: співробітництво чи протистояння?", "Пріоритети країн НАТО", "Україна – НАТО: партнерство заради миру". Також, в бібліотеках області і вищих навчальних закладів були оформлені ілюстративно-книж­кові виставки та інформаційні стенди на тему "Україна-НАТО".

Серед спортивно-масових за­хо­­дів, прове­­дених до Дня Європи в Україні, в області відбулися наступні: обласна "Спартакіада-2009" серед КФК обласної організації "Динамо" зі стрільби кульової та легкої атлетики, 4 обласна спартакіада з дзюдо серед дітей та підлітків "Юний спартаківець", V літні спортивні юнацькі ігри Рівненщини з важкої атлетики та плавання, змагання з міні-футболу, командний чемпіонат України з мотоциклетного спорту (спідвей), чемпіонати області з волейболу серед жінок та чоловіків тощо.


^ Тернопільська ОДА

В рамках відзначення Дня Європи 23 травня 2009 року в «Європейському містечку», яке було розміщене на Тернопільському театральному майдані діяли намети посольств країн-членів НАТО, Представництва ЄК і міжнародних організацій (Рада Європи, Організація з безпеки і співробітництва в Європі). У них громадяни мали змогу дізнатись про структуру, функціонування та діяльність вищезазначених організацій. Там же відбулися численні публічні дебати з широкого кола питань українсько-європейського співробітництва у галузі безпеки.


^ Харківська ОДА

З нагоди святкування в Україні Дня Європи в 2009 році в Харківській області за фінансової підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» спільно з Фондом Місцевої Демократії та за інформаційно-організаційного сприяння обласної державної адміністрації реалізовано проект «Центр Європейської Інформації – продовження діяльності в 2009 році», в рамках якого до Дня Європи 15 травня 2009 року в Харківській обласній універсальній науковій бібліотеці відбувся День відкритих дверей Центру Європейської Інформації з метою презентації діяльності Центру, інформування мешканців регіону про систему роботи ЦЄІ та можливості отримання інформації про євроінтеграційні процеси країни. Під час заходу присутні мали можливість переглянути літературу за темою: «Європейська та євроатлантична інтеграція: України», взяти участь в інформаційній годині «Європейський вибір України: бути чи не бути?» за участі представників Мережі Євроклубів області, вчителів, відвідувачів бібліотеки, отримати консультацію фахівців з питань європейської інтеграції. Участь у заході взяли представники державної влади, громадські організації, вчителі, молодь. Крім цього, протягом березня-квітня п.р. відбувалось оновлення та поповнення інформаційного куточку Харківської

обласної універсальної наукової бібліотеки матеріалами євроінтеграційної тематики.

Також, в рамках проведення заходів міжнародного молодіжного українсько-польсько-німецького проекту “Євроавтобус-2. Молодь - молоді. Європейський Союз – Україні”, який відбувся в Україні з 8 по 24 травня 2009 року. Основні заходи Євроавтобусу були синхронізовані зі святкуванням в Україні Дня Європи.  Подібний проект реалізується в Україні вже вдруге. Цьогорічний Євроавтобус став продовженням проекту 2007 року, під час якого учасники за 15 днів проїхали близько трьох тисяч кілометрів, відвідали п’ять областей України, дванадцять міст і містечок. Ініціатором та головним партнером проекту в Україні виступила Харківська обласна молодіжна організація “Фундація Регіональних Ініціатив”. Долучилися до неї польські партнери “Форум молодих дипломатів» (м. Варшава, Польща) i німецький Форум Європейських рухів “Молодь створює Європу» (м. Берлін, Німеччина). Захід реалізовано в рамках програми Фундації ім. Стефана Баторія “Партнерство громадських ініціатив: Німеччина - Польща - Україна/Білорусь”, який фінансувався спільно з Фундацією Роберта Боша.

Українським партнером виступила фундація PAUCI (м. Київ, Україна). Проект проводився також за підтримки Представництва Європейської Комісії в Україні та під патронатом Міністерства закордонних справ України. Головна мета проекту – ознайомити маленькі містечка чотирьох українських регіонів, зокрема Рівненської, Житомирської, Харківської та Запорізької областей з традиціями та загальнокультурними цінностями Європи, надати практичну інформацію про можливості навчання української молоді в країнах ЄС та налагодити дружні міжнародні контакти між Україною, Польщею та Німеччиною. В Харківській області проект було реалізовано з 14 по 19 травня 2009 року:

Всі заходи в рамках молодіжного українсько-польсько-німецького проекту “Євроавтобус-2” пройшли за організаційно-інформаційної підтримки Харківської обласної державної адміністрації, місцевих районних державних адміністрацій і міських виконкомів та за сприяння громадських ініціатив

13 травня 2009 року в Кегичівській РДА проведено “круглий стіл” за участю представників політичних партій, громадських організацій на тему: “Вплив євроатлантичної інтеграції на соціально-економічне та політичне становище України”.

14 травня 2009 року в Зачепилівській Центральній районній бібліотеці біло проведено круглий стіл “Україна – НАТО: “За” і “Проти”.

18 травня 2009 року в м. Харків з нагоди Дня Європи в Україні проходила Міжнародна конференція “Роль України в євроатлантичній системі безпеки”. Організаторами конференції виступили: Громадська ліга Україна-НАТО, Атлантична рада України, Асоціація Атлантичного Договору Данії, Харківська обласна державна адміністрація, Державний комітет телебачення і радіомовлення України, Харківський регіональний інститут державного управління, Національної академії державного управління при Президентові України. Мета конференції - обговорення основних проблем та перспектив євроатлантичної інтеграції України, актуальних процесів в міжнародних відносинах та внутрішній політиці України. У заході взяли участь представники центральних та місцевих органів державної влади, посадові особи органів місцевого самоврядування, викладачі, студентська молодь, громадські організації, а також представники регіональних засобів масової інформації (загалом близько100 осіб). Під час конференції розглянуті питання зовнішньополітичних та внутрішньополітичних чинників співробітництва України з НАТО та формування Громадської стратегії сприяння євроатлантичної інтеграції України.

18 травня п.р. в рамках конференції відбулося виїзне засідання Міжвідомчої робочої групи (МРГ) з інформаційних питань в складі Міжвідомчої комісії з питань підготовки України до вступу в НАТО. Під час засідання було розглянуто низку питань стосовно виконання у Харківській області Державної цільової програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2008-2011 роки.

Також розглянуті питання про взаємодію Харківської ОДА з громадськими організаціями з питань інформування громадськості щодо євроатлантичної інтеграції. На засіданні проаналізовано результати соціологічного опитування на Харківщині щодо євроатлантичної інтеграції. На порядок денний засідання Міжвідомчої робочої групи було внесено також питання щодо впливу моніторингу на стан виконання Державних програм інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції на прикладі Харківської області.

18 травня 2009 року голова Харківської облдержадміністрації Арсен Аваков зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Естонської Республіки в Україні паном Яаном Хейном. У ході бесіди А.Аваков особливо підкреслив, що Харківщина робить ставку на інноваційні технології і зацікавлена в зміцненні зв'язків з Естонською Республікою в області науки і вищої освіти. На прохання керівника області, пан Яан Хейн детально розповів про естонський досвід євроатлантичної інтеграції і настрої в естонському суспільстві після вступу країни до НАТО п'ять років тому. При цьому Надзвичайний і Повноважний Посол підкреслив, що до Північноатлантичного альянсу вступають країни, громадяни яких розділяють спільні цінності - демократію, свободу слова, права людини і т.і.. За його словами, більшість естонських громадян свідомо зробила вибір на користь НАТО і зараз не жалкує про це.

Сторони також обговорили перспективи співпраці у сфері туризму і розвиток зв'язків між бізнесменами двох країн. Крім того, досягнута домовленість про спільну роботу щодо певних гуманітарних і культурних питань.

19 травня 2009 року за сприяння Харківської обласної молодіжної організації “Освічена ініціатива” було організовано круглий стіл зі студентами Міжнародного Слов’янського Університету та представниками Міністерства оборони Данії, Асоціації Атлантичного договору Данії та Громадської ліги Україна-НАТО.

12–20 травня у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (ХарРІ НАДУ) відбулася книжкова виставка до Дня Європи, на якій було представлено літературу та видання ХарРІ НАДУ, присвячені тематиці європейської та євроатлантичної інтеграції України.

21 травня 2009 року в м. Харків у рамках Міжнародного молодіжного форуму “Молодь ХХІ століття” з нагоди Дня Європи проведено засідання “круглого столу” з лідерами молодіжних громадських організацій на тему “Інтеграція українського молодіжного руху до європейських та світових молодіжних структур”. Для педагогічних працівників Харківщини 11-12 червня п.р. в с.Пісочин Харківського району Харківської області проведено виїзний дводенний спецкурс на тему: «Європейська та євроатлантична інтеграція України».Організаторами виступили Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти, Фонд Місцевої Демократії за фінансової підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» та за сприяння обласної державної адміністрації і Харківської районної державної адміністрації. Мета курсу - підготовка вчителів до роботи з молоддю з питань європейської та євроатлантичної інтеграції у загальноосвітніх закладах. Робочий навчально-тематичний план розрахований на 16 годин очної форми навчання і складається з п’яти модулів: організаційний (підготовчий), інформаційно-методичний, практичний, проектний, діагностично-аналітичний (підсумковий). Курс проводився у формі тренінгу, що передбачав використання активних та інтерактивних видів роботи. За результатами учасниками семінару передбачено захист дослідницьких проектів.

Крім цього, серед інформаційно-просвітницьких заходів у вищих навчальних закладах, професійно-технічних та загальноосвітніх навчальних закладах, наукових установах, бібліотеках загальноосвітніх навчальних закладів, бібліотечних закладах м. Харків та Харківської області в рамках святкування Дня Європи були проведені виховні та інформаційні години, тематичні уроки, вікторини, диспути, дискусії, круглі столи, семінари, конференції, лекції-бесіди та оформлені фотовиставки, виставки літератури, художні експозиції, тематичні полички, присвячені питанням європейської та євроатлантичної інтеграції


^ Хмельницька ОДА

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 21.04.2009 року №1332/72/1-09 щодо відзначення Дня Європи та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 січня 2009 року №19/2009 “Про Заходи з відзначення в області Дня Європи” в області з 11 по 28 травня 2009 року було проведено низку заходів.

В місцевих бібліотеках області створені інформаційні куточки, організовані виставки літератури, розміщені низки інформаційно-пізнавальних публікацій, присвячених співпраці України та НАТО, у кожній бібліотеці організовано тематичні полички, перегляди літератури “Євроатлантичне майбутнє України”, “Україна і НАТО”, “Україна – НАТО: інтенсифікований діалог”.

В низці районів області проведено декаду днів інформування учнівської та батьківської громадськості про європейську та євроатлантичну інтеграцію України, проведено фото та художні виставки на тему “Україна і НАТО”, “Європа і Україна – одне ціле”.

В навчальних закладах області проведені класні години на тему: “Що необхідно знати про Організацію Північноатлантичного Договору в умовах сьогодення”.


^ Черкаська ОДА

Питання співробітництва з НАТО включались до заходів, які проводились у навчальних закладах Черкаської області з нагоди відзначення Дня Європи в Україні, зокрема:

16-17 травня 2009 року у Черкаському національному університеті ім. Б.Хмельницького відбувся Молодіжний форум лідерів студентського парламенту “Молодь та європейське майбутнє України”. Під час форуму проведено розширене пленарне засідання, круглий стіл «Етапи євроатлантичної інтеграції»;

У Черкаських ЗОШ № 17 відбулось засідання Євроклубу на тему: «Безпечна Україна. Безпечна Європа. Безпечний світ».


Чернівецька ОДА

На виконання Указу Президента України від 19.04.03 №339/2003 «Про День Європи» та відповідного доручення Кабінету Міністрів України від 03.01.2009 №8638/43/1-07 розроблено План заходів щодо відзначення Дня Європи у Чернівецькій області, який затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації від 28.01.2009 №34-р «Про відзначення Дня Європи в Чернівецькій області у 2009 році».

Згідно зі згаданим планом заходів в області здійснені різнопланові заходи інформаційно-пізнавального, культурно-масового та спортивного спрямування. При цьому включалися питання співробітництва з НАТО.

У вищих навчальних закладах були проведені «круглі столи».

У всіх загальноосвітніх школах області були проведені тематичні уроки, конкурси дитячих малюнків, інформаційно-виховні години, «круглі столи», конкурси, шкільні лінійки, години спілкування з старшими класами, науково-практичні конференції, зокрема й на теми євроатлантичної інтеграції України: «НАТО та безпека України», «Україна і НАТО, «за» і «проти» тощо.

З нагоди відзначення Дня Європи на Соборній площі міста Чернівців проведено книжкову-виставку ярмарок за участю видавництв та книгарень міста, які презентували свою продукцію, виставляючи її в наметах, в тому числі й таку, що спрямована на популяризацію європейської та євроатлантичної інтеграції України. Під час свята чернівчанам та гостям міста про Європейський Союз і НАТО, стан, проблеми та перспективи інтеграції України у Європу розповіли в.о. Генерального Консула Румунії в Чернівцях Дорін Попеску, професор, доктор політичних наук, завідувач кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Анатолій Круглашов, кандидат кафедри міжнародних відносин, експерт лекторської групи з питань НАТО Михайло Павлюк, директор Чернівецької обласної наукової бібліотеки імені Михайла Івасюка, при якій, до речі, функціонує Центр Європейської інформації «Буковина-Європа», Антоніна Іваницька. Виступили найрізноманітніші художні колективи області.

Протягом травня у Чернівецькому регіональному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій проходила виставка інформаційних матеріалів (підручників, брошур, буклетів, журналів тощо) про ЄС та переваги вступу до нього.

Управлінням інформації та зв’язків з громадськістю Чернівецької обласної державної адміністрації направлено редакціям газет області та обласній державній телерадіокомпанії листи (від 19.05.09 №01-13-76, 01-13-77) з проханням висвітлювати заходи з підготовки та проведення заходів з відзначення у 2009 році Дня Європи.


^ Чернігівська ОДА

14 травня в Чернігові - обласний Фестиваль країн Європи, організований громадськими організаціями обласного центру. Учасники фестивалю мали змогу скуштувати страви національних кухонь країн Європи, представити свої фестивальні роботи, ближче ознайомитися з традиціями різних народів Європи.

15 травня в Чернігові - II Всеукраїнська науково-практична конференція «Україна європейська: сучасні тенденції і перспективи», організована Чернігівською філією Приватного вищого навчального закладу «Європейський інститут» та міською громадською організацією «Євроклуб». У конференції взяли участь представники структурних підрозділів облдержадміністрації, вищих навчальних закладів міст Дніпропетровська, Києва, Львова, Чернігова, громадськість.

Того ж дня в Чернігівському музичному училищі ім. Л.Ревуцького відбулася теоретична конференція до Дня Європи «Європейське музичне мистецтво XIX—XX ст. Визначні європейські музиканти і Чернігівщина».

16 травня в районах і містах області активісти Української Народної Партії та волонтери міської громадської організації «Євроклуб» розповідали громадянам про Європейський Союз і НАТО та провели конкурс-вікторину на знання культури і традицій європейських країн.

19 травня в Чернігівському ЦППК - засідання круглого столу «Правозахист в європейському суспільстві (за стандартами Ради Європи)». Присутні обговорили діяльність Ради Європи з питань захисту прав людини, належне здійснення судочинства, загальний стан дотримання прав людини в Україні, захист прав і свобод громадян України в Європейському суді з прав людини, європейські критерії свободи слова.

21—22 травня в смт Лосинівці Ніжинського району та в м. Ніжині відбулися інформаційно-просвітницькі акції «Україна — європейська держава», організовані облдержадміністрацією. У рамках акції волонтери розповсюджували символіку та інформаційно-просвітницькі матеріали про Європейський Союз і Північноатлантичний Альянс, історію створення цих організацій та етапи їхнього розвитку, відносини ЄС — Україна, НАТО — Україна.

27 травня в Ніжинській райдержадміністрації відбулося засідання круглого столу «День Європи в Україні». У засіданні взяли участь представники політичних партій, громадських організацій, релігійних конфесій, громадськість та ЗМІ


^ Рада Міністрів АР Крим

В 2009 році в Автономній Республіці Крим проведені заходи, присвячені Дню Європи:

Даний захід був проведений в межах святкування 225-річчя м. Сімферополя.

В урочистостях взяла участь делегація дипломатичних представництв країн Євросоюзу на чолі з Послом, керівником Європейської комісії в Україні Жозеф Ману елем Пінту Тейшера, до складу якої увійшли надзвичайні і повноважні посли Республіки Чехія, республіки Польща, Словацької Республіки, Угорської Республіки, представники Посольства Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, Посольства Французької Республіки, генерального консульства Грецької Республіки в м. Одесі, Почесний консул Литви в м. Сімферополі.

В межах святкування Дня Європи в Україні на території ланшафно-паркової зони набережної р.Салгір в м. Сімферополі було встановлено павільйони національних товариств та іноземних представництв, запрошених на даний захід.

У святкуванні взяли участь народний ансамбль «Singende Herzen» Республіканського товариства німців в Криму «Відергебурт» та відбувся концерт учнів Сімферопольського музичного училища ім. П.Чайковського.3. Створення авторитетного експертного потенціалу з питань євроатлантичної інтеграції
кількість заходів

8

1) проведення інформаційних заходів на базі прес-клубів «Україна – НАТО» центральних і регіональних прес- центрах Укрінформу

Держкомтелерадіо

Державний бюджет

Захід виконано

Держкомтелерадіо

За підтримки Держкомтелерадіо 21 квітня 2009 р. в приміщенні «Укрінформ» та ініціативи Фонду „Демократичні ініціативи” відбувся Телеміст Київ – Таллін на тему: «Естонський досвід членства в НАТО – надбання чи втрати?». Учасниками в київській студії були: Сергій Джердж - Голова Громадської ліги Україна - НАТО, Ілько Кучерів – директор Фонду «Демократичні ініціативи», Наталя Костіна – керівник відділу зарубіжної інформації Укрінформу, Володимир Горбач – політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, Олег Кокошинський – віце-президент «Атлантичної Ради України». Учасниками у талліннській студії були: Март Лаар – естонський політик, економіст, державний діяч.

За підтримки Держкомтелерадіо 9 червня 2009 р. в Українському національному інформаційному агентстві («Укрінформ») відбулася презентація чергового щоквартального часопису «ЄвроАтлантик», який випускає громадська організація „Інститут ЄвроАтлантичного співробітництва”.

За підтримки Держкомтелерадіо 27 серпня 2009 р. в Українському національному інформаційному агентстві ("Укрінформ") відбулася прес-конференція вітчизняних та міжнародних експертів у контексті євроатлантичних прагнень нашої країни, в якій також взяли участь керівник відділу по роботі з країнами-партнерами Управління публічної дипломатії Міжнародного секретаріату Альянсу Мішель Дюре та представники Координаційного бюро європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України.

За підтримки Держкомтелерадіо 24 вересня 2009 р. у приміщенні Українського національного інформаційного агентства Укрінформ відбувся круглий стіл «Національні інтереси України в контексті нової геополітичної стратегії Росії?» Організатори круглого столу виступили: Фонд «Демократичні ініціативи» та Інститут зовнішньої політики при МЗС України. Основні питання, що розглядалися під час заходу: нова безпекова доктрина Росії – чи становить вона загрозу для України? чи потрібен „Будапешт - 2” для додаткових гарантій безпеки України? дії української влади та громадських організацій щодо захисту національних інтересів України.

За підтримки Держкомтелерадіо 6 жовтня 2009 р. відбувся відеоміст "Київ-Брюссель" на тему: "Можливості співпраці для українських науковців за програмою НАТО "Наука заради миру", який було проведено в Українському національному інформаційному агентстві ("Укрінформ"). Центром інформації та документації НАТО в Україні. Участь в заході взяли керівник Центру інформації та документації НАТО в Україні Наталія Немилівська, заступник міністра освіти і науки України Максим Стріха, заступник директора програми "Наука заради миру" Сюзанна Міхаеліс (з Брюсселю) та інші.
кількість видань

3

2) видання інформаційних матеріалів щодо політики України у сфері євроатлантичної інтеграції з метою інформування державних службовців


Головдержслужба

Державний бюджет

Захід виконано

Головдержслужба

видання 2 випусків перекладів україн­ською мовою тематичних випусків Орга­нізації економічного співро­біт­ництва і розвитку Policy Brief, присвя­чених питанням державного управ­лін­ня та адміністративної реформи, 2 ви­пусків (українською та англійською мовою) Публічної доповіді про резуль­тати діяльності Головного управління державної служби України у 2008 році та Звіту про діяльність Головного управління державної служби України у 2008 році; видання 24 випусків інформаційного бюлетеня „Бюрократ”, присвяченого питанням реформування державної служби, запровадженню кращих практик урядування, розвитку міжнародного співробіт­ництва України у сфері державної служби та державного управління


Додатково:

За інформацією НЦЄАІ

МЗС України регулярно розсилає інформаційні матеріали на понад 300 електронних адрес органів державної влади України, ОДА (в тому числі органи місцевого самоврядування), неурядові організації, ВНЗ України про поточну діяльність НАТО та події у сфері співробітництва Україна-НАТО. Започатковано практику оперативної розсилки коротких інформаційних повідомлень про співробітництво України з НАТО, а також висловлювань видатних діячів держав-членів НАТО. З квітня 2009 р здійснюється розсилка коротких повідомлень, які зазвичай передруковуються майже усіма провідними ЗМІ України. Апарат Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції здійснює підготовку та електронну розсилку щотижневого бюлетеню „Україна на шляху до НАТО”. У звітному періоді 39 номерів надсилається на 700 електронних адрес.

Найповніші матеріали з євроатлантичної тематики, як загального, нормативно-правового та галузевого значення мають веб-сайти Міністерства зовнішніх справ України, Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України, Державного комітету телебачення та радіомовлення України.

Серед обласних державних адміністрацій найповнішу інформацію – анонси та події в регіоні і загальнодержавного масштабу, інформаційні матеріали про Альянс та співробітництво з ним України, подані на веб-сайтах Житомирської ОДА, Закарпатської ОДА, Запорізької ОДА, Івано-Франківської ОДА, Львівської ОДА, Сумської ОДА, Харківської ОДА, та Севастопольської і Київської МДА.

Міністерством оборони України у поточному році видано 6 номерів журналу “Атлантична панорама” загальним тиражем 8100 примірників, який розповсюджується у військових частинах Збройних Сил України та серед місцевих органів державної влади. Здійснюється випуск щотижневого інформаційного бюлетеню «Україна на шляху до НАТО» (у звітному періоді вийшов 51 номер), який надсилається у друкованому вигляді в 150 адрес і в електронному вигляді - у 878 адрес. Видано три номери двомовного (українською та англійською мовами) наукового журналу «Україна-НАТО» загальним накладом 1500 примірників.кількість заходів

10

3) проведення разом з громадськими організаціями навчальних семінарів для представників регіональних засобів масової інформації на тему «Що означає членство країни в НАТО?»


Держкомтелерадіо

Державний бюджет

Захід виконано частково

Держкомтелерадіо

За підтримки Держкомтелерадіо 20-21 жовтня 2009 року у м. Києві відбувся семінар для теле- й радіо журналістів, які ведуть тематику європейської та євроатлантичної інтеграції України в обласних державних телерадіокомпаніях.

Семінар пройшов в Українському інституті підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіомовлення і преси.

На згаданому заході виступали директор координаційного бюро європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату Кабінету Міністрів України Трюхан В.В., речник МЗС України Кирилич В.П., директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії Пернепилиця Г.М., директор фонду «Демократичні ініціативи» Кучерів І.І. та директор Інституту трансформації суспільства Соскін О.І. та представник Держкомтелерадіо.

Крім того, учасники семінару переглянули та обговорили кращі телепередачі обласних і національних телерадіокомпаній за темою семінару.
кількість центрів

12

4) утворення інформаційних центрів євроатлантичної інтеграції на базі національних університетів та сприяння їх діяльності


МОН

Державний бюджет

Захід виконано

МОН

На базі вищих навчальних закладів створено 14 Інформаційних центрів з питань євроатлантичної інтеграції, серед них 12 – за підтримки Інституту трансформації суспільства та посольств країн-членів НАТО в Україні. Центри створено у Волинській, Житомирській, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Хмельницькій, Чернігівській, Чернівецькій областях.

Інформація про створені центри із зазначенням контактів розміщена на веб-сайті МОН в рубриці «Європейська та євроатлантична інтеграція».

Протягом 2009 року на базі інформаційних центрів з питань євроатлантичної інтеграції при вищих навчальних закладах організовано і проведено:

- лекції та семінари в рамках навчального процесу;

- соціологічні дослідження;

- «круглі столи»;

- наукові конференції;

- презентації;

- тематичні молодіжні дебати тощо.

Серед проведених заходів:

- ІІ міжнародна конференція «НАТО: виклики і трансформація – погляд з України» (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника разом з Посольством Литовської Республіки в Україні, Центром інформації і документації НАТО в Україні, 10-11 грудня 2009р.);

- обласна науково – практична конференція «Євроатлантичний курс України; стан і перспективи» (Волинський інформаційний центр);

- тренінг – семінар «Євроатлантична інтеграція України: проблеми, завдання, перспективи» (Сумський Центр євроатлантичної інтеграції, що діє на базі Сумського державного університету, 17-18 вересня 2009р.);

- теле - відеоконференція Суми – Брюссель (штаб – квартира НАТО) для засобів масової інформації із залученням студентів – журналістів (Сумський Центр євроатлантичної інтеграції, що діє на базі Сумського державного університету, 17-18 вересня 2009р.);

- інформаційно-навчальний семінар «НАТО: Друг чи ворог?» (Львівський інститут економіки і туризму, червень 2009р.).

У заходах брали участь представники дипломатичних представництв країн-членів ЄС в Україні, Координаційного бюро європейської та євроатлантичної інтеграції КМУ, Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, Інституту трансформації суспільства, громадських організацій, місцевих ЗМІ тощо.

Центри надають консультаційну підтримку студентам і науковцям при написанні статей, наукових та аналітичних матеріалів.

Інформаційними центрами здійснюється періодичне видання «Вісників інформаційних центрів з питань євроатлантичної інтеграції».


Додатково:

За інформацією НЦЄАІ

За на базі вищих навчальних закладів створено, в тому числі за сприяння громадських організацій, 21 регіональний інформаційний центр євроатлантичної інтеграції України. На їх базі організовуються і проводяться лекції та семінари в рамках навчального процесу, соціологічні дослідження, "круглі столи", наукові конференції, презентації, тематичні молодіжні дебати тощо. Центри також надають консультаційну підтримку студентам і науковцям при написанні статей, наукових та аналітичних матеріалів. Частина з них мають власні веб-сторінки та видають періодичні видання на шталт вісників інформаційних центрів з питань євроатлантичної інтеграції.

У 2009 р. розпочали свою роботу Інформаційний центр євроатлантичного співробітництва в Харкові (відкрито обласною молодіжною громадською організацією "Освічена ініціатива" за підтримки Центру інформації та документації НАТО в України 13 квітня 2009 р ), Хмельницький центр євроатлантичної інтеграції на базі Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (відкрито Інститутом трансформації суспільства 23 квітня 2009 р) і його філіал у Камянець-Подільському та Черкаський центр євроатлантичної інтеграції (відкрито Інститутом трансформації суспільства на базі Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників за підтримки Посольства Королівства Норвегія в Україні 17 вересня 2009 р).

- на базі Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступеня №10 створено Центр з питань євроатлантичної інтеграції України, де забезпечено функціонування постійно діючого стенду „Україна-НАТО” та виставка літератури „Партнерство заради безпеки: досвід країн НАТО та Українська перспектива”.

Окрім того, подібні інформаційні утворення, меншого масштабу, створені на базі загальноосвітніх закладів:

-на базі Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою відкрито науково-методичний центр з питань євроатлантичної інтеграції як філіал Волинського центру євроатлантичної інтеграції

- 17 грудня 2009 р у м.Конотоп Сумської області на базі Центру дитячої дипломатії та євроклубу Конотопської гімназії відбулося відкриття міського Інформаційно-ресурсного центру євроатлантичної інтеграції України, який організовано навчальним закладом, громадською організацією „Асоціація сприяння міжнародному бізнесу та розвитку” за сприяння Посольства Словацької Республіки в Україні, МЗС.

Передбачено 180 тис. грн., але фінансування не здійснювалось

.


Кошти вищих навчальних закладів, а також за підтримки Інституту трансформації суспільства та посольств країн-членів НАТО в Україні.


5) запровадження практики активної участі України у діяльності Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ, зокрема шляхом поглиблення співпраці Громадської ліги Україна – НАТО з недержавними організаціями країн-членів ГУАМ щодо забезпечення національної безпеки та формування громадянським суспільством безпекового середовища

МЗС

Державний бюджет

Захід не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування


6) створення та регулярне поповнення бази даних людських та інформаційних ресурсів, які залучатимуться до проведення інформаційної кампанії щодо підтримки євроатлантичної інтеграції

МЗС

Державний бюджет

Захід не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування
кількість візитів

5

7) організація візитів до штаб-квартири НАТО, а також до країн – членів представників громадськості (насамперед з регіонів), що впливають на формування громадської думки (журналістів, регіональних лідерів, діячів науки і культури, викладачів навчальних закладів тощо)

МЗС

Державний бюджет

Захід не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування


Додатково:

За інформацією Кіровоградської ОДА

З метою вивчення переваг членства у Північно-Атлантичному альянсі, ознайомлення з політикою, цілями та діяльністю цієї організації
19-22 квітня 2009 року генеральний директор Кіровоградської обласної державної телерадіокомпанії (далі – КОДТРК) Омельчук С.І. та делегація журналістів області відвідали Штаб-квартиру НАТО та штаб Верховного Головнокомандувача Об’єднаними Збройними Силами НАТО (далі – ВГК ОЗС НАТО), м. Брюссель, Королівство Бельгія.

У Штаб-квартирі НАТО члени делегації зустрілися з офіцером по зв’язках з громадськістю Управління громадської дипломатії Робертом Пшелем, взяли участь у брифінгу з обговорення актуальних питань щодо розвитку відносин Україна-НАТО з керівником відділу відносин з Україною та Росією Департаменту політичних відносин та політики безпеки Гаелем Муллеком.

Відповідно до програми візиту з представником відділу науки Управління громадської дипломатії Сюзанною Міхаеліс та Послом місії України при НАТО Ігорем Сагачем обговорювалась наукова програма "НАТО - заради миру та безпеки" та роль в ній українських установ.

Також українська делегація ознайомилась з діяльністю штабу ВГК ОЗС НАТО, де заслухала брифінг щодо Союзницьких операцій НАТО та участі України в Силах Швидкого Реагування.


^ За інформацією НЦЄАІ

У січні 2009 р. за сприяння Центру інформації і документації НАТО в Україні організовано ознайомчу поїздку до Брюсселю переможців різних конкурсів з тематики євроатлантичної інтеграції, які відбулися в Україні у 2008 році.

5-6 лютого 2009 р - в штаб-квартирі Альянсу (м. Брюссель, Бельгія) та штабі Верховного головнокомандувача об’єднаних сил НАТО в Європі (м. Монс, Бельгія) з ознайомчим візитом перебувала група з України у складі студентів, вчителів середніх шкіл, журналістів, серед яких були й переможці інтерактивного конкурсу МЗС України, присвяченого відносинам Україна – НАТО. Члени української делегації брали участь у брифінгах та дискусіях з актуальних питань діяльності НАТО та відносин Альянсу з Україною

16 – 20 лютого 2009 р за організації Інституту Євро-Атлантичного співробітництва (м. Київ) та Асоціації Атлантичного Договору (м. Таллінн) організовано курс з питань євроатлантичної інтеграції, що відбувся в м. Таллінн Естонія. Участь у ньому взяли представники громадських організацій, журналісти та працівники державної служби.

19-20 лютого 2009 р – у штаб-квартирі НАТО (Брюссель, Бельгія) та штаб Верховного головнокомандувача Об’єднаних сил НАТО в Європі (м. Монс, Бельгія) з ознайомчим візитом відвідала група з України у складі журналістів центральних та регіональних ЗМІ (представники телерадіокомпаній та друкованих видань з Києва, Херсона, Мелітополя, Запоріжжя, Луганська, Львова). Члени української делегації прослухали брифінги та взяли участь у дебатах. Під час перебування у м. Монс відвідувачі ознайомилися з діяльністю командування НАТО з операцій, побували в Координаційному центрі партнерства. Ця поїздка відбулася за сприяння Посольства США в Україні та Місії США при НАТО.

6 березня та 10 березня за ініціативи української сторони відбулися ознайомчі візити до штаб-квартири НАТО групи у складі представників Студентської Асоціації „Європейське право” (Львів) та делегації у складі регіональних координаторів громадської кампанії „НАТО-ТАК!”, членів Народного Союзу „Наша Україна”.

20-21 квітня 2009 р штаб-квартиру НАТО (м. Брюссель, Бельгія) та штаб Верховного головнокомандувача Об’єднаних сил НАТО в Європі (м. Монс, Бельгія) з ознайомчим візитом відвідала група з України у складі редакторів та провідних журналістів засобів масової інформації Херсону, Чернігова, Івана-Франківська, Сум, Рівного, Кіровограду, Житомиру, Харкова, Львова та Києва.

18-19 травня 2009 р відбувся ознайомчий візит до штаб-квартири НАТО (м. Брюссель, Бельгія) та штаб Верховного головнокомандувача Об’єднаних сил НАТО в Європі (м. Монс, Бельгія) до Бельгії делегації Секретаріату КМУ.

25-26 травня 2009 р - штаб-квартиру НАТО відвідала українська делегація, яка взяла участь у семінарі з питань громадської дипломатії. Делегація України була представлена керівниками провідних неурядових організацій України, керівниками регіональних центрів євроатлантичної інтеграції, представниками органів виконаної влади, журналістами тощо.

4-5 червня 2009 р штаб-квартиру НАТО (Брюссель, Бельгія) та Штаб Стратегічного командування НАТО з операцій (м. Монс, Бельгія) з ознайомчим візитом відвідала делегація представників органів місцевого самоврядування, до складу якої входили Бориспільський, Житомирський, Миколаївський, Чернігівський, Кам’янець-Подільский, Луганський, Кобеляцький та Тростянецький міські голови, а також співробітник Координаційного бюро європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України.

20-23 вересня 2009 р штаб-квартиру НАТО відвідала українська делегація, яка взяла участь у семінарі з питань громадської дипломатії. До складу української делегації увійшли представники міністерств і відомств України, керівники регіональних центрів євроатлантичної інтеграції, журналісти тощо.

23 листопада 2009 р. відбувся візит до штаб-квартири НАТО представників Львівщини. Члени української делегації зустрілися зі співробітниками Офісу інформації та преси, Політичного директорату, Міжнародного секретаріату НАТО. Вони також побували в Місії України при НАТО, де ознайомилися з функціонуванням даного дипломатичного представництва у штаб-квартирі Альянсу і його головними завданнями, дізналися про стан реалізації нашою державою Річної національної програми на 2009 рік. Серед іншого, представники Львівщини отримали інформацію щодо допомоги, наданої НАТО нашій країні у боротьбі з епідемією грипу А/H1N1. Особливий інтерес у них викликало питання проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення України про діяльність Альянсу.


40

8) організація візитів представників Центру інформаційної підтримки інтересів України та громадських організацій до міст України, зустрічей з лідерами громадської думки на обласному і районному рівні

МЗС

Державний бюджет

Захід не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування4. Розроблення та впровадження дієвого механізму інформування громадськості про євроатлантичну інтеграцію України

кількість посібників

2

1) видання на конкурсній основі посібників для вчителів гуманітарних дисциплін загальноосвітніх навчальних закладів з викладенням тем міжнародних зв'язків та безпеки, міжнародних інституцій, євроатлантичної інтеграції тощо

МОН

Державний бюджет

Захід виконано

МОН

Підготовлено навчальні програми та посібники для вчителів та учнів 10-11-х класів «Європейський вибір України» та «Географія країн-членів Європейського союзу».

Видруковано та надіслано до загальноосвітніх навчальних закладів навчальну програму та посібник курсу за вибором «Глобалізація», в якій питання діяльності НАТО розглядаються в окремому розділі.


Передбачено 300 тис.грн., але фінансування не здійснювалось.

Кошти МОН

кількість видань
2) проведення за участю громадських організацій конкурсу на кращий посібник з питань євроатлантичної інтеграції України та його видання

МОН

Державний бюджет

Реалізація заходу закінчилася в 2008 році


Додатково:

МОН

Конкурс в 2009 році не проводився з огляду на відсутність фінансування.

Видання підручників та посібників здійснюється наразі за рахунок коштів вищих навчальних закладів з їхньої ініціативи.

У 2008 р. передбачено 80 тис. грн., але фінансування не здійснювалось

У 2009 р. фінансування не передбачено


Кошти вищих навчальних закладів

кількість заходів

12

3) проведення брифінгів представників МЗС з актуальних питань співпраці України з НАТО

МЗС

Державний бюджет

Захід не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування

12

4) проведення прес-конференцій представників Міноборони з актуальних питань співпраці України з НАТО в оборонній сфері

Міноборони

Державний бюджет

Захід виконано

Міноборони

Проведено 14 прес-конференцій керівництва Міністерства Оборои України та Генерального штабу Збройних Сил України, які стосуються актуальних питань співробітництва

(інформація щодо змісту прес-конференцій МО не розкрита в повній мірі)


Додатково:

За інформацією НЦЄАІ

Потужним джерелом інформування суспільство про хід співробітництва України з НАТО є Збройні Сили України. Протягом звітного періоду проведено 21 прес-конференцію за участю представників Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, на яких розповідалося про співпрацю українських військових з НАТО та його підтримку процесів реформування оборонної сфери країни. Окрім того, відео- та радіосюжети за даної тематики створюються та транслюються Центральною телерадіостудією (м. Київ) і телерадіокомпанією “Бриз” (м. Севастополь) Міністерства оборони України.
4

5) проведення не рідше ніж кожні три місяці прес-конференцій представників МНС з актуальних питань співпраці України з НАТО в галузі запобігання надзвичайним ситуаціям


МНС

Не потребує коштів з державного бюджету

Захід виконано

МНС

Протягом звітного періоду, відповідно до заходів, які проводило Міністерство з даного питання, організовувались прес-конференції:

за результатами візитів заступника Міністра В.Третьякова, національного координатора співробітництва України з НАТО у сфері надзвичайних ситуацій, за результатами засідання Головного комітету НАТО з планування на випадок надзвичайних ситуацій цивільного характеру;

за результатами міжнародного семінару «Сучасні методи розробки документів політичного рівня» за участю міжнародних експертів і представників центральних органів виконавчої влади та гри-симуляції «Інформування громадськості в кризовій ситуації», яку проводив Офіс зв’язку НАТО у м. Львові, під час якої були відпрацьовані питання реагування відомчих прес-служб та співпраці між ними у змодельованій кризовій ситуації;

за результатами інформаційного семінару «Роль України у зміцненні європейської політики безпеки», який пройшов на базі Академії пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МНС України, де обговорювалася роль громадських організацій у справі інформування населення про суть цього процесу;

по завершенню спільних міжнародних польових навчань НАТО з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій «Жетис 2009», що відбулися у м. Алма-Ата, Республіка Казахстан.

Зазначені заходи, а також участь представників МНС у круглому столі у рамках Мережі партнерства Україна-НАТО щодо підвищення обізнаності громадськості на тему «Відносини Україна-НАТО: яким є майбутнє стратегічного партнерства?», були висвітлені як на сайті МНС і відомчих ЗМІ, так і в центральних засобах масової інформації.

За підсумками круглого столу організовані дебати з питання розвитку безпекового середовища України та роль НАТО у його формуванні, перспективи набуття членства в НАТО у прогнозованому майбутньому, визначення напрямків розвитку співробітництва між Україною та НАТО.

Також висвітлено участь представника МНС у складі Місії України при НАТО, на якого покладено і завдання з виконання аналогічних функцій при Постійному Представництві України при ЄС. Про результати цієї роботи - налагодження співробітництва з структурами НАТО та ЄС у сфері надзвичайних ситуацій та по Чорнобильським програмам, організацію взаємодії з НАТО та ЄС під час надання допомоги Україні для подолання епідемії грипу суспільство було широко поінформовано.

Крім того неодноразово організовувалися виступи фахівців МНС у ЗМІ, прес-конференції з приводу впровадження в Україні системи екстреної допомоги за єдиним телефонним номером “112”.
кількість видань

3

6) видання інформаційно-довідкових матеріалів з питань невійськових аспектів співпраці України з НАТО, зокрема в соціальній, науковій, екологічній, правовій, економічній сфері

МЗС

Державний бюджет

Захід не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування


Додатково:

За інформацією Адміністрації Держприкордонслужби

Інформування населення через відомчі засоби масової інформації - журнал «Кордон» та газету «Прикордонник України»

Підготовлено низку публікацій з питань співпраці з правоохоронними відомствами країн - членів НАТО, використання їх досвіду у системі європейської безпеки тощо.
кількість заходів

6

7) проведення конференцій та засідань за круглим столом з метою інформування українського суспільства про невійськові аспекти співпраці України з НАТО

Держкомтелерадіо

Державний бюджет

Захід виконано

Держкомтелерадіо

За підтримки Держкомтелерадіо Укрінформом проведено низку заходів зазначеної тематики:

- 27 січня. Презентація публікації «Євроатлантична інтеграція України: шлях до демократії».

- 24 березня. Круглий стіл на тему: "Україна в пошуку консенсусу: членство в НАТО чи позаблоковість?»

- 2 квітня. Прес-конференція на тему: «Країни Вишеградської четвірки - в НАТО. А Україна?..». Організатор заходу - Фонд "Демократичні ініціативи".

- 3 квітня. Прес-конференція та презентація фільму: «Україна в НАТО. Міфи і реальність»

- 4 квітня. Трансляція прес-конференції та відео міст Генерального секретаря Альянсу Яапа де Хооп Схеффера за результатами ювілейного 60-го саміту Північноатлантичного альянсу, який пройшов у Страсбурзі, Келі та Баден -Бадені

- 21 квітня. Відеоміст "Київ-Таллінн" на тему: «Естонський досвід членства в НАТО - надбання чи втрати?»

- 23 квітня. Семінар на тему: «Погляд Естонії на євроатлантичне майбутнє України».

- 9 червня. Круглий стіл на тему: «Громадська дипломатія в добу кібервоєн: виклики для НАТО, Євросоюзу й України».

- 27 серпня. Прес-конференція на тему:"Співпраця органів виконавчої влади України та Центру інформації та документації НАТО на прикладі телепроекту "Фактор безпеки" на "5 каналі"

- 16 вересня. Прес-конференція на тему:"Асоціація Атлантичного Договору та 55-та Генеральна Асамблея ААД: місія та покликання"
Під час заходу відбувся відеоміст "Київ - Брюссель", у ході якого з учасниками прес-конференції у Києві спілкувався генеральний секретар Асоціації Атлантичного Договору Троелс Фролінг

- 6 жовтня Відеоміст "Київ-Брюссель" та презентація на тему: «Можливості співпраці для українських науковців за програмою НАТО «Наука заради миру та безпеки». Організатор - Центр інформації та документації НАТО в Україні.


Додатково:

За інформацією Громадської Ліги «Україна-НАТО»

19 травня 2009 року в приміщенні Міжнародного слов’янського університету пройшов круглий стіл за темою: «Невійськові аспекти євроатлантичної інтеграції України». Участь у роботі круглого столу брали Сергій Джердж – Громадська ліга Україна – НАТО, Олег Кокошинський – Атлантична Рада України та представники Асоціації Атлантичного Договору Данії – Тролс Фролінг, Іван Андресен та Анне Тофт Соренсен – старший лейтенант Данських Королівських Збройних Сил. Велику увагу під час конференції приділялося питанню підготовки до 55 Генеральної Асамблеї Асоціації Атлантичного Договору. Учасники круглого столу взяли участь у телепередачі на обласному державному телебаченні «А/ТВК», де мали можливість відповісти на низку за питань, пов’язаних з євроатлантичною інтеграцією України.
кількість трансляцій

12

8) створення та забезпечення щомісяця трансляції циклів телепрограм, присвячених євроатлантичній інтеграції України

Держкомтелерадіо

Державний бюджет

Захід виконано

Держкомтелерадіо

Обласними держтелерадіо компаніями надано інформацію висвітлення згідно тематичних планів у передачах та інформаційних програмах протягом 2009 року євроатлантичної тематики.

Також під час Колегії Держкомтелерадіо у грудні 2009 року представникам обласних держтелерадіо компаній роздано по 4 диски (16 телепрограм євроатлантичної тематики «Фактор безпеки») для трансляції на обласних телердіокомпаніях.

Розгорнутий звіт у табличній формі додатку № 4.


^ За інформацією Рівненської ОДА

Протягом року було забезпечено випуск циклу тематичних радіо- та телепередач "Євроатлантика: український вимір". У передачах брали участь І заступник секретаря РНБОУ В. Огризко, Голова Комітету з питань європейської інтеграції, директор Інституту Євро-Атлантичного співробітниц­тва Б.Тарасюк, Директор Центру інформації та документації НАТО в Україні М. Дюре, керівники офісу зв’язку НАТО в Україні Д. Грін та М.Козєл тощо.

Було висвітлено понад 100 інформаційних матеріалів на євроатлантичну тематику, зокрема йшлося про проведення церемонії першого випуску військово­службовців Збройних Сил України на базі Хмельницького національ­ного університету, які пройшли перепідготовку за цивільними спеціальностями в рамках програми Трастового фонду НАТО "Партнерство заради миру"; проведення у вересні п.р. за ініціативи Інституту Євро-Атлантичного співробітництва та Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні семінару у Києві "Деміфологізація НАТО у ЗМІ: практичні аспекти" за участю аташе з питань оборони Посольства Німеччини в Україні полковника Еберхарда фон Зейдлеца, журналіста, автору документального фільму "НАТО: свій чи чужий?" В. Кастеллі; виступ експерта Інституту зовнішньої політики О. Палія під час проведення семінару за наслідками парламентських слухань взаємовід­но­син НАТО і України та ін.


^ За інформацією Харківської ОДА

Сюжети в інформаційній програмі „ОТБ-новини”:

14.04.09 - Інформаційний Центр НАТО відкрито в Харкові. Інформаційні центри євроатлантичної інтеграції спрямовані на поглиблення співробітництва у галузі безпеки України та Організації Північноатлантичного договору. Ці установи надають інформацію про Альянс та відповідні теми дослідникам, студентам та іншим зацікавленим представникам громадськості. (Хрон. 1 хв.)

18.05.09 - Забезпечення миру, стабільності, боротьба з тероризмом та удосконалення обороноздатності країни. Чи є альтернатива НАТО, дискусія на конференції в Харківському регіональному інституті держуправління щодо інтеграції України до євроатлантичного альянсу. (Хрон. 2 хв.) Центром прав людини "Древо життя" і Харківською обласною державною адміністрацією у червні п.р. оголошено Другий конкурс серед засобів масової інформації Харківщини "Євроатлантична Україна: свідома позиція" на краще висвітлення теми євроатлантичної інтеграції України в ЗМІ Харківщини. Мета заходу - підвищення рівня інформування громадськості Харківщини з питань євроатлантичної інтеграції України.

З метою інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань євроатлантичної інтеграції України, починаючи з літку 2009 року, продовжується випуск щотижневої телепрограми «Євроатлантичні студії» на Харківському обласному телеканалі «ОТБ» із запрошенням до участі представників місцевих органів влади, місцевого самоврядування, дипломатичних установ, акредитованих в м. Харків та Україні, політологів, фахівців з відповідної тематики, (молодіжних) громадських організацій тощо

Херсонська ОДА

Протягом 2009 року Херсонська облдержтелерадіокомпанія «Скіфія» висвітлювала питання європейської інтеграції України у циклових передачах «Спільна мова», «Євроатлантична інтеграція - регіональний аспект», а також в інформаційних програмах «Таврійські новини», «Тиждень», «Починайте день з нами» і «Актуальна тема».

Програм даної проблематики було 15. Спеціальні кошти на створення цих програм не надходили, а фінансували тільки в рамках тематичного плану.


^ За інформацією Севастопольської МДА

Проблеми та перспективи входження України до Європейського союзу та Північноатлантичного альянсу залишаються постійними темами щотижневих циклів програм Севастопольської регіональної державної телерадіокомпанії (зокрема «Знак питання», «Ключ», «За та проти») та ТРК «Бриз» («Європейський вимір», «Україна – НАТО», «Перспективи») за участю політичних та громадських діячів, науковців, політологів, журналістів. Протягом 2009 року на цих каналах було трансльовано документальний серіал «Україна – НАТО», знятий на замовлення Міністерства закордонних справ України (10 серій, хронометраж 30 хвилин). На каналі СРДТРК було підготовлено та випущено 5 власних програм про історію та сучасність низки європейських міст.

Забезпечено оперативне та повне інформування громадськості про мету та результати візитів до Севастополя делегацій країн ЄС та Північноатлантичного альянсу, забезпечено висвітлення усіх міських заходів, що проводились в рамках виконання державних цільових програм інформування громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Забезпечено висвітлення заходів, присвячених святкуванню Дня Європи. Усі регіональні ЗМІ були своєчасно поінформовані про проведення у Севастополі міських заходів, присвячених відзначенню Дня Європи.

18 травня на традиційному брифінгу для регіональних ЗМІ перший заступник голови міської держадміністрації Казарін В.П. розповів про святкування у Севастополі 20 травня 2009 р. Дня Європи
кількість заходів

789) проведення в Автономній Республіці Крим, областях та м. Севастополі конференцій, засідань за круглим столом, семінарів за участю громадськості, представників органів державної влади, засобів масової інформації з метою обговорення актуальних питань євроатлантичної інтеграції


Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та Севастопольська міська держадміністрації

Місцеві бюджети

Захід виконано

Рада Міністрів АР Крим

В жовтні 2009 року в Ялті проведено міжнародний «круглий стіл» з теми: «Виклики, пов`язані з розсекреченням архівних матеріалів в Україні: на шляху до стратегічного партнерства між державами та громадянським суспільством», на якому були присутні історики, науковці, громадські діячі України і багатьох країн НАТО.

Проведення заходу висвітлено в кримських друкованих ЗМІ: «Под грифом «секретно»?» - («Крымская газета»,

№ 188 – 23.10.09), «Виклики розсекречення» - («Кримська світлиця»,

№ 43 – 23.10.09), «Без грифа секретности» - («Крымские известия», № 199 – 27.10.09)

9-10 січня 2009 р. - у Сімферополі відбувся інформаційно-просвітницький семінар за темою: "Невійськові аспекти співробітництва України з НАТО", який організували Громадська ліга Україна-НАТО" та громадська організація "Кримська правиця". В ньому взяли участь представники громадських організацій Криму, а також директор Центру інформації та документації НАТО в Україні Мішель Дюре.

7-11 вересня 2009 р. у Криму відбулася восьма щорічна конференція «Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях, терористичних актах і катастрофах», в якій взяли участь вчені України і країн – членів НАТО, представник Посольства Словацької Республіки в Україні, радник з питань оборони Ян Качмар, а також представники ЗМІ. Захід організовано Центром соціально-економічних досліджень «Діаматик» за підтримкою Центра інформації та документації НАТО в Україні.


^ Вінницька ОДА

Проведено:

1) семінар на тему „Інтеграція України до НАТО” за участю директора Координаційного бюро європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України В. Трюхана (березень);

2) нарада з керівниками органів виконавчої влади області за участю голови ОДА „Про адміністративно-територіальну реформу, соціальну інфраструктуру районів та вступ до НАТО”(квітень);

3)громадські слухання на тему „Україна в інтеграційних процесах: можливості та перспективи” за участю голови комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції, директора Інституту Євроатлантичного співробітництва Б.Тарасюка. (червень);

4) семінар „Перспективи розвитку відносин між Україною та НАТО: роль державних органів та громадського суспільства”(липень);

5)семінар „Україна-НАТО: міфи і реальність”(вересень);

6) семінар „Як подолати страхи про НАТО”(вересень);

7) семінар „Роль суспільства в реалізації політики євроатлантичної інтеграції України”(жовтень);

8)науково-практичний семінар „НАТО і посилення безпеки України”(жовтень);

9)семінар „Взаємодія місцевої влади та освітянської спільноти заради формування євроатлантичної інтеграції суспільства”(жовтень);

10) конференція „Невійськові аспекти співробітництва України з НАТО”(листопад);

11) семінар-тренінг „Співпраця України і НАТО”


^ Волинська ОДА

За активної участі Волинського обласного центру євроатлантичної інтеграції (далі -Центр), а також за підтримки обласної ради, державної адміністрації, Інституту трансформації суспільства (м. Київ), Міжнародного Вишеградського Фонду організовано і проведено семінар-тренінг "Практичні аспекти євроінтеграції: досвід країн Вишеградської групи для українських міст". Крім того, серед населення області Центром розповсюджувалася брошура "Вибранні основоположні документи НАТО та Україна" .

За сприяння навчально-наукового Центру європейської та євроатлантичної інтеграції Луцького національного технічного університету постійно проводяться лекції щодо ролі НАТО у сучасному світі, тренінги для викладачів і студентів "Співпраця Україно-НАТО", відкриті уроки в загальноосвітніх навчальних закладах області. Представники університету взяли участь у Міжнародному круглому столі "Підвищення ефективності діяльності громадських організацій євроатлантичної інтеграції". У вищих навчальних закладах області постійно організовуються студентські наукові конференції з проблем Європи, питань НАТО.

В області проведено Єдиний день інформування населення на тему "Позиція країн ЄС щодо євроатлантичних прагнень України". У ході цього заходу охоплено 189 населених пунктів області, 278 трудових колективів, 6557 осіб.


^ Дніпропетровська ОДА

ЗМІ постійно проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота серед широких верств населення щодо поглиблення громадської обізнаності з питань євроатлантичної інтеграції Укра­їни, створення сприятливого інформаційного середовища, зміни упередженої негативної думки громадян та поглиблення знань про місії членства в Альянсі. В ефірі обласного телебачення матеріали з зазначеної тема­тики постійно висвітлювалися в циклах інформаційно-аналітич­них програм "Регіональні Телевізійні Новини" (РТН) та "Всі новини", у програмах "День", "Тема дня", "Вечір", "Теледе-бати". В програмах обласного телебачення протягом поточного року брали участь керівники структурних підрозділів обл­держадміністрації, науковці, політики, та представники громадських організацій. В ефірі обласного радіо зазначена тематика висвіт­
люється в передачах "Новини України та світу", "Вісті звід­усіль","Вечірня панорама", "Береги". Хід реалізації державної програми євроатлан­тичної інтеграції систематично висвітлювався в інформаційних програмах ("Новини дня", "Вечірня панорама", "Фінансові новини"), суспільно-політичних програмах ("Авторитетно про важливе", "Оглядач", "Життя-буття") та інших передачах. Останнім часом в ефірі обласного радіо у рамках названих циклів звучала низка передач даної тематики, під­готовлених за матеріалами "круглих столів" та інших заходів, що проходили в облдержадміністрації, наукових конференцій і семінарів, що відбулися у вузах області. Так, наприклад, ЗМІ пові­домили про наступні заходи: Семінар-нарада керівників уп­равлінь СБУ з 8 областей, де пройшов обмін питаннями про­тидії корупції в органах держав­ної влади та самоврядування. З метою співпраці правоохо­ронних органів офіційна деле­гація Британської поліції в складі 11 осіб побувала у Дніпропетровській області з питань обслуговування фут­больного матчу Україна-Англія. Пройшов обмін питаннями правоохоронної діяльності. Інтернаціональна група старших слухачів Коледжу оборонних наук оборонної академії Великої Британії на чолі з начальником Коледжу віце-адміралом у відставці Чарльзом Р. Стайлом та представники оборонних ві­домств Австралії, Брунею, Великої Британії, Гани, Ізраїлю, Індонезії, Кувейту, Пакистану та Саудівської Аравії побували у Софіївському районі з метою ви­роблення стратегічного плану бачення поточної ситуації та перспектив збереження і зміц­нення стабільності, безпеки, які відбуваються у політичній, обо­ронній, промисловій, науковій, сільськогосподарській сферах. Системою навчання по європей­ській та євроатлантичній тема­тиці охоплено до 1000 осіб.

 • 4 лютого 2009 р. в Харківському інституті Військово-Повітряних Сил України ім. І. Кожедуба відбувся семінар "Інформування щодо НАТО". Т. Брежнєва виступила з доповіддю "Євроатлантичні інтеграція України в контексті трансформації НАТО" під час першого лекційного засідання, а також була головою однієї з фокус-груп разом із спеціальним військовим радником з питань НАТО Польщі паном полковником Славоміром Вротняком.

 • 5 лютого 2009 року в Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Т. Брежнєва виступила з доповіддю "Український погляд на відносини України з НАТО"

 • З 3 по 6 березня 2009 співробітники Дніпропетровського центру відвідали Прагу, де мали робочу зустріч з представниками МЗС Чеської Республіки та обмін досвідом з колегами з Центру інформації НАТО в Чеській республіці.

 • 13 - 15 квітня Т.Брежнєва взяла участь в теледебатах у прямому ефірі у програмі "Насправді" харківського телеканала "Симон" разом з представником МО Латвії Еліною Ланге.

 • 16 квітня 2009 року в Штабі 6 Армійського корпусу Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України в рамках Дня інформування НАТО була проведена лекція «Військова трансформація НАТО та євроатлантична інтеграція України».

 • 13 травня 2009 Євроатлантичний інтеграційний центр в м. Дніпропетровську в рамках підтримки інформування військових міста Дніпропетровська передав 6 Армійському Корпусу 300 екземплярів літератури щодо НАТО та євроатлантичної інтеграції України.

 • 9 червня 2009 р. у Дніпропетровському інформагентстві «Время» відбулась прес-конференція на тему: "Підвищення ефективності діяльності громадських організацій євроатлантичної інтеграції", за участю директора Центру євроатлантичної інтеграції в м. Дніпропетровську.

 • 10 червня 2009 р. Центр євроатлантичної інтеграції в м. Дніпропетровську проводив круглий стіл "Підвищення ефективності діяльності громадських організацій євроатлантичної інтеграції України". Учасники круглого столу звернулись до Центру інформації та документації НАТО в Україні із пропозицією: враховуючи необхідність підвищення ефективності діяльності щодо інформування громадськості та визнання її відповідності вимогам проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, започаткувати процес сертифікації Центрів Відділом громадської дипломатії НАТО. Центру інформації та документації НАТО в України виступити посередником між Центрами та Відділом громадської дипломатії НАТО з метою презентації в Штаб-квартирі НАТО діяльності Центрів та координатором процесу сертифікації Центрів Відділом громадської дипломатії НАТО.

 • 12 вересня 2009 р. Студенти Дніпропетровського ліцею інформаційних технологій обговорювали питання майбутнього партнерських відносин України з НАТО на вечорі «Питань та відповідей», що двічі на місяць організує ЦЄІД

 • 1 жовтня 2009 р. відбулось засідання круглого столу "Україна в НАТО. Міфи і реальність. Погляд українських та словацьких експертів”. Під час заходу був продемонстрований однойменний документальний фільму. В рамках дискусії обговорювалось питання євроатлантичної інтеграції України, розвитку двосторонніх контактів українських та словацьких експертних установ, розвитку публічної дипломатії.

 • 9 грудня 2009 р. Центр євроатлантичної інтеграції в м. Дніпропетровську та Національний інститут стратегічних досліджень (Дніпропетровський філіал) проводили міжнародну конференцію "Енергетична безпека держави в сучасних умовах: пошук адекватних відповідей на виклики часу".

 • 15 грудня 2009 р. Брежнєва Т. виступила з доповіддю «"Сучасний стан проблеми євроатлантичної інтеграції"» під час підсумкового всеукраїнського наукового семінару "Євроатлантична співпраця: від науки до миру", що був організований Одеським науково-інформаційним центром євроатлантичної співпраці


^ Донецька ОДА

25-26 травня 2009 р. у м. Донецьку відбулась ІІ Міжнародна конференція «Відносини Україна-НАТО та Росія-НАТО у нових реаліях міжнародної безпеки», організована Науково-інформаційним Центром міжнародної безпеки та євроатлантичної співпраці Донецького національного університету спільно з Центром інформації та документації НАТО в Україні.

Головною метою конференції було дослідження в експертному колі перспектив євроатлантичної системи колективної безпеки після саміту НАТО в Страсбурзі та Келі і перспектив східної політики Альянсу в сучасних умовах, обговорювались питання майбутніх відносин між Україною і Росією, враховуючи євроатлантичні прагнення офіційного Києва, особлива увага була приділена дослідженню євроатлантичних перспектив України та можливих шляхів подальшого розвитку відносин України з НАТО.

У конференції взяли участь провідні експерти з України та РФ, представники штаб-квартири Організації Північноатлантичного договору.

17 червня 2009 року у м. Донецьку облдержадміністрацією спільно з Координаційним бюро європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату КМУ, Науково-інформаційним Центром міжнародної безпеки та євроатлантичної співпраці Донецького національного університету, за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні і Громадської ліги Україна-НАТО проведено інформаційно-навчальний семінар з питань євроатлантичної інтеграції України для представників місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування Донецької області.

Метою семінару було забезпечення обізнаності слухачів семінару стосовно напрямів та перспектив державної політики євроатлантичної інтеграції України, щодо необхідності проведення ефективної інформаційної роботи на регіональному рівні, запровадження ефективного державного механізму інформування громадськості щодо євроатлантичної інтеграції України та шляхів її реалізації.

В якості доповідачів в семінарі прийняли участь вітчизняні та іноземні експерти з питань НАТО. Цільова аудиторія семінару була представлена 55 представниками райдержадміністрацій, міських рад області, управлінь облдержадміністрації, ЗМІ.

Протягом звітного періоду щоквартально проводилось інформування редакторів газет місцевих органів влади з питань євроатлантичної інтеграції в рамках семінарів, які були організовані управлінням у справах преси та інформації облдержадміністрації


^ Житомирська ОДА

18 лютого у Житомирі за сприяння управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації та підтримки Посольства Словацької Республіки в Україні, Громадської ліги Україна – НАТО, на базі Житомирського державного технологічного університету, відбулось засідання круглого столу на тему: “Роль України у зміцненні європейської політики безпеки”. Участь у заході взяли: Посол Словацької Республіки в Україні, заступник голови облдержадміністрації, начальник управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації. Розглянуто питання про реалізацію української державної політики співробітництва з НАТО, економічні та соціальні аспекти співробітництва України з НАТО, наукові та освітні інституції в євроатлантичному інтеграційному процесі, безпека через науку – важливий елемент співпраці України з НАТО, безпека – як фактор об’єднання країни.

25 березня у Житомирі на базі Центру європейської та євроатлантичної інтеграції України (ЖДУ ім. І.Франка), за ініціативи Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України, МЗС та МОН України, підтримки Посольства Словацької Республіки в Україні та Житомирської облдержадміністрації, відбулись молодіжні дебати та тему “Генеральний інтерес для України: інтеграція в ЄС та НАТО? Зближення з Росією? Позаблоковість?”. Мета заходу - створення молодіжного клубу “Дебати” як складової частини Житомирського центру євроатлантичної інтеграції, сприяння формуванню єдиної мережі молодіжних дебатних клубів у рамках регіональних центрів євроатлантичної інтеграції. Участь у заході взяли: Посол Словацької Республіки в Україні, директор Інституту трансформації суспільства, начальник управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, депутати облради, викладачі та студенти вищих навчальних закладів міста, представники громадських організацій та політичних партій області, ЗМІ. Учасниками дебатів стали 8 студентських команд, які представили 4 регіональних центри України – Житомирський, Сумський, Рівненський, Чернігівський. Половина команд презентувала лінію Уряду, друга – лінію Опозиції.

31 березня в смт. Лугини (Житомирська область) відбувся семінар на тему: “Роль суспільства в реалізації політики євроатлантичної інтеграції України”. Участь у заході взяли: заступник голови Лугинської райдержадміністрації, начальник управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації М.Сюравчик, завідувач кафедри історії України ЖДУ ім.І.Франка, заступник директора Житомирського колегіуму, заступник начальника факультету з виховної роботи Житомирського військового інституту ім.С.П.Корольова Національного авіаційного університету, директори ЗОШ та завідувачі бібліотек селища та району (80 чол.). Розглянуто питання про роль Житомирського Центру євроатлантичної інтеграції в реалізації курсу України щодо вступу в НАТО, військове співробітництво Україна–НАТО: за і проти. Відбулась презентація спеціалізованого кабінету з питань євроатлантичної інтеграції Житомирського міського колегіуму. Продемонстровано мультимедійний проект ”Національна система безпеки України і НАТО”. Проведено анкетування учасників семінару з питань євроатлантичної інтеграції.

11 червня в смт. Ружин (Житомирська область), за ініціативи управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, відбувся інформаційно-просвітницький семінар на тему: “Роль суспільства у реалізації політики євроатлантичної інтеграції України” за участю представників галузей освіти і культури селища та району, ЗМІ (80 чол.). Участь у заході взяли: голова Ружинської райдержадміністрації, начальник управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, викладач кафедри історії України ЖДУ ім.І.Франка, заступник директора Житомирського міського колегіуму, заступник начальника факультету з виховної роботи Житомирського військового інституту ім.С.П.Корольова Національного авіаційного університету. Розглянуто питання про роль Житомирського Центру євроатлантичної інтеграції в реалізації курсу України щодо вступу до НАТО, роботу спеціалізованого кабінету з питань євроатлантичної інтеграції України Житомирського міського колегіуму, військове співробітництво Україна – НАТО: за і проти. Продемонстровано мультимедійний проект ”Національна система безпеки України і НАТО”. Проведено анкетування учасників заходу з питань євроатлантичної інтеграції.

10 липня у м. Коростишів (Житомирська область), за ініціативи управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації та підтримки Громадської ліги Україна-НАТО, відбувся науково-практичний семінар на тему: ”Демократизація сектору безпеки і оборони України: інформаційне право в системі права” (50 чол.). Участь у заході взяли: начальник управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, заступник голови Коростишівської райдержадміністрації, голова ВГО „Громадська ліга Україна-НАТО”, завідувач відділу інформаційної політики Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. Розглянуто питання про євроатлантичний інтеграційний процес сектору безпеки і оборони України, розвиток співробітництва України з НАТО: військові та невійськові аспекти співробітництва, інформаційне право. Продемонстровано мультимедійний проект ”Національна система безпеки України і НАТО”, обговорено проект рекомендацій, проведено анкетування учасників заходу з питань євроатлантичної інтеграції.

27 жовтня в смт Черняхів (Житомирська область), в рамках заходів Державної цільової програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції на 2008-2011 роки, за сприяння управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, відбувся семінар на тему: “Роль суспільства в реалізації політики євроатлантичної інтеграції України”. Участь у заході взяли: начальник управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, заступник голови Черняхівської райдержадміністрації з гуманітарних питань, завідувач кафедри історії України ЖДУ ім.І.Франка, заступник директора Житомирського міського колегіуму, старший офіцер відділу з виховної роботи Житомирського військового інституту ім.С.П.Корольова НАУ, директори шкіл та завідувачі бібліотек селища і району (70 чол.). Розглянуто питання про: роль Житомирського Центру євроатлантичної інтеграції в реалізації курсу України щодо вступу до НАТО; військове співробітництво Україна – НАТО: за і проти. Презентовано спеціалізований кабінет з питань євроатлантичної інтеграції, відбулась демонстрація мультимедійного проекту ”Національна система безпеки України і НАТО”, проведено анкетування учасників заходу з питань євроатлантичної інтеграції.

3 грудня в м. Малин (Житомирська область), за сприяння управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, відбувся семінар на тему “Роль суспільства в реалізації політики євроатлантичної інтеграції України”. Участь у заході взяли: секретар Малинської міськради, начальник управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, к.і.н., доцент кафедри історії України ЖДУ ім.І.Франка, директор Житомирського міського колегіуму, офіцер оперативного відділу в/ч А-1494, директори та вчителі ЗОШ, завідувачі бібліотеками міста (60 чол.). Розглянуто питання про роль Житомирського Центру євроатлантичної інтеграції в реалізації курсу України щодо вступу в НАТО, Військове співробітництво Україна – НАТО: за і проти, презентовано спеціалізований кабінет з питань євроатлантичної інтеграції України. Також відбулись: демонстрація мультимедійного проекту ”Національна система безпеки України і НАТО”, анкетування учасників заходу з питань євроатлантичної інтеграції, дискусія.


^ Закарпатська ОДА

Проведено науково-практичну конференцію “Країни Європи – члени НАТО”.

Проведено науково-практичну конференцію “Україна на шляху до євроатлантичної інтеграції”.

У районах області проведено засідання за круглим столом на тему: “Про інтегрування в НАТО”.

25 травня на гуманітарно-природничому факультеті з угорською мовою навчання, за сприяння інформаційного центру НАТО при УжНУ відбулася зустріч з директором міжнародного Вишеградського Фонду п. Кріштофом Форраі.

У районах області проведено засідання за круглим столом на тему: “Про інтегрування в НАТО”.


^ Запорізька ОДА

На базі Запорізького Національного університету функціонує регіональний центр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Фахівці центру беруть активну участь у науково-дослідних проектах, ініційованих міжнародними організаціями і фондами або на двосторонніх засадах з країнами ЄС та НАТО.

27.03.2009 за організаційної підтримки регіонального об’єднання молодіжних організацій НДО «Регіональна євроатлантична ліга» на базі 50 гімназії м.Запоріжжя проведено Конференцію старшокласників та студентів «Модель ООН – 2009». Молодь Запорізького регіону на практиці ознайомлювалась з рівнем демократичності інституцій та захищеності інтересів окремої, навіть малої, держави, що входить до цього об’єднання країн.

14 – 16.05.2009 у Запорізькому національному технічному університеті відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи підготовки фахівців з міжнародних економічних відносин», в якій приймали участь професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів України, фахівці, заступник голови Запорізької облдержадміністрації та заступник начальника управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Запорізької облдержадміністрації. Крім питань розвитку зовнішньоекономічних відносин і сучасних підходів підготовки фахівців у сфері європейської і євроатлантичної інтеграції на конференції розглядалися також актуальні питання впровадження європейських норм і стандартів в освіті, науці і техніці, надання рекомендацій суб’єктам господарювання з метою підвищення їх інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності в процесі інтеграції України до європейських та євроатлантичних структур.

03.07.2009 в прямому ефірі телерадіокомпанії «Радіо Три» відбувся виступ заступника голови облдержадміністрації О.Сіна, де обговорювалися питання вступу України до Північноатлантичного альянсу, а саме: яких економічних реформ потребує Україна для зближення з Альянсом, як зміниться наша країна зі вступом до НАТО тощо. Зазначалося, що процес входження до Альянсу є стимулюючим фактором для проведення внутрішніх політичних та соціально-економічних реформ усіх сфер суспільного життя, гармонізації законодавства з правовими нормами та демократичними принципами країн-членів НАТО, прискорення трансформації Збройних Сил України.

23.07.2009 проведено Єдиний день інформування населення регіону щодо проблем євроатлантичної інтеграції.

17.09.2009 відбулася зустріч голови обласної державної адміністрації О. Старуха з Надзвичайним та Повноважним Послом Німеччини в Україні Гансом-Юргеном Гаймзьотом, який перебував у Запоріжжі з ознайомчою поїздкою. Метою зустрічі було обговорення стану та перспективи співробітництва між двома країнами та обмін досвідом. Також Надзвичайний та Повноважний Посол Німеччини зустрівся зі студентами Національного університету. Під час зустрічі було обговорено в тому числі питання європейської та євроатлантичної інтеграції. Пан Посол відзначив високий рівень освіченості студентів, тому вважає доцільним розвивати співробітництво і в гуманітарному напрямку.

19.10.2009 на базі Запорізького національного технічного університету проведено міжнародний студентський науковий форум «BEST». З метою забезпечення представництва інтересів області у міжнародному молодіжному співтоваристві розроблено проект молодіжної рольової гри – тренінгу «Євроатлантична інтеграція України очима молоді».

З метою поширення позитивного досвіду організації міжнародних молодіжних обмінів ведеться облік регіональних молодіжних громадських організацій, що займаються євроатлантичним напрямком.

Органами управління освітою, загальноосвітніми, професійно-технічними та вищими навчальними закладами області забезпечено проведення тематичних виховних годин на тему: «Зовнішньополітичний вибір України. Куди рухатися?», «Вступ України до НАТО: що краще?», «Хибні стереотипи щодо НАТО в Україні»; дебати на тему: «Вступ до НАТО – так чи ні?», «Майбутній українець-європеєць: хто він?»; конференції старшокласників на тему: «Окремі аспекти відносин Україна-НАТО», «Україна – шлях до НАТО»; семінари на тему: «Євроатлантична інтеграція – позитивні перспективи»; проведено засідання шкільних історичних гуртків та політклубів на теми: «Створення НАТО, його діяльність та сучасність»; «Злам української ментальності стосовно вступу до НАТО», проведено інформаційні години, конкурси плакатів і малюнків. Проведено Єдиний день інформування учнівської молоді „Європейський інтегрований вектор розвитку України”.

10-14.12.2009 у приміщенні обласної державної адміністрації проведено короткотермінове навчання посадових осіб місцевих органів виконавчої влади з питань євроатлантичної інтеграції, організоване Запорізьким центром перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій. На семінарі відбулася демонстрація фільму відповідної тематики, розглядалися питання діяльності НАТО, слухачі прийняли участь у дискусії з питань євроатлантичної інтеграції України та діяльності Альянсу.


^ Київська ОДА

З метою роз’яснення та популяризації серед населення євроінтеграційних процесів України з перспективою вступу до ЄС та взаємовигідної співпраці з НАТО 21.01.2008 з нагоди відзначення Дня Соборності України відбулись святкові заходи в приміщенні Васильківської філії університету "Україна", під час яких, була заслухана доповідь викладачу університету Шекера О.Ю. на тему "Євросоюз та Північно-атлантична інтеграція України в контексті соборності України".

Головою депутатської комісії Васильківської міської ради з питань духовності, моралі, розвитку громадського суспільства, засобів масової інформації та реклами, головою Васильківського міського осередку "Просвіта" Марущаком А.Т. в військовій частині А/0704 і загальноосвітніх закладах міста був прочитаний ряд лекцій на тему: "Україна на шляху до Євросоюзу", "Гендерні проблеми сучасного суспільства" та "Духовність нації", у яких висвітлювалися питання євроатлантичної інтеграції України.

1 червня 2009 року у Фастівській райдержадміністрації відбулись громадські слухання на тему: "Україна на шляху до євроінтеграції". Участь у заході взяли заступники голови РДА і районної ради, керівники відділів і управлінь РДА, директори загальноосвітніх шкіл, завідуючи бібліотечними установами, представники партійних і громадських організацій, сільські та селищні голови, учнівська молодь району, активи територіальних громад. Свою науково-дослідну роботу на тему "Військово-політичний блок НАТО: історія створення союзу та співпраця з Україною (погляд на дане питання очима дітей)" презентував дійсний член Малої Академії Наук України, учень Веприцької ЗОШ І-ІІІ ст. Богдан Дяченко.

15 вересня 2009 року в Тетіївському районному центрі позашкільної освіти працівниками управління економіки, відділів освіти, з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації за участю директорів загальноосвітніх шкіл району, працівників центральної районної бібліотеки проведено нараду по питанню створення на базі окремих закладів освіти інформаційних пунктів євроатлантичної інтеграції, проведення серед молоді та в трудових колективах району роз’яснювальної роботи щодо входження України в євроатлантичну систему безпеки. 17 вересня 2009 року в 25 населених пунктах Тетіївського району проведено єдиний день інформування населення «Європейська модель державотворення, демократія і процес: досвід і проблеми», в якому взяли участь близько 2 тис. жителів району.

В Богуславській районній бібліотеці та в сільських бібліотеках району було проведено виставки та дні інформації по питанню євроінтеграції. На підприємствах, установах, організаціях проведено дні інформування на тему: «План дій Україна-НАТО». В Богуславському гуманітарному коледжі ім..І.С.Нечуя-Левицького та в ПТУ №7 пройшли семінари по питанню євроатлантичної інтеграції Україна-НАТО.

8 липня 2009 року в центрі позашкільної роботи Баришівського району "Мрія" проводилося засідання молодіжної громадської організації "Меридіан" на тему: "Україна – НАТО: міфи та реальність". 28 серпня 2009 року в читальному залі Баришівської районної бібліотеки проведено дискусію на тему: "НАТО: Свій? Чужий?"

Одним із прикладів поєднання зусиль влади і громадських організацій став семінар «Громада має право знати», організований спільними зусиллями сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату Переяслав-Хмельницької райдержадміністрації та громадської організації «Моніторинговий центр». Результати семінару свідчать про розуміння необхідності системного наповнення інформаційного простору, що має зробити громадянина не пасивним споживачем інформації, а активним учасником процесу формування власної свідомої, зваженої позиції, цінної незалежно від ставлення до ЄС, НАТО та інтеграційних процесів.

Для задоволення інформаційних потреб населення відповідно до Програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України проводиться інформаційно-просвітницька кампанія з метою підвищення інтересу громадян щодо знань про НАТО, враховуючи диференційований підхід до різних категорій населення та помірних впливів на думку певних представників його верств (зокрема, пенсіонерів, робітників). Це, зокрема, проведення:

- громадських читань з питань євроатлантичної інтеграції в рамкам відзначення Дня Європи та єдиного Дня інформування населення;

- проведення заходів за участю вітчизняних політиків, експертів, представників громадськості, журналістів, викладачів та студентів вищих навчальних закладів;

- засідання «круглого столу» на тему «Об’єднана Європа і Україна. Колективна безпека» з представниками молодіжних організацій;

- організація на базі Народного центру культури «Зустріч» фотовиставки, присвяченої історії та сучасності НАТО;

- висвітлення у друкованих засобах масової інформації питань співробітництва України з НАТО;

- проведення опитування читачів друкованих засобів масової інформації на тему «Звідки громадськість отримує інформацію про НАТО?»;

- створення в школах району євроклубів, які беруть участь в Інформаційних днях Європейського Союзу, презентують свою діяльність, інформують батьків та вчителів про ЄС, європейські цінності, перспективи відносин ЄС та України, політику ЄС щодо України. В центральній районній бібліотеці організовано постійно діючу виставку «Україна: шлях у Європу» з окремим підрозділом «Що таке НАТО».

27 березня 2009 року на базі юридичного факультету Білоцерківського національного аграрного університету за підтримки посольства Словацької Республіки в Україні, Всеукраїнської громадської організації “Громадська ліга Україна - НАТО”, Білоцерківського регіонального центру з питань євроатлантичної інтеграції відбулось засідання “круглого столу” на тему: “Роль України в зміцненні європейської політики безпеки”. В ході засідання були обговорені проблеми та перспективи євроатлантичної інтеграції України, роль громадськості та громадських організацій в процесі євроатлантичної інтеграції і досвід Словаччини в інтегруванні в євроатлантичні структури. В засіданні взяли участь К. Ковачева – радник, заступник посла Словацької Республіки в Україні, С. Джердж – голова Всеукраїнської громадської організації “Громадська ліга Україна - НАТО”, С. Бурлака – декан юридичного факультету БНАУ, О. Мамалига – керівник регіонального центру з питань євроатлантичної інтеграції, представники громадськості, студентська молодь. Цей захід знайшов відображення на сторінках місцевих друкованих засобів масової інформації. Крім того, захід транслювали на місцевому телебаченні (ТРК “Крокус - 1”) та на місцевому радіо.

08 грудня 2009 року відбулось засідання міжнародного “круглого столу” на тему: “Перспективи Євроатлантичної інтеграції України сьогодні”. Організатором зустрічі, за підтримки посольств Королівства Данії та Словацької Республіки в Україні, виступив Інститут Європейського Поступу. Участь в обговоренні взяли представники держав – членів НАТО та Європейського Союзу, а саме: аташе з питань оборони республіки Литви в Україні полковник Сігітас Буткус, аташе з питань оборони Словацької Республіки в Україні полковник Юрай Бескід, аташе повітряних сил Посольства США в Україні полковник Квін Воффорд, надзвичайний та повноважний посол Латвійської Республіки в Україні Й. В. п. Атіс С’янітс, аташе з питань оборони Посольства Королівства Данії в Україні полковник Ове Бак Хансен, представник Міністерства закордонних справ України п. Анатолій Соловей, представник Бюро Євроатлантичної інтеграції при Кабінеті Міністрів України п. Світкова Євгенія, генерального штабу збройних сил України підполковник Андрій Гема, представники органу місцевого самоврядування та депутати міської ради. В ході засідання обговорювались питання можливості вступу України до НАТО та Європейського Союзу, здобутки нашої держави на цьому шляху та труднощі, які можуть виникнути у майбутньому. Крім того, учасники “круглого столу” відповідали на запитання представників засобів масової інформації та громадських організацій, які також були запрошені на засідання, для ознайомлення широких кіл громадськості захід транслювали на місцевому телебаченні (ТРК “Крокус - 1”).

09 грудня 2009 року в приміщенні конференц – залу Білоцерківського національного аграрного університету відбулась відеотелеконференція Біла Церква – Брюссель, штаб – квартира НАТО на тему: “ Дебати Україна – НАТО: За та Проти”, участь в якій взяли аташе з питань оборони Посольства Королівства Данії в Україні полковник Ове Бак Хансен, аташе повітряних сил Посольства США в Україні полковник Квін Воффорд, керівники студентських рад, студенти навчальних закладів м. Біла Церква, представники політичних партій та громадських організацій, центральних та регіональних засобів масової інформації. В ході конференції обговорювались питання про майбутнє військово - промислового комплексу України після вступу в НАТО, взаємовідносини з Російською Федерацією, скільки коштуватиме членство України в НАТО та чи може Україна бути нейтральною країною.

У бібліотеках Білоцерківського району відкрито тематичні полиці “Добросусідство. Євроінтеграція НАТО” (с.Шкарівка, Дрозди, Фурси), “НАТО: за і проти” (с.Пилипча), “Україна — держава європейська” (с.Мала Вільшанка), “Україна — НАТО” (с.Яблунівка, Потіївка) перегляди статей із періодичних видань “Євроатлантична інтеграція: український аспект””(Узинська міська бібліотека для дорослих).

Крім того, створені інформаційні теки “НАТО: від створення до сьогодення” в центральній районній бібліотеці. “НАТО: за і проти”” в Узинській міській бібліотеці для дорослих, “НАТО: сучасний аспект” (с.Шкарівка), “Добросусідство. Партнерство. Євроінтеграція” (смт. Терезине), де зібрані матеріали про сутність та стандарти діяльності НАТО, потенційні переваги і проблеми від отримання членства в альянсі.

Центральною районною бібліотекою проводиться експрес-анкетування серед користувачів про загальний рівень їхньої поінформованості щодо НАТО і його стосунків з Україною.

Раніше передана література для ознайомлення громадськості з структурою НАТО, членством в цій організації та умовами вступу до неї знаходиться на спеціально відведених стендах бібліотек міста та є загальнодоступною для всіх бажаючих. Крім того, в місті створена централізована бібліотечна система (ЦБС), структурною одиницею якої є Інтернет – центр, що обладнаний комп’ютерами та виходом в мережу Інтернет. На головній сторінці ЦБС є підпункт “корисні сайти”, одним з яких є сайт Європейського співтовариства та НАТО, на якому відвідувачі можуть ознайомитись з історією створення блоку, його місією та завданнями.

Ставищанський район

Районною телерадіокомпанією ТОВ „ТРК „Грант”” проведено трансляцію короткометражних відеофільмів про НАТО та співпрацю України з Альянсом на теми: „Програми допомоги ЄС в Україні”, „Освітні програми ЄС”.

В Миронівському районі організовано:

- книжкові викладки літератури: «Україна – невід’ємна частина євроатлантичної цивілізації»;

- експрес-інформації: -«Особливе партнерство – особливі перспективи», «Долаючи тернисті шляхи членства в НАТО»;

- бесіди-діалоги: -«Що означає членство країни в НАТО»;

- бібліографічний огляд: - «Європейські стандарти – у правове життя»;

- бесіди: «День Європи в України», «Європейський рівень обслуговування – наша мета», «Безпечна Україна, безпечна Європа, безпечний світ»;

- викладка періодичної преси: «Ми прагнемо кращого життя – бо ми того варті», «Євроатлантичний союз – що це таке?»;

- інформаційна година: «Євроатлантичний союз – Україна»;

- години спілкування: «Євроатлантична політика сусідства».

Володарський район

Головою Володарської райдержадміністрації проведено:

- засідання круглого столу, де обговорювалось наступні теми: „Наскільки ми готові до вступу в НАТО ”, «День Європи в Україні», „Роль суспільства в реалізації політики Євроатлантичної інтеграції України”;

- семінар, де обговорювалось питання: „Проблеми і перспективи України на шляху євроатлантичного вибору” „Україна європейський вибір”.

В школах Володарського району проведені тематичні лекції на тему: „НАТО вітає Євроатлантичні устремління України”, „Як ми готові до вступу в НАТО”, „Культурні аспекти євроінтеграції України”, „Проблеми і перспективи України на шляху до євроатлантичного вибору” і проведено бесіди на теми : „Співпраця з НАТО”, „Устремління України в НАТО”, „Україна-НАТО: міфи та реальність”, „НАТО у ХХI столітті”, „Куди йти Україні: в Шанхайський договір і Азію чи в НАТО і Європу?”, „Переваги членства в НАТО”, „^ НЕ ТАКЕ НАТО СТРАШНЕ, ЯК ЙОГО МАЛЮЮТЬ...”, „Перспективи національного ОПК у разі вступу України до НАТО”.

В районних бібліотеках проводяться книжкові виставки художньої літератури „Літературні мандрівки країнами Європи”; в рамках години цікавих повідомлень проведено бесіду „Що таке НАТО?”. По місцевому телеканалу „Грант” відбулась трансляція документального фільму „Крок до НАТО”. В місцевій газеті Голос Володарщини №49 від 14.07.09 опубліковано статтю «Навіщо Україні НАТО».

В бібліотеках Володарського району проводяться книжкові виставки художньої літератури „Літературні мандрівки країнами Європи”, в рамках години цікавих повідомлень було проведено бесіду „Що таке НАТО?”;

Відбулися трансляції документальних фільмів „Крок до НАТО”, "НАТО і ЄС", "НАТО проти тероризму" , "Міфи про НАТО", "НАТО: свій чи чужий?" по місцевому телеканалу „Грант”. В місцевій газеті Голос Володарщини № 49 від 14.07.09 опубліковано статтю «Навіщо Україні НАТО».


^ Кіровоградська ОДА

Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій облдержадміністрації проведено тематичний короткотерміновий семінар “Актуальні питання євроатлантичної інтеграції України”, відеоконференцію в режимі "on-line" за участі представників громадських організацій Кіровоградської та Чернігівської областей на тему: "Сучасний стан та перспективи розвитку відносин Україна-НАТО", "круглі столи", тренінги, семінари, практичні заняття, лекції з актуальних питань євроатлантичної інтеграції.


^ Луганська ОДА

У напрямку залучення громадськості до обговорення окремих аспектів реалізації державної зовнішньої політики в ЗМІ проводиться публічна дискусія стосовно перспектив співробітництва з Альянсом та його впливу на соціальну і політичну ситуацію в країні із залученням представників громадських організацій і науковців (наприклад, «Вступити чи «вляпатись»? - новопсковська районна комунальна газета «Перемога» від 04.04.2009 № 27; «Украина и НАТО: необходимо ли сотрудничество?» - алчевська міська комунальна газета «Огни» від 27.05.2009 № 21; «Почему я хочу, чтобы Украина была в НАТО» - обласна приватна газета «Свободный репортер» від 07.10.09 № 39 та інші).


Львівська ОДА

У березні відбувся “круглий стіл” на тему “Політика безпеки НАТО у Східній Європі”, організований Львівською міською радою, відділом преси, освіти і культури Посольства США в Україні, Львівським Національним університетом ім. І.Франка.

25-27 березня у Львові здійснено проект “Модель НАТО-Львів-2009” для підвищення поінформованості молоді про НАТО Делегати з України та з-за кордону працювали в комітетах, а 26 березня в ЛНУ ім. І.Франка відбулися два телемости зі штаб-квартирою НАТО. Захід організувала ГО “Інститут українських студій” за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні.

3 червня на базі обласного Центру євроатлантичної інтеграції проведено інформаційно-навчальний семінар “НАТО: друг чи ворог?”, в якому взяли участь представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, ЗМІ області.

28-30 серпня у навчальних семінарах та зустрічах в Люблінському воєводстві (Республіка Польща) “Про-фесійна адміністрація і дієва установа” взяли участь представники місцевого самоврядування та державних аміністрацій Львівської та Волинської областей.

13-15 жовтня у НУ “Львівська політехніка” тривала робота 72-го семінару Парламентської асамблеї НАТО в рамках теми “Україна та питання регіональної безпеки”.

28 жовтня -25 листопада проведено 5 семінарів-тренінгів для громадських організацій та органів місцевого самоврядування з питань підготовки проектів МТД на тему “Менеджмент євро- інтеграційних процесів”


^ Миколаївська ОДА

У Миколаївському будівельному коледжі Київського національного університету будівництва і архітектури проведено науково-теоретичну конференцію для студентів «Україна в Європі та світі», засідання «круглого столу» на тему «Окремі аспекти відносин Україна - НАТО», класні години «Україна – НАТО перспективи та проблеми» з використанням відеофільму «Україна – НАТО: міфи і реальність».

20 травня 2009 року у Баштанському районі відбулось засідання Молодіжної адміністрації, під час якого розглядалось питання існуючих міфів та стереотипів щодо НАТО.

Засідання «круглого столу» на тему «Євроатлантична інтеграція в реалізації молодіжної політики в Україні» відбулось 29 жовтня 2009 року на базі Первомайського інституту Одеського національного університету ім.І.Мечникова.

У Миколаївському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації у професійну програму підвищення кваліфікації державних службовців V – VII категорій посад та посадових осіб місцевого самоврядування включено та систематично оновлювався зміст модуля «Питання європейської та євроатлантичної інтеграції України».

В ході професійної програми підвищення кваліфікації державних службовців, тематичних короткотермінових семінарів постійно викладались лекції, проводились рольові ігри, тренінги з основних питань євроатлантичної інтеграції України. Зокрема, тренінги „Євроатлантична інтеграція: проблеми і перспективи” (7 квітня), «Трансатлантичні стосунки: розвиток і сучасний стан відносин Україна - НАТО» (2 червня), а також «круглі столи» на тему «Україна – НАТО: основні напрями співробітництва та перспективи розвитку» (травень 2009).


^ Одеська ОДА

5 серпня в м. Одеса відбулось засідання «круглого столу» на тему «Діалог Україна - НАТО. Досвід співпраці громадських організацій та державних установ країн НАТО з охорони навколишнього природного середовища».

Проведення заходу сприяло поглибленню демократичного діалогу влади та громадськості, залученню представників інститутів громадянського суспільства до обговорення актуальних загальнодержавних та регіональних проблем.

У засіданні взяли участь представники облдержадміністрації та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, активісти осередків політичних партій, громадських фундацій, провідні місцеві науковці (понад 40 осіб). Під час дискусій були оприлюднені відповідні позиції вчених, керівників об’єднань громадян. Наголошувалось, що чимало проблем екологічної безпеки регіону (рекультивації земель, утилізації отрутних речовин, підвищення ефективності моніторингу навколишнього середовища, боротьби із забрудненням водоймищ та повітря тощо) можна вирішити в рамках програми НАТО "Безпека через науку", яка здійснюється в Україні.

Зазначалось, що питання взаємодії з НАТО не треба політизувати, підходити до цього потрібно прагматично, адже в області чимало передових та корисних наукових проектів, є грамотні фахівці, проте немає належного фінансування та необхідного обладнання. Підкреслювалось: європейські та євроатлантичні структури самі зацікавлені в допомозі нам, адже екологічні проблеми у Європи та України (як її складової частини) – спільні.

30 вересня 2009 року в м. Одеса спільно з Координаційним бюро європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України проведено інформаційно-навчальний семінар з питань євроатлантичної інтеграції України.

Проведення зазначеного семінару стало ще одним з практичних кроків у процесі інформування громадськості Одеської області щодо діяльності Північноатлантичного Альянсу та реалізації євроатлантичного курсу України.

Цільовою аудиторією інформаційно-навчального семінару були представники органів місцевого самоврядування: районних державних адміністрацій та виконкомів рад міст обласного значення.

До участі у заході було залучено представників профільних міністерств України, Координаційного бюро євроінтеграції та євроатлантичної інтеграції Секретаріату КМУ, дипломатичних місій, акредитованих в Україні, місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій, науковців провідних вищих навчальних закладів Одеської області, представників ЗМІ регіону, експертів у сфері євроатлантичної інтеграції.


^ Рівненська ОДА

11–12.02.2009 за участі аташе та експертів Посольств Литовської  та Словацької Респуб­лік, експертів Латвій­ської трансатлантичної органі­за­ції LATO та Євро центру (Чеська Республіка) в Рівненській області проведено заходи, спрямовані на інформування населення щодо євроатлантичного курсу України "Україна – НАТО: ЗА і ПРОТИ".

Під час означеного візиту експертів на Рівненщину відбувся ряд інформаційних та дискусійних заходів, зокрема, зустрічі зі студентами і викладачами вищих навчаль­них закладів Рівного, загальна зустріч з керівництвом облдержадміністрації, а також прес-конференція. По завершен­ню заходу його учасниками підписано Підсумки за резуль­татами візиту.

Також у лютому місяці п.р. на базі обласного Центру перепід­готовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самовря­дування, державних підпри­ємств, установ та організацій проведено семінар – тренінг "Національна безпека України і НАТО" для групи сільських та селищних голів області. Семінар організо­вано Сіверським інститу­том регіональних досліджень (м. Чернігів) за кошти міжнародного фонду "Відроджен­ня" в рамках проекту "Залучення керівників територіаль­них громад до навчання з євроатлантичної інтеграції". Учасникам семінару були запропоновані такі теми, як "Формування загальноєвропейської системи безпеки на базі підсилюючих міжнародних інституцій: їх роль та механізми співробітництва"; "НАТО як міжнародна організація колектив­ної безпеки та оборони"; "Вибір країн Центральної та Південної Європи – чому НАТО?"; "Перспективи вступу до НАТО"; "НАТО – ЄС: спільне та відмінне".

07.04.2009 на базі Національного університету водного господарства та природокористування відбулися молодіжні дебати на тему "Вступ у НАТО і забезпечення політичної, економічної та військової безпеки України". Дебати проведено за участю представників Інституту трансформації суспільства, радника Посольства Словацької Республіки в Україні Я. Качмара, завідувача сектору інформації і комунікацій Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України І.Жовтої, заступника голови Координаційної ради Громадської Ліги Україна – НАТО О.Кокошинського, а також за участю представників структурних підрозділів облдержадміністрації. Метою дебатів було формування молодіжного клубу "Дебати" як складової Рівненського регіональ­ного центру євроатлантичної інтеграції, та безпосереднє проведення дебатів між групами студентської молоді для виявлення ролі НАТО у забезпеченні фаціальної безпеки держави.


^ Тернопільська ОДА

17 вересня 2009 року в рамках Програми НАТО «Наука заради миру та безпеки» відбулася презентація проекту «Тернопільський освітній комунікаційний центр». У ній взяли участь координатор згаданого проекту від НАТО професор Університету штату Мейн (США) Д. Маковський, координатор від України професор ТНЕУ А.Саченко, в.о. директора Центру інформації та документації НАТО в Україні Н. Немилівська, викладачі та студенти ТНЕУ. Мета проекту – побудова центру комунікації для якісного з'єднання університетів міста швидкісними каналами зв‘язку, що дасть змогу вищим навчальним закладам обмінюватися даними освітньої, академічної і дослідницької діяльності. Серед цілей проекту: об‘єднання університетів Тернополя в єдину мережу Тернопільського освітнього комунікаційного центру; забезпечення доступу до електронних бібліотек світу; розвиток співробітництва між вищими навчальними закладами міста; забезпечення умов для успішного освітнього, академічного дослідницького співробітництва між вищими навчальними закладами Тернополя та європейськими освітніми центрами; забезпечення швидкісного з‘єднання з мережами УАРНЕТ та ДЖІНТ.

24 вересня 2009 року представники обласної державної адміністрації, військовослужбовці та журналісти місцевих ЗМІ взяли участь у засіданні Тернопільського прес-клубу реформ на тему: «Перспективи інтеграції України до ЄС та НАТО». Під час проведення заходу, який відбувся в Тернопільському центрі європейської інформації, учасники обговорили важливість приєднання України до ЄС та НАТО та можливі наслідки вступу до цих міжнародних організацій.

Представники облдержадміністрації та Борщівської районної державної адміністрації взяли участь в академіях НАТО під назвою "НАТО – Альянс цінностей та солідарності", що відбулися у лютому та квітні 2009 року. Її організаторами стали Громадська ліга Україна-НАТО, Атлантична рада України, Асоціація Атлантичного договору Данії, Центр інформації та документації НАТО в Україні. Під час засідань учасники презентували власний досвід проведення інформаційної роботи з питань євроатлантичної безпеки в різних регіонах України.


^ Харківська ОДА

Активну участь у проведенні заходів євроінтеграційної спрямованості здійснюють обласні громадські організації, а саме: Центр прав людини "Древо життя", Харківська жіноча організація “Крона”, Харківська громадська організація “Фонд місцевої демократії”, Харківський Євроклуб, громадська організація “Харківський обласний центр молоді”, Харківська обласна молодіжна організація “Фундація Регіональних Ініціатив”, Харківська обласна громадська організація “Освічена ініціатива” та інші.

29–30 січня 2009 року у Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна організовано зустріч студентів та викладачів університету з представниками Києво-Могилянської Фундації Америки та Нортвестернського університету (Чикаго, США).

3-4 лютого 2009 року на базі Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба відбулась дводенна конференція з питань євроатлантичної та європейської безпеки за участю експертів Європейського центру досліджень з питань безпеки імені Джорджа Маршалла. Мета конференції - проведення експертних дискусій щодо поточного стану діяльності НАТО, ролі України у забезпеченні безпеки у євроатлантичному регіоні, перспективи співробітництва України з Північноатлантичним альянсом. Загальна кількість учасників близько 600 осіб.

5 лютого 2009 року в Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбулась Міжнародна науково-практична конференція “Україна – НАТО”. Захід проведено Європейським центром досліджень питань безпеки ім. Дж. Маршалла (Німеччина) за участю Посольств США та ФРН в Україні. Мета заходу – поширення об’єктивної інформації про діяльність Північноатлантичного альянсу та внесок цієї організації у зміцнення безпеки на європейському континенті та у світі. Загальна кількість учасників близько 500 осіб.

4-7 лютого 2009 року група журналістів (5 осіб) - переможців конкурсу "Євроатлантична Україна: свідома позиція" у складі української делегації відвідала з ознайомчим візитом штаб-квартиру НАТО у м. Брюссель (Бельгія) і штаб Верховного головнокомандувача об’єднаних сил НАТО в Європі у м.Монс. Члени делегації взяли участь у брифінгах та дискусіях з актуальних питань діяльності НАТО та відносин Альянсу з Україною. Крім того, відбулась зустріч-дискусія з представниками національних делегацій в НАТО – Польщі, Словаччини і Сполучених Штатів Америки, а також з керівництвом Місії України при НАТО. Під час перебування у штабі Верховного головнокомандувача об’єднаних сил НАТО в Європі члени української делегації ознайомилися з діяльністю командування НАТО з операцій та взяли участь у брифінгу по Програмі НАТО з питань військового співробітництва. Члени української делегації брали участь у брифінгах та дискусіях з таких актуальних питань діяльності НАТО та відносин Альянсу з Україною як, зокрема, сучасний порядок денний НАТО після Бухарестського саміту та євроатлантичні устремління України у контексті його рішень, поточні операції та місії НАТО тощо.

9 лютого 2009 року проведено семінар "НАТО: міфи і стереотипи" в Харківському обласному навчально-методичному інституті безперервної освіти Центром прав людини "Древо життя" (Т.Трацевич).


У Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди проведені круглі столи за темами: “Україна – НАТО: партнерство заради миру”; “Вступ України до НАТО: обов’язкова умова вступу до Євросоюзу?”, “Освітні аспекти програми Україна – НАТО”.


24-26 лютого 2009 року Громадською лігою Україна-НАТО за підтримки Атлантичної ради Данії та МЗС України проведено Другу Академію НАТО “НАТО – Альянс цінностей та солідарності”, у якому взяли участь представники Харківської області.

12 березня ц.р. у Харківському державному університеті харчування та торгівлі проведено круглий стіл студентського наукового гуртка кафедри міжнародної економіки на тему: “Проблеми та перспективи євроатлантичної інтеграції України“.

13 березня 2009 року в ХарРІ НАДУ відбулась зустріч голови комітету з питань національної оборони і безпеки Верховної Ради України А.С.Гриценка із професорсько-викладацьким складом та слухачами першого курсу магістерської підготовки.

31 березня 2009 року співробітники кафедри ТСП ННІПФМГБ ХНУВС – доцент Власенко І.В., ст. викладач Чміль М.О. взяли участь у науково-практичному семінарі

“Розробка нормативно-правових та організаційних основ протидії тероризму”, який відбувся на базі Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національної юридичної академії України ім.Я.Мудрого.

У березні кафедрою історичних і соціально-політичних дисциплін Харківського національного аграрного університету імені В.В.Докучаєва залучено студентів усіх факультетів до написання індивідуальних наукових робіт з проблем європейської та євроатлантичної інтеграції України. На виконання наказу МОН України від 31.12.2008р. № 1236 “Про проведення Всеукраїнського конкурсу на кращі студентські та аспірантські наукові праці з питань євроатлантичної інтеграції”.

У березні ХНУ імені В.Н.Каразіна проведено перший тур Всеукраїнського конкурсу. Найкращі наукові праці надіслано до базового вищого навчального закладу Волинського національного університету імені Лесі Українки для участі у другому турі конкурсу.

З огляду на ювілейну 60-ту річницю від заснування НАТО на лекціях та практичних заняттях з історії України та політології у ХНАУ імені В.В.Докучаєва докладному вивченню підлягали питання з історії НАТО та співпраці Україна – НАТО (програма “Партнерство заради миру”, Хартія “Про особливе партнерство між Україною і НАТО”, програма дій щодо членства у НАТО).

8–10 квітня 2009 у Харківському національному медичному університеті проведено Міждисциплінарний конгрес студентів та молодих науковців-медиків (ASIK), на секційних засіданнях якого розглядалися питання євроатлантичної інтеграції.

11 квітня п.р. на базі навчально-наукового інституту підготовки фахівців кримінальної міліції ХНУВС відбулась науково-практична конференція “Шлях України до економічної безпеки”, під час якої обговорювались питання європейського досвіду проведення економічних реформ.

13 квітня 2009 року на базі Харківського економіко-правового університету відбулось відкриття Інформаційного Центру Євроатлантичного Співробітництва в рамках заходів з нагоди відзначення 60-річчя створення Північноатлантичного Альянсу. Організаторами заходів виступили Харківська обласна молодіжна організація “Освічена ініціатива” за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні та сприяння Харківської обласної державної адміністрації.

Головна мета створення Центру – забезпечення всіх зацікавлених інформаційними матеріалами у друкованому та електронному вигляді з використанням у проектах та дослідженнях щодо стану співробітництва Україна-НАТО; організація та проведення інформаційно-просвітницьких заходів з відповідної тематики, зокрема конференцій, круглих столів, семінарів тощо. Участь у церемонії відкриття взяла заступник голови облдержадміністрації Людмила Бєлова, начальник Головного управління зовнішньо-економічних зв’язків та європейської інтеграції облдержадміністрації Віктор Коваленко, президент Харківського економіко-правового університету Павло Орлов, перший секретар політичного відділу Посольства США в Україні пані Лорен Катіпон, заступник директора Центру інформації та документації НАТО в Україні Світлана Ротаєнко, голова ХОМО “Освічена ініціатива” Олексій Журавльов, голова Центру прав людини “Древо життя” Тамара Трацевич, фахівці облдержадміністрації, представники засобів масової інформації, громадськість, молодь.

13 квітня 2009 року відбулась зустріч заступника голови обласної державної адміністрації Л.Бєлової з першим секретарем політичного відділу Посольства США в Україні пані Лорен Катіпон. Під час бесіди були обговорені питання європейської і євроатлантичної інтеграції України, а також проблеми, які заважають країні рухатися в цьому напрямі. Крім того, учасники зустрічі обговорили деякі аспекти в роботі громадських організацій, зокрема в сфері інформування населення регіону з євроатлантичної інтеграції України. Також, обговорювалися питання стосовно проектів, до яких можна було б залучити Харківські організації та вищі навчальні заклади. За результатами візиту сторони домовились про подальші дії, направлені на співробітництво в сфері інформування населення регіону з питань євроатлантичної інтеграції.

14-15 квітня 2009 року вперше в м.Харків пройшла Весняна Академія НАТО “Відносини Україна – НАТО: сучасний стан та потенційне членство”. Мета заходу – обговорення питань євроатлантичної інтеграції України, сучасного стану співробітництва Україна – НАТО, Росія – НАТО, проблем глобальної та регіональної безпеки, а також сучасних перетворень Альянсу 60 років потому. Захід проходив у приміщенні Харківського економіко-правового університету. У роботі конференції взяли участь представники Координаційного бюро європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства оборони України, Харківської облдержадміністрації, Центру інформації та документації НАТО в Україні, департаменту політичних справ та політики безпеки штаб-квартири НАТО, а також представники країн-членів НАТО, зокрема: США, Бельгії, Латвії та Чехії, закордонні експерти з відповідної тематики (Росія та Грузія), фахівці Національного інституту стратегічних досліджень (м.Київ), представники місцевих органів влади та місцевого самоврядування, політичних партій, громадських організацій, засобів масової інформації, науковці, аспіранти та студенти вищих навчальних закладів Харківщини, Полтавської, Сумської, Луганської і Черкаської областей (загалом понад 200 осіб). Під час заходу розглянуті питання щодо інтеграції України до НАТО як способу реалізації національних інтересів чи шляху до розколу суспільства; багато уваги приділялось історії, стану співробітництва та можливості членства України в НАТО, стратегічному партнерству НАТО – Росія, ролі та фактору НАТО в світі та його протидії міжнародному тероризму. Про функціонування НАТО, військові операції, сучасний стан перетворень Альянсу розповіла перший секретар політичного відділу Посольства США в Україні пані Л.Катіпон. Упродовж роботи конференції учасники мали можливість за допомогою відео-моста зі штаб-квартирою НАТО поспілкуватися з паном Г.Мулєком, фахівцем відділу співробітництва з Україною та Росією. Також, відбувся відео-міст з Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Бельгія в Україні Марком Вінком. За результатами заходу учасники заходу отримали сертифікати участі і друковані матеріали.

На 64-й студентській науковій конференції ХДТУБА у квітні були заслухані доповіді студентів, у яких висвітлюються питання щодо необхідності вступу України до НАТО.

27-29 квітня 2009 року представники Харківської області (фахівець Головного управління зовнішньоекономічних зв’язків та європейської інтеграції облдержадміністрації та представник громадської організацій області) взяли участь в Третій Академії НАТО “НАТО – Альянс цінностей та солідарності”, яка була організована Громадською лігою Україна-НАТО за підтримки Атлантичної ради Данії та МЗС України.

У квітні поточного року на базі кафедри політології Національного аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського “Харківський авіаційний інститут” проведено теоретичний семінар викладачів університету “Євроатлантична інтеграція України – минуле, сучасне, перспективи”.

13 травня 2009 року в Кегичівській РДА проведено “круглий стіл” за участю представників політичних партій, громадських організацій на тему: “Вплив євроатлантичної інтеграції на соціально-економічне та політичне становище України”.

14 травня 2009 року в Зачепилівській Центральній районній бібліотеці проведено круглий стіл “Україна – НАТО: “За” і “Проти”.

15 травня 2009 року у Харківській державній академії культури відбувся круглий стіл “Європейська демократія в дії”, на якому розглядалися питання щодо участі військових формувань у ствердженні демократії.

У ХІБСУБСНБУ проведено круглий стіл “Сутність та роль ЄС у сучасному світі та євроатлантична інтеграція України” і тематична книжкова виставка “День Європи в Україні та країнах Європейського Союзу”.

16 травня 2009 року курсанти та студенти ХНУВС брали участь у ХVI науково-практичній конференції курсантів та студентів «Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності».

18 травня 2009 року в м.Харків відбулася Міжнародна конференція “Роль України в євроатлантичній системі безпеки”. Організаторами конференції виступили: Громадська ліга Україна-НАТО, Атлантична рада України, Асоціація Атлантичного Договору Данії, Харківська обласна державна адміністрація, Державний комітет телебачення і радіомовлення України, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Мета конференції - обговорення основних проблем та перспектив євроатлантичної інтеграції України, актуальних процесів в міжнародних відносинах та внутрішній політиці України. У заході взяли участь представники центральних та місцевих органів державної влади, посадові особи органів місцевого самоврядування, завідувачі, викладачі, студентська молодь, громадські організації, а також представники регіональних засобів масової інформації(загалом близько 100 осіб). Під час конференції розглянуті питання зовнішньополітичних та внутрішньополітичних чинників співробітництва України з НАТО та формування Громадської стратегії сприяння євроатлантичної інтеграції України.

18 травня п.р. в рамках конференції відбулося виїзне засідання Міжвідомчої робочої групи (МРГ) з інформаційних питань в складі Міжвідомчої комісії з питань підготовки України до вступу в НАТО. Під час засідання розглянуто низку питань стосовно виконання у Харківській області Державної цільової програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2008-2011 роки. Також розглянуті питання про взаємодію Харківської ОДА з громадськими організаціями з питань інформування громадськості щодо євроатлантичної інтеграції. На засіданні проаналізовано результати соціологічного опитування на Харківщині щодо євроатлантичної інтеграції. На порядок денний засідання Міжвідомчої робочої групи було внесено також питання щодо впливу моніторингу на стан виконання Державної цільвої програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції на прикладі Харківської області. Участь у засіданні взяли члени МРГ під керівництвом т.в.о. Голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України А.Л.Мураховського, представники Харківської облдержадміністрації та громадських організацій, політологи, представники ЗМІ.

19 травня 2009 року за сприяння Харківської обласної молодіжної організації “Освічена ініціатива” організовано круглий стіл зі студентами Міжнародного Слов’янського Університету та представниками Міністерства оборони Данії, Асоціації Атлантичного договору Данії та Громадської ліги Україна-НАТО.

21 травня 2009 року в м.Харків у рамках Міжнародного молодіжного форуму “Молодь ХХІ століття” з нагоди Дня Європи проведено засідання “круглого столу” з лідерами молодіжних громадських організацій на тему “Інтеграція українського молодіжного руху до європейських та світових молодіжних структур”.

Для педагогічних працівників Харківщини 11-12 червня п.р. в с.Пісочин Харківського району Харківської області проведено виїзний дводенний спецкурс на тему: “Європейська та євроатлантична інтеграція України”. Організаторами виступили Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти, Фонд Місцевої Демократії за фінансової підтримки Міжнародного Фонду “Відродження” та за сприяння обласної державної адміністрації і Харківської районної державної адміністрації. Мета курсу - підготовка вчителів до роботи з молоддю з питань європейської та євроатлантичної інтеграції у загальноосвітніх закладах. Робочий навчально-тематичний план розрахований на 16 годин очної форми навчання і складається з п’яти модулів: організаційний (підготовчий), інформаційно-методичний, практичний, проектний, діагностично-аналітичний (підсумковий). Курс проводився у формі тренінгу, що передбачав використання активних та інтерактивних видів роботи. За результатами учасниками семінару передбачено захист дослідницьких проектів.

Представники Харківської обласної молодіжної організації “Освічена ініціатива” взяли участь у з’їзді представників регіональних Центрів євроатлантичної інформації (червень 2009 року, м. Дніпропетровськ), під час якого обговорювалась концепція сертифікації центрів Відділом Публічної Дипломатії НАТО.

23-24 червня 2009 року в актовій залі Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна проходив IV Міжнародний форум "Євроатлантичне майбутнє України". В заході взяли участь голова облдержадміністрації Арсен Аваков, його заступник Ярослав Ющенко, Директор Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні Ніко Ланге, заступник Директора Департаменту НАТО МЗС України Вадим Пристайко, директор Секції політики, преси і інформації, Представництво Європейської Комісії в Україні Дірк Шюбель, голова Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції, директор Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Борис Тарасюк, Тимчасовий повірений у справах посольства США в Україні Джеймс Петтіт, представник Національного інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО України Борис Парахонський, міжнародні та вітчизняні експерти з питань євроатлантичної інтеграції, представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області, науковці, викладачі та студентська молодь вищих навчальних закладів Харківщини (загалом близько 500 осіб).

У своєму виступі Голова облдержадміністрації А.Аваков висловив впевненість, що проведення в студентській столиці Східної України Міжнародного форуму, присвяченого питанням євроатлантичної інтеграції та майбутнього України, ще краще дозволить зрозуміти євроатлантичні прагнення нашої держави та актуалізувати на регіональному рівні відповідні питання та проблеми на новому етапі у відносинах України та НАТО.

6-12 липня поточного року головний спеціаліст Головного управління зовнішньоекономічних зв’язків та європейської інтеграції Харківської облдержадміністрації П.Куліш відвідала Данію з метою участі в міжнародному молодіжному семінарі ”Датський Атлантичний Молодіжний Семінар DAYS 2009”, який проходив на військово-повітряній базі м.Ольборґ (лист-погодження МЗС України від 02.07.09 № 301/16-087-1713 ). Організаторами заходу виступили Асоціація Атлантичного Договору Данії за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Головна тема заходу – ”Управління дипломатією та кризою в країнах-сусідах Європи на прикладі Південного Кавказу”. У заході взяли участь 38 представників з Росії, США, Канади, а також країн Європи і Південного Кавказу (студенти за спеціальностями ”міжнародні відносини” та ”політичні науки”, представники молодіжних громадських організацій, молоді дипломати, а також датські й закордонні експерти, науковці, представники дипломатичних установ.

17 липня 2009 року на базі Міжгалузевого інституту післядипломної освіти при Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут" (МІПО НТУ "ХПІ") відбулась урочиста церемонія з нагоди першого випуску 63 слухачів, які навчалися на курсах підвищення кваліфікації за програмою перепідготовки та соціальної адаптації військовослужбовців звільнених у запас та тих, хто плануються до звільнення зі Збройних Сил України. Організатори заходу - Трастовий фонд Програми НАТО «Партнерство заради миру», Хмельницький центр перепідготовки та соціальної адаптації Хмельницького національного університету (ХЦПСА), Міжгалузевий інститут післядипломної освіти при Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут" за фінансової підтримки уряду Королівства Данія. Крім цього, перед початком урочистої церемонії випуску з метою допомоги випускникам курсів у працевлаштуванні Харківським обласним центром зайнятості було організовано "Ярмарок вакансій" за участю представників підприємств та організацій міста.

30 липня 2009 року Інтернет–центр Зачепилівської центральної бібліотечної системи відвідали з робочим візитом помічник прес–аташе Посольства США в Україні Джей Трелор і координатор проекту "Інтернет для читачів публічних бібліотек (LEAP – VI)" Леся Шкурат. Мета візиту - перевірка технічного стану комп’ютерного обладнання, стан зв’язку Інтернет мережі та питання фінансування проекту за рахунок місцевого бюджету. У зустрічі взяли участь працівники центральної районної бібліотеки і начальник відділу культури і туризму Зачепилівської райдержадміністрації Ірина Варкентін. Американські гості передали Інтернет–центру у подарунок науково-популярну, довідкову та спеціальну літературу на англійській і українській мовах.

18-20 вересня 2009 року в Зміївському районі Харківської області відбувся семінар для молодих депутатів місцевих рад та молодих активістів місцевих громад в рамках проекту «Українська майстерня європейської інтеграції», який реалізовано Об'єднанням українців у Польщі спільно з Інститутом Політичної Освіти. Мета проекту - покращення розуміння українською молоддю перспектив та викликів, пов’язаних з отриманням Україною членства в ЄС і НАТО, підвищення рівня усвідомлення важливості впровадження європейських стандартів та цінностей, виведення на якісніший рівень змістовну цінність дискурсу про інтеграцію України з європейською спільнотою. Проект співфінансується в рамках програми Польської закордонної допомоги Міністерства закордонних справ Республіки Польща у 2009 році. Учасники заходу (молоді депутати місцевих рад, викладачі навчальних закладів, керівники громадських організацій з усієї України – загалом 20 осіб) мали можливість отримати ґрунтовну, систематизовану інформацію від українських та польських експертів про Європейський Союз і НАТО практичні позитивні приклади впровадження західних стандартів у різноманітні галузі під час підготовки та. вступу в Європейський Союз та НАТО на прикладі Польщі; навички та прийоми для розвитку власного особистісного потенціалу та ефективної передачі набутих знань про процеси євроатлантичної інтеграції на місцях.

20-23 вересня п.р. радник з питань європейської і євроатлантичної інтеграції голови облдержадміністрації Т.Трацевич у складі української делегації відвідала з ознайомчим візитом штаб-квартиру НАТО у м.Брюссель (Бельгія).

Протягом вересня у Харківській державній академії культури проводиться виставка літератури з матеріалами про НАТО «Європа. НАТО. Україна».

29 вересня у Харківському національному університеті внутрішніх справ проведено науково- практичний семінар «Законодавство України в аспекті міжнародно-правових стандартів у галузі прав людини».

7-10 жовтня 2009 року представники Харківської області відвідали м.Київ з метою участі у 55-ій Генеральній Асамблеї Асоціації Атлантичного Договору "Безпека для громадянського суспільства в ХХІ столітті". Це найбільш представницький щорічний громадський форум з питань міжнародної безпеки.

16 жовтня 2009 року делегація Офісу зв’язку НАТО в Україні відвідала військові частини Харківщини та ознайомилась зі станом переходу Збройних Сил України на професійну основу, а також системою відбору військовослужбовців-контрактників на солдатські й сержантські посади в частинах та об’єднаннях ЗС України, які базуються в Харківській області. Представники делегації зустрілись із ректором і професорсько-викладацьким складом Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», у складі якого знаходяться відразу три військові навчальні заклади Міністерства оборони України, а саме: Військовий коледж сержантського складу, Гвардійський факультет військової підготовки і кафедравійськової підготовки студентів за контрактом. Крім цього, члени делегації ознайомились із навчально-освітнім процесом, організаційно-штатною структурою та матеріально-технічною базою закладів.

Також, на Харківщині представники Офісу зв’язку НАТО в Україні відвідали 153-й Територіальний Центр комплектування військовослужбовцями за контрактом, де ознайомились із організацією роботи Центру, напрацюваннями, існуючими проблемами, зокрема, щодо проведення рекламних кампаній контрактної служби.

4 грудня 2009 року заступник голови облдержадміні-страції Людмила Бєлова та начальник ГУ зовнішньоеко-номічної діяльності та євроінтеграції Віктор Коваленко взяли участь у відкритті виставок "20-річчя падіння "залізної завіси" та "1989 рік очима фотографів". Ініціатива проведення виставок, присвячених 20-річчю Оксамитової революції, належить Генеральному Консульству Чеської Республіки у м.Донецьк. Урочисте відкриття виставок пройшло за участі Надзвичайного і Повноважного Посла Чеської Республіки в Україні пана Ярослава Башти.

28 грудня п.р. на базі Міжгалузевого інституту післядипломної освіти при Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут" (МІПО НТУ "ХПІ") відбулась урочиста церемонія з нагоди другого випуску 61 слухача, які навчалися на курсах підвищення кваліфікації за програмою перепідготовки та соціальної адаптації військовослужбовців звільнених у запас та тих, хто плануються до звільнення зі Збройних Сил України. Організатори заходу - Трастовий фонд Програми НАТО «Партнерство заради миру», Хмельницький центр перепідготовки та соціальної адаптації Хмельницького національного університету (ХЦПСА), Міжгалузевий інститут післядипломної освіти при Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут" за фінансової підтримки уряду Королівства Данія.

Участь взяли: представники обласної державної адміністрації, проректор НТУ "ХПІ" менеджер Програми НАТО-Україна з перепідготовки військовослужбовців Крістофер Штаудт, проректор Хмельницького національного університету, директор ХЦПСА Михайло Войнаренко, директор МІПО НТУ "ХПІ" Михайло Солощук, представник обласного військового комісару та інші високоповажні гості та представники засобів масової інформації. Крім цього, перед початком урочистої церемонії випуску з метою допомоги випускникам курсів у працевлаштуванні Харківським обласним центром зайнятості проведено "Ярмарку вакансій" за участю представників підприємств та організацій міста.


^ Херсонська ОДА

26-27 березня у Херсоні пройшов семінар для депутатів місцевих рад Херсонської, Миколаївської та Одеської областей на тему: «Євроатлантична інтеграція України: проблеми, завдання, перспективи», проведений Інститутом Європейського Поступу та Південно-Українським Центром розвитку громадянського суспільства за сприяння Фонду Германа Маршалла та Херсонської обласної державної адміністрації. Серед гостей семінару були Надзвичайний та Повноважний Посол Латвійської Республіки Атіс С'янітс, аташе з питань оборони Посольства Латвійської Республіки полковник Зігмундс Балодіс, аташе з питань оборони Посольства Литовської Республіки полковник Сігітас Буткус. З ними зустрівся заступник голови обласної державної адміністрації Андрій Граділь, який ознайомив дипломатів із сучасним станом і перспективами соціально-економічного розвитку Херсонщини.

У ході проведення семінару депутати місцевих рад відвідали лекції та тренінги, під час яких взяли активну участь в обговоренні актуальних питань діяльності НАТО, розглянули шляхи євроатлантичної інтеграції України та форми її співпраці з Північноатлантичним Альянсом, вивчили відповідний досвід Латвії та Литви тощо.

6-7 квітня 2009 р. Сіверським інститутом регіональних досліджень, Міжнародним фондом «Відродження» спільно з Херсонською обласною державною адміністрацією в рамках проекту «Залучення керівників територіальних громад до навчання з євроатлантичної інтеграції» проведено семінар «Національна безпека України і НАТО».


^ Хмельницька ОДА

У 2009 році для слухачів курсів підвищення кваліфікації (356 чол.) проведено презентації та інформаційно-бібліографічні екскурси щодо розвитку відносин України з НАТО Центру євроатлантичної інформації м. Хмельницького.

На базі обласного центру європейської та євроатлантичної інтеграції обласного інституту післядипломної педагогічної освіти протягом вересня-грудня 2009 року проведено інформаційні години, засідання “круглого столу” з слухачами курсів підвищення кваліфікації, головами методичних об’єднань шкільних бібліотекарів з питань інформаційно-просвітницької роботи щодо євроатлантичної інтеграції України. Організовано громадські слухання щодо євроатлантичної інтеграції України з керівниками шкіл, позашкільних навчальних закладів, методистами районних (міських) методичних кабінетів.

У 2009-2010 навчальному році у 20 загальноосвітніх закладах області введено факультативні/спеціальні курси з питань міжнародної безпеки, євроатлантичної та європейської інтеграції України.

Районними відділами освіти, методичними кабінетами спільно з загальноосвітніми навчальними закладами району були проведено круглі столи на тему “Вступ до НАТО – стратегічний вибір України”.


^ Черкаська ОДА

За сприяння Черкаської облдержадміністрації, громадської Ліги Україна-НАТО та Інституту трансформації суспільства м. Київ на базі Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького 9.04.2009 року відкрито Центр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Центр обладнано сучасною комп’ютерною технікою, підключено до мережі Інтернет. Центр обслуговує учнівську, студентську там дорослу громадськість області з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

На базі Канівської міської бібліотеки ім. Т.Г.Шевченка створено центр європейської та євроатлантичної інтеграції та постійно діюча виставка «Україна – європейський вибір».

15 вересня на базі Черкаської ЗОШ № 18 за сприяння Черкаської облдержадміністрації створено Центр євроатлантичної інтеграції.

17 вересня 2009 року за сприяння Інституту трансформації суспільства в Черкаському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних працівників відбулося урочисте відкриття та презентація Черкаського центру євроатлантичної інтеграції (ЧЦЄАІ). У заході взяли участь представники Координаційного бюро європейської та євроатлантичної інтеграції, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства закордонних справ України, керівників Черкаської обласної влади, керівників Інституту трансформації суспільства, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, директорів і вчителів загальноосвітніх шкіл, ЗМІ Черкаської області.

14 липня 2009 року за підтримки Державного управління справами, Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України, Науково-дослідного центру правової інформатики Академії правових наук України, Громадської ліги Україна-НАТО та Черкаської обласної державної адміністрації у місті Чигирин Черкаської області для місцевих фахівців, які займаються проблемами євроатлантичної інтеграції України відбувся науково-практичний семінар на тему: «Інформаційно-правові відносини – демократизація сектору безпеки і оборони України».

19 серпня 2009 року в Черкаському обласному інституті післядипломної освіти за сприяння Черкаської облдержадміністрації відбувся семінар – тренінг "Доступно про НАТО". Метою семінару стало доопрацювання та доповнення методичних рекомендацій «Доступно про НАТО» та ознайомлення викладачів з рольовою грою «Європа та криза», яка формує чітке уявлення про систему безпеки і оборони на європейському континенті та роль НАТО у підтримці миру і безпеки у світі.

У вищих навчальних закладах області протягом 2009 року проведено низку конференцій, а саме: «Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів», «Проблема ідентифікації найвищого освітнього рівня за міжнародною класифікацією освіти в Україні», «Системний підхід до дослідження інтеграційних процесів у вищій освіті України», та засідань круглого столу на тему: «Дослідження проблем економіки управління вищої освіти – стратегічне завдання перспективного періоду», «Світова інтерпретація ідеї університету: методологія, теорія, досвід реалізації».

Навчальними програмами гуманітарного циклу вищих навчальних закладів впродовж трьох останніх років передбачено цикл тематичних лекцій та написання рефератів з питань євроатлантичної інтеграції. Дані питання висвітлюються на заняттях як з дисциплін суспільного циклу, так і блоку дисциплін економічного напрямку.

У курсі вивчення суспільних дисциплін для студентів університетів читаються лекції: «Сучасна політична карта світу», «Суверенні держави та найважливіші міжнародні організації», «Україна – НАТО: перспективи співробітництва».

У Смілянському районі відбулись: засідання круглого столу на тему: «Проблеми та перспективи євроатлантичної інтеграції України».

У Звенигородському районі проведено тематичні конференції для старшокласників загальноосвітніх закладів, а саме «Готовність України до вступу в НАТО» «НАТО: історія створення та сучасна діяльність».

У навчальних закладах Монастирищенського району викладається спецкурс «Національна безпека України й перспективи євроатлантичної інтеграції».

У Городищенському районі проведено районні вікторини для учнів та молоді «Назвіть країну», «Музичний калейдоскоп», «Країни столиці».

8 грудня 2009 року Інститутом трансформації суспільства та облдержадміністрацією за участі Надзвичайного і Повноважного Посла Королівства Норвегія пана Олава Берстада проведено семінар-тренінг для активістів Черкаського центру євроатлантичної інтеграції. Метою заходу було формування у представників місцевої влади, керівників і вчителів загальноосвітніх шкіл Черкащини практичних навичок для просвітницької роботи в освітянському середовищі та серед членів територіальних громад за євроатлантичним напрямом.


^ Чернівецька ОДА

З метою продовження регулярного інформування органів державної влади, навчальних закладів, засобів масової інформації і громадських організацій з актуальних питань співробітництва України з НАТО продовжила свою роботу лекторська група з проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи в Чернівецькій області стосовно діяльності НАТО та співробітництва України з Альянсом, створена відповідним розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 20.02.2008 №78-р «Про створення лекторської групи з проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи в Чернівецькій області стосовно діяльності НАТО та співробітництва України з Альянсом». Лекторська група створена при Чернівецькому регіональному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій. Проведено короткотермінові виїзні семінари в 5 районах області стосовно діяльності НАТО та співробітництва України з Альянсом, в яких взяли участь 332 представники. Аудиторія - представники громадських організацій, підприємств, установ та організацій. На завершення семінару науковці, як правило, відповідали на запитання присутніх у залі вчителів історії та правознавства, працівників мистецьких та освітніх закладів, представників політичних партій та громадських організацій. Під час семінару розповсюджувався навчально-методичний посібник «Україна – НАТО: від знайомства до повноправного членства» (укладач – Михайло Павлюк) та демонструвалися слайди про пріоритети діяльності НАТО.


^ Чернігівська ОДА

27 січня в Бахмацькій райраді - семінар «Національна безпека України і НАТО». Обговорювались переваги та недоліки вступу України до НАТО, ставлення до Організації Північноатлантичного договору, взаємодію організації з Європейським Союзом, Росією, Україною.

1 квітня в Чернігові до Дня створення НАТО – інтерактивний семінар «Роль військових у формуванні євроатлантичної політики України». Мета заходу - обговорення ролі НАТО у сприянні модернізації Збройних Сил України та перекваліфікації колишніх військовослужбовців, визначити їхні можливості в реалізації євроатлантичного курсу України, окреслити основні форми співпраці місцевих військовослужбовців із Чернігівським центром євроатлантичної інтеграції. Захід провели Інститут трансформації суспільства (директор — О. Соскін) спільно з Чернігівським центром євроатлантичної інтеграції, що діє на базі Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка, за підтримки Посольства Словацької Республіки в Україні та Чернігівської облдержадміністрації. У семінарі взяли участь радник Посольства Словацької Республіки в Україні Я. Качмар, директор Центру інформації і документації НАТО в Україні М. Дюре.

14 квітня в Чернігові – відеоконференція «Сучасний стан та перспективи розвитку відносин Україна — НАТО» за участю фахівців з Чернігова, Кіровограда та Херсона. Учасники обговорили стан відносин між Україною та НАТО, переваги євроатлантичної інтеграції для України.

15 квітня в Прилуцькій центральній районній бібліотеці(м. Прилуки) - семінар-тренінг «Організація діяльності публічних бібліотек на допомогу популяризації літератури з питань європейської та євроатлантичної інтеграції».

17 квітня в Прилуцькій міській раді (м. Прилуки) за підтримки Посольства Словацької Республіки в Україні та Всеукраїнської громадської організації «Громадська ліга Україна — НАТО» - інформаційний семінар «Невійськові аспекти співробітництва України з НАТО». У семінарі взяли участь заступниця Надзвичайного і Повноважного Посла Словацької Республіки в Україні К. Ковачова, голова Всеукраїнської громадської організації «Громадська ліга Україна — НАТО» С. Джердж, представник Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України В. Фурашев, представники влади та громадськості.

28 травня в Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій відбулася відеоконференція «Україна — НАТО: що далі? (Європейські перспективи України)». Учасники заходу обговорили принципи роботи та завдання організації, перспективи вступу України до неї, відносини України, НАТО і Росії та інші питання. У заході взяли участь керівник Центру українських досліджень Інституту Європи Російської академії наук, редактор журналу «Современная Европа» В. Мироненко (Російська Федерація), викладач Інституту міжнародних відносин Варшавського університету А. Шептицький, директор Центру інформації та документації НАТО в Україні М. Дюре, менеджер Програми Україна — НАТО з перепідготовки військовослужбовців К. Штаудт, посадові особи місцевого самоврядування, державні службовці, представники громадських організацій, викладачі, студенти, журналісти.

2 червня 169-й Навчальний центр Сухопутних військ Збройних сил України (смт Десна), відвідали директор Центру інформації та документації НАТО в Україні М. Дюре, представники Посольства Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії в Україні, громадських організацій «Центр воєнної політики та політики безпеки» і «Розмай». Захід проводився в рамках проекту «Солдатам про НАТО», з метою підвищення рівня поінформованості військовослужбовців та української спільноти щодо євроатлантичних прагнень України. Цього ж дня за участю керівного складу Деснянського навчального центру та командирів навчальних військових частин відбулося засідання круглого столу щодо системи інформування особового складу з питань євроатлантичної інтеграції України.

23 листопада в Чернігівській райдержадміністрації – виїзний семінар-тренінг «Національна безпека України і НАТО».

30 листопада в м. Новгороді-Сіверському – семінар «Україна — НАТО» для сільських голів, секретарів рад і виконкомів.

2 грудня в Чернігівській райдержадміністрації – семінар-тренінг «Національна безпека України і НАТО» для сільських, селищних голів району. Присутні прослухали міні-лекцію про НАТО як міжнародну організацію колективної безпеки та оборони, розглянули етапи та напрями співробітництва України та НАТО, взаємин НАТО та ЄС, Росії та НАТО, взяли участь у тренінгах.

4 грудня в Бобровицькій райдержадміністрації відбувся семінар-тренінг «Національна безпека України і НАТО» для керівників органів місцевого самоврядування.


^ Севастопольська МДА

3-4 грудня 2009 р. в Севастополі у готелі «Севастополь» пройшов круглий стіл «Євроінтеграція: моніторинг і регіональні питання». Круглий стіл організовано за підтримкою Координаційного бюро європейської і євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України і проекту ЄС „Підтримка виконання Угоди про партнерство і співпрацю співробітництво між Україною і ЄС” з метою обговорення актуальних питань співпраці і співробітництва з Європейським Союзом, спілкою, сполучником у рамках Чорноморського регіону. Практично усі регіональні ЗМІ розмістили інформацію про роботу цього «круглого столу».

Севастопольські журналісти взяли участь у 12 міжнародних конференціях та семінарах з проблем безпеки у Чорноморсько-каспійському регіоні та євроінтеграції України (зокрема, тематичному семінарі «Євроатлантична інтеграція: естонський досвід і інформація до роздумів», який пройшов у м. Таллінні з 22 по 26 лютого 2009 року; міжнародній конференції «Чорноморський регіон у загальноєвропейському просторі: сучасність та перспективи» та інш.) Центром сприяння вивченню геополітичних проблем і євроатлантичного співробітництва Чорноморського регіону «НОМОС» протягом 2009 р. у частинах Військово-Морських Сил України (керівникам груп гуманітарної підготовки) прочитано 3 курси лекцій «Європейський вибір України» та «Проблеми та перспективи євроатлантичної інтеграції України». На базі Центру «НОМОС» його директором Куликом С.І. прочитано лекцію керівникам провідних засобів інформації Севастопольського регіону на тему «Перспективи розвитку України у контексті євроінтеграції».

Також міські ЗМІ повідомляли, що 21 жовтня в Академії Військово-Морських сил ім. П.С. Нахімова був проведений захід під назвою “Дні НАТО”, який пройшов за участю делегації представників Північноатлантичного альянсу на чолі з помічником начальника штабу Стратегічного командування НАТО по трансформації генерал-майором Кель-Ове Ськаре. Від української сторони в заході взяли участь курсанти, слухачі, професорсько-викладацький склад військово-морського навчального закладу і офіцери командування ВМС Збройних сил України під керівництвом начальника Академії ВМС ім. П.С. Нахімова контр-адмірала Сергія Тараненка. Метою “Днів НАТО” у Військово-Морських силах Збройних сил України є підвищення рівня інформованості військовослужбовців українського флоту про діяльність і завдання Північноатлантичного альянсу, відзначила газета «Флот України» від 22 жовтня 2009.


Додатково:

За інформацією Громадської Ліги «Україна-НАТО»

- 22 січня 2009 року у приміщенні Головдержслужби України спільно з фондом «Відродження», Українським центром економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова, за підтримки канадського проекту «Реформа управління персоналом на державній службі в Україні» відбувся круглий стіл на тему: «Державна служба і громадянське суспільство у демократичній державі: політична неупередженість та реалізація публічного інтересу». Участь у круглому столі брали: Сергій Джердж - Громадська Ліги Україна – НАТО; Марія Баррадос – Президент Комісії державної служби Канади; Тимофій Мотренко – начальник Головного управління державної служби України; Євген Бистрицький – директор Міжнародного фонду «Відродження»; Валерій Чалий – центр ім. Разумкова. В ході круглого столу обговорювались місце і роль взаємовідносин органів державної влади та інститутів громадянського суспільства у сфері європейської інтеграції, спільна стратегія дій державних службовців та громадських інституцій щодо підвищення конкурентноспроможності країни.

- Члени громадських організацій мали гарну нагоду пройти короткий курс навчання у м. Таллінн (Естонія) стосовно питань євроатлантичної інтеграції та досвіду Естонії, що була організована Асоціацією Атлантичного Договору Естонії і тривала з 16 – 20 лютого 2009. Головним завданням проведення цього курсу було скликання українських керівників недержавних організацій та журналістів до Естонії з метою влаштування зустрічей з представниками громадських організацій, політичними діячами Естонії. Короткий курс включав проведення лекцій, зустрічі з представниками державних структур та недержавних організацій, візити до Естонського Парламенту, Кабінету Міністрів Естонії, інноваційних центрів. Під час проходження курсу ставився акцент на такі питання: Євроатлантична інтеграція та її процес (ПДЧ, реформи); короткий огляд досвіду Естонії на шляху до НАТО; роль громадського управління щодо підвищення обізнаності населення з питань НАТО. По завершенню тренінга кожному з учасників видано сертифікат про проходження курсу.

- «Роль України у зміцненні європейської політики безпеки», під такою назвою відбувся круглий стіл, за підтримки Посольства Словацької Республіки в Україні, Громадської ліги Україна – НАТО та Житомирської обласної державної адмінітрації 18 лютого 2009 р. в Житомирському державному технологічному університеті. На цьому заході обговорювались питання реалізації української державної політики співробітництва з НАТО; економічні та соціальні аспекти співробітництва України з НАТО; наукові та освітні інституції в євроатлантичному інтеграційному процесі; безпека через науку – важливий елемент співпраці України з НАТО; безпека – як фактор об’єднання країни. У роботі круглого столу взяли участь ректор Житомирського державного технологічного університету Мельничук Петро Петрович, заступник голови Житомирської облдержадмінісирації Орлов Ігор Віталійович, голова ВГО Громадської ліги Україна-НАТО Сергій Джердж, Й.В. Посол Словацької Республіки в Україні Урбан Руснак, начальник управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Житомирської облдержадміністрації Сюравчик Микола Кирилович, проректор з наукової роботі ЖДТУ, д.е.н., професор Данилко Валерій Кирилович.

- 26 лютого о 11:00 у Вінницькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. К.А. Тімірязєва відбулася Науково – практична конференція «Армія і суспільство: трансформація взаємовідносин в умовах формування громадського суспільства в Україні», що складалася з двох сесій. В зустрічі взяли участь Олег Кокошинський, Сергій Джердж, В.М. Фурашев. Здійсненно обговорення питань взаємодії держави та громадянського суспільства у вдосконаленні системи відносин воєної організації і громадськості, співробітництва інститутів громадянського суспільства з армією у справах підвищення обороноздатності ЗС України. По закінченню цієї зустрічі пройшла прес – конференція організаторів і учасників конференції.

- У вівторок, 24 березня 2009 року, в приміщенні інформаційного агентства «УКРІНФОРМ» відбувся круглий стіл на тему «Україна в пошуку консенсусу: членство в НАТО чи позаблоковість?», що проходив за сприяння Фонду «Демократичні ініціативи». На ньому обговорювалась низка проблем, які сьогодні постають на шляху інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору. Особлива увага приділялась національним інтересам України і безпеки регіону Східної Європи. На обговорення учасників виносились такі основні проблеми:

 1. Членство в НАТО: адекватна відповідь новітнім викликам глобалізованого світу чи самогубство нації?

 2. Позаблоковість: ілюзії і реалії.

Звучали думки, що входження держави до НАТО може бути одним із факторів її об’єднання. До участі в дебатах за «круглим столом» Фонду «Демократичні ініціативи» були запрошені парламентарі, представники виконавчої влади і громадських організацій, експерти, журналісти. Учасниками круглого столу стали – Олексій Гарань, Ілько Кучерів, Борис Тарасюк, Сергій Джердж, Григорій Перепелиця, Олег Соскін та Ірина Бекешкіна

- Міжнародна конференція організована за підтримки Фонду Конрада Аденауера, Інституту Євро – Атлантичного Співробітництва, Українсько – Польської Фундації та програми «Об’єднуємося заради реформ» відбулася 26 березня 2009 року. Конференція об’єднала українських та європейських політиків, фахівців з метою дослідження потенціалу нової ініціативи Європейського Союзу «Східне Партнерство». Конференція відбулася в часових межах між самітом Європейського Союзу у березні, на якому буде затверджено формат Східного Партнерства, та спеціальним самітом ЄС - Східне Партнерство у травні. Таким чином, захід забезпечив платформу для обговорення ролі України як провідної держави для шести потенційних країн Східного Партнерства. Питання, винесені на обговорення: яку користь принесе Східне Партнерство Україні та регіону? Які є політичні новації Східного Партнерства? Чи може Україна відігравати роль провідної держави? Які наслідки буде мати Східне Партнерство на подальше спрощення, та, в перспективі, скасування візового режиму, міграції, освіти та обміну спеціалістами? До роботи міжнародної конференції долучилися представики громадських організацій, зокрема, Громадської ліги Україна – НАТО, Міністерства внутрішніх справ, Ліга політологів – міжнародників «Дипкорпус», Міжнародний Фонд «Відродження», Народні депутати України та багато інших.

- 27 березня 2009 року у місті Біла Церква, Київської області, о 10:00 відбувся інформаційний семінар «Роль України у зміцненні європейської політики безпеки». Захід відбувся спільно з Посольством Словацької Республіки в Україні, Громадською лігою Україна – НАТО, Білоцерківським національним аграрним університетом, а також Білоцерківським регіональним центром з питань євроатлантичної інтеграції. Місце проведення семінару – Білоцерківський національний аграрний університет (Бульвар 50-річчя Перемоги,96, юридичний факультет). Тематика семінару: Проблеми та перспективи євроатлантичної інтеграції України; Досвід Словаччини в інтегруванні у євроатлантичні структури; Роль громадськості та громадських організацій в процесі євроатлантичної інтеграції; Безпека через науку – важливий елемент співпраці України з НАТО; Безпека – як фактор об’єднання країни. У проведенні інформаційного семінару участь взяли С.Ф. Джердж, голова Громадської ліги Україна – НАТО; Катаріна Ковачева, заступник Посла Словацької Республіки в Україні; Олександр Мамалига, Білоцерківський регіональний центр з питань євроатлантичної інтеграції; В’ячеслав Семілетко, декан лінгвістичного факультету та Сергій Бурлака, декан юридичного факультету Білоцерківського національного аграрного університету. По завершенні роботи семінару пройшла прес-конференція для місцевих засобів масової інформації та відвідини музею Білоцерківського національного аграрного університету.

- 7 квітня 2009 року Інститут трансформації суспільства (директор – Олег Соскін) провів у Рівному молодіжні дебати на тему: „Вступ до НАТО і забезпечення політичної, економічної та військової безпеки України”. Учасники заходу: представники Посольства Словацької Республіки в Україні, Міністерства закордонних справ України, Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України, Громадської Ліги Україна – НАТО; депутати Рівненської обласної ради; керівники Інституту трансформації суспільства; ректори, викладачі та студенти Національного університету водного господарства та природокористування, Рівненського державного гуманітарного університету, Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. академіка Степана Дем’янчука, Рівненського інституту слов’янознавства, Рівненського відділення Київського університету права, представники громадських організацій та засоби масової інформації Рівного. Дебати відбувалися серед чотирьох команд, які представляли Національний університет водного господарства та природокористування, Національний університет „Острозька академія” та Рівненську обласну громадську організацію „Євроатлантичний вибір України”. Від кожної організації виступали дві команди: одна представляла лінію Уряду, друга – лінію Опозиції. Перемогу у молодіжних дебатах здобула команда Національного університету „Острозька академія”. Під час дебатів проведено анкетування учасників заходу з питань євроатлантичної інтеграції України.

- 23 квітня 2009 року у м. Київ відбувся семінар: «Погляд Естонії на євроатлантичне майбутнє України», який пройшов у рамках перших євроатлантичних діалогів з молоддю. Організаторами заходу виступили: Інститут Євро – Атлантичного співробітництва та Естонська асоціація Атлантичного договору. Даний захід був покликаний дати поштовх інформаційній кампанії щодо НАТО серед молоді України з метою підвищення суспільної свідомості громадян України щодо Організації Північноатлантичного договору. Питання, що виносилися на обговорення: посткомуністична трансформація та геополітичний вибір Естонії; виконання Естонією ПДЧ: етапи, вартість, моніторинг, національна безпека України: пошук шляхів її гарантування; від щорічних Цільових планів дій Україна – НАТО до Річних національних програм. У роботі семінару участь брали Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Естонія в Україні Ян Хейн, генеральний секретар Естонської асоціації Атлантичного договору Вікторія Пунга, науковий директор Інституту Євро – Атлантичного співробітництва Олександр Сушко, Голова Громадської ліги Україна - НАТО Сергій Джердж та представники Міністерства закордонних справ України й Міністерства оборони України. Також програмою заходу передбачалася відео – конференція з Міністром оборони Республіки Естонія Яком Авіксом.

- За рішенням Віце-прем’єр-міністра України Григорія Немирі започатковано виїзні інформаційно-навчальні семінари з роз’яснення громадянам державної політики щодо євроатлантичної інтеграції України. Вінниччина стала першим регіоном, де 24 квітня ц.р. відбувся такий захід. Для участі в роботі семінару були запрошені заступники голів райдержадміністрацій та міських голів міст обласного значення, начальники відділів з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, викладачі, представники засобів масової інформації. Відкриваючи роботу інформаційно-навчального семінару перший заступник голови обласної державної адміністрації Валерій Коровій наголосив, що для України дуже важливо здійснити реформи за принципами НАТО, які стосуються економічної і політичної ситуації в країнах-партнерах. Перш за все це - верховенство права, зміцнення демократії, політичного плюралізму ринкової економіки. З інформацією про переваги для України у євроатлантичній інтеграції, заходах, що вживає уряд для підвищення ефективності координації євроінтеграційної роботи органів державної влади виступив директор Координаційного бюро європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України Вадим Трюхан. Про стан безпекового середовища навколо України, діяльність систем колективної безпеки, структуру та основи діяльності Організації Північноатлантичного договору та основні принципи політики євроатлантичної безпеки розповів член Координаційної Ради Громадської Ліги Україна – НАТО Петро Процик. Заступник директора Центру інформації та документації НАТО в Україні Наталя Немилівська розповіла про роботу Центру. Учасники семінару також переглянули фільм В. Кастеллі «НАТО: свій чи чужий» та взяли участь у дискусії з порушених питань.

- Сіверський інститут регіональних досліджень провів унікальні тренінги з євроатлантичної інтеграції. Чернігівська громадська організація "Сіверський інститут регіональних досліджень" завершила реалізацію масштабного проекту "Національна безпека України і НАТО", підтриманого фондом "Відродження". Завданням проекту було поширення інформації про Євроатлантичний альянс і його діяльність серед депутатів місцевих рад та керівників територіальних громад. Вперше в Україні це було зроблено в інтерактивній формі, що дозволило активізувати слухацьку аудиторію і націлити її на формування власної думки із зазначеного питання. За півтора року від початку реалізації проекту (з листопада 2007 року) його семінари-тренінги пройшли у 12 обласних центрах України - Чернігові, Києві, Донецьку, Кіровограді, Луцьку, Севастополі, Полтаві та інших. Вони проводились на базі місцевих центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації (ЦППК) працівників органів державної влади та місцевого самоврядування і охопили близько 400 осіб. Ефективність інтерактивної форми донесення знань про НАТО високо оцінило Головне управління державної служби України: воно розтиражувало електронний навчальний посібник з проведення таких тренінгів, поширило його серед центрів перепідготовки кадрів і рекомендувало до використання. Авторство навчального курсу "Національна безпека України і НАТО" належить трьом людям: доценту Національної академії оборони України Володимиру Коряку, віце-президенту Громадської ліги "Україна - НАТО" Олегу Кокошинському та директору Чернігівського ЦППК, тренеру-викладачу Сіверського інституту регіональних досліджень, кандидату історичних наук Володимиру Бойко.

- 18 травня 2009 року у приміщенні Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України пройшла конференція: «Роль України в євроатлантичній системі безпеки». Організаторами данного заходу виступили Громадська ліга Україна – НАТО, Атлантична Рада України, Асоціація Атлантичного Договору Данії, Державний комітет телебачення та радіомовлення України, Харківська обласна державна адміністрація, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові україни. До учасників конференції з вітальними ремарками звернулись голова Громадської ліги Україна – НАТО Сергій Джердж, Анатолій Мураховський – т.в.о. Голови Деркомтелерадіо, Анне Тофт Соренсен – старший лейтенант Даньких Королівських Збройних Сил, Терехов Ігор – заступник голови Харківської обласної державної адміністрації. Під час проведення першої сесії: «Зовнішньополітичні та внутрішньополітичні чинники співробітництва Україна – НАТО» наголошувалося на тому, що Цільові плани Україна – НАТО є основою внутрішніх реформ. Обговорення документів та Плану дій щодо реалізації стратегії на Харківщині відбулося на другій сесії: «Формування Громадської стратегії сприяння євроатлантичної інтеграції України: міжнародний та регіональний виміри». По завершенні заходу відбулася демонстрація фільму «Міфи про НАТО», презентація інформаційних матеріалів щодо євроатлантичної інтеграції України.

- 23 травня 2009 року за сприяння Громадської ліги Україна – НАТО та міської громадської організації «Громадський рух «Україна за НАТО» відбулася фахова дискусія «Україна і НАТО: перспективи міжнародного співробітництва у сфері колективної безпеки». Учасників круглого столу вступними словами привітали: Третьякова Вікторія – радник дирекції Інституту законодавства Верховної Ради України, Дідковський Валерій – голова Київської міської громадської організації «Громадський рух «Україна за НАТО», Джердж Сергій – голова Громадської ліги Україна – НАТО, Копиленко Олександр – Директор Інституту законодавства Веховної Ради України, член – кореспондент НАН України. На порядку денному розглядалися наступні питання: Євроатлантичні прагнення України: реалії та перспективи розвитку; Національна програма співробітництва Україна з НАТО: майбутні пріоритети; Демократичні трансформації в Україні та їх вплив на правові аспекти участі України у міжнародних та регіональних системах колективної безпеки.

- 27 травня 2009 року за підтримки Офісу зв’язку НАТО в Україні та Дніпропетровської філії Національного інституту стратегічних відносин відбулася II міжнародна конференція «Оборонно – промисловий форум – 2009», організатором якої виступив Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння. До учасників конференції з вітальними словами звернулись директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння – Валентин Бадрак, Джеймс Грін – керівник Офіса зв’язку НАТО в Україні. Під час проведення конференції були проведені: дискусія «Оборонно – промислова кооперація України та Заходу: реальність чи безпідставні мрії?», робота по фокусних групах (авіаційна техніка; радіоелектронна техніка; військово – морська техніка), а також брифінг керівників Спільної робочої Групи Оборонно – Технічного Співробітництва Україна – НАТО. Учасниками зустрічі стали посадові особи місцевого самоврядування, державні службовці, представники дипломатичного корпусу та громадських організацій, міжнародні експерти, а також представники НАТО – Фроу Річард, заступник помічника генерального секретаря НАТО з озброєння, Дам Генрік – Голова спільної секції з озброєнь НАТО та інші.

- Принципи роботи НАТО та завдання цієї організації, перспективи вступу України до неї, відносини Україна – НАТО – Росія, всі ці теми піднімалися під час відеоконференції «Україна – НАТО: що далі? (європейські перспективи України)». Захід відбувся завдяки спільним зусиллям Центру підвищення кваліфікації кадрів, Центру європейської інформації Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка, Сіверського інституту регіональних досліджень та за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» 28 травня 2009 року. Учасниками зустрічі з боку Чернігова стали, викладачі, студенти, журналісти. Вони змогли почути та обговорити доповіді керівника Центру українських досліджень Інституту Європи Російської академії наук, редактора журналу «Современная Европа» (Москва, Росія) Віктора Мироненка, викладача Інституту міжнародних відносин Варшавського університету Андрія Шептицького. З Чернігова доповідали директор Центру інформації та документації НАТО в Україні Мішель Дюре, менеджер Програми Україна – НАТО з перепідготовки військовослужбовців Крістофер Штаудт та директор Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Володимир Бойко.

- 9 червня 2009 року в Миколаєві відбувся інтерактивний семінар на тему: „Поширення ідеї євроатлантичної інтеграції в Україні засобами громадської дипломатії: регіональний вимір”. Захід проводив Інститут трансформації суспільства у співпраці з Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні. Під час заходу відбулась відео-конференція зі штаб-квартирою НАТО (Брюссель) на тему: „Роль громадської дипломатії у формуванні суспільної думки з питань євроатлантичної інтеграції” (прямий формат спілкування з представниками НАТО у формі запитань та відповідей). В інтерактивному семінарі брали участь: посли країн – членів НАТО; представники Центру інформації та документації НАТО в Україні, Міністерства закордонних справ України, Координаційного бюро європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України; керівники і депутати Миколаївської обласної та міської рад; керівники Інституту трансформації суспільства та Громадської Ліги Україна – НАТО; ректори, викладачі та студенти вищих навчальних закладів Миколаєва; керівники громадських організацій і політичних партій, представники військових підрозділів; засоби масової інформації Миколаївської області.

- 9 червня 2009 року Громадська ліга Україна-НАТО за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні провела семінар для головного управління СБ України в Херсоні „Інформаційна складова євроатлантичної інтеграції України”. В заході взяли участь понад 110 представників Херсонського управління СБУ. Перед учасниками виступили голова Громадської ліги Україна-НАТО Сергій Джердж, директор Центру інформації і документації НАТО в Україні пан Мішель Дюре, радник з питань оборони посольства Словацької Республіки в Україні Ян Качмар, старший науковий співробітник Національної академії оборони України Володимир Коряк

- Громадська ліга Україна-НАТО за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні провела семінар для головного управління СБУ в Миколаєві „Інформаційна складова євроатлантичної інтеграції України”. В заході взяли участь понад 100 офіцерів Служби безпеки України в місті Миколаєві. Перед учасниками виступили голова Громадської ліги Україна-НАТО Сергій Джердж, Президент Атлантичної ради Вадим Гречанінов, директор Центру інформації і документації НАТО в Україні пан Мішель Дюре.

- В Одеському будинку офіцерів проведено семінар „Інформаційна складова євроатлантичної інтеграції України", ініційований Громадською лігою Україна – НАТО за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні. На нього були запрошені представники безпекового сектору області. Обговорювались ключові проблеми щодо вибору шляхів забезпечення національної безпеки та реалізації і вдосконалення державної політики у сфері інформаційної підтримки євроатлантичної інтеграції України у безпековій галузі з урахуванням особливостей даного регіону. Дискусія також велась навколо переваг та недоліків, які отримає Україна від членства в НАТО.
В заході взяли участь голова Громадської ліги Україна – НАТО Сергій Джердж, директор Центру інформації і документації НАТО в Україні пан Мішель Дюре, віце-президент Атлантичної ради України Олег Кокошинський, радник з питань оборони посольства Словацької Республіки в Україні Ян Качмар.

- 17 червня 2009 року у Донецькому обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, відбувся інформаційно – навчальний семінар з питань євроатлантичної інтеграції України для представників місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування Донецької області. До учасників семінару з вітальними ремарками звернулись: Cергій Дергунов, перший заступник голови Донецької облдержадміністрації, Вадим Трюхан, директор Координаційного бюро європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України, Гайке Дьорренбехер, керівник представництва Фонду Фрідріха Науманна За Свободу в Україні та Білорусі та Мішель Дюре, керівник Центру інформації та документації НАТО в Україні. Жваву дискусію викликало обговорення теми «Інтеграція України до НАТО: український дороговказ задля поліпшення рівня життя». Учасниками даного заходу виступили представники громадських організацій – Громадської ліги Україна – НАТО, державних установ, Координаційного бюро європейської та євроатлантичної інтеграції, зокрема, Секретаріату Кабінету Міністрів України, представники Фонду Фрідріха Науманна За Свободу в Україні та Білорусі. По закінченні семінару відбулася презентація фільму Вадима Кастеллі «НАТО: свій чи чужий».

- З нагоди відзначення 12-ї річниці підписання Хартії про особливе партнерство України та НАТО 9 липня 2009 року в приміщенні обласної ради відбувся Інформаційно-навчальний семінар з питань євроатлантичної інтеграції України для представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області. Семінар відбувся за підтримки Кабінету Міністрів України, Івано-Франківської обласної ради, Громадської ліги Україна-НАТО, Центру інформації та документації НАТО в Україні.

У заході взяли участь представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, політичних партій, науковці. Даний семінар створив сприятливе інформаційне середовище, необхідне для підвищення рівня поінформованості громадськості області про функціонування системи безпеки в Європі, гарантії та обов’язки, які надає членство в НАТО, результанти приєднання до НАТО для безпеки, зростання економіки та соціальної сфери країни.

- 8 вересня 2009 року Громадською лігою Україна-НАТО за підтримки Посольства Королівства Норвегія в Україні було організовано семінар "Роль суспільства в реалізації євроатлантичного курсу України" на базі Луганського управління Міністерства внутрішніх справ України.

- 24 вересня у Києві пройшоа семінар-практикум «Деміфологізація НАТО у ЗМІ: практичні аспекти». Захід організовувався Інститутом Євро-Атлантичного співробітництва за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. Унікальність згадуваного семінару полягала у безпрецедентній ініціативі ІЄАС започаткувати серію тренінгів, присвячених практичним аспектам успішного висвітлення питань НАТО у ЗМІ, – від регіонального до всеукраїнського рівнів – з метою позитивного впливу на громадську думку в Україні. Питання, що виносились на обговорення: міфологія Сходу України: шляхи подолання стереотипів щодо НАТО, специфіка висвітлення євроатлантичної інтеграції України в друкованих та онлайн-медіа, проблеми телерадіосупроводу інформаційної кампанії щодо переваг членства України в Альянсі, перспективи розширення НАТО: погляд з Альянсу, подорож Європою у пошуках ворога ябо як розповідати українцям про НАТО. У роботі семінару-практикуму взяли участь провідні українські експерти, медіа-тренери та представники дипломатичного корпусу в Україні.

- 24 вересня 2009 року у приміщенні Українського національного інформаційного агентства Укрінформ відбувся круглий стіл «Національні інтереси України в контексті нової геополітичної стратегії Росії?» Організатори круглого столу виступили: Фонд «Демократичні ініціативи» та Інститут зовнішньої політики при МЗС України. Основні питання що розглядалися під час заходу:

- Нова безпекова доктрина Росії – чи становить вона загрозу для України?

- Чи потрібен „Будапешт - 2 ” для додаткових гарантій безпеки України?

- Дії української влади та громадських організацій щодо захисту національних інтересів України. До участі запрошувались: Леонід Кравчук – перший Президент України, Володимир Огризко – перший заступник Голови РНБО, Олександр Литвиненко – радник директора Інституту проблем національної безпеки, Григорій Перепелиця – директор Інституту зовнішньої політики при МЗС України, Олексій Гарань – Школа політичної аналітики при університеті „Києво – Могилянська академія”, Ілько Кучерів – директор Фонду «Демократичні ініціативи», Борис Парахонський – завідувач відділом глобальної безпеки та європейської інтеграції Національного інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО України, Євген Жеребецький – експерт з проблем міжнародної безпеки, Вадим Гречанінов – президент Атлантичної ради України.

- 29 вересня 2009 року в приміщенні готелю „Русь” відбувся семінар на тему: «Громадська стратегія євроатлантичної інтеграції України: практичне застосування в регіонах України». Семінар відбувся за сприяння Громадської ліги Україна – НАТО, Центру інформації та документації НАТО в Україні. У роботі семінару взяли участь представники «Громадської ліги Україна – НАТО», Інституту трансформації суспільства, Фонду Демократичних Ініціатив, Атлантичної ради України, Українського студентського євроатлантичного форуму, ГО „Матері і сестри - Україні”, Центру європейської та євроатлантичної інтеграції при Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького, а також експерти з Інституту Громадських справ, Словаччина. Обговорювались питання Громадської стратегії євроатлантичної інтеграції України: практичне застосування в регіонах України та питання євроатлантичної інтеграції як безпекового фактору. Учасники семінару поділилися досвідом інших європейських країн, зокрема Словаччини, щодо переходу до стандартів НАТО.

- 30 вересня у актовій залі Одеської національної юридичної академії відбувся інформаційно – навчальний семінар з питань євроатлантичної інтеграції України для представників місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування Одеської області. Семінар відбувся за сприяння Одеської обласної державної адміністрації, Координаційного бюро європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету міністрів України, Посольства Словаччини в Україні, Центру інформації та документації НАТО, Одеського регіонального комітету Україна – НАТО. Крім державних службовців з переважної більшості районів та міст обласного підпорядкування, у залі були присутні студенти та викладачі Одеської національної юридичної академії. З вітальним словом до учасників зібрання звернувся Петро Хлицов – заступник голови Одеської ОДА, який відзначив, що останнім часом разом із загостренням політичної ситуації у державі пожвавилася і дискусія довкола намірів щодо вступу України до НАТО. Про діяльність Координаційного бюро європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України доповідав Олексій Перевезенцев – перший заступник начальника. У заході взяли участь Руслан Сіробаба – заступник начальника Управління євроатлантичної інтеграції при КМУ, завідуючий сектором інформування громадськості та підготовки фахівців у сфері євроатлантичної інтеграції Костянтин Бабак, Радник посольства Словаччини в Україні генерал Ян Качмар, виконуюча обов’язки директора Центру інформації та документації НАТО Наталія Немилівська, політичний аналітик Інституту Євро – Атлантичного співробітництва Володимир Горбач та директор Інституту трансформації суспільства Олег Соскін. По закінченні семінару учасники переглянули першу частину фільму Вадима Кастеллі «НАТО: свій чи чужий» та взяли участь у дискусії.

- 8 жовтня 2009 року в приміщенні готелю «Хаят Рейдженсі» відбувся круглий стіл в рамках Мережі партнерства Україна-НАТО щодо підвищення обізнаності громадянського суспільства на тему: «Відносини Україна – НАТО: яким є майбутнє стратегічного партнерства?», організований Офісом зв’язку НАТО в Україні. Під час круглого столу, який став частиною дебатів, обговорювалися наступні питання:

• Як розвивається безпекове середовище України та яку роль може відіграти НАТО у його формуванні?

• Чи зможе Україна стати членом НАТО у прогнозованому майбутньому?

• Яким чином повинно розвиватися співробітництво між Україною та НАТО для якнайкращого надання допомоги Україні в реалізації реформ, що мають відношення до членства в НАТО?

Задавали тон дискусії під час круглого столу видатні доповідачі: Й. В. пан Іржі Шедіві, заступник Генерального секретаря НАТО з питань оборонної політики та планування; Й. В. сер Стюарт Елдон, Постійний представник Великобританії при НАТО; Пан В. П. Горбулін, Голова Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України / директор Інституту проблем національної безпеки України.

- 10 жовтня 2009 року з 10.00 до 17.00. в готелі «Русь» (Київ, вул. Госпітальна, 4) відбувся семінар – тренінг «Новітні засоби комунікації та їхнє застосування в інформаційних кампаніях». Організатором семінару – тренінгу виступив Фонд «Демократичні ініціативи». Відкриття семінару розпочалося із виступів директора Фонду «Демократичні ініціативи» Ілька Кучеріва, президента Атлантичної ради Вадима Гречанінова, голови Координаційної ради Громадської ліги «Україна – НАТО» Сергія Джерджа та члена Координаційної ради Громадської ліги «Україна-НАТО» Петра Процика. Основна увага зустрічі була приділена плануванню роботи Євроатлантичного клубу України та особливостям проведення інформаційних кампаній в регіонах. Розглядалося питання впровадження новітніх інтернет – технологій та їх застосування в інформаційних кампаніях.

- 12 жовтня 2009 року в Управлінні СБУ в Чернігівській області відбувся інформаційний семінар “Система українського законодавства та демократизація сектору безпеки і оборони України” ініційований СБУ та недержавною організацією «Громадська ліга Україна – НАТО». У роботі семінару взяли участь співробітники Управління СБУ, представники «Громадської ліги Україна – НАТО», Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України та експерти зі Словенії та Словаччини. Обговорювались питання реалізації української державної політики партнерства з НАТО, політичних, економічних та безпекових переваг євроатлантичної інтеграції, соціальних аспектів співробітництва. Учасники семінару поділилися досвідом інших європейських країн переходу до стандартів НАТО.

- 19 жовтня 2009 року у м. Ялта відбувся Міжнародний Круглий стіл у рамках Мережі партнерства Україна – НАТО щодо підвищення обізнаності громадянського суспільства на тему: «Виклики, пов’язані із розсекреченням архівних матеріалів в Україні: на шляху до стратегічного партнерства між державою та громадянським суспільством». Організаторами круглого столу виступили Служба безпеки України спільно з Офісом зв’язку НАТО в Україні. З вітальними ремарками виступили голова Служби безпеки України та Керівник Офісу Звязку НАТО в Україні Марчін Козел. Голова СБУ, обговорюючи перспективи оприлюднення радянських документів, зазначив, що цю роботу значно полегшив Указ Президента України від 23 січня 2009 р. про розсекречення архівів. Керівник Офісу зв’язку НАТО в Україні Марчін Кожіел наголосив: участь представників Альянсу у цьому круглому столі обмежується виключно роллю помічників, які мають налагодити діалог між спецслужбами та неурядовими громадськими організаціями, що повинні забезпечувати цивільний демократичний контроль над процесом реформування органів розвідки. Про досвід країн-членів НАТО із залучення неурядового сектору до розсекречення архівів розповіли Томаш Хійо – представник Естонського військового музею/Музею імені генерала Лайдонера; Анджей Пєчунко з Інституту національної пам’яті республіки Польща; Терезе Біруте Біраускайте – співробітниця Литовського центру вивчення геноциду та опору. Співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров розповів про спільний зі Службою безпеки України проект, у результаті якого буде напрацьовано чіткі рекомендації щодо вдосконалення законодавства та практики доступу до архівів. У нараді взяли участь представники Польського посольства в Україні, представники державного та громадського сектору України, зокрема Громадської ліги Україна – НАТО, Служби безпеки України, Офісу звязку НАТО в Україні, Українського інституту національної пам’яті та Верховної ради України. За результатами роботи круглого столу вироблено відповідні рекомендації.

- 20 – 21 жовтня 2009 року відбувся семінар з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Організатором семінару виступив Інститут із вдосконалення журналістів. Про Державну політику України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції доповів перший заступник секретаря РНБО. Зокрема, учасники семінару з великою цікавістю вислухали виступ В.В. Трюхана, директора координаційного бюро європейської та євроатлнтичної інтеграції секретаріату Кабінету Міністрів України стосовно Річної Національної програми Україна – НАТО та основні завдання ЗМІ, що випливають з неї. Про діяльність громадських організацій, що поділяють євроатлантичні цінності та підтримують курс на набуття Україною членства в НАТО доповів С.Ф. Джердж, голова правління Громадської ліги Україна – НАТО. Також на обговорення виносились питання щодо: реалізації державної інформаційної політики з питань європейської та євроатлантичної інтеграції; поточного стану відносин Україна – НАТО; причини гальмування вступу в НАТО та нову стратегічну концепцію альянсу. По закінченні учасники семінару мали нагоду прослухати, переглянути та обговорити кращі передачі і сюжети телерадіокомпаній за темою семінару.

- 23 жовтня 2009 року відбувся Круглий стіл у рамках Мережі партнерства Україна – НАТО щодо підвищення обізнаності громадянського суспільства на тему: «2009 Річна Національна Програма України: здобутки та рекомендації на майбутнє». Організаторами круглого столу виступили Інститут Євроатлантичного Співробітництва спільно з Офісом зв’язку НАТО в Україні. У нараді взяли участь представники посольств акредитованих в Україні, представники державного та громадського сектору України, зокрема Громадської ліги Україна – НАТО, Атлантичної ради України, Офісу звязку НАТО в Україні, Центру інформації та документації НАТО в Україні. «Річна Національна Програма – це формула для України приєднання до натівської спільноти» - таке переконання висловив заступник помічника Генерального секретаря НАТО з питань безпеки, співробітництва та партнерства Роберт Сіммонс під час відкриття роботи круглого столу. Керівник Офісу зв’язку НАТО в Україні пан Марчін Кожіел зазначив, що РНП – це не просто папір, а це інструмент по якому Україна реформується і готується до членства в НАТО. Голова Громадської ліги Україна – НАТО Сергій Джердж наголосив, що РНП це не тільки нова якість підготовки України до вступу в структури НАТО, але і нова якість реалізації Річної Національної Програми.

- 28 жовтня 2009 року в приміщенні Офісу зв’язку НАТО в Україні відбувся Круглий стіл «Економічна безпека: чи може громадянське суспільство вплинути?» в рамках Мережі партнерства Україна – НАТО щодо підвищення обізнаності громадянського суспільства. З вступними промовами та привітаннями виступили Майкл Гауль, керівник Управління оборонної та безпекової економіки, Міжнародний Секретаріат НАТО та Марчін Кожіел, керівник Офісу зв’язку НАТО в Україні. Економічна безпека, як ніколи ключове питання Північноатлантичної політики, є настільки давнім, наскільки і сам Альянс. В Статті 2 Північноатлантичного договору міститься заклик до всіх сторін щодо запобігання виникненню міжнародних економічних конфліктів та узгодженості політик. І сьогодні економічна безпека, незважаючи на те, що вона не входить до найбільш пріоритетних питань порядку денного НАТО, залишається надзвичайно важливим питанням для країн – членів Альянсу. В рамках круглого столу, спрямованого на презентацію сфер співробітництва України та НАТО в сфері економічної безпеки зокрема йшлося про: обговорення сучасних тенденцій у світовій економічній безпеці, і між іншим, в економічній безпеці України; визначення ролі громадянського суспільства у підсиленні економічної безпеки країни; та визначенні можливих проектів в сфері еконоиічної безпеки, які будуть започатковані Цільовою групою з питань економічної безпеки Мережі партнерства Україна – НАТО. У роботі круглого столу взяли участь представники Управління оборонної та безпекової економіки Міжнародного Секретаріату НАТО, експерти з економічних питань посольств країн – членів Альянсу в Києві, представники неурядових організацій України та представники уряду України. Під час засідання давалась оцінка вже існуючим здобуткам Мережі Партнерства Україна – НАТО, були представлені наступні завдання, що повинні реалізовуватись Цільовою групою з питань економічної безпеки: визначати сценарій економічних загроз; здійснювати перегляд запропонованих урядом політик щодо їх можливого впливу на економічну безпеку України; надавати підтримку у розробці нормативно-правової бази, спрямованої на захист та відстоювання інтересів національної економіки; відстоювати відповідні заходи для протидії загрозам економічній безпеці та здійснювати моніторинг їх практичного виконання.

- 5 – 6 листопада 2009 року відбулася Друга міжнародна наукова конференція «Євроатлантична інтеграція України: регіональні аспекти інформування населення» в місті Івано – Франківськ. Організаторами конференції витупили Центр інформації та документації НАТО в Україні, Посольство Литовської Республіки в Україні, Міністерство освіти і науки України, Держкомтелерадіо, Інститут трансформації суспільства, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Головне управління з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв’язків та інвестицій Івано – Франківської обласної державної адміністрації, громадська організація «Центр політичного моніторингу».

- 8 грудня 2009 року в Черкасах відбувся семінар-тренінг „Можливості та інструменти просування ідеї євроатлантичної інтеграції в Україні (на прикладі Черкаської області)” для активістів Черкаського центру євроатлантичної інтеграції. Захід провів Інститут трансформації суспільства (директор – Олег Соскін) спільно з Черкаським інститутом післядипломної освіти педагогічних працівників та Черкаським центром євроатлантичної інтеграції за підтримки Посольства Королівства Норвегія в Україні. У заході взяли участь та виступили: Олав Берстад, Посол Королівства Норвегія в Україні; Володимир Огризко, перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України; Олег Соскін, директор Інституту трансформації суспільства, заступник голови Координаційної Ради Громадської Ліги Україна – НАТО; Максим Дацюк, завідувач сектору Координаційного бюро європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України; Анна Козярська, третій секретар Департаменту НАТО Міністерства закордонних справ України; Анатолій Чабан, заступник голови Черкаської ОДА; Олена Фещенко, начальник Головного управління освіти і науки Черкаської ОДА та ін.

- 10-11 грудня 2009 року в місті Івано-Франківську в рамках науково-інформаційного проекту «Євроатлантична інтеграція України» відбулася ІІ Міжнародна наукова конференція «НАТО: виклики і трансформація – погляд з України». Організаторами конференції виступили Центр інформації і документації НАТО в Україні, Посольство Литовської Республіки в Україні, Міністерство освіти і науки України, Держкомтелерадіо, Інститут трансформації суспільства, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Головне управління з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв’язків та інвестицій Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Управління у справах преси та інформації Івано-Франківської обласної державної адміністрації, громадська організація «Центр політичного моніторингу». У роботі конференції прийняли участь експерти НАТО, представники державних структур, дипломатичних представництв країн НАТО в Україні, неурядових громадських організацій та керівники центрів євроатлантичної інтеграції із всіх областей України, зокрема: в.о. директора Центру інформації і документації НАТО в Україні Наталя Немилівська, військовий аташе посольства Литовської Республіки в Україні, полковник Сігітас Буткус, Надзвичайний і Повноважний Посол України Петро Сардачук, перший заступник голови Держкомтелерадіо України Анатолій Мураховський, директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України Григорій Перепелиця, віце-президент Атлантичної ради України Олег Кокошинський та інші.

На конференції обговорені такі питання:

 • сучасні тенденції відносин НАТО-Україна;

 • українська державна політика щодо інформування суспільства про НАТО;

 • роль громадської дипломатії як інструменту розвитку міжнародного діалогу;

 • методологія інформування суспільства: регіональні аспекти;

 • проект нової Стратегічної концепції НАТО;

 • євроатлантичний досвід Литви та інших країн;

 • програма НATO «Наука заради безпеки»: кооперація з Україною;

 • сертифікація центрів євроатлантичної інтеграції;

 • діяльність і перспективи регіональних центрів євроатлантичної інтеграції.

В ході роботи конференції було організовано дві відео-конференції із представниками штаб-квартири НАТО в Брюсселі. На початку роботи конференції організатори та учасники конференції відповіли на запитання представників ЗМІ. В рамках роботи конференції в залі засідань Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника було проведено виїзне засідання Міжвідомчої робочої групи з інформаційних питань в складі Міжвідомчої комісії з питань підготовки України до вступу в НАТО. Також 10 грудня 2009 року відбулося відкриття документальної виставки «НАТО: місія заради свободи» в приміщенні наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

- 17 грудня 2009 року в приміщенні Інституту міжнародних відносин відбувся круглий стіл за участі представників Центру інформації та документації НАТО в Україні, громадських організацій та державних установ на тему: "Обговорення нової Стратегічної концепції НАТО: український громадський вимір".. Зі вступною промовою виступив представник Штаб-квартири НАТО в Брюсселі Мішель Дюре. В заході взяли участь Володимир Фурашев – Національний центр з питань євроатлантичої інтеграції України, Сергій Джердж – Громадська ліга Україна-НАТО, Олег Кокошинський – Атлантична рада України, Олександр Сушко – Інститут Євроатлантичного співробітництва, Олександр Палій – Інститут зовнішньої політики, представники МЗС та ЦІДН. Учасниками запропоновані практичні позиції від неурядових організацій України, які рекомендовано до розгляду безпосередньо робочій групі по створенню нової Стратегічної концепції НАТО.


10) забезпечення наповнення офіційних веб-сайтів органів державної влади виконавчої влади матеріалами про євроатлантичну інтеграцію


Центральні та місцеві органи виконавчої влади

Не потребує коштів з державного бюджету

Захід виконано


ЦОВВ:

Міноборони

Висвітлення питання у щоденних повідомленнях

(1724 повідомлення які стосуються питань євроатлантичної інтеграції за 2009 рік)


МНС

На відомчому сайті МНС створені та функціонують рубрики Європейська інтеграція та Євроатлантичне співробітництво, де розміщуються матеріали, в яких розповідається про доцільність євроатлантичної інтеграції України. Матеріали постійно оновлюються. Відповідні рубрики створено у відомчих ЗМІ: журналі “Надзвичайна ситуація”, газеті “Вісник Чорнобиля”, відомчій телепередачі “Народна служба порятунку 101”. На центральних каналах телебачення та радіо та у центральних друкованих ЗМІ, відповідно до заходів, які проводило МНС в цьому напрямку, виходили відео сюжети, інтерв’ю та друкувалися матеріали.


МОН

Інформація щодо євроатлантичної інтеграції постійно оновлюється на веб-сайті МОН.

Інформація про проведення заходів вищими навчальними закладами висвітлюється в обласних засобах масової інформації, веб-сайтах регіональних управлінь освіти і науки та вищих навчальних закладів.


Мінпромполітики

На офіційному веб-сайті Мінпромполітики створено спеціальні тематичні рубрики, які систематично наповнюються інформацією


Мінсім’ямолодьспорт

Проводиться постійно модернізація офіційного веб-сайту Мінсім’ямолодьспорту з метою інформування громадськості про євроатлантичні інтеграційні прагнення України та діяльність Міністерства за цим напрямом.


СБУ

Поряд з постійною рубрикою «Міжнародне співробітництво» (з багатьма матеріалами про євроатлантичну інтеграцію) на офіційному сайті СБУ (sst.gov.ua) створено ще одну, окрему рубрику «НАТО», у якій розміщуються відомості та регулярно оновлюються відомості про історію відносин України з НАТО, перевага членства для нашої держави, стан співпраці зі структурами Північноатлантичного альянсу, цікаві факти, що можуть привернути увагу широкого загалу.

Також протягом року здійснювалося інформаційне супроводження у ЗМІ та на офіційному сайті Служби заходів, проведених СБУ спільно з ГЛУН (а також інших заходів СБУ у галузі євроатлантично інтеграції)


^ Міністерство культури і туризму

На веб-сторінці МКТ у розділі «Міжнародна культурна політика» на постійній основі функціонує рубрика «Євроатлантична інтеграція України», яка містить загальну інформацію про НАТО, актуальну інформацію про взаємовідносини України і НАТО, інформацію про Державну цільову програму інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2008-2011 рр. та ін.


Держкомтелерадіо

На відомчому сайті постійно оновлюється актуальна інформація зі стану виконання Держпрограми інформування громадськості, новини та актуальні питання євроатлантичної інтеграції. Також висвітлюється актуальна інформація щодо проведення різноманітних заходів з даної тематики та проведення засідань Міжвідомчої робочої групи з інформаційних питань в складі Міжвідомчої комісії з питань підготовки України до вступу в НАТО


Головдержслужба

Протягом року постій­но розмі­щу­ва­лася та оновлювалася відповідна інфор­мація, зокрема щодо підготовки фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції на виконання Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, координатором якої виступає Головдержслужба


^ Міністерство з питань житлово-комунального господарства

З метою підвищення рівня обізнаності громадян створено тематичну сторінку «Євроатлантична інтеграція» з рубриками:

1. Офіційні документи (ДЦП інформування громадськості 2008-2011 роки, постанова КМУ від 28 травня 2008р № 502 Про затвердження згаданої програми, розпорядження КМУ від 8 листопада 2007 р. № 960-р про схвалення концепції ДЦП)

2. Інформаційні матеріали

(Що таке План дій щодо членства в НАТО?, Що ми знаємо про НАТО?, Взаємини України з НАТО, Україна-НАТО в запитаннях і відповідях)

3.Корисні посилання

(науково-дослідні установи, недержавні та громадські організації)


^ Міністерство охорони здоров`я

З метою підвищення рівня поінформованості громадськості про пріоритети, стан виконання поточних завдань, перспективи реалізації державної політики з питань євроатлантичної у межах коштів, передбачених для утримання МОЗ України, на офіційному веб-сайті Міністерства www.moz.gov.ua у рубриці міжнародна діяльність (розділи - Головна Міжнародна діяльність Європейська та Євроатлантична інтеграція) розміщено законодавчі акти Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, які стосуються інтеграційних процесів, накази Міністерства тощо.


^ Міністерство охорони навколишнього природного середовища

На сайті в розділі «діяльність міністерства» відкрито сторінку «Євроатлантична інтеграція», де розміщено та постійно оновлюється інформація про взаємовідносини України з НАТО.

Крім того, відмічено співробітництво в ініціативі «навколишнє середовище та безпека» (ENVSEC)


Мінтрансзвязку

Інформація про євроатлантичну інтеграцію розміщується на сайті міністерства


Держкомстат

На веб-сайті Держкомстату створено розділ "Міжнародна інтеграція" з підрозділом"Євроатлантична інтеграція"; в якому розміщено::

-інформацію про співробітництво України з НАТО.

- України в НАТО;

-Фінансовий аспект членства України в альянсі

-Референдум щодо вступу до НАТО та інформування громадськості;

-Цивільний вимір діяльності НАТО;

-Відносини Росія – НАТО;

Також підрозділ "Євроатлантична інтеграція" містить гіпер-посилання на Інтернет-ресурси інших оргнізацій

^ Держдепартамент з виконання покарань

У листопаді 2009 року оновлено розділ офіційного веб-сайту Держдепартаменту «Міжнародна діяльність» і передбачено нову тематичну сторінку «Євроатлантична інтеграція». Розпочато її наповнення необхідними матеріалами з питань євроатлантичної інтеграції.


Держмитслужба

На офіційному сайті www.customs.gov.ua існує рубрика «Євроінтеграція та євроатлантична інтеграція», у якій постійно розміщується інформація із зазначеної тематики. Крім цього, Держмитслужбою забезпечується видання омісячного відомчого інформаційно-аналітичного журналу «Митниця». В журналі існує рубрика «Міжнародна співпраця», в якій друкуються матеріали про діяльність Держмитслужби у напрямку міжнародного митного співтовариства, європейської та євроатлантичної інтеграції України.


^ Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг

Інформація розміщується у розілі «Європейська та євроатлантична інтеграція»


^ Державной комітет ядерного регулювання

На веб сайті відомства створено тематичну сторінку «Європейська та євроатлантична інтеграція». За 2009 рік - 9 повідомлень.


^ Національне Космічне Агентство

Протягом року, на інтернет-сторінці НКАУ постійно розміщувалась інформація щодо проведених заходів у сфері євроатлантичної інтеграції. Найбільш вагомими з них були:

- міжнародний семінар "Використання супутникових та наземних даних в інтересах сталого розвитку" щодо перспектив співробітництва між НКАУ та NOAA (Національною Адміністрацією США із досліджень атмосфери і океанів).
Семінар був проведений з ініціативи НКАУ та NOAA за підтримки НАТО.
У роботі семінару взяли участь понад 60 учених та представників установ-користувачів супутникової інформації з України, Франції, Німеччини, Бельгії, Румунії, Угорщині, Литви. (9-12.06.2009, м.Київ);

- представлення експозиції щодо міжнародних космічних проектів України під час Генеральної Асамблеї Асоціації Атлантичного договору (12.10.2009, м.Київ).


Державна податкова адміністрація

На головній сторінці офіційного веб-сайту Державної податкової адміністрації України функціонує окремий сторінка “Європейська та євроатлантична інтеграція”.

Крім того, підрозділ “Інтеграція України до НАТО” також функціонує в розділі “Діяльність ДПА України” – “Міжнародні податкові відносини” – “Європейська та євроатлантична інтеграція”.

На веб-сайтах органів ДПС регулярно розміщується

інформація щодо діяльності та законотворчих процесів України на шляху до євроатлантичної інтеграції.

Веб-сторінка „Європейська та євроатлантична інтеграція” складається з двох підрозділів: “Інтеграція України до ЄС" та "Інтеграція України до НАТО”.

У підрозділі “Інтеграція України до НАТО” зокрема розміщено такі рубрики: “Все про НАТО”, “Фінансовий аспект членства України в Альянсі”, “Нормативно-правові акти з питань Євроантлантичної інтеграції”, “Важливі аспекти співробітництва України з НАТО”, “Бюлетень "Україна – НАТО”.

Крім того, на веб-сайтах регіональних органів ДПС (27 веб-сайтів) розміщено окремі розділи (банери), що інформують про виконання Державної цільової програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2008-2011 роки, про проведені Інтернет-опитування та Інтернет-конференції, розміщують статті та інтерв'ю з міжнародними спеціалістами у сфері оподаткування, матеріали посадових осіб ДПА в областях з питань реформування податкового законодавства за європейським зразком.

Упродовж 2009 року на веб-сайтах регіональних органів ДПС (27 веб-сайтів) та веб-сайті ДПА України розміщено близько 1400 матеріалів з питань інтеграції до НАТО


^ Адміністрація Держприкордонслужби

На офіційному веб-сайті Державної прикордонної служби постійно оновляється інформація на сторінці «Євроатлантична інтеграція»


^ МОВВ:


Вінницька ОДА

На офіційному веб-сайті облдержадміністрації в розділі „Міжнародне співробітництво”, в якому розміщуються відповідні матеріали;


^ Волинська ОДА

На головній сторінці офіційного веб-сайту
обласної державної адміністрації створено
розділ "Європейський вибір" з підрозділами
"Європейська інтеграція України" та
"Євроатлантична інтеграція України", де
розміщено відповідні матеріали. У підрозділі
"Євроатлантична інтеграція України"
постійно оновлюється інформація за
матеріалами Міністерства закордонних справ
України та Національного центру з питань
євроатлантичної інтеграції України. Також, у
підрозділі розміщені корисні посилання на
офіційні документи, інформаційні матеріали
та інтернет-ресурси з питань євроатлантичної
інтеграції. На сайтах районних державних
адміністрацій області створено розділи
"Євроатлантична інтеграція" та/або

розміщено посилання на відповідні інтернет-ресурси.


^ Дніпропетровська ОДА

На сайті Дніпропетровської об­ласної державної адміністрації та на сайті інформаційного агентства "Придніпров'я", офі­ційних веб-сайтах міськви­конкомів та переважної біль­шості райдержадміністрацій систематично поновлюється інформація щодо результатів проведення "круглих столів" з питань євроатлантичної полі­тики країни, щодо візитів офі­ційних делегацій, котрі від­відують область, виконан­ня в області Програми співро­бітництва з країнами НАТО, ЄС та Радою Європи. Зокрема, інформаційні бюлетені Націо­нального центру з питань євроатлантичної інтеграції України систематично розміщувались на сторінках друкованих ЗМІ міст та районів області і розси­
лались на офіційні електронні адреси райдержадміністрацій,міськвиконкомів, тощо.


^ Донецька ОДА

Проведена робота щодо наповнення веб-сайту оновленими матеріалами, рубриками, які висвітлюють питання євроатлантичної інтеграції.

Опрацьовано Регламент висвітлення на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади виконання ДЦП інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2008-2011 роки та з питань євроатлантичної інтеграції України з метою вдосконалення практики регулярного висвітлення питань євроатлантичної інтеграції України на офіційному веб-сайті облдержадміністрації


^ Житомирська ОДА

На офіційному сайті Житомирської облдержадміністрації постійно оновлюється інформація стосовно співробітництва Україна-НАТО у рубриці Україна - НАТО. Також, на офіційному веб – сайті головного управління економіки облдержадміністрації продовжує свою роботу веб – сторінка присвячена європейській і євроатлантичній інтеграції України, на якій періодично оновлюється інформація.


^ Закарпатська ОДА

На веб-сторінках облдержадміністрації та райдержадміністрацій діє рубрика “Євроатлантична інтеграція”, в якій розміщено довідкову інформацію про євроатлантичні структури, а також про заходи, пов’язані з інтеграцією України до європейських та євроатлантичних структур. Рубрика регулярно поповнюється матеріалами про заходи та довідковою інформацією.


^ Запорізька ОДА

З метою інформування громадськості на сайті обласної державної адміністрації у розділі «Європейський вибір» функціонує підрозділ «Євроатлантична інтеграція» (http://www.zoda.gov.ua/ua/1006.html), на якому розміщено інформацію про відносини України з НАТО, а також щотижнево оновлюються матеріали щодо співробітництва України з Альянсом та бюлетень Україна-НАТО.


Івано-Франківська ОДА

Головним управлінням здійснено систематичне наповнення та подача актуальних новин на офіційний сайт Івано-Франківської ОДА


^ Кіровоградська ОДА

На офіційному веб-сайті облдержадміністрації, сайтах міськвиконкомів і райдержадміністрацій функціонують рубрики з питань євроатлантичної інтеграції, інформація на яких постійно оновлюється.


^ Луганська ОДА

З метою забезпечення доступу громадськості до об’єктивної та неупередженої інформації про сутність та діяльність Організації Північноатлантичного договору, стратегію відносин Україна-НАТО, офіційних документів, які регламентують розвиток відносин з Альянсом, на офіційному сайті облдержадміністрації запроваджений і діє окремий тематичний розділ «Україна-НАТО» (http://loga.gov.ua/nato).

За сприяння Міністерства закордонних справ України на офіційному сайті облдержадміністрації розміщено банер інтернет-ресурсу МЗС «Україна-НАТО» (www.loga.gov.ua).


Львівська ОДА

На веб-сайті Львівської ОДА постійно оновлюється рубрика про євроатлантичну інтеграцію.


^ Миколаївська ОДА

У 2009 році удосконалена структура розділу «Європейська та євроатлантична інтеграція» на веб-сайті облдержадміністрації, оптимізовано доступ користувачів до розділу відповідно до Регламенту висвітлення на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади виконання Державної цільової програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2008-2011 роки та питань євроатлантичної інтеграції України. Наразі розділ містить п’ять рубрик: «Україна - НАТО», «Інформаційний бюлетень з питань євроатлантичної інтеграції», «Україна - ЄС», «Інформаційний бюлетень з європейської інтеграції» та «Регіональний вимір».

У рубриці «Україна - НАТО» подана загальна інформація щодо Організації Північноатлантичного договору, країн-членів та країн-партнерів НАТО, сучасний стан співпраці України з Альянсом, хронологія відносин, загальна характеристика договірно-правової бази взаємовідносин Україна-НАТО.

Рубрика «Інформаційний бюлетень з питань євроатлантичної інтеграції» дає можливість оперативно знайомити громадськість з важливими подіями у країнах-членах НАТО, висвітлювати питання євроатлантичного вектору зовнішньої політики України. Наразі рубрика містить понад 1400 інформаційних повідомлень.

Рубрика «Регіональний вимір» висвітлює тематичні заходи, які проводяться в області, зокрема, щодо виконання Державних програм, прес-релізів про проведені заходи з фото- матеріалами.


^ Одеська ОДА

Протягом звітного періоду інформаційне супроводження євроатлантичної інтеграції забезпечувалось шляхом розміщення актуальної інформації про стан виконання Державної цільової програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції на 2008-
2011 роки, організовані та проведенні заходи, стан співробітництва Україна-НАТО на офіційних сайтах облдержадміністрації (oda.odessa.gov.ua), Головного управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції (ved.odessa.gov.ua).

Регулярно розміщувались та оновлювались інформаційні матеріали з актуальних питань євроатлантичної інтеграції та стосовно позицій і діяльності осередків політичних партій та громадських організацій щодо євроатлантичної інтеграції на сайті управління внутрішньої політики обласної державної адміністрації (uvp.odessa.gov.ua).


^ Рівненська ОДА

На офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації функціонує рубрика під назвою "Євроінтеграція. Україна - НАТО", яка висвітлює останні події та питання з європейської та євроатлантичної інтеграції України. Інформація на сайті поновлюється двічі на тиждень.


^ Тернопільська ОДА

На Інтернет - сторінці ОДА в рубриках „Шлях до НАТО” і „Новини” систематично розміщувалась інформація про пріоритети, стан виконання поточних завдань, перспективи політики євроатлантичної інтеграції України. Зокрема, протягом 2009 року розміщено інформацію:

- про затвердження Річної національної програми на 2009 рік з підготовки України до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору;


- про презентацію проекту «Тернопільський освітній комунікаційний центр» в рамках Програми НАТО «Наука заради миру та безпеки»;

- щодо проведення прес-клубу реформ для журналістів місцевих ЗМІ «Перспектива інтеграції України до ЄС та НАТО» тощо.


^ Харківська ОДА

На офіційному веб-сайті облдержадміністрації створена постійно діюча рубрика з питань євроатлантичної інтеграції України, де розміщується максимально повна інформація про НАТО, з питань співробітництва України з НАТО, співпраці з громадськими організаціями у сфері інформування громадськості з питань євроатлантичної тематики тощо. В рамках вже існуючої на веб-сайті облдержадміністрації рубрики “Україна і НАТО” розміщено текстове гіпер-посилання на офіційний веб-портал “Україна-НАТО”.


^ Херсонська ОДА

На сайті обласної державної адміністрації в розділі «Новини» періодично висвітлюються новини про діяльність НАТО в Україні та події щодо виконання Річної національної програми, інформаційні повідомлення про стан співробітництва України з міжнародними організаціями.

Через електронну розсилку для засобів масової інформації та громадськості всі матеріали потрапляють до місцевої та районної преси, а також до громадських організацій області, що займаються міжнародною діяльністю.


^ Хмельницька ОДА

На офіційному веб-сайті облдержадміністрації функціонує відповідна рубрика з матеріалами про європейську та євроатлантичну інтеграцію України.


^ Черкаська ОДА

На веб-сторінці облдержадміністрації у рубриці «Україна-НАТО» (www.oda.ck.ua) постійно оновлюється інформація, яка висвітлює питання щодо проведення заходів євроатлантичної тематики у Черкаській області.

Облдержадміністрація співпрацює з електронними засобами масової інформації («Єврофорум», «Вільний Форум», «Народні Новини», які підтримуються Міжнародним фондом «Відродження» в Україні. Інформація щодо ключових подій у сфері євроатлантичної інтеграції, які відбулись протягом 2009 року, регулярно висвітлюється у відповідних рубриках електронних видань.

Інтернет-сайт виконкому Черкаської міської ради систематично інформує користувачів про актуальні питання євроатлантичної тематики та заходи, які відбуваються з цієї нагоди у місті Черкаси. Громаді міста надаються консультації щодо можливості участі у міжнародних програмах, стажуваннях та конкурсах. А саме: "Проекти НАТО", "Замовте матеріали НАТО". У кожному районі Черкаської області створені відповідні рубрики на сайтах райдержадміністрацій і розміщуються матеріали про стан, перспективи, заходи та події в рамках співробітництва України з НАТО.


^ Чернівецька ОДА

На веб-сайті обласної державної адміністрації функціонує та постійно оновлюється рубрика «Євроатлантична інтеграція», у якій станом на сьогодні розміщено: 1)інформацію щодо НАТО (Північноатлантичний договір (Вашингтон, 1949), НАТО як організація колективної безпеки; Як функціонує НАТО? План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ), Стратегічна концепція Альянсу, Цивільний вимір діяльності НАТО, Країни-члени НАТО, Країни-партнери НАТО, Країни-учасниці Середземноморського діалогу, Рада євроатлантичного партнерства (РЄАП); Міфи про НАТО; Переваги та недоліки членства в НАТО; Правові засади співробітництва Україна – НАТО (Законодавча база України, документи двостороннього співробітництва); Корисні посилання на веб-сайти, де розміщено найповнішу інформацію про євроатлантичну інтеграцію України та саму організацію Північноатлантичного договору; Цивільні програми та Плани співробітництва; Новини (інформаційні повідомлення про найважливіші події у сфері євроатлантичної інтеграції України); Україна – НАТО.

Крім того, на сайті Чернівецької обласної державної адміністрації розміщено банер сайту «Україна – НАТО


^ Чернігівська ОДА

Відповідно до положень Держпрограми інформаційні матеріали, присвячені висвітленню різних аспектів співпраці між Україною та країнами — членами Європейського Союзу і НАТО, історії ЄС і Альянсу, а також переваг від вступу України до Організації Північноатлантичного договору, розміщено на веб-сайтах облдержадміністрації (www.cg.gov.ua), головного управління економіки облдержадміністрації (www.chernihiv-oblast.gov.ua), Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (www.center.uct.ua). Інформація доповнюється новими надходженнями.


АР КРИМ

На веб-сайті Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з інформації розміщено монографія кримського автору Г.В.Дроздової «Зовнішня політика України: європейський вибір», в який аналізується тема співробітництва України з європейськими та євроатлантичними структурами.

Також на даному веб-сайті розміщуються щорічні звіти про виконання Державної цільової програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції на 2008 – 2011 роки в Автономній Республіці Крим.


^ Київська МДА

На офіційному Веб-порталі Київської міської влади функціонує розділ «Євроатлантична інтеграція України», в якому розміщуються та оновлюються матеріали про євроатлантичну інтеграцію. У розділі «Загальна інформація» є посилання на щотижневий «Бюлетень «Україна – НАТО» http://www.nceai.gov.ua/weekly.phtml з останньою інформацією про співпрацю Україна – НАТО


^ Севастопольська МДА

Регулярно оновлюється розділ веб-сайту СМДА «Україна у 21 столітті», у якому створені підрозділи «Україна та НАТО» та «Європейська та євроатлантична інтеграція України». Протягом 2009 року на офіційному сайті СМДА розміщено понад 80 матеріалів з питань інтеграції України у євроатлантичні структури, створення стратегічних рамок для існуючого та майбутнього співробітництва Україна-НАТО, а також матеріали, присвячені останнім подіям з цієї теми.

Зокрема оприлюднено інформаційно-аналітичну довідку «Міфи про НАТО», лист керівництва України до Генерального секретаря НАТО від 11 січня 2008 року про приєднання України до Плану дій відносно членства у НАТО. З метою більшої обізнаності громадян у цьому підрозділі розміщено Північноатлантичний договір (Вашингтон, 1949 р.), а також Хартію про особливе партнерство України з НАТО (Мадрид, 1997 р.) та План дій Україна-НАТО (Прага 2002 р.). Крім того, підрозділ містить посилання на Національний центр з питань Євроатлантичної інтеграції України, Організацію Північноатлантичного Альянсу, портал «Україна-НАТО».


фінансування не потребує

5

11) організація під час проведення відповідних тематичних заходів фотовиставок, присвячених історії і сьогоденню НАТО, презентацій результатів досліджень діяльності НАТО та переваг членства в Альянсі, стану та перспектив співробітництва України з НАТО, а також друкованих видань, присвячених євроатлантичній інтеграції


Держкомтелерадіо

Державний бюджет

Захід виконано

Держкомтелерадіо

Держкомтелерадіо спільно з спільно з МЗС, Міноборони, МОН, МКТ, Укрінформом проведело документальну фотовиставку музею Берлінського муру «Чекпойнт Чарлі» в готелі «Президент-готель», фотовиставку матеріалів Укрінформу, Міністерства оборони України та книжкову виставку підручників і посібників з питань євроатлантичної інтеграції Міністерства освіти і науки України в готелі «Русь» в рамках проведення 55-ої Генеральної Асамблеї Асоціації Атлантичного договору.

Також Держкомтелерадіо спільно з Міністерством закордонних справ та Укрінформом забезпечили початок проведення документальної фотовиставки музею Берлінського муру «Чекпойнт Чарлі» в регіонах України. Документальна фотовиставка Берлінського муру «Чек-пойнт Чарлі» «НАТО: місія заради свободи та демократії», яка присвячена історії та діяльності Альянсу стартувала 10 грудня 2009 року в м. Івано-Франківськ в приміщенні наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника в рамках проведення Другої науково-практичної конференції «Євроатлантична інтеграція України: регіональні аспекти інформування громадян».

Виставка спрямована на підвищення поінформованості громадян про діяльність структур НАТО. Вона також дає можливість краянам більше дізнатися про співпрацю України та організації Північноатлантичного договору, побачити, як це співробітництво сприяє входженню нашої держави у коло розвинених європейських країн, підвищенню її ролі в утвердженні регіональної та глобальної колективної безпеки тощо.
32 стенди вміщують світлини та інформацію про історію створення НАТО, зокрема, підписання Північноатлантичного договору 4 квітня 1949 року у Вашингтоні, про першу хвилю його розширення, про держави-членів НАТО. Також виставка містить інформацію про будівництво та падіння «Берлінського муру», «Карибську кризу» 1962 року, місію НАТО в Боснії та Герцеговині в 1992–1995 роках, приєднання Польщі, Угорщини та Чехії до Північноатлантичного договору, гуманітарну допомогу НАТО в Дарфурі, співпрацю з Україною та багато інших подій. Згідно графіку, затвердженому КМУ, документальна виставка подорожуватиме регіонами України до кінця 2011 року.

Додатково:

За інформацією НЦЄАІ

24 квітня 2009 р. у Державному архіві Закарпатської області з нагоди 60-ї річниці створення НАТО було відкрито виставку "НАТО-60", в експозиції якої були представлені газетні статті, рекламна продукцію і фото, що висвітлюють створення НАТО та діяльність миротворчих контингентів у припиненні конфліктів в "гарячих" точках світу, зокрема, у колишній Югославії та Афганістані.

У Миколаївській області у бібліотечних закладах, навчальних закладах культури і мистецтва проведено інформаційні заходи, оформлено тематичні книжкові виставки, проведено бесіди на теми: «Партнерство заради миру», «Україна в міжнародних організаціях», «Україна-НАТО: за чи проти», «Національні інтереси України стосовно НАТО», «Бази НАТО в Україні: реалії та домисли», «Євроатлантична інтеграція: вплив на економіку України», «План дій Україна-НАТО» тощо.

В Одеській області в районних бібліотеках організовано книжкові виставки „Євроатлантична Україна” (Турутинський район), „Нова роль НАТО у світі” (Арцизький район), „НАТО у ХХІ столітті” (Білгород – Дністровський р-н). Проведено лекції-бесіди з актуальних питань євроатлантичної тематики та огляди літератури.

У загальноосвітніх навчальних закладах Хмельницької області розгорнуті тематичні виставки „Україна-НАТО: Інтенсифікований діалог”. В школах, позашкільних навчальних закладах проведено бібліографічні екскурси.

У Чернівецькій області проведено 12 масових заходів та 4 книжкові ілюстративні виставки із циклу „Актуальні проблеми інтеграції України в НАТО: громадська думка та експертні оцінки”. В рамках Дня Європи було організовано пересувні книжкові виставки на Соборній площі Чернівців та Центрі інформації „Буковина-Європа” з тем „НАТО у ХХІ столітті”, „Україна-НАТО: грані співробітництва”.

кількість видань
12) видання брошури «Вступ до НАТО сприяє розвитку економіки» та розповсюдження її серед працівників підприємств оборонно-промислового комплексу

Мінпромполітики

Державний бюджет

Виконання заходу завершиилося в 2008 році
13) підготовка разом з громадськими організаціями та видання українською і російською мовами брошури "Співпраця Росії і НАТО: факти і тенденції" та розповсюдження її серед державних службовців, у навчальних закладах

МЗС

Державний бюджет

Виконання заходу завершилося в 2008 році

12

14) видання та розповсюдження журналу «Атлантична панорама»

Міноборони

Державний бюджет

Захід виконано

Міноборони

Вийшло з друку 6 номерів журналу “Атлантична панорама” загальним тиражем 12800 примірників.

(Щодо розповсюдження виданих примірників інформацію не надано)

98,00

кількість заходів

4

15) проведення академій НАТО та тижнів НАТО у вищих навчальних закладах Міноборони

Міноборони

Державний бюджет

Захід не виконано


Додатково

За інформацією НЦЄАІ:

9-13 лютого 2009р. у Національному університеті оборони України пройшов ІХ Міжнародний тиждень НАТО. Упродовж п'яти днів фахівці Оборонного коледжу НАТО читали лекції 436 представникам військових навчальних закладів України з метою ознайомлення з сучасними тенденціями розвитку та трансформації Альянсу, обміну думками щодо шляхів зміцнення міжнародної безпеки та обговорення перспектив подальшого поглиблення співпраці України з НАТО.

14 – 15 квітня 2009 р. в Харкові відбулась весняна Академія НАТО під назвою «Відносини Україна – НАТО: Сучасний стан та потенційне членство», організатором якої виступила ХОМГО «Освічена ініціатива» за сприяння Харківської обласної державної адміністрації, Харківського економіко правового університету та Центру інформації та документації НАТО в Україні. Участь у заході взяли Ярослав Ющенко – заступник губернатора Харківської області, Олександр Бабіч – заступник директора Координаційного бюро Європейської та Євроатлантичної інтеграції Секретаріату КМУ, Наталія Немилівська – заступник директора Центру інформації та документації НАТО в Україні та інші.

27-29 квітня 2009 р. в селищі Літки, Київська область, відбулася ІІІ Академія НАТО „НАТО – Альянс цінностей та солідарності”. Участь взяли представники громадських організацій, , державної служби, науковці з усіх регіонів України, представників сектору безпеки. Організаторами заходу виступили Громадська Ліга Україна-НАТО, Атлантична рада України спільно з Асоціацією Атлантичного Договору Данії та Посольством Словацької Республіки в Україні. Участь також взяли Голова Асоціації Атлантичного Договору Данії Тролс Фролінг та його заступник Іван Андресен. Учасники Академії з великою цікавістю вислухали виступи Й.В. Пана Ярослава Башти, Надзвичайного і Повноважного Посла Чехії в Україні, Петри Новотної - військового аташе Посольства Чеської Республіки в Україні, Катаріни Ковачевої – радника, заступника Посла Словацької Республіки в Україні.
100

16) проведення молодіжних заходів, у тому числі міжнародних, із сприяння інтеграції України до НАТО

Мінсім`ямолодьспорт

Державний бюджет

Захід виконано частково

Мінсім’ямолодьспорт

У сфері інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції проведені наступні заходи:

•Говерла 2009 – творимо безпечну Україну разом;

•Євроатлантична інтеграція України очима молоді

Участь у зазначених заходах взяло близько 150 осіб.


Додатково:

За інформацією НЦЄАІ:

- 23 квітня п.р у Миколаївському державному університеті ім. В.О. Сухомлинського відбувся круглий стіл „Роль молодіжних дитячих та громадських організацій Миколаївської області на етапах переходу до євроатлантичної інтеграції України”.

- 18-20 вересня 2009 р. в Зміївському районі відбувся семінар для молодих депутатів місцевих рад та молодих активістів місцевих громад в рамках проекту «Українська майстерня європейської інтеграції», який реалізується Об'єднанням українців у Польщі спільно з Інститутом Політичної Освіти.

- 27 березня 2009 р. в Запоріжжі ОДА спільно з регіональним об’єднанням молодіжних організацій НДО на базі 50 гімназії м. Запоріжжя проведено конференцію старшокласників та студентів.

- 22-28 червня 2009 р. Асоціація сприяння міжнародному бізнесу та розвитку і Молодіжне об’єднання народних дипломатів провели Першу тижневу школу – семінар «Євроатлантичний вимір України» для учнів 9 – 10 класів. В рамках цього заходу учні взяли участь у низці семінарських та інтерактивних форм занять.

- 2-3 вересня 2009 р. на базі Олександрівської гімназії (м.Суми) проведено регіональну конференція Європейського молодіжного парламенту за участю представників молодіжних організацій Великобританії, Німеччини, Австрії, Нідерландів, Словаччини, Білорусії, Росії та Грузії, які, серед іншого, розглядали питання євроатлантичної інтеграції України.
2

17) організація проведення міжнародних конкурсів «Аліанте – Україна» серед учнівської та студентської молоді для підвищення рівня знань про міжнародну безпеку та НАТО

Держкомтелерадіо

Державний бюджет

Захід виконано:

Держкомтелерадіо

За підтримки Держкомтелерадіо 26-29 серпня на базі Міжнародного центру миротворчостi та безпеки, що розташований на Яворiвському загальновійськовому полiгонi, відбувся фінал міжнародного конкурсу «Аліанте 2009 - Україна». Організатором цієї фінальної частини виступив Молодіжний центр Атлантичної ради України за підтримки та сприяння: Центру інформації та документації НАТО в Україні, Громадської ліги Україна-НАТО, Державного комітету телебачення i радіомовлення України, Міністерства оборони України, Генерального штабу ЗС України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти i науки України, Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України, посольств Чехії, Німеччини, Словаччини, Польщі, Великої Британії та США в Україні та інших організацій. У змаганнях взяли участь 20 команд юнаків i дівчат з усієї України.


1

18) проведення в Україні міжнародного конкурсу «Безпечна Україна, безпечна Європа, безпечний світ» серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів для підвищення рівня знань про міжнародну безпеку та НАТО

Держкомтелерадіо

Державний бюджет

Захід виконано

Держкомтелерадіо

За підтримки Держкотелерадіо 25 вересня-28 листопада 2009 року вчетверте в України проходив Всеукраїнський конкурсу для учнів загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних закладів ”Безпечна Україна. Безпечна Європа. Безпечний світ”. Започаткований у 2006 році Асоціацією керівників шкіл України, Громадською Лігою Україна – НАТО за підтримки МЗС України та Посольства Республіки Польща в Україні спільно з Центральним Осередком Удосконалення вчителів Міністерства освіти Польщі у Варшаві, Малопольським Європейським Форумом міста Кракова, він має за мету розширити знання учнівської молоді з питань міжнародної безпеки та співробітництва України з ЄС і НАТО.

У 2009 році в цьому інтелектуальному змаганні взяли участь понад 700 хлопців і дівчат з усіх областях України. До ІІІ етапу конкурсу вийшло 80 школярів, які написали найкращі есе із запропонованої тематики та успішно відповіли на тестові завдання під час другого – регіонального туру. Фінальні змагання та урочисте нагородження переможців відбулося 28 листопада 2009 року в Київському будинку вчителя.


кількість видань

3

19) підготовка, видання та поширення інформаційних матеріалів з питань міжнародного досвіду громадської підтримки євроаталантичної інтеграції в рамках підготовки до 55 Генеральної Асамблеї асоціації атлантичного договору в м. Києві у 2009 році

Держкомтелерадіо

Державний бюджет

Захід виконано

Держкомтелерадіо

З нагоди згаданого заходу за сприяння Держкомтелерадіо підготовлено спеціальний випуск журналу «Атлантична панорама». Створено медіа-ресурс www.ata55ga.wordpress.com. На ньому можна знайти всю необхідну інформацію щодо 55-ої ГА ААД.


Додатково:

За інформацією Укрінформу:

-Україна підтвердила рівень надійного гравця на євроатлантичному просторі - учасники Генасамблеї ААД

-Неурядові організації країн НАТО підтримують євроатлантичну інтеграцію України

-НАТО зацікавлено в міжнародному обговоренні концепції свого майбутнього

-70 відсотків умов вступу до НАТО та ЄС збігаються - Костянтин Єлісєєв

-Президент України Віктор Ющенко у відеозверненні привітав учасників 55-ї Генеральної асамблеї Асоціації Атлантичного Договору, яка розпочалася у Києві

-Залучення політичних еліт до участі в осередках ААД підсилить євроатлантичну інтеграцію України - експерти

-Питання НАТО стане більш актуальним для України після виборів - Борис Тарасюк

-Україна має підтримку євроатлантичних структур на шляху інтеграції - президент Асоціації Атлантичного Договору

-Учасники 55-ї Генеральної асамблеї ААД шукатимуть у Києві колективну відповідь на виклики міжнародній безпеці

-Асоціація Атлантичного Договору пропонує заснувати День НАТО

-Актуальне інтерв'ю. До зміцнення євроатлантичної безпеки - через міжнародну співпрацю громадських організацій

-55-та Генасамблея Асоціації Атлантичного Договору у Києві: український голос у майбутньому світової безпеки

-Актуальний коментар. Суспільна підтримка вступу до НАТО: досвід Болгарії
кількість центрів

1

20) утворення і забезпечення діяльності телефонного інформаційного центру для надання довідкової інформації про євроатлантичну інтеграцію та зворотнього зв'язку з громадянами під час проведення інформаційно-просвітницької кампанії

МЗС

Державний бюджет

Захід не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування

кількість видань
21) створення на конкурсній основі інтернет-журналу з популяризації культурних зв'язків України з державами - членами НАТО, культури та сучасної літератури держав - членів НАТО, невійськових аспектів співпраці України з НАТО

Держкомтелерадіо

Державний бюджет

Захід не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування
22) видання брошури "Про НАТО – питання і відповіді" та її розповсюдження

МЗС

Державний бюджет

Реалізація заходу звершилася в 2008 році

кількість програм

1

23) розроблення та впровадження у вищих навчальних закладах обов'язкового для студентів усіх форм навчання однорічного курсу "Україна в Європі і світі" з поглибленим вивченням міжнародного становища і міжнародної політики України та основних засад політики євроатлантичної інтеграції

МОН

Державний бюджет

Захід виконано

МОН

Міністерство освіти і науки рекомендувало вищим навчальним закладам включити до програм підготовки фахівців спецкурси з питань міжнародної безпеки та співпраці з НАТО за рахунок варіативної складової (лист МОН від 07.07.2009 №1/9-461).

У грудні 2009 міністерством здійснено моніторинг викладання зазначених спецкурсів. 239 спецкурсів викладаються у 98 вищих навчальних закладах України, що складає 28 відсотків від загальної кількості ВНЗ


Додатково:

За інформацією НЦЄАІ

Міністерством освіти і науки України забезпечено включення до програми загальноосвітніх навчальних закладів факультативного курсу з питань міжнародної безпеки, євроатлантичної інтеграції України та співробітництва Україна-НАТО. У рамках проекту «Європейська та євроатлантична інтеграція України через освіту». У 22 вищих навчальних закладах усіх форм власності, де готуються фахівці за спеціальностями «Міжнародні відносини» і «Державна безпека» введено спецкурси з питань євроатлантичної інтеграції. Міністерство оборони України забезпечило впровадження у всіх вищих військових навчальних закладах країни курсів з питань міжнародної безпеки, євроатлантичної інтеграції та співробітництва України з НАТО. Для методичного забезпечення даних курсів створено 524 найменувань підручників та навчально-методичних посібників.Передбачено 520 тис.грн., але фінансування не здійснювалось


кількість заходів

1

24) проведення міжнародних семінарів для представників місцевих органів влади та регіональних громадських організацій з метою обміну досвідом щодо формування у громадян держав Центральної та Східної Європи позитивного ставлення до євроатлантичної інтеграції

МЗС

Державний бюджет

Захід не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування


6


25) проведення щорічних громадських форумів з представниками кожної з держав – членів НАТО – сусідів України за участю представників органів державної влади, громадськості, засобів масової інформації сусідніх країн (у мм. Львові і Луцьку – з представниками Польщі, у м. Ужгороді - Угорщини і Словаччини, у м. Одесі – Румунії і Болгарії)


Місцеві держадміністрації

Місцеві бюджети

Заіхд виконано

Вінницька ОДА

Робоча нарада за участю Міністра закордонних справ Республіки Польща Р.Сікорського, керівників області та представників МЗС України, на якій обговорювалися питання європейської та євроатлантичної інтеграції України


^ Дніпропетровська ОДА

Щомісячно в територіальних громадах області проводилися Єдині Дні інформування насе­лення, конференції, зустрічі, публічні обговорення політики у сфері європейської та євроат­лантичної інтеграції, розширен­ня співробітництва регіону з країнами НАТО у зовнішньоеко­номічній, інвестиційній, науко-во-технічній,культурно-освітній, соціально-гуманітарній сферах. За сприяння Координаційного бюро європейської та євро­атлантичної інтеграції Секре­таріату Кабінету Міністрів Укра­їни, посольства Республіки Словаччини в Україні на базі Дніпропетровського регіональ­ного інституту державного уп­равління Національної академії державного управління при Президентові України,проведено інформаційно-навчальний семі­нар з питань євроатлантичної інтеграції України за участю керівних працівників місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування Дніпропетровської області.


^ Закарпатська ОДА

16 травня на МПП “Ужгород – Вишнє Нємецьке” за участі представників Кошицького та Пряшівського самоврядних країв Словацької Республіки і Закарпатської області відбувся українсько-словацький День добросусідства.

23 травня в селі Ойок (Угорщина) пройшов українсько-угорський День добросусідства.


Івано-Франківська ОДА

9 липня 2009 року до відзначення 12-ї річниці Хартії про особливе партнерство України і НАТО проведено інформаційно-навчальний семінар.

Представники Ода взяли участь у ІІ Міжнародній конференції НАТО: виклики і трансформація – погляд з України»

Проведено виїзних семінарів районами області

Проведено бейн-рингу до 60-ї річниці НАТО


^ Луганська ОДА

Участь Центру досліджень міжнародної та національної безпеки Луганського національного університету імені Тараса Шевченка в наступних заходах :

- 12-14 листопада 2009 року конференція «НАТО та питання безпеки у Східній та Південно-Східній Європі», м. Донецьк;

- 13 березня 2009 року проведення круглого столу «Позитивні і негативні сторони вступу України до НАТО»,
м. Луганськ;

- Упродовж 2009 року (двічі на місяць) проведення лекційних занять інформування діяльності альянсу серед студентів ЛНУ імені Тараса Шевченка;

- у жовтні 2009 року взято участь у 55 Генеральній Асамблеї ААД в м.Київ.
кількість видань

4

26) видання на конкурсній основі та організація презентацій брошур, довідників, наукових, публіцистичних та інших праць, присвячених діяльності НАТО та співпраці України з Альянсом

Держкомтелерадіо

Державний бюджет

Захід не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування


Додатково:

За інформацією НЦЄАІ

У звітному періоді видано і розповсюджено серед державних органів, наукових установ, іноземних представництв України за кордоном та іноземних дипломатичних представництв і структур НАТО в Україні

- щотижневих бюлетенів «Україна на шляху до НАТО» 51 випусків, загальним накладом 5700 примірників;

- двомовного (українською та англійською мовами) наукового журналу «Україна - НАТО», три випуски загальним накладом 1500 примірників.

Міністерством оборони України видано навчальний посібник “Міжнародні відносини і євроатлантична інтеграція України” у кількості 80 примірників які передано до бібліотеки Національної академії оборони України для забезпечення навчального процесу.27) видання на конкурсній основі брошури «Вступ до НАТО крізь призму якості життя» та розповсюдження її серед державних службовців, у навчальних закладах

Держкомтелерадіо

Державний бюджет

Виконання заходу завершилося в 2008 році


Протягом 2009 року продовжувалося розповсюдження брошури «Вступ до НАТО крізь призму якості життя» серед державних службовців, навчальних закладів та громадських організацій.
25

28) підготовка підручників і навчальних посібників для загальноосвітніх та вищих навчальних закладів про євроатлантичну систему безпеки та євроатлантичну інтеграцію України

МОН

Державний бюджет

Захід виконано

МОН

До початку 2009/2010 навчального року розроблено методичні рекомендації для вчителів географії, економіки, правознавства, історії та предмету “Захист Вітчизни”, в яких подано інформацію щодо висвітлення питань співробітництва України з НАТО у процесі вивчення зазначених дисциплін учнями загальноосвітніх навчальних закладів. З цією метою видруковано статті у відповідних фахових виданнях.

У 2008 році у рамках проекту «Європейська та євроатлантична інтеграція України через освіту» видруковано збірник програм інтегрованих курсів за вибором із методичними рекомендаціями щодо проведення уроків для учнів 8-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів «Євроатлантична інтеграція і безпека України» та «Україна – НАТО». Видано збірник навчальних планів і програм для підвищення кваліфікації вчителів і методистів «Європейська та євроатлантична інтеграція України через освіту» та електронні посібники з презентаціями досвіду роботи учасників проектів й тренінговими матеріалами.

Протягом 2009 року вищезазначений збірник програм інтегрованих курсів використовувався загальноосвітніми навчальними закладами.

У 2008 році видано навчальний посібник «Євроатлантична інтеграція: досвід Польщі і України. Освітній пакет» рекомендований до використання у загальноосвітніх навчальних закладах.

Протягом 2009 року вищезазначений посібник використовувався загальноосвітніми навчальними закладами.

Міністерством освіти і науки у квітні 2009 року здійснено моніторинг видання підручників та посібників, у яких висвітлюються питання євроатлантичної інтеграції та створено узагальнену базу даних, яка містить 160 найменувань, серед них 39 мають гриф МОН (Перелік підручників – на сайті МОН у рубриці «Європейська та євроатлантична інтеграція»).


Додатково:

За інформацією НЦЄАІ

Запорізькою державною інженерною академією підготовлено та видано навчальний посібник «Політика євроатлантичної інтеграції».Передбачено 520 тис.грн., але фінансування не здійснювалось


Кошти МОН,

Асоціація керівників шкіл України, Громадська Ліга Україна-НАТО10

29) розроблення за участю громадських організацій, виготовлення і розповсюдження інформаційно-роз'яснювальних видань з питань євроатлантичної інтеграції (плакатів, листівок, календарів тощо) з метою популяризації євроатлантичної інтеграції

МЗС

Державний бюджет

Захід не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування

кількість видів друкованої продукції

6

30) виготовлення листівок з історії НАТО та їх розповсюдження


МЗС

Державний бюджет

Захід не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування


Додатково:

За інформацією Івано-Франківської ОДА

Видано та розповсюджено 5 тисяч флаєрів з питань євроатлантичної інтеграції.


Також протягом 2009 року продовжувалося видання і розповсюдження віснику Національного ценрту з питань євроатлантичної інтеграції
кількість виходів

24

31) трансляція у формі дискусійних клубів, дебатів тощо в теле- і радіоефірі, в тому числі рейтингових телерадіокомпаній та на радіостанціях ультракороткохвильового діапазону, програм "Як краще?" з питань євроатлантичної інтеграції

Держкомтелерадіо

Державний бюджет

Захід не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування

кількість виходів
32) висвітлення у програмах державних теле- та радіокомпаній питань державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції

Держкомтелерадіо

Не потребує коштів з державного бюджету

Захід виконано

Держкомтелерадіо

Протягом звітнього періоду обласні державні телерадіокомпанії висвітлювали питання державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції.

(Звіт щодо висвітлення надається в Додатку 4 )


Додатково:

За інформацією НЦЄАІ

У Дніпропетровській області на місцевих теле- та радіоканалах сюжети про євроатлантичну інтеграцію України виходили у програмах „новин”, в тому числі з міжнародної тематики, та суспільно-політичних програмах на кшталт „Тема дня”, „Теледебати”, а також радіопрограмах „Авторитетно про важливе”, „Оглядач” тощо.

У Волинській області на обласному телебаченні 16 березня 2009 р розпочато цикл передач „Україна-НАТО ”, на радіостанції „Луцьк „ виходить програма ”Україна – ЄС - НАТО: шлях до порозуміння”. У Волинській області на обласному телебаченні і радіомовленні тема євроатлантичної інтеграції на постійній основі порушується в аналітичних програмах, особлива увага приділяється питанням реформування Збройних Сил України . Окрім того виходять сюжети про поточні новини та заходи у цій сфері, зокрема впродовж Днів Європи питання євроатлантичної інтеграції висвітлювалися на обласному телебаченні та радіостанціях.

У Запорізькій обласні питання діяльності НАТО висвітлювалися державною телерадіокомпанією «Запоріжжя». 27 лютого 2009 р відбувся прямий ефір телепередачі «Знак запитання» за участю військовослужбовців Збройних Сил України, професорсько-викладацького складу та студентів вищих навчальних закладів міста. У звітному періоду демонструвався щотижневий цикл передач «НАТО: за і проти», щомісячно – передача «Євроатлантичний вимір». Обласною радіокомпанією „Радіо Три” в рамках проекту за підтримки Фонду розвитку українських ЗМІ Посольства США започатковано цикл передач „Україна-НАТО. Реформи: кроки та мета”.

Протягом 2009 року в Луганській області на теле- та радіоканалах вийшло 90 інформаційних матеріалів, сюжетів, тематичних передач на тему євроатлантичної інтеграції України.

У Сумській області в теле- і радіопередачах під рубриками „Стоп-факт”, „Актуально”, „Євроатлантична інтеграція”, „Україна-НАТО” та інші висвітлюються теми щодо євроатлантичної інтеграції України та заходи, що відбуваються в області.

У Харківській області протягом звітного періоду на обласному радіо продовжилась трансляція започаткованої передачі під загальною назвою „Євроатлантична стратегія України: свідомий вибір” за участі відомих викладачів Харківських вузів, а також представників Міністерства закордонних справ України та Центру інформації та документації НАТО в Україні. Впродовж звітнього періоду в Харківській області здійснюється випуск щотижневої телепрограми «Євроатлантичні студії» у прес-центрі «Майдан свободи” з актуальних питань співробітництва України з НАТО.

У Херсонській області інформаційні матеріали стосовно євроатлантичної інтеграції транслюються обласною телерадіокомпанією „Скіфія” та Складовською районною телерадіокомпанією „Обрій”, також на обласному телебаченні протягом звітного періоду вийшло 15 тематичних програм, присвячених питанням вступу України до НАТО.

Севастопольська МДА сприяє у підготовці міськими телеканалами програмам щодо поглиблення та розширення відносин Україна-НАТО (СРДТК програма „Знак питання”).

У травні 2009 р в ефірі інформаційних телепрограм Кіровоградської обласної державної телерадіокомпанії транслювалася низка тематичних сюжетів про завершення в Державній Льотній Академії України (м. Кіровоград) чергового курсу підготовки та перепідготовки пілотів військово-повітряних сил Північноатлантичного альянсу для здійснення польотів на військово-транспортних літаках АН. Міськими та районними друкованими ЗМІ здійснюється інформаційне наповнення діючих рубрик з євроатлантичної тематики: "Україна – НАТО", "Інформаційна довідка", "В ЄЕП чи в НАТО?", "Євроатлантична інтеграція України", "Актуальна тема", "Запрошуємо до обговорення", "НАТО, як воно є", "Обговорення триває", "Мовою фактів і аргументів", "Співробітництво України з НАТО", "ЄС і НАТО: щоб обирати –треба знати".33) трансляція програм центральної телерадіостудії та телекомпаній Міноборони, а також телерадіокомпанії "Бриз" щодо висвітлення питання співпраці України з НАТО

Міноборони

Державний бюджет

Виконано. Розгорнутої інформації про виконання заходу не надано.


Додатково:

НЦЄАІ

Центральною телерадіостудією (м. Київ) та телерадіокомпанією “Бриз” (м. Севастополь) Міністерства оборони України створено понад 480 відео- та радіосюжетів про діяльність НАТО, співробітництво Збройних Сил України зі збройними силами держав – членів Альянсу.
кількість програм

12

34) створення спеціальних періодичних тематичних програм, присвячених висвітленню політики безпеки України, та їх трансляція в регіонах України

Держкомтелерадіо

Державний бюджет

Захід виконано

Держкомтелерадіо

Протягом звітнього періоду обласні державні телерадіокомпанії висвітлювали спеціальні періодичні тематичні програми, присвячені висвітленню політики безпеки України.

(Звіт щодо висвітлення надається в Додатку 4)
35) створення в державних друкованих засобах масової інформації періодичних щотижневих рубрик, присвячених популяризації євроатлантичної інтеграції


Місцеві органи виконавчої влади

Місцеві бюджети

Захід виконано

МОВВ:


Вінницька ОДА

Створено відповідні рубрики щодо популяризації євроатлантичної інтеграції України


^ Волинська ОДА

Волинська обласна державна телерадіокомпанія в інформаційних програмах і циклових передачах розповідає про співробітництво України й НАТО, висвітлює заходи, спрямовані на реалізацію політики у сфері євроатлантичної інтеграції. Запроваджені цикли передач: "Україна-НАТО: на шляху до взаєморозуміння" (радіо), "Україна — НАТО: план дій" (телебачення). Особлива увага звертається на реформування різних сфер життєдіяльності держави, окремі внутрішні політичні й економічні аспекти висвітлюються в циклах "Кроком руш!", "Актуально", "Тема дня", "Волинь ділова", "Волинський тиждень", "Точка зору", "Громадою проти корупції" та інші.

У звітному періоді акценти робилися на процесі реформування Збройних Сил України, зміцненні демократії та верховенстві права, повазі до прав людини, принципі розподілу влад і незалежності судів, відзначення Дня Європи. Про необхідність і вигідність співпраці України з НАТО докладно розповідалося у репортажі з прес-конференції Президента України В.А.Ющенка для журналістів західних областей України у липні 2009 року.

Про конференції, семінари, засідання з цих питань ішлося у „Новинах". Роз'яснення переваг і особливостей вступу України до НАТО подається різними формами: від підготовки інформаційних матеріалів до трансляції просвітницьких телтефільмів. Зокрема, на каналі "Нова Волинь" транслювалися телефільми "Як поляки нас обігнали", "Навіщо Литві НАТО". "Гарячі балтійські хлопці", "Шведські лосі і нейтралітет", "Футбол і німці", "Голландські тюльпани та бельгійські бомби", "У квартирі НАТО", "Англія розкриває секрети", "Париж і Рим, або чому вони бомбили Югославію", "Наші сусіди".


^ Дніпропетровська ОДА

Періодичні видання області повідомляли про проведення засідань "круглих столів" на тему "Вступ України до НАТО -гарантія національної безпеки держави", конференцій на тему "Що дасть Україні НАТО", "Вступ України до НАТО". На сторінках газет висвітлювалася думка політиків, вчених щодо вступу України до НАТО, надавалася інформація про організацію Північноатлантичного договору, результати голосувань-опитувань щодо вступу до НАТО


^ Донецька ОДА

У комунальних друкованих засобах масової інформації були створені рубрики, присвячені популяризації євроатлантичної інтеграції, та надано понад 50 матеріалів із зазначеної теми.

Також комунальним газетам направлено листи-рекомендації щодо висвітлення теми НАТО на сторінках газет. У комунальних друкованих засобах масової інформації створені рубрики, присвячені популяризації євроатлантичної інтеграції:

«Партнерство» (газета «Родина», м. Харцизьськ);

«Планета» (газета «Вечерний Донецк»);

«Геополитика» (газета «Наш Славянск»);

«Украина и мир» (газета «Вперед», м Артемівськ);

«Перспективы сотрудничества» (газета «Наше слово», м.Волноваха).


^ Житомирська ОДА

Публікації про стан та перспективи відносин між Україною і НАТО вміщувала обласна газета «Інтерес» («НАТО - без радянських стереотипів»). Також публікації стосовно зазначеної теми вмістили наступні обласні газети: «Эхо» («Велика Європа – відповідь новому світовому порядку»), «Меркурій» («Начальник управління аналізу політики і стратегії розвитку державної служби Головдержслужби України Віталій Баєв взяв участь у консультаціях між експертами України та НАТО», «Відносини Україна – ЄС») .

^ Закарпатська ОДА

Створено рубрики в газетах „Новини Закарпаття”, „Вісті Ужгородщини”, „Вісті Свалявщини”, “Вісник Берегівщини”, „Новини Виноградівщини”, “Зоря Рахівщини”, “Вісник Хустщини”, “Нове життя”, “Народне слово”, „Верховина”, „Голос Верховини”, “Дружба”, “Тячів”.


^ Запорізька ОДА

Спеціальні рубрики, присвячені висвітленню подій в Україні та світі, де в тому числі активно висвітлюються питання європейської та євроатлантичної інтеграції, є в багатьох регіональних періодичних виданнях. Так, у газеті «Запорізька правда», це рубрика «Україна і світ», у газеті «Верже» - «Новости мира», у газеті «Запорізька Січ» - рубрика «Планета». Статті, присвячені вищезазначеній тематиці, - у газеті «Запорізька Січ» від 08.10.2009 - щодо американської стратегії в Афганістані; у газеті «Индустриальное Запорожье» від 06.10.2009 року – інтерв’ю з віце-консулом посольства США в Україні стосовно правил участі в Диверсійній візовій програмі («Грін кард»). Протягом 2009 року на сайті розміщено наступну інформацію: щодо підтримки вітчизняного сільськогосподарського виробника в умовах членства України в Світовій організації торгівлі.

Івано-Франківська ОДА

Здійснювалося висвітлення подій на обласному радіо.

Трансляція інтерв'ю та прямі ефіри з політиками та громадськими діячами на ТБ і радіо.

Публікаціі інформаційних матеріалів.


^ Кіровоградська ОДА

Міськими та районними друкованими засобами масової інформації здійснюється інформаційне наповнення діючих рубрик з євроатлантичної тематики: "Україна – НАТО", "Інформаційна довідка", "В ЄЕП чи в НАТО?", "НАТО, як воно є", "Актуальна тема", "Запрошуємо до обговорення", "Мовою фактів і аргументів", "Співробітництво України з НАТО".

Місцевими друкованими та електронними засобами масової інформації забезпечується інформування громадськості щодо актуальних питань взаємодії України з НАТО, роз'яснюються переваги набуття членства в Північноатлантичному альянсі, висвітлюється діяльність влади України щодо інтеграційної стратегії держави, діяльність обласної державної адміністрації щодо виконання в області Державної програми щодо інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України


^ Луганська ОДА

Для виконання завдань, передбачених Державною цільовою програмою інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України, управлінням проводиться системна робота із залученням широкого спектру засобів масової інформації та інтернет-ресурсів регіону.

Зокрема, з метою забезпечення інформування населення про розвиток економічної, гуманітарної та культурної співпраці області з державами–членами НАТО забезпечено повноформатний інформаційний супровід візитів на Луганщину та зустрічей з керівництвом області офіційних представників країн Північно-Атлантичного Альянсу, а також широке висвітлення у ЗМІ змісту досягнутих домовленостей і результатів впровадження спільних угод та проектів. (наприклад, «Региональный интерес» - обласне видання «Время-плюс» від 19.03.2009 № 12; «И океан сотрудничеству не помеха…» - обласне видання «Луганская правда» від 12.03.2009 № 27; «Наше сотрудничество взаимовыгодно» - обласна газета «Вести региона» від 22.04.2009 № 17; «Германия будет инвестировать в Алчевск» - міська приватна газета «РИО-плюс» від 22.04.2009 № 17; «Открытие Центра чешского языка и культуры» - видання обласної ради «Наша газета» від 26.11.2009 № 131; «Чехи собрали аншлаг» - обласне приватне видання «Реальная газета «Ижица» від 25.11.2009 № 46 та інші).

Крім того, для забезпечення ЗМІ та громадськості об’єктивною інформацією про здійснення державної політики щодо співпраці України та НАТО, повідомленнями про поточні події двостороннього співробітництва управлінням для мас-медіа регіону регулярно готуються та розповсюджуються через єдину комунікативну мережу «облдержадміністрація – ЗМІ» добірки відповідних інформаційних повідомлень. Зазначені матеріали оприлюднюються на сторінках регіональної преси (наприклад, «Найпоширеніші питання про НАТО» - алчевська міська комунальна газета «Огни» від 21.01.2009 № 3 ; «Про НАТО – зрозумілою мовою» - стахановська міська приватна газета «Собеседник» від 07.05.2009 №17; «Украина-НАТО» - свердловська міська приватна газета «Восточный экспресс» від 08.04.2009 № 15 та інші).

Водночас, на сторінках місцевих видань реалізується інформаційно-просвітницька кампанія, спрямована на підвищення обізнаності населення про стандарти життя та соціальні гарантії в державах-членах Північноатлантичного Альянсу, історію та культуру цих країн (наприклад, «НАТО: будь поміркованим!» - районна комунальна газета «Життя Білокуракинщини» від 21.03.2009 № 23-24; «Польша: там, где живут чудеса» - стахановська міська приватна газета «Собеседник» від 16.07.2009 № 27; «Ворота» в Бельгию - Брюссель» - регіональна приватна газета «Телегазета» від 11.03.2009 № 10 та інші).

Програми та сюжети відповідної тематики вийшли в ефірі провідних аудіовізуальних ЗМІ регіону.

Загалом у такий спосіб протягом 2009 року в друкованих, мережених та аудіовізуальних засобах масової інформації області оприлюднені понад 90 матеріалів теле-, і радіо сюжетів вищезазначеної тематики.


^ Львівська ОДА

У комунальних друкованих ЗМІ створені періодичні рубрики “Євроатлантична інтеграція”

Упродовж року у друкованих ЗМІ області розміщено 84 публікації з цієї тематики.


^ Миколаївська ОДА

У комунальних друкованих ЗМІ були започатковані тематичні рубрики: «Європейська та євроатлантична інтеграція України», «НАТО. Проблеми. Перспективи», «Євроатлантична інтеграція», «Україна – НАТО» тощо.


^ Одеська ОДА

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації продовжувала постійно забезпечувати висвітлення друкованими засобами інформації у області заходів, спрямованих на реалізацію політики у сфері євроатлантичної інтеграції, з питань співробітництва України з НАТО, а також про діяльність НАТО. Також запроваджено моніторинг публікацій з питань євроатлантичної інтеграції в місцевих друкованих виданнях.

Провідні обласні газети постійно тримали зазначену тематику в полі зору у рубриках “Економіка, інвестиції, ринок”, "Співпраця", "Прес-конференція", "Коротко про різне", "В стране и мире", відображаючи інформацію щодо стану співробітництва України з НАТО, останні події в області та державі – тематичні заходи, дні інформації, семінари, брифінги, виступи Президента України, Прем'єр-міністра України та представників регіональної влади (“Чорноморські новини”, “Вечерняя Одесса”, ”Одеські вісті”, "Думська площа").

Серед основних публікацій –"Україна – НАТО, напрями співпраці", "Програма "НАТО - Україна" в дії", "Україна-ЄС-НАТО: міфи та реалії", "Питання перепідготовки військовослужбовців", "Дізналися більше про НАТО", "ПВО Украины включат в систему НАТО", "До співпраці прагматичний підхід", "А НАТО все манит", "Генеральная Ассамблея...", "Україна-НАТО: хто кому більше потрібен", " Євроатлантична програма дій", "Вперед до НАТО", "Расширение НАТО", "Эстония хочет видеть Украину в НАТО", " Евросоюз вырабатывает единые антикризисные меры", "Опыт Евроинтеграции", "Совместными усилиями", "Національна небезпека: як це буває", "НАТО нас об’єднує?", "Подготовка "СИ БРИЗ -2009" началась в Одессе", "На шляху до соціальної адаптації", "НАТО приняло решение о возобновлении неформальных консультаций в рамках совета НАТО - Россия", "Украіна – НАТО: річна програма дій" тощо ("Вечерняя Одесса", "Одеські вісті", "Чорноморські новини", "Думська площа").

Уся інформація в друкованих ЗМІ регіону має виважений характер, позитивність, перспективність та раціональність дій.

Постійно оновлюються розділ „НАТО" на веб-сайті (oda.odessa.gov.ua). Одеської обласної державної адміністрації.


^ Полтавська ОДА

У всеукраїнській газеті «Зоря Полтавщини» створено рубрику «євроатлантична інтеграція»


Рівненська ОДА

Упродовж 2009 року на сторінках обласних, міських і районних газет, в т.ч. засновниками яких є органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування області, під рубриками "Євроат­лантичний вибір України", "НАТО – гарант національної безпеки", "У гарячих точках", "Миротворча діяльність", "НАТО – Україна: спільні інтереси", "Ділимось досвідом", "Візити", "Європейські стандарти", "Міжнародна безпека" та ряді інших висвітлювалися матеріали про роль НАТО в наданні допомоги Україні в її зусиллях у реформуванні структур безпеки та оборони; зовнішньополітичний курс України, позитивні та негативні наслідки вступу України до НАТО; історію участі України в міжнародній миротворчій діяль­ності під егідою НАТО; досвід вступу до НАТО Литви, Словаччини, Польщі; проведення на базі Рівненського державного гуманітарного університету Інтернет-мосту з представником штаб-квартири НАТО в Брюсселі

^ Тернопільська ОДА

В обласних і районних ЗМІ створені рубрики «Євроатлантична інтеграція», в яких систематично розміщуються інформаційні повідомлення на євроатлантичну тематику. Протягом 2009 року розміщено понад 200 повідомлень.


^ Харківська ОДА

Протягом 2009 року управління у справах преси та інформації постійно рекомендувало редакціям комунальних друкованих ЗМІ інформувати читачів про принципи й організацію діяльності Північноатлантичного альянсу, про шляхи, методи та критерії вступу в НАТО, про позитивні й негативні наслідки, які можуть чекати Україну в разі такого вступу, а також здійснювати інформаційний супровід ходу виконання в області відповідних заходів Річної національної програми. За звітній період матеріали з цього питання опублікували таки видання: „Слобідський край” (07.03; 04.04; 30.04;09.05), „Время”(09.01; 11.02; 21.03; 04.04; 17.04; 30.04; 08.05), „Вісті Красноградщини” (10.01), „Слово ветерана” (04.02; 04.04; 16.05), „Сільські новини” Валки (24.02), „Харьковские известия”(14.03; 25.04), „Красное знамя” (02.04; 09.04), „Нова демократия” (03.04; 04.04; 17.04;08.05; 15.05), „Соціалістична Харківщина” (20.03; 24.04), „Газета по-харьковски” (02-08.04), „Время регионов Харьковщини” (11.04; 25.04; 08.05), „Робота” (01.03), „Главное” (25.04), „Пятница” (30.04), „Обрії Ізюмщини” (01.05), „Маяк” Богодухів (23.05) та інші.

Їх зміст та редакційне ставлення до вступу України в НАТО базувалися передусім на їх політичних уподобаннях. Наприклад, газети „лівого” спрямування „Красное знамя”, „Слово ветерана” та деякі інші постійно вели антинатівську пропаганду серед своїх читачів. Досить змістовні й неупереджені матеріали про НАТО та його сьогодення розміщували газети „Время” (09.01, 11.02 та 04.03, 12.03), „Вісті Красноградщини” (10.01), „Будівельник” (лютневий випуск). Газета „Дорожня карта” продовжувала публікацію генерал-майора В.Гречанінова, президента Атлантичної ради України „Колективна безпека як важливий напрям співробітництва в сьогоднішніх глобалізаційних умовах”. Особливо слід відзначити публікацію в районній газеті Валківського району „Сільські новини” (24.02) під заголовком „Ця нестандартна Україна (Про НАТО без глянцю й істерик)”.

В цій статті, підготовленій на матеріалах триденного семінару для регіональних ЗМІ під егідою облдержадміністрації, газета підняла низку питань, пов’язаних зі вступом України до НАТО. Серед них: повільний рух України в цьому напрямі та його причини, недолуга кампанія з переконання громадськості в необхідності такого вступу, і головне, про що зазначалось на семінарі, – колективна безпека – це не тільки військова доктрина та миротворчі операції, а передусім досягнення таких стандартів життя, які дозволяли б кожному українцеві почуватися захищеним у всіх аспектах життя. Однак, як зазначали учасники семінару, Україна останнім часом не тільки не наблизилася до цих стандартів, а почала загрозливими темпами віддалятися від них


^ Хмельницька ОДА

У всіх районних газетах запроваджено рубрики “Україна і світ”, “Україна і ЄС”, в яких висвітлюється державна політика щодо питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Впродовж року надруковано підбірки інформаційних матеріалів про НАТО в обласній освітянській газеті “Майбуття”.


^ Черкаська ОДА

У районних комунальних засобах масової інформації Черкаської області створено постійно-діючі рубрики, присвячені популяризації євроатлантичної тематики.

У місцевих засобах масової інформації Черкащини протягом року розміщено понад 46 публікацій, що висвітлюють сучасний стан реалізації державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції.

В Золотоніській районній газеті «Вісник Золотоніщини» створена постійно діюча рубрика «Новини», «Події», «Факти» в якій широко висвітлюється питання євроінтеграційного курсу України та перспективи створення для українців умов європейського рівня життя. Відповідна робота проводиться і по районному радіомовленню, зокрема: у квітні поточного року проведена радіопередача до Дня пам’яток історії та культури – «Пам’ятки Черкащини через призму майбутнього європейського суспільства»; до Міжнародного дня захисту дітей вийшла в ефір районного радіомовлення передача «Міжнародна спільнота для дітей України».

У Христинівській районній газеті "Трибуна хлібороба" діє рубрика під назвою – "Перспективи євроатлантичної інтеграції для України".

На телестудії ОДТРК «Рось» існує постійно-діюча рубрика «Шлях до Європи» у якій періодично висвітлюються події євроатлантичної тематики. З січня 2009 року на цій телестудії транслюється нова програма « НАТО: питання, відповіді».

Уманська телекомпанія "Сатурн-TV " протягом року транслює цикл телепередач, які висвітлюють історію співробітництва України з Північноатлантичним Альянсом.


^ Чернівецька ОДА

З метою здійснення державної інформаційної політики та всебічного й об’єктивного інформування громадськості про НАТО управління інформації та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації направлено редакціям газет області комунальної власності лист з проханням висвітлювати питання євроатлантичної інтеграції України та запровадити на шпальтах газет постійну рубрику «Україна – НАТО» чи будь-яку іншу. Матеріали для оприлюднення управлінням надсилаються систематично.

Управління інформації та зв’язків з громадськістю систематично здійснює моніторинг друкованих засобів масової інформації щодо висвітлення питань євроатлантичної інтеграції України.

Довідка щодо висвітлення упродовж 2009 року питань євроатлантичної інтеграції України друкованими засобами масової інформації додається.


^ Чернігівська ОДА

Створені постійні тематичні рубрики «Україна і НАТО», «Євроатлантична інтеграція», «Що таке НАТО?», «Коротко про НАТО». У 2009 році у місцевих друкованих ЗМІ кількість матеріалів, які стосувались питань євроатлантичної інтеграції складала понад 20 публікацій, з них майже 90% мають позитивний або нейтральний характер.


^ Рада Міністрів АР Крим В державному друкованому виданні «Крымские известия» з додатком «Кримський діалог» створено рубрика «На шляху до євроінтеграції»,

На Державної ТРК «Крим» - рубрика «Євроїнтеграція», в яких постійно протягом звітного періоду в дискусійному ключі висвітлювалась тема євроатлантичної інтеграції України.


^ Київська МДА

Комунальна газета «Вечірній Київ» запровадила рубрику «Інопреса», де періодично подається інформація щодо євроатлантичної інтеграції України. Окрім вищезгаданої рубрики, газета «Вечірній Київ» та «Хрещатик» інформують громадськість з питань євроатлантичної інтеграції України в статтях та публікаціях


^ Севастопольська МДА

З метою підвищення рівня поінформованості громадськості, сприяння формуванню кожним громадянином свідомих власних висновків щодо доцільності та перспектив приєднання держави до Північноатлантичного альянсу та Європейського Союзу у міських газетах «Севастопольські вісті», «Слава Севастополя+», «Флот України», «Севастопольська газета», «Дзеркало», «Вісті» продовжують функціонувати рубрики «Курс на європейську інтеграцію», «Україна і Європа», «Міжнародні новини», «Курс в Європу», «Перспективи», «Співдружність». Питанням зовнішньополітичного курсу української держави присвячені рубрики журналу «Чорноморська безпека».


Додатково:

За інформацією Держмитслужби

Забезпечується видання щомісячного відомого інформаційно-аналітичного журналу «Митниця» , де існує рубрика «міжнародна співпраця», де друкуються матеріали про діяльність держмитслужби в напрямку міжнародного митного співробітництва, європейської та євроатлантичної інтеграції.


Захід не потребував фінансування


Власні кошти виконавців


кількість конкурсів

3

36) проведення щорічних всеукраїнських конкурсів:

Держкомтелерадіо

Державний бюджет

Захід не виконано в зв’язку з відсутністю фінансування


Додатково:

За інформацією НЦЄАІ

У Черкаській області і загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах проведено конкурс творів „Україна-НАТО: політичний, економічний та соціальний вимір”.

На базі Волинського національного університету ім. Л.Українки у березні-травні було проведено П’ятий всеукраїнський конкурс студентських і аспірантських робіт з питань євроатлантичної інтеграції.

Громадською організацією Центром прав людини "Древо життя" і Харківською ОДА проведено Другий конкурс серед засобів масової інформації Харківщини "Євроатлантична Україна: свідома позиція" на краще висвітлення теми євроатлантичної інтеграції України в ЗМІ області. Мета заходу - підвищення рівня інформування громадськості Харківщини з питань євроатлантичної інтеграції України. Номінації представлені наступним чином:

- краща публікацію в друкованих засобах масової інформації про НАТО та євроатлантичну інтеграцію;

- краща телепередача чи сюжет про НАТО та євроатлантичну інтеграцію;

- краща радіопередача про НАТО та євроатлантичну інтеграцію.

14 листопада 2009 р завершився конкурс на кращий інформаційний матеріал в ЗМІ на тему „Діяльність європейського союзу та НАТО”, який проходив в рамках проекту „Важливі Рішення – з Холодною Головою. Достовірна інформація на тему ЄС і НАТО для громадян України”, що реалізовувався за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща Асоціацією "Центр Європейської Співпраці" (Польща) спільно з громадською організацією "Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень" (Україна). Метою проекту було підвищення рівня поінформованості громадян України про діяльність міжнародних інституцій ЄС та НАТО.
на кращу публікацію в друкованих засобах масової інформації про НАТО та євроатлантичну інтеграціюна кращу телепередачу чи сюжет про НАТО та євроатлантичну інтеграціюна кращу радіопередачу про НАТО та євроатлантичну інтеграціюкількість заходів
37) проведення у 2008 році в м. Миргороді (Полтавська область) і в 2010 році в м. Первомайську Миколаївська область) інформаційно-роз'яснювальної кампанії "Україна в НАТО: безпека нашої землі" та соціологічного опитування до і після кампанії

МЗС

Державний бюджет

Виконання заходу у 2009 році не передбачалося
кількість заходів

7

38) проведення разом з громадськими організаціями семінарів на тему «Що дасть мені вступ до НАТО?»

МЗС

Державний бюджет

Захід не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування

кількість роликів

27

39) створення та забезпечення трансляції теле- і радіороликів з роз'ясненням політики євроатлантичної інтеграції

Держкомтелерадіо

Державний бюджет

Захід виконано

Держкомтелерадіо

Протягом звітнього періоду обласні державні телерадіокомпанії забезпечували трансляції теле- і радіороликів з роз'ясненням політики євроатлантичної інтеграції.

(Звіт щодо висвітлення надається в Додатку 4)
5. Нівелювання стереотипів громадської думки щодо співпраці України з Організацією Північноатлантичного договору, які утворилися раніше під впливом неправдивої інформації

кількість заходів

1

1) проведення міжнародних конференцій на тему «Інтеграція країн-членів колишнього Варшавського договору до НАТО: причини історичного вибору», а також в 2008 році у м. Києві на тему «Інтеграція країн колишньої Югославії до НАТО: причини історичного вибору»

МЗС

Державний бюджет

Захід не виконаноу зв’язку з відсутністю фінансування

кількість програм

3


2) розроблення та впровадження регіональних програм інформування населення про євроатлантичн інтеграцію


Місцеві держадміністрації

Місцеві бюджети

Захід виконано частково

Вінницька ОДА

Затверджено програму інформування населення про євроатлантичної інтеграції


^ Закарпатська ОДА

Затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації від 03.07.08 №415 “Про план заходів щодо виконання Державної цільової програми з питань євроатлантичної інтеграції України на 2008-2011 роки”


^ Кіровоградська ОДА

Затверджено розпорядженнм від 7 липня 2008 року №578-р “Про обласні заходи щодо виконання Державної цільової програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2008-2011 роки”.


^ Миколаївська ОДА

Затверджено Розпорядженням голови облдержадміністрації від 23.10.09 №421-р. «Про затвердження Плану заходів щодо виконання Державної цільової програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2008-2011 роки у Миколаївській області».

Обговорення проекту цього розпорядження проводилось шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації з 18.08.08 по 18.09.08.

План заходів обговорено та схвалено на засіданні громадської ради з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної сфери області при облдержадміністрації 11.09.08


Рівненська ОДА

В області схвалено обласну програму інформування громад­ськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Украї­ни на 2008-2011 роки.


^ Тернопільська ОДА

Обласною державною адміністрацією розроблено проект обласної Програми інформування громадськості з питань євроатлантичної та європейської інтеграції України на 2008-2011 роки. На даний час Тернопільська обласна рада направила згаданий проект в облдержадміністрацію на доопрацювання.


^ Чернівецька ОДА

Завтерджено розпорядженням 23.07.2008 №381-р «Про заходи щодо виконання державних цільових програм інформування громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008-2011 роки», яким затверджено відповідні заходи. Також прийнято розпорядження від 29.09.2008 №550-р «Про затвердження рішення колегії обласної державної адміністрації від 25.09.2008 «Про результати виконання Державних цільових програм інформування громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України у 2008 році».


^ Чернігівська ОДА

18 червня 2009 року облдержадміністрацією було затверджено План заходів щодо інформування громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2009—2011 роки, відповідно до якого місцеві органи влади здійснюють інформаційно-просвітницьку роботу.


^ Херсонська ОДА

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 16 листопада 2009 року № 1362 схвалено проект обласної програми інформування громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2010 - 2011 роки. Проект було втретє подано на розгляд чергової сесії обласної ради.

Відповідно до висновків профільної комісії обласної ради від 16 грудня 2009 року № 168-01/1594-003-15/57, у зв’язку із необхідністю додаткового опрацювання проекту обласної програми інформування громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції на 2010 - 2011 роки (далі - програма) до співрозробників проекту направлено лист для погодження внесення змін в проект обласної програми.

На сьогодні проводиться робота з підготовки оновленого проекту обласної програми інформування громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції на 2010 - 2011 роки.


^ Хмельницька ОДА

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 17.11.2008 року №575/2008-р затверджено План заходів щодо виконання державних цільових програм з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України в області на період 2008-2011 рр., а розпорядженням голови облдержадміністрації від 22.09.08 №480/2008-р утворено робочу групу при облдержадміністрації для розробки проектів відповідних обласних програм.

Зазначеною робочою групою розроблено проекти обласних програм інформування громадськості з питань євроатлантичної та європейської інтеграції України на 2008-2011 роки. Для реалізації обласної програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції на 2009-2011 рр. у 2009 році було необхідне виділення коштів у сумі 252,0 тис. грн., у тому числі з обласного бюджету – 153,0 тис. грн. та з місцевих бюджетів – 99,0 тис. гривень.

Але, пунктом 2.8 розпорядження голови облдержадміністрації від 17.12.2008 року №625/2008-р “Про заходи щодо забезпечення збалансованості місцевих бюджетів області у І кварталі 2009 року” було призупинено підготовку проектів нових регіональних цільових програм, що потребують додаткового фінансування коштів з місцевих бюджетів області. Тому, у 2009 році зазначена Державна цільова програма виконувалась, виходячи із реальних можливостей фінансування виконавців програм.кількість заходів

1

3) проведення на базі Навчального центру внутрішніх військ та інших регіональних підрозділів внутрішніх військ науково-інформаційних семінарів з питань євроатлантичної інтеграції

МВС

Державний бюджет

Захід виконано

МВС

За відповідними бюджетнми програмами, зокрема:

КПКВ 1003020 «Участь внутрішніх військ в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю, конвоювання арештованих і засуджених та охорона під час судових процесів»; КПКВ 1003030 «Охорона особливо важливих державних об’єктів, дипломатичних та консульських представництв»; КПКВ 1003070 «Підготовка кадрів для внутрішніх військ МВС України ВУЗами ІІІ і ІV рівнівакредитації» проводилися заходи з зазначеної тематики. (Розгорнута інформація у звіті відсутня)
1

4) проведення на базі Навчального центру внутрішніх військ змагання серед підрозділів спеціального призначення з військово-прикладних видів спорту за участю представників (команд) військово-правоохоронних формувань держав-членів та держав - партнерів НАТО

МВС

Державний бюджет

Захід не виконаноу зв’язку з відсутністю фінансування
2

5) проведення на базі регіональних підрозділів МВС науково-інформаційних семінарів з питань євроатлантичної інтеграції

МВС

Державний бюджет

Захід не виконано


Додатково:

За інформацією НЦЄАІ

8 вересня 2009 р. Громадською лігою Україна-НАТО за підтримки Посольства Королівства Норвегія в Україні було організовано семінар „Роль суспільства в реалізації євроатлантичного курсу України” на базі Луганського управління Міністерства внутрішніх справ України.
2

6) проведення на базі регіональних підрозділів МНС науково-інформаційних семінарів з питань євроатлантичної інтеграції

МНС

Державний бюджет

Захід не виконано

2

7) проведення на базі регіональних підрозділів СБУ науково-інформаційних семінарів з питань євроатлантичної інтеграції


СБУ

Державний бюджет

Захід виконано

СБУ

Проведено 8 заходів спільно з недержавною організацією «Громадська ліга Україна- НАТО» коштом останньої, у т.ч.:

- 5 інформаційно-розяснювальних та науково-практичних семінарів для співробітників УСБУ в Херсонській (09.06.09), Миколаївській (10.06.09), Одеській (11.06.09), Луганській (07.09.09) та Чернігівській (12.10.09) областях;

- 3 «Академії НАТО» (для співробітників регіональних органів, с.Літки Броварського р-ну Київської обл..; для курсантів Інституту підготовки юридичних кадрів для СБУ при НЮА ім. Ярослава Мудрого м.харків, 13-15.04.09)


Додатково:

За інформацією НЦЄАІ

У лютому 2009 р Службою безпеки України за участі Громадської Ліги Україна-НАТО, організовано та проведено тренінг з питань євроатлантичної інтеграції. У вказаному заході, що мав на меті підвищення рівня обізнаності у сфері інтеграції нашої держави до НАТО і ЄС співробітників правоохоронних органів, взяли участь 15 представників регіональних підрозділів СБ України.

9 червня 2009 р відбувся семінар «Інформаційна складова євроатлантичної інтеграції України» організатором якої виступила Громадська ліга Україна-НАТО за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні для головного управління СБ України в Херсоні. В заході взяли участь понад 110 представників Херсонського управління СБУ. Перед учасниками виступили голова Громадської ліги Україна-НАТО Сергій Джердж, директор Центру інформації і документації НАТО в Україні пан Мішель Дюре, радник з питань оборони посольства Словацької Республіки в Україні Ян Качмар та інші.
2


8) розміщення в громадських місцях довідково-інформаційної продукції (плакатів, листівок, календарів тощо) з метою поширення інформації про євроатлантичну інтеграцію, функціонування інформаційно-роз'яснювальних стендів з питань євроатлантичної інтеграції

Місцеві органи виконавчої влади

Місцеві бюджети

Захід виконано

Вінницька ОДА

В рамках бюджетної програми „Виконання загальнодержавних організацій, інформаційно-аналітичних та наукових методологічних заходів цільового плану Україна-НАТО” виходить електронний бюлетень „Україна-НАТО”, проведено інформативну виставку ”Україна –НАТО – час змін” поширювалася інформація про НАТО у вигляді брошур, буклетів, календариків та зовнішньої агітаційної символіки.


^ Волинська ОДА

В обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки діє інформаційний стенд "Україна - НАТО: кроки на зустріч", створений за проектом Центру інформації і документації НАТО в Україні. Частково придбання літератури про НАТО фінансувалося громадською організацією "Демократична дія". На стенді також можна ознайомитися з короткими оглядами новин про діяльність НАТО, які надає Представництво МЗС України у Львові. Користувачам бібліотеки пропонується анкета "Що ви знаєте про НАТО?". Крім того, у бібліотеці організовано книжкову виставку "Євроатлантична інтеграція і безпека України", розгорнуто виставку плакатів "Від мирної революції до німецької єдності" - про історико-політичну, освітню і культурну спадщину Німеччини, яка є членом НАТО. У центральних районних і міських бібліотеках області створено інформаційні стенди та тематичні полички "Україна — НАТО: за і проти", "Що таке НАТО?", "Європа - історична спадщина і сучасність" тощо. До прикладу, у Шацькій центральній районній бібліотеці організовано книжкову виставку, проведено виховні години на теми: "Твої ровесники в країнах Європи", "Європа далека і близька» (Шацька ЗОШ І-ПІ ст.), "Україна - Європейська співдружність" (Піщанська ЗОШ І-Ш ст.), "Чи потрібно нам НАТО?", "Як я сприймаю європейський світ" (Ростанська ЗОШ І—ІТІ ст.), "Європа - наше майбутнє", "НАТО-система міжнародної безпеки" (Самійличівська ЗОШ І-Ш ст..), "Наш дім - Європа", "Пізнай Європу" (Пулемецька ЗОШ І-ПІ ст.). У бібліотечних установах Луцької районної централізованої бібліотечної установи організовано книжкові виставки та тематичні полиці під назвами "Україна - НАТО: за і проти" (бібліотека села Гірка Полонка), "Україна-НАТО: перспективи співпраці" (с. Гаразджа), "Україна-НАТО: неподільність європейської безпеки" (Рокинівська селищна бібліотека), "Україна та європейська безпека" (бібліотеки сіл Одеради, Шепель).


^ Дніпропетровська ОДА

За ініціативи облдержадміні­страції та Європейського інформаційного центру на базі Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки було проведено обласний "Європейський інформаційний ярмарок 2009", де близько 30 проєвропейських громадських організацій обговорювали питання удо­сконалення регіональної програми. Серед широкої і системної інформаційної роботи по нівелюванню стереотипів велике значення має інформаційна співпраця з посольствами та громадськими інституціями країн Альянсу в частині розпов­сюдження знань про різні аспекти європейських та євроатлантичних стандартів серед населення області. В числі інших заходів в області проведено більше 20 офіційних візитів представників офіційних та ділових кіл провідних країн світу, у тому числі керівників дипломатичних установ в Україні, а саме: Великої Британії, Польщі, Канади (Манітоба), США, Японії, Італії, Австрії, Німеччини, Китаю, делегація Представництва Єврокомісії в Україні, делегація на чолі з директором ЄБРР в Україні Північноатлантичної Ради НАТО у ході яких досягнуто домовленості щодо активізації зовнішньо­торговельних відносин. У бібліотечних закладах та при бібліотеках всіх навчальних закладів області організовано перегляд поновлених стендів за тематикою: "Україна - НАТО: стратегія співпраці", "Україна -НАТО: політика щодо вступу", "НАТО як організація колективної безпеки".

 • Грудень 2009 р. Центр євроатлантичної інтеграції в м. Дніпропетровську випустив Інформаційно-аналітичний бюлетень "Відносини Україна - НАТО" № 2 (4) 2009 "Військова трансформація НАТО та майбутнє операцій"


^ Донецька ОДА

За відсутності коштів державного бюджету зазначений захід управлінням інформації та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації не було виконано.

Забезпечено безкоштовний доступ громадськості до електронного бюлетеню «Україна-НАТО» Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України.

В бібліотеках області постійно діють інформаційні виставки «Україна-НАТО: шлях до Європи», «Світ...Україна...НАТО», «НАТО: так чи ні?», «Що таке НАТО?» та інші.

Однак, на відповідних стендах Донецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Н.К.Крупської у розділі «Україна-НАТО» постійно оновлюється і поповнюється інформація, яка стосується питань євроатлантичної інтеграції України

В Науково-інформаційному Центрі міжнародної безпеки та євроатлантичної співпраці Донецького національного університету встановлені інформаційні стенди, що спрямовані на висвітлення співпраці України з НАТО в сфері безпеки, діяльності Організації Північноатлантичного договору і власне Центру.

У бібліотеках навчальних закладів області постійно діють експозиції з євроатлантичної тематики


^ Житомирська ОДА

У відділі читальних зал Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О.Ольжича за сприяння всеукраїнської громадської організації «Демократична дія» функціонує і систематично поповнюється новими надходженнями інформаційний стенд «Україна-НАТО». Обласною бібліотекою для юнацтва проведено бесіду-екскурс для старшокласників ЗОШ №10 «Україна-НАТО: відкритість для співпраці», організовано інформаційний репортаж «Миротворча діяльність НАТО» для всіх груп читачів.

В бібліотечних установах Попільнянського району оновлено інформаційні стенди «Україна-НАТО»; оформлено книжкові виставки, спрямовані на роз’яснення питань євроатлантичної інтеграції: виготовлено тематичну папку за матеріалами періодики «Вступ до НАТО – «за» і «проти». В бібліотечних закладах відкриті та періодично поновлюються інформаційні стенди «Україна - НАТО».


^ Закарпатська ОДА

В обласній універсальній науковій бібліотеці функціонує інформаційний стенд “Україна – НАТО”.

У навчальних закладах області продовжується робота зі створення та поповнення інформаційних стендів “Україна-НАТО”, проводяться заходи щодо інформування учнів, студентів, громадськості з питань діяльності НАТО та співпраці України з Альянсом.


ЗапорізькаОДА

У бібліотеках загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів продовжено формування інформаційних стендів, вітрин, підборок літератури, пов’язаних з євроатлантичним курсом України: «Історія створення НАТО», «НАТО та світова спільнота», «НАТО та миротворча діяльність»; забезпечено функціонування тематичних книжкових виставок: «НАТО – міжнародні гарантії державного суверенітету України», «Україна – НАТО. За и проти».

В обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Горького з 2004 року функціонує постійно обновлюваний інформаційний стенд «Україна-НАТО: шлях до євроатлантичної інтеграції», сформовано вітрини, підборки літератури, пов´язані з євроатлантичним курсом України: «Україна-НАТО: політичний, економічний та соціальний вимір», «Українська миротворчість: операції у співпраці з НАТО», «Трикутник НАТО – ЄС - Україна: відносини, що розвиваються». З 2007 року розпочато видання прес-дайджесту «Україна – шлях до НАТО», який щоквартально надсилається до бібліотек області і містить анонси статей з періодичних видань стосовно просунення України до євроатлантичних структур. На замовлення користувачів довідкові служби обласних бібліотек видають бібліографічні довідки.

Постійно відбувається інформаційне наповнення обласних бібліотек друкованими матеріалами щодо процесу євроатлантичної інтеграції.

У бібліотеці Запорізького Національного університету створено інформаційно-аналітичну систему супроводу процесів євроатлантичної інтеграції. Працівники обласних бібліотек щорічно беруть участь у семінарах щодо організації роботи з інформування населення про вступ України до Альянсу.

В шкільних бібліотеках забезпечено постійне оновлення інформаційно-роз'яснювальних куточків з питань євроатлантичної інтеграції.


Івано-Франківська ОДА

В Області забезпечено виготовлення постерів та розміщення їх на біг-бордах в містах і районах області

Сформувані інформаційні стенди в бібліотеках області та здійснено поширення інформаційних матеріалів: брошур, плакатів, листівок.


^ Київська ОДА

З метою роз’яснення та популяризації серед населення євроінтеграційних процесів України щодо взаємовигідної співпраці з НАТО методичною службою відділу освіти Кагарлицького району підготовлено та розповсюджено тематичний інформаційний бюлетень, стосовно даної теми. У районних бібліотеках, бібліотеках загальноосвітніх шкіл та вищих навчальних закладів області оформлені книжкові виставки та тематичні полиці “Україна та НАТО”, інформаційні експозиції, присвячені євроатлантичній інтеграції.


^ Кіровоградська ОДА

Задля підвищення обізнаності громадськості області щодо ролі Північноатлантичного альянсу та його діяльності, критеріїв членства в НАТО в обласних бібліотеках: універсальній науковій імені Д.І.Чижевського, для юнацтва імені О.М.Бойченка та центральних районних бібліотеках функціонують постійно діючі інформаційні стенди "Україна-НАТО" та "Північноатлантичний союз (НАТО)", куточки "Новий етап у відносинах Україна-НАТО", "Спів-праця Україна-НАТО" та "Партнерство заради миру", які постійно оновлюються новими інформаційними матеріа-лами "Україна-НАТО".


МиколаївськаОДА

У бібліотечних та навчальних закладах області систематично розміщувалася довідково-інформаційна продукція з питань євроатлантичної інтеграції, постійно діють інформаційні стенди «Україна - НАТО», «НАТО у ХХІ столітті», «Саміт Україна - НАТО», «НАТО - Так» тощо.

Центральна бібліотека ім. М.Л. Кропивницького (м. Миколаїв) продовжує співпрацю з Центром інформації та документації НАТО в Україні та Всеукраїнською громадською організацією «Демократична дія» в рамках проекту «Встановлення інформаційних стендів НАТО в регіональних бібліотеках України: створення доступу до інформації з питань міжнародної безпеки в Україні».

Для використання в інформаційно-роз’яснювальній роботі в райони області надіслано інформаційні бюлетені Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України для їх розповсюдження у бібліотечних, шкільних, культурних закладах, трудових колективах, адміністративних будівлях


^ Полтавська ОДА

Підготовлено брошуру до тематичного семінару 29.09.2009 Полтавським університетом споживчої кооперації України.


РівненськаОДА

В бібліотеках вищих навчальних закладів та бібліотеках області постійно діють інформаційні стенди та книжково-ілюстративні виставки на тему "Україна-НАТО", формуються фонди інформаційних видань, а також статті з періодики про Північноатлантичний Альянс, створено виставки "Європейська та євроатлантична інтеграція Украї­ни", "НАТО як організація колективної безпе­ки", "Розвиток і нинішній стан відносин України з НАТО". В обласній бібліотеці для юнацтва упродовж року діє постійна книжкова полиця "Молоді про НАТО", у читальному залі експонується книжково-ілюстра­тивна виставка "Україна – НАТО: особливе партнерство". У IV квар­талі 2009 року для студентської молоді пройшли години повідомлень "Україна – Росія – НАТО: зміна підходів до співпраці". Також проведено засідання молодіжної Школи права "Громадянин XXІ століття" на тему "Євроатлантичні орієнтири Украї­ни".

Інформаційні стенди та виставки постійно оновлюються по мірі надходження нових матеріалів


^ Харківська ОДА

У Харківській області продовжується формування мережі інформаційних стендів у навчальних закладах різних форм власності та бібліотечних закладах:

- У Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна працює інформаційний стенд “Україна-НАТО”, на якому представлені книги (друковані та на компакт-дисках), буклети, збірки новин, плакати тощо. Матеріали для розміщення на стенді надаються Центром інформації та документації НАТО в Україні;

- У Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна (ХНУ) проводиться робота зі створення спеціалізованої сторінки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України на веб-сайті університету;

- Харківським національним технічним університетом сільського господарства імені Петра Василенка організовано виставку літератури “Україна і світ: проблеми євроатлантичної співпраці”; зібрано матеріали для оформлення інформаційного стенду “Євроатлантична інтеграція України”; у студентських групах 3 курсу факультету менеджменту проведено дні інформації “Що ми знаємо про НАТО”. ХНТУСГ створив спеціалізовану сторінку на власному веб-сайті, присвячену питанням євроатлантичної інтеграції;

- Підготовлені інформаційні матеріали, присвячені питанням європейської інтеграції для розміщення на веб-сайті Харківського гуманітарно-педагогічного інституту, розроблено макет інформаційного стенду “Україна – НАТО”. Розроблена тематика та положення щодо проведення конкурсів студентських наукових робіт з актуальних питань євроатлантичної інтеграції;

- На інформаційних стендах інститутів Харківського національного університету внутрішніх справ оновлено довідкові матеріали про блок “НАТО». Спільно із загальною бібліотекою університету продовжує діяти книжково-ілюстративна виставка для курсантів і студентів “У фокусі – НАТО”. Харківським національним університетом внутрішніх справ опрацьовуються та розміщуються на внутрішньому сайті ХНУВС матеріали щодо науково-практичних конференцій (семінарів, “круглих столів”), які проводились ВНЗ України протягом 2009 року;

На зовнішньому сайті ХНУВС створено спеціалізовану сторінку “Євроатлантична інтеграція”, на якій знайшли відображення питання співробітництва України з ЄС та НАТО. Готуються та надаються засобам масової інформації друковані, відео- та фотоматеріали щодо подій, пов’язаних з євроінтеграційними процесами та заходами, які відбуваються за участю представників країн – членів НАТО та ХНУВС;

- Протягом 2009 року в створено та забезпечено функціонування інформаційних стендів «Україна – НАТО» у приміщеннях бібліотеки, аудиторіях та інформаційних центрах Академії внутрішніх військ МВС України. На сайті Академії створена сторінка «Міжнародна діяльність Академії», де є посилання на питання євроатлантичної інтеграції та завдання ДЦП;

- У бібліотеці Харківського національного аграрного університету імені В.В.Докучаєва функціонує постійно діюча тематична виставка “Україна – НАТО”;

- 3–5 лютого у бібліотеці Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України проведено тематичну виставку навчально-наукової літератури “Україна – НАТО”;

- У бібліотеці Харківського державного університету харчування та торгівлі функціонує стенд “Євроатлантичний курс України”;

- У бібліотеці Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” створено і функціонує інформаційний стенд “Україна – з минулого в майбутнє”. На веб-сайті НТУ “ХПІ” (http://www.kpi.kharkov.ua/) у розділі “Міжнародні зв’язки” створена спеціалізована сторінка “Євроатлантична інтеграція. Болонський процес. Міжнародні проекти та програми. Кооперація з міжнародними освітніми установами. Сьома рамкова програма з досліджень та технологічного розвитку. Конкурси Сьомої рамкової програми ЄС. Науково-технічне співробітництво”. У бібліотеці НТУ “ХПІ” у квітні була проведена виставка “Україна – НАТО”, у травні – “Йдучи в європейський дім”, у червні – “Європейська та євроатлантична інтеграція”;

- В Українській інженерно-педагогічній академії функціонує інформаційний стенд “Україна – НАТО”. На веб-сайті Української інженерно-педагогічної академії розміщено інформацію, що стосується питань євроатлантичної інтеграції України;

- У бібліотеці та гуртожитку Харківського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі (ХІФУДУФМТ) діють тематичні інформаційні стенди. Створено та постійно оновлюється спеціалізована сторінка на веб-сайті ХІФУДУФМТ (http://khif.edu.ua/evro-atl), присвячена питанням євроатлантичної інтеграції;

- У бібліотеці Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури (ХДТУБА) до Дня створення НАТО (4 квітня) відкрито книжкову виставку, присвячену інтеграції України до євроатлантичної спільноти. У травні ХДТУБА підготовлені матеріали для оновлення спеціалізованої сторінки на веб-сайті університету, присвяченої питанням євроатлантичної інтеграції;

- У Харківському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (ХІБСУБСНБУ) створені та функціонує інформаційний стенд “Україна – НАТО”, створено телегазети: “Пріоритети розвитку взаємовідносин України з Європейським Союзом та НАТО”, “Культурні надбання країн – членів ЄС та НАТО”;

- У бібліотеці Харківського національного медичного університету (ХНМУ) у межах загальної виставки “Національне відродження України” організована постійно діюча виставка “Україна – НАТО” (зал гуманітарної підготовки);

- У Харківській обласній універсальній науковій бібліотеці оформлено інформаційний стенд “Україна-НАТО”, щотижнево бібліотека отримує інформаційний бюлетень зазначеної тематики;

- Харківська державна наукова бібліотека ім.В.Г.Короленка постійно інформує читачів на шпальтах віртуальної виставки “НАТО і проблеми національної безпеки України”;

- У бібліотеці Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба створено та функціонує інформаційний стенд “Україна – НАТО”. 4 вересня п.р. на базі Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба відкрився інформаційний центр з питань євроатлантичної інтеграції і миротворчої діяльності України. За повідомленням прес-служби Міноборони України аудиторія центру устаткована стендами з різноманітними матеріалами про діяльність Організації Північноатлантичногодоговору, ООН та інших світових організацій, мультимедійним проектором, а також кількома комп’ютерами. Відвідати центр та дізнатися більше про останні новини миротворчої діяльності в світі зможуть не тільки військовослужбовці університету, й всі бажаючі міста;

- У Харківській обласній універсальній науковій бібліотеці оформлено інформаційний стенд “Україна-НАТО”, щотижнево бібліотека отримує інформаційний бюлетень зазначеної тематики.

^ Херсонська ОДА

З метою інформування громадськості про інтеграцію України до ЄС та співробітництво з НАТО на базі обласної універсальної наукової бібліотеки імені М. Островського (далі – ОУНБ ім. М. Островського), Хмельницької центральної міської бібліотеки, Волочиської, Дунаєвецької, Старокостянтинівської, Шепетівської та Ярмолинецької центральних районних бібліотек функціонують центри європейської інформації, на базі центральних районних та бібліотек-філіалів діють куточки європейської інформації.


^ Хмельницька ОДА

В області створено і функціонують 2 інформаційно-роз’яснювальні стенди з питань євроатлантичної інтеграції України “Україна-НАТО” на базі обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Островського.

На базі центральних районних та міських бібліотек області з цією ж метою організовані тематичні полички, книжкові виставки “Україна-НАТО”.


^ Черкаська ОДА

З метою поширення інформації про євроатлантичну інтеграцію у методичних кабінетах навчальних закладів районів області розміщено довідково-інформаційну продукцію (плакати, календарі тощо).

У бібліотеках Звенигородського району організовано тематичні книжкові виставки, бібліографічні огляди літератури на тему: «НАТО. Історія та сьогодення».

У бібліотеках Уманського району влаштовано тематичні книжкові виставки, бібліографічні огляди літератури, тематичні інформаційні огляди на тему: «Сучасний стан співробітництва України з НАТО».

В бібліотечних установах міста Ватутіно підготовлено перегляд літератури «Партнерство заради миру» та «Розширення НАТО», проведено зустріч за круглим столом «Україна – ЄС-НАТО», година НАТОзнавства «НАТО – загроза чи безпека?».

У центральній районній бібліотеці міста Шпола створено інформаційний куточок з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та відкриті аналогічні інформаційні куточки у більшості сільських бібліотеках району. Розміщена інформація регулярно оновлюються.


^ Чернівецька ОДА

У Чернівецькій обласній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка постійно діє інформаційний стенд «Україна-НАТО: партнерство заради миру». У Центрі Європейської інформації «Буковина – Європа» наявна постійно діюча виставка «Україна – НАТО: нові можливості». Крім того, на сайті бібліотеки функціонує та постійно оновлюється рубрика «Центр Європейської інформації «Буковина – Європа», в якій розміщуються нормативні документи, бібліографія з питань євроінтеграції України, інформація про найважливіші події з життя Центру у сфері євроатлантичної та європейської інтеграції. Центр створено громадською організацією «Український Народний дім у Чернівцях» у партнерстві з Чернівецькою обласною універсальною науковою бібліотекою імені М. Івасюка за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

На базі Чернівецького регіонального центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій підготовлено виставку «НАТО як міжнародна організація безпеки та оборони». Також Центром підготовлено навчально-методичний посібник «Україна – НАТО: від знайомства до повноправного членства». Також розроблено, видано та розповсюджено у м. Чернівці та районах області буклет «Чому саме НАТО?». До буклета включено триєдину агітаційну цитату Президента України, Міністра закордонних справ України та голови обласної державної адміністрації. Цей буклет містить інформацію про організацію Північноатлантичного Альянсу та переваги членства в ній.
Під час виїзних семінарів стосовно діяльності НАТО та співробітництва України з Альянсом розповсюджено навчально-методичний посібник «Україна – НАТО: від знайомства до повноправного членства».


^ Чернігівська ОДА

У бібліотеці Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій та в Чернігівській державній обласній універсальній науковій бібліотеці імені В. Г. Короленка постійно діють виставки «Україна — НАТО».

Крім цього, в бібліотечних закладах області оформлені викладки літератури «НАТО у ХХІ столітті» (Коропська районна центральна бібліотечна система), експрес-виставки «Тобі відкриті всі шляхи» (Чернігівська районна ЦБС). Також відповідними тематичними стендами обладнані інші бібліотечні заклади області.


АР Ким

В читальному залі Ради Європи з правових документів Кримського республіканського закладу «Універсальна наукова бібліотека ім. І.Франка» в звітному періоді було проведено книжкова виставка:

«Північноатлантичний договір і геополітичні інтереси України».


^ Київська МДА

З метою інформування мешканців міста, шкільної та студентської молоді з питань євроатлантичної інтеграції України в бібліотеках м. Києва та університетах міста функціонують інформаційні стенди «Україна – НАТО». По мірі надходження нових матеріалів, стенд оновлюють


^ Севастопольська МДА

Протягом травня 2009 року у багатьох загальноосвітніх школах міста були оформлені інформаційні стенди «Україна-НАТО»8,5 тис. грн..


1

9) проведення щорічних всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт з актуальних питань євроатлантичної інтеграції України та забезпечення візитів переможців конкурсів до східноєвропейських держав – членів НАТО

МОН

Державний бюджет

Захід виконано

МОН

У квітні – травні 2009 року проведено Всеукраїнський конкурс на кращі студентські та аспірантські праці з питань євроатлантичної інтеграції на базі Волинського національного університету імені Лесі Українки (наказ МОН від 31.12.2008р. №1236). На конкурс представлено 31 наукову працю із 19 вищих навчальних закладів України. На підставі рішення конкурсної комісії 5 студентів та 6 аспірантів нагороджені дипломами Міністерства освіти і науки України.

Передбачено 90 тис.грн., але фінансування не здійснювалось


Кошти вищих навчальних закладів

2

10) проведення семінарів-тренінгів з питань євроатлантичної інтеграції в рамках програм сусідства «Україна – Словаччина», «Україна – Угорщина», «Україна – Чехія», «Україна - Польща», «Україна – Білорусь», «Україна – Грузія», «Україна – Болгарія», «Україна – Росія» та «Україна – Румунія».

МЗС

Державний бюджет

Захід не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування

6

11) проведення Днів культури всіх держав – членів НАТО в рамках Днів народів євроатлантичної спільноти

МКТ

Державний бюджет

Захід виконано частково

МКТ

5-20 квітня 2009 року в Україні відбулися Дні культури Республіки Сербія.

Культурно-мистецька програма Днів культури РС включала такі заходи:

6 квітня – відкриття виставок галереї «Звоно», «Два Радослава, дві пори» та «Відеомедея» (Національний музей літератури України). Виставку відкривали заступник Міністра культури і туризму України Т.Г. Кохан та Міністр культури Республіки Сербія Н. Брадич.

7 квітня – відбулося урочисте відкриття Днів культури Республіки Сербія, Концерт струнного оркестру Гудачі Св. Джорджа та Біляни Крстич і ансамблю Бістрік (Національна філармонія України). 8-9 квітня у Львові перебувала офіційна делегація міністрів культури України та Сербії, відбувся урочистий концерт сербських митців.

Разом з тим у зв’язку зі світовою фінансово-економічною кризою та різким обмеженням фінансування галузі з Державного бюджету, МКТ України не мало можливості забезпечити проведення протягом 2009 року відповідної кількості Днів культури всіх держав-членів НАТО в рамках Днів народів євроатлантичної спільноти, зокрема Дні культури України в Іспанії, Дні культури Македонії в Україні, Дні культури України в ЄС (м. Брюссель).
15

12) наповнення інформаційних стендів Україна – НАТО в бібліотеках обласних центрів та університетів з метою висвітлення діяльності НАТО

Держкомтелерадіо

Державний бюджет

Захід виконано

Держкомтелерадіо

Для наповнення інформаційних стендів Україна – НАТО в бібліотеках обласних центрів Держкомтелерадіо надало 20 000 примірників книг, брошур, флаєрів Громадській Лізі Україна-НАТО та Національному центру з питань євроатлантичної інтеграції, які в свою чергу, протягом року здійснювали поставку цієї друкованої продукції до регіональних бібліотек.
1

13) проведення щорічного всеукраїнсько конкурсу "Пізнай НАТО зблизька" на знання про євроатлантичну інтеграцію та забезпечення візитів переможців та призерів конкурсів до штаб-квартири НАТО в м. Брюселі

МЗС

Державний бюджет

Захід не виконано

3

14) проведення міжнародних товариських футбольних матчів між молодіжними командами України та держав - членів НАТО

Мінсім`ямолодьспорт

Державний бюджет

Зхід виконано

Мінсім`ямолодьспорт

Проведено міжнародниі товариські юнацькі футбольні матчі:

Міжнародний турнір серед юнаків з футболу "Генерація-2012" в м.Моршин (Львівська обл.). В турнірі взяли участь команди держав-членів НАТО.
1

15) проведення разом з громадськими організаціями щорічних всеукраїнських конкурсів дитячого малюнку, присвячених безпеці та миру в Україні в результаті приєднання країни до НАТО, організація та забезпечення візитів переможців конкурсів до східноєвропейських держав – членів НАТО

МОН

Державний бюджет

Захід виконано

МОН

Всеукраїнський конкурс дитячого малюнку проведено у березні – травні 2009 року Українським державним центром позашкільної освіти. На завершальний етап конкурсу подано 656 малюнків, підготовлених учнями, вихованцями позашкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів Автономної Республіки Крим, 20 областей України та м.Севастополь. Не брали участь: м.Київ, Івано-Франківська, Одеська, Херсонська та Хмельницька області.

У конкурсі брали участь діти трьох вікових категорій: 7-10 років, 11-14 років та 15-18 років.

На підставі рішення конкурсної комісії дипломами Міністерства освіти і науки України нагороджені 34 учасники конкурсу.

Передбачено 80 тис.грн., але фінансування не здійснювалось


Кошти Українського державного центру позашкільної освіти
16) демонстрація телерадіокомпаніями документального фільму "НАТО: свій чи чужий?" з подальшим його обговоренням

Держкомтелерадіо

Державний бюджет

Виконання заходу завершилося у 2008 році


Додатково:

За інформацією НЦЄАІ

Кіровоградською обласною державною телерадіокомпанією у 2009 році забезпечено трансляцію циклу документальних фільмів із серії "НАТО: свій чи чужий?".
кількість проектів

3

17) підтримка проектів громадських організацій щодо інформування громадськості про євроатлантичну інтеграцію


МЗС

Державний бюджет

Захід не виконано


Додатково:

За інформацією НЦЄАІ

Органами державної влади України здійснюється робота з підтримання проектів громадських організацій, зокрема у процесі проведення ними інформаційно- просвітницьких заходів:

За підтримки Дніпропетровської облдержадміністрації 15 жовтня 2009 р у рамках Європейського тижня місцевої демократії, у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбувся інформаційно-навчальний семінар з питань євроатлантичної інтеграції України. Організатором семінару виступила Дніпропетровська облдержадміністрація за підтримки Координаційного бюро європейської і євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України та Посольства Словацької Республіки в Україні.

11 - 12 червня 2009 р. в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України в рамках проекту "На шляху до євроатлантичної інтеграції" відбувся семінар „На шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції" за участю представників Вищої школи адміністрації публічної Республіки Польщі (м. Щецін). В семінарі взяли участь та презентували змістовні виступи докторанти, аспіранти та слухачі інституту.

24 квітня 2009 р. в приміщенні ^ Вінницької обласної державної адміністрації відбувся інформаційний семінар „Інтеграція України до НАТО” за участю представників Координаційного бюро європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України, інших центральних органів державної влади та Громадської Ліги Україна – НАТО. На семінарі були присутні заступники голів райдержадміністрацій, міських голів міст обласного значення з соціально-гуманітарних питань, начальники управлінь внутрішньої політики та відповідальні особи за координацію зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності у районах та містах обласного значення.

15 травня 2009 р. - на базі Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ за сприяння обласної державної адміністрації було проведено Громадські слухання на тему: „Україна в інтеграційних процесах: можливості та перспективи”, протягом яких розглядалися питання перспектив та пріоритетів євроатлантичної інтеграції для України.

У Житомирській області за сприяння облдержадміністрації 31 березня 2009 р. в смт. Лугини для директорів шкіл проведено семінар „Роль суспільства в реалізації політики євроатлантичної інтеграції України”. 11 червня 2009 р. - в смт. Ружин за ініціативи ОДА в інформаційних семінар „Роль суспільства у реалізації політики євроатлантичної інтеграції України”. 10 липня 2009 р. в м. Коростишів (Житомирська область) відбувся науково-практичний семінар під назвами «Демократизація сектору безпеки і оборони України: інформаційне право в системі права», організований Науково-дослідним центром правової інформатики Академії правових наук України разом з Громадською лігою Україна-НАТО за сприяння Житомирської в рамках науково-дослідної роботи «Дослідження у сфері упорядкування інформаційних відносин в контексті розбудови в Україні розвинутого інформаційного суспільства». Участь в заході взяли науковці, викладачі, студенти та представники громадськості області та спеціалісти зазначеного науково-дослідного центру, які обговорювали питання вдосконаленням інформаційних відносин в країні з урахуванням євроатлантичних прагнень нашої держави та Доктрини інформаційної безпеки України.

В Івано-Франківській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. І. Франка 3 грудня 2009 р. облдержадміністрацією проведено засідання „круглого столу” на тему: „Стан, проблеми та перспективи інформування населення області з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України”. Головне управління з питань туризму, євро інтеграції, зовнішніх зв’язків та інвестицій облдержадміністрації провело низку виїзних семінарів з питань євроатлантичної інтеграції, в яких взяли участь державні службовці, представники громадських організацій, молодь, студентство, науковці:

15 грудня 2009 р. - семінар в Рогатинській РДА;

16 грудня 2009 р. - в Городенківській РДА;

17 грудня 2009 р. – в Коломийській РДА.

9 липня 2009 р. в Івано-Франківській облдержадміністрації відбувся інформаційно-навчальний семінар з нагоди 12-ї річниці підписання Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору. Учасниками заходи були представники місцевих органів виконавчої влади та самоврядування області, лідери провідних громадських організацій та політичних партій, науковці Прикарпаття. Семінар відбувся за підтримки Секретаріату Кабінету Міністрів України, Івано-Франківської обласної ради, Громадської Ліги Україна-НАТО та Центру інформації та документації НАТО в Україні.

Протягом квітня-травня за підтримки Запорізької облдержадміністрації відбулися різноманітні тематичні заходи з нагоди святкування Дня Європи, під час яких піднімалися і питання євроатлантичної інтеграції. Зокрема 21 травня 2009 р проведено День інформування населення до Дня Європи, під час якого обговорювалися питання євроатлантичної інтеграції 23 липня 2009 р в усіх населених пунктах Запорізької області відбувся єдиний день інформування населення за темою: «НАТО – міфи і реальність».

За підтримки Київської облдержадміністрації 1 червня 2009 р. у Фастівській райдержадміністрації відбулись громадські слухання на тему: "Україна на шляху до євроінтеграції", на яких також піднімалися питання вступу країни до НАТО. Участь у заході взяли заступники голови РДА і районної ради, керівники відділів і управлінь РДА, директори загальноосвітніх шкіл, завідуючи книгозбірень, представники партійних і громадських організацій, сільські та селищні голови, учнівська молодь району, активи територіальних громад. 8 липня 2009 р. в центрі позашкільної роботи Баришівського району "Мрія" проводилося засідання молодіжної громадської організації "Меридіан" на тему: "Україна – НАТО: міфи та реальність". 28 серпня 2009 р. в читальному залі Баришівської районної бібліотеки проведено дискусію на тему: "НАТО: Свій? Чужий?". 15 вересня 2009 р. в м. Тетіїв в центрі позашкільної освіти працівниками управління економіки, освіти, з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації за участю директорів загальноосвітніх шкіл району, працівників центральної районної бібліотеки проведено нараду з питань створення на базі окремих закладів освіти інформаційних пунктів євроатлантичної інтеграції та проведення серед молоді і в трудових колективах району роз’яснювальної роботи щодо входження України в євроатлантичну систему безпеки. 17 вересня 2009 р в 25 населених пунктах Тетіївського району проведено єдиний день інформування населення «Європейська модель державотворення, демократія і процес: досвід і проблеми”, під час якого були також обговорені питання вступу України до системи євроатлантичної безпеки. На підприємствах, установах, організаціях проведено дні інформування на тему: «План дій Україна-НАТО». В Богуславському гуманітарному коледжі ім..І.С.Нечуя-Левицького та в ПТУ №7 відбувся семінар „Україна-НАТО”. У травні 2009 р. в Переяслав-Хмельницькій райдержадміністрації (Київська область) за підтримки громадської організації "Моніторинговий центр" відбувся семінар "Громада має право знати", де обговорювалися питання євроатлантичної інтеграції України.

За підтримки Миколаївської облдержадміністрації продовж березня 2009 р. в Миколаївському державному аграрному університеті було проведено круглі столи з актуальних питань щодо перспектив євроатлантичної інтеграції України на теми «НАТО як елемент світової системи безпеки», «Євроатлантична інтеграція: економічний вимір», кураторські години на теми «Євроатлантична інтеграція і перспективи переходу Збройних сил України на службу за контрактом», «Євроатлантична інтеграція і громадська думка». 23 квітня п.р у Миколаївському державному університеті ім. В.О. Сухомлинського відбувся круглий стіл „Роль молодіжних дитячих та громадських організацій Миколаївської області на етапах переходу до євроатлантичної інтеграції України”. 12 травня 2009 р у Миколаївському обласному центрі підготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій відбувся круглий стіл „Україна-НАТО: основні напрями співробітництва та перспективи розвитку”.

30 вересня 2009 р. в м. Одесі обласною державною адміністрацією спільно з Координаційним бюро європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату КМУ проведено семінар з питань євроатлантичної інтеграції України, в якому взяли участь представники місцевих органів влади. 5 серпня 2009 р. в м. Одеса за ініціативи обласної організації ВУТ „Просвіта”, регіонального Громадського комітету „Україна-НАТО” та за сприяння облдержадміністрації відбувся „круглий стіл” „Діалог Україна-НАТО. Досвід співпраці громадських організацій та державних установ країн НАТО з охорони навколишнього середовища”. 10 серпня 2009 р. в Одесі пройшов "круглий стіл" "Діалог Україна-НАТО. Досвід співпраці громадських організацій та державних установ країн НАТО з охорони навколишнього середовища". В ньому взяли участь працівники Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Одеській області та Громадської ради при цій структурі, Одеського обласного комітету "Україна-НАТО", громадської організації "Інститут стратегічних досліджень та прогнозів трансатлантичних процесів", обласного управління Головдержслужби, Українського наукового центру екології моря; Одеської філії Інституту біології південних морів та інші. Учасники розглядали питання досвіду країн-членів НАТО та європейської практики подолання наслідків екологічних проблем, проблеми утилізації відходів шкідливих виробництв, взаємодії та співпраці громадських організацій і державних установ України з охорони довкілля, а також розв’язання екологічних та прикордонних конфліктів в Європі

За підтримки Сумської облдержадміністрації у лютому 2009 р. на базі Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступеня №10 проведено учнівську конференцію „Перспективи та ризики приєднання України до Північноатлантичного альянсу”. У вересні 2009 р. було оновлено інформаційні матеріали на тематичних стендах у навчальних закладах. 17 грудня 2009 р. в Українській академії банківської справи відбулося зібрання „Модернізація України. Визначення пріоритетів реформ”, на якому серед іншого порушувалося питання зовнішньої політики і безпеки держави та перспектив стратегічної трансформації НАТО та євроатлантичної інтеграції України, її участі в процесі оновлення Альянсу.

^ Тернопільською облдержадміністрацією 17 вересня 2009 р. в Тернопільському національному економічному університеті було підтримано презентація проекту «Тернопільський освітній комунікаційний центр». Учасників заходу були проінформовані про програми НАТО «Наука заради миру та безпеки», яка нещодавно відсвяткувала своє 50-річчя. 24 вересня 2009 р. в Тернопільському прес-клубі реформ відбулася прес-конференція для обласних і районних ЗМІ на тему „ Перспективи інтеграції України до ЄС і НАТО”, на якій порушувалися питання необхідності інтеграції до цих міжнародних інституцій і можливі наслідки від такого вступу.

За підтримки Харківської облдержадміністрації у лютому 2009 р. кафедра філософії Харківського державної академії культури провела круглий стіл „Геополітичний аспект соціального розвитку України на сучасному етапі”. 12 березня 2009 р. у Харківському державному університеті харчування та торгівлі проведено круглий стіл „Проблеми та перспективи євроатлантичної інтеграції України”. У квітні 2009 р. на базі кафедри політології Національного аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського “Харківський авіаційний інститут” було проведено теоретичний семінар викладачів університету “Євроатлантична інтеграція України – минуле, сучасне, перспективи”. 13 травня 2009 р. в Кегичівській РДА (Харківська область) проведено “круглий стіл” за участю представників політичних партій, громадських організацій на тему: “Вплив євроатлантичної інтеграції на соціально-економічне та політичне становище України”. 14 травня 2009 р. в Зачепилівській Центральній районній бібліотеці „круглий стіл” “Україна – НАТО: “За” і “Проти”.11-12 червня 2009 р. в с. Пісочин Харківського району Харківської області для педагогічних працівників Харківщини проведено виїзний дводенний спецкурс на тему: «Європейська та євроатлантична інтеграція України», який організували Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти, Фонд Місцевої Демократії за фінансової підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» та за сприяння обласної державної адміністрації і Харківської районної державної адміністрації. Мета курсу - підготовка вчителів до роботи з молоддю з питань європейської та євроатлантичної інтеграції у загальноосвітніх закладах. 18-20 вересня 2009 р. в Зміївському районі відбувся семінар для молодих депутатів місцевих рад та молодих активістів місцевих громад в рамках проекту «Українська майстерня європейської інтеграції», який реалізується Об'єднанням українців у Польщі спільно з Інститутом Політичної Освіти. Мета проекту - покращення розуміння українською молоддю перспектив та викликів, пов’язаних з отриманням Україною членства в ЄС і НАТО. Учасники заходу (молоді депутати місцевих рад, викладачі навчальних закладів, керівники громадських організацій з усієї України – загалом 20 осіб) мали можливість отримати ґрунтовну, систематизовану інформацію від українських та польських експертів про Європейський Союз і НАТО, практичні позитивні приклади впровадження західних стандартів у різноманітні галузі під час підготовки та. вступу в Європейський Союз та НАТО на прикладі Польщі.

За підтримки Хмельницької облдержадміністрації в області проводилися Єдині дні інформування населення на теми „Євроатлантичні реалії України”, „НАТО – партнерство заради миру”, а також проходили тематичні семінари, лекційні години на тему „Євроатлантична політика України”, „Досвід західних кран щодо вступу до ЄС та НАТО”. В школах, позашкільних навчальних закладах проведено бібліографічні екскурси.

За підтримки Чернівецької облдержадміністрації в області проведено 12 масових заходів. 6 жовтня 2009 р. в м. Сторожинець відбувся виїзний семінар „Україна – НАТО: шляхи співробітництва”, який провели члени лекторської групи, ініційованої крайовою виконавчою владою. З представниками громадських організацій, підприємств, установ і закладів району спілкувалися науковці Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.

Чернігівською облдержадміністрацією 27 січня 2009 р. в Бахмацькій районній раді було підтримано семінар „Національна безпека України і НАТО”. 14 квітня 2009 р. в Чернігівському центрі підвищення кваліфікації кадрів за участю Центру Європейської Інформації відбулася відеоконференції «Сучасний стан та перспективи розвитку відносин Україна – НАТО», в якій Чернігівського брали участь аналогічні заклади з Херсонської та Кіровоградської областей. Конференція стала унікальною можливістю розповісти про здобутки колег з різних регіонів в галузі інформування населення, в тому числі держслужбовців, журналістів, вчителів, а саме представники цих професій були присутні на заході, з питань євроатлантичної інтеграції. 8 липня 2009 р. в рамках проекту „Європейські зустрічі на Поліссі” (виконується Польським фондом міжнародних та регіональних досліджень за підтримки фонду „Відродження”) відбулася прес-конференція в.о. начальника управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю ОДА Ю.Музики, який поінформував про діяльність влади щодо інформування з питань євроатлантичної інтеграції 23 листопада 2009 р. в Чернігівській райдержадміністрації відбувся семінар „Національна безпека України і НАТО”. 4 грудня 2009 р. в Бобровицькій райдержадміністрації відбувся семінар „Національна безпека України і НАТО”.20 березня 2009 р. працівники Чернігівської облдержадміністрації та Чернігівського ЦППК спільно з представниками Центру європейської інформації та громадської організації „Сіверський інститут регіональних досліджень взяли участь у семінарі „Європейський простір та Україна”, під час якого обговорювали перспективи і наслідки вступу України до НАТО. У квітні 2009 р. Чернігівська громадська організація "Сіверський інститут регіональних досліджень" завершила реалізацію проекту "Національна безпека України і НАТО", підтриманого фондом "Відродження". У рамках проекту семінари-тренінги пройшли у 12 обласних центрах України - Чернігові, Києві, Донецьку, Кіровограді, Луцьку, Севастополі, Полтаві та інших. Вони проводились на базі місцевих центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації (ЦППК) працівників органів державної влади та місцевого самоврядування і охопили близько 400 осіб. 22-28 червня 2009 р. Асоціація сприяння міжнародному бізнесу та розвитку і Молодіжне об’єднання народних дипломатів провели Першу тижневу школу – семінар «Євроатлантичний вимір України» для учнів 9 – 10 класів. В рамках цього заходу учні взяли участь у низці семінарських та інтерактивних форм занять.

За підтримки Луганської облдержадміністрації 28 січня 2009 р. в Луганській області відбулася Перша Обласна Зимова Школа для вчителів – лідерів з питань Європейської та Євроатлантичної інтеграції. Під такою назвою пройшли навчання вчителі 14 міст та 17 районів Луганщини в I Обласній Школі вчителів – лідерів. Захід відбувався в рамках проекту «Вчимося демократії», який виконував Бізнес – клуб «Європейський вибір» при сприянні Національного Фонду Демократії NED і Європейського року креативності та інновацій. Програма школи включала питання теорії Європейської інтеграції, ключові завдання, які стоять перед Україною на шляху до членства у ЄС та НАТО. 28-31 січня 2009 р. в м. Севєродонецьку луганською обласною громадською організацією „Бізнес-клуб „Європейський вибір” проведена І Обласна зимова школа вчителів-лідерів з питань Європейської та Євроатлантичної інтеграції. Вчителі 14 міст та 17 районів Луганщини пройшли навчання, метою якого було підвищення спроможності освітян впливати на процеси Європейської та Євроатлантичної інтеграції України через поглиблення теоретичних знань та розвиток практичних навичок, що є одним з етапів створення мережі європейських клубів в Луганській області. Учасниками Школи стали 41 педагог освітніх закладів Луганської області.

23 лютого 2009 р. за підтримки Рівненської облдержадміністрації на базі Рівненського обласного Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій проведено семінар-тренінг „Національна безпека України і НАТО” для групи сільських та селищних голів, на якому обговорювалися теми „Формування загальноєвропейської системи безпеки на базі підсилюючих міжнародних інституцій: їх роль та механізми”, „НАТО як міжнародна організація колективної безпеки та оборони”, „Вибір країн Центральної та Південної Європи – чому НАТО?”, „перспективи вступу до НАТО”, „НАТО-ЄС: спільне та відмінне”. Захід був організованим Сіверським інститутом регіональних досліджень (м. Чернігів) в рамках реалізації проекту „Залучення керівників територіальних громад до навчання з євроатлантичної інтеграції України”.

За підтримки Полтавської облдержадміністрації 10 березня 2009 р. в Полтаві на базі Полтавського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації головам сільських громад роз’яснювали, що саме уособлює Організація Північноатлантичного договору. Ініціатором семінару виступила українська громадська організація "Сіверський інститут регіональних досліджень". 21-28 серпня 2009 р. під гаслом „Побачити Європу та розвивати співпрацю, активно шукати партнерів в ЄС” за ініціативи та організації Асоціації сприяння міжнародному бізнесу та розвитку, а також Спілки підприємців м.Кременчука відбувся автопробіг українських підприємців «Україна - Європа». Його мета полягала у знайомстві підприємців з рівнем життя, традиціями, історико-культурною спадщиною Європи, дією Шенгенської угоди та досягненнями країн-членів ЄС та НАТО в економічній, культурній та соціальній сферах. Автопробіг здійснено за маршрутом: Кременчук – Київ – Житомир – Ягодин – Краків – Катовіце – Оломоуц – Брно – Прага – Відень – Братислава – Банська-Бистриця – Кошице – Мішкольц – Кішварда – Захонь – Яремча – Миколаїв – Кіровоград – Кременчук Запідтримки Черкаської облдержадміністрації 9 квітня 2009 р. в Черкасах було проведено інформаційний семінар «Роль України у зміцненні європейської політики безпеки», організаторами виступили Громадська ліга Україна-НАТО за підтримки посольства Словаччини в Україні та за сприяння Черкаської обласної державної адміністрації і Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. У районних і комунальних ЗМІ створено постійнодіючі рубрики, матеріали з євроатлантичної тематики виходять у газета „Черкаський край” та „Місто”. 14 липня 2009 р. в м. Чигирин (Черкаська область) були проведені й «Інформаційно-правові відносини та демократизація сектору безпеки і оборони України», організований Науково-дослідним центром правової інформатики Академії правових наук України разом з Громадською лігою Україна-НАТО за сприяння Черкаської облдержадміністрацій в рамках науково-дослідної роботи «Дослідження у сфері упорядкування інформаційних відносин в контексті розбудови в Україні розвинутого інформаційного суспільства». Участь в заході взяли науковці, викладачі, студенти та представники громадськості області та спеціалісти зазначеного науково-дослідного центру, які обговорювали питання вдосконаленням інформаційних відносин в країні з урахуванням євроатлантичних прагнень нашої держави та Доктрини інформаційної безпеки України./var/www/pars_docs/tw_refs/12/11973/11973.doc
залишити коментар
Дата конвертації07.09.2011
Розмір2.62 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

плохо
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх