Звіт директора Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №137 icon

Звіт директора Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №137


Схожі
Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Харківської загальноосвітньої школи...
"затверджено"
"затверджено"
Зборів представників громадськості, жителів мікрорайону, батьків учнів...
Робочий навчальний план Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Куп’янської...
Цільова довгострокова програма соціального партнерства...
Бібліотека Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №85 Харківської міської ради...
Андрій Содомора, Віктор Шовкун...
Програма спільної діяльності Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №39...
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13 м...
Авторська програма курсу християнська етика для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних...
2011 Відділ освіти Білоцерківської районної державної адміністрації Методичний кабінет Геометрія...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4
скачать
Звіт

директора Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 137

Горяєвої О.В.

за 2010- 2011 н.р.

ВСТУП


Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 137 здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», “Про загальну середню освіту”, Концепції національного виховання, державних та регіональних програм, «Положення про середній загальноосвітній навчальний заклад» та на підставі Статуту, зареєстрованого в управлінні комунального майна Харківської міської ради 15.02.05.

Своє основне завдання у 2010-2011 н.р. я вбачала в тому, щоб забезпечити умови для духовно-морального, інтелектуального, фізичного, художньо-естетичного розвитку учнів, виховання громадянина демократичного суспільства, яка визнає моральність, освіченість, вихованість, культуру найвищими цінностями, незмінними чинниками соціального прогресу; забезпечення подальшого навчання випускників школи у ВНЗ.

Педагогічний колектив у 2010-2011 н.р. розпочав працювати над методичною темою: «Забезпечення якісної освіти школярів шляхом використання інноваційних технологій».

У зв’язку з цим розв’язано такі задачі:

1. Розвинено систему управління школою шляхом реалізації корпоративного адаптивного управління та використання інноваційних підходів в управлінській діяльності, забезпечення роботи всіх структурних підрозділів як єдиної освітньої системи.

2. Забезпечено ефективність внутрішкільного контролю для підвищення якості освіти школярів на підставі експертних оцінок та моніторингових відстежень, забезпечено його системності та інформативності.

3. Організовано та реалізовано методичну роботу з педагогами на основі діагностичних відстежень, підвищено авторитет та значення вчителя як основи якісної освіти учня.

4. Реалізовано у навчально-виховному процесі досягнення рівня державних стандартів та підготовки випускників 9-го класу, забезпечено своєчасного впровадження нових програм та підручників.

5. Створено умови для активізації пізнавального інтересу учнів в урочний та позаурочний час з метою визначення напрямків профілізації освіти та подальшого самовизначення випускників школи.

6. Розвинено матеріально-технічну базу навчальних кабінетів та забезпечено санітарно-гігієнічні і безпечні умови під час навально-виховного процесу.

Для розв’язання основної виховної проблеми «Забезпечення якісного виховання школярів шляхом використання інноваційних технологій» були вирішені такі задачі:

 1. Забезпечено цілеспрямований вплив навчально-виховного процесу на особистість учня з метою його саморозвитку і самовдосконалення;

 2. Забезпечено утримання кожного учня в сфері виховного впливу навчального закладу;

 3. Реалізовано традиційні аспекти виховного процесу: національного, громадсько-патріотичного, правового, екологічно-трудового, фізичного, морально-етичного, естетичного, статевого.

 4. Реалізовано виховання свідомого громадянина України, який поважає історичне минуле свого народу, толерантно ставиться до культурних та національних здобутків інших народів.

 5. Розвинено учнівське самоврядування з метою демократизації і гуманізації в шкільному колективі, залучення особистості до громадського життя.

 6. Організовано педагогічно-доцільна система учнівського самоврядування.

 7. Реалізовано виховання духовної культури особистості.

 8. Реалізовано виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки.

 9. Забезпечено утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті.

 10. Реалізовано виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності і культури розумової праці.

 11. Забезпечено формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря.

 12. Забезпечено повноцінний фізичний розвиток учнів, охорона та зміцнення здоров'я.

 13. Забезпечено формування екологічної культури учнів, гармонії її відносин з природою.

 14. Посилено увагу до питань морально-етичного виховання, створено систему успішної профілактики у поведінці учнів.

 15. Створено умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що залишились без батьківського піклування.

 16. Зміцнено служби соціальної та психолого-педагогічної допомоги дітям, батькам, сім'ям.

 17. Забезпечено сприятливі умови для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та суспільних вимог.

 18. Підвищено соціальний статус виховання у системі освіти закладу, зміцнення й розвиток виховних функцій закладу.

 19. Забезпечено взаємодію закладу з усіма соціальними інститутами, дотичними до виховання дітей та учнівської молоді, розширено склад суб’єктів виховання за їх рахунок, посилено координації їхніх зусиль.

 20. Посилено ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнено її взаємодію з закладом шляхом співпраці адміністрації з батьківським комітетом, педагогів з батьківською громадськістю класних колективів.

 21. Оптимізовано зміст і форми виховного процесу.

 22. Створено умови для збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я особистості.

 23. Забезпечено попередження та локалізацію негативних впливів факторів соціального середовища на особистість.

 1. Розвиток мережі навчального закладу.

У 2010-2011 навчальному році велика увага приділялась оптимізації мережі навчального закладу у зв’язку із її скороченням. Особлива увага приділялась роботі з батьками дітей 5-річного та 6-річного віку. Було проаналізовано охоплення дітей даного віку навчанням. З’ясовано, що станом на 01.09.2010 в мікрорайоні школи мешкають 273 дитина шкільного віку ( це на 8 дітей менше, ніж у минулому році), серед них 12 дітей 6-річного віку, які не приступили до навчання у 1 класі.

Порівняльна динаміка мережі показала незначне зменшення за два роки (лише на 3% ) :


^ Кінець 2007-2008 навчального року
1-4 класи

5-9 класи

10-11 класи

Всього

Кількість класів

4

4

3

11

Кількість учнів

79

119

70

268
^ Кінець 2008-2009 навчального року

Кількість класів

4

5

2

11

Кількість учнів

83

128

48

259
^ Кінець 2009-2010 навчального року

Кількість класів

4

6

1

11

Кількість учнів

91

155

24

270
^ Кінець 2010-2011 навчального року

Кількість класів

4

5

1

10

Кількість учнів

101

132

29

262На початок 2010-2011 школа мала таку мережу:

1-4 класи

5-9 класи

10 класи

Всього

Кількість класів

4

5

1

10

Кількість учнів

101

135

29

265З метою агітації батьків та дітей щодо вибору навчального закладу директором школи здійснено такі кроки:

 • організовано роз’яснювальну роботу педагогів з батьками на закріпленій території мікрорайону школи;

 • проведено дні відкритих дверей для батьків дітей 5-річного віку;

 • організовано роботу «Школи майбутнього першокласника» з жовтня 2010 р., керівник – вчитель початкових класів Фесенко О.В., де проходило підготовку 18 дітей 5-6-тирічного віку.

 • забезпечено виконання плану спільних дій з ДНЗ № 32 щодо наступності у навчальному процесі.

Динаміка мережі на сьогоднішній день свідчить про стабілізацію кількості класів. Кількість учнів зменшилась у порівнянні з кінцем 2009-2010 н.року лише на 8 учнів, не зважаючи на те, що кількість класів зменшилась на 1 клас-комплект.

Причини вибуття протягом навчального року такі :

№ з/п

Причина вибуття

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

1.

зміна місця проживання в м. Харкові

1

1

8

2

2

2.

переїзд з м. Харкова

4

2

2

1

10

3.

перехід до інших шкіл Жовтневого району

7

-

4

2

-

4.

Перехід до ВНЗ І-ІІІ р.а.

5

3

-

1

-
Всього

17

6

14

6

12Прибуло за навчальний рік 9 учнів.

Батьки прибулих учнів відзначають, що обрали школи за відгуками випускників чи учнів школи, відзначають позитивний імідж та рейтинг школи в мікрорайоні.

Здійснено кроки щодо набору до 1-го класу на 2011-2012 н.р. Станом на 16.06.2010 надано 25 заяв батьків до 1 класу. 1. Робота щодо охоплення дітей шкільного віку навчанням

Станом на 10.09.10 в мікрорайоні школи нараховувалось 273 дітей шкільного віку (в минулому році - 281). З них:

 • отримують загальну середню освіту в школах та навчальних закладах І-ІІ р.а. – 258;

 • 12 дітей не приступили до навчання у 1 класі станом на 01.09.2010 (за бажанням батьків);

 • І дитина-інвалід не навчається за станом здоров’я, 2 дітей та підлітків не отримують загальну середню освіту, оскільки навчаються в школі-інтернаті №2 для дітей з розумовими вадами.

З метою обліку та залученню до навчання дітей шкільного віку проводилась така робота:

 • організовано роботу вчителів та працівників школи щодо обліку дітей шкільного віку в мікрорайоні школи;

 • призначено відповідальних за цю роботу;

 • забезпечено виконання Інструкції з обліку дітей шкільного віку в повному обсязі;

 • зібрані довідки-підтвердження навчання дітей шкільного віку;

 • щоквартально здавались звіти щодо обліку дітей та підлітків шкільного віку;

 • питання якості виконання доручень директора щодо обліку дітей шкільного віку розглядалось на засіданні педагогічної ради (протокол № 10 від 06.11.2010) та аналізувалось в наказі по школі (від 28.10.2010 № 153)3.Продовження навчання випускників 9-х класів

Аналіз працевлаштування випускників 2009-2010 н.р. 9-х класів станом на 20.09.2010 показав такі результати:Класи

Всього випускників

Продовжили навчання

Працевлаштовано

ПТЛ

ВНЗ І-ІІІ р.а.

ЗНЗ

9-А,Б

43

6

11

26

-25 випускників 9-х класів 2009-2010 н.р. виявили бажання продовжити навчання у 10 класі ХЗШ № 137. Взагалі у 10 класі у 2010-2011 н.р. навчалося 29 учнів.


Що ж стосується попереднього працевлаштування випускників 9-А класу 2010-2011 н.р., то маємо такі результати опитування:Клас

Всього випускників

Продовжать навчання

Працевлаштуються

ПТЛ

ВНЗ І-ІІІ р.а.

ЗНЗ

9-А

36

1

5

30

-4.Вступ випускників 11-го класу до ВНЗ


У 2010-2011 н.р. в школі не навчалося учнів 11-го класу, але випускається лише один 9-А клас.

Результати ДПА 9 класу з чотирьох предметів (станом на 16.06.2011) такі:

Предмет

Низький рівень


Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень


Середній бал

Українська мова та література

--

68%

26%

6%

6,3

Іноземна мова (англ.)

--

49%

35%

16%

6,6

Математика

--

45%

52%

3%

6,8

Біологія

--

19%

61%

10%

7,2

Всього

--

47,7%

43,5%

8,8%

6,7
залишити коментар
Сторінка1/4
Дата конвертації07.09.2011
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4
хорошо
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх