Нові надходження до бібліотеки КОІПОПК 83.3 icon

Нові надходження до бібліотеки КОІПОПК 83.3


Схожі
Нові надходження до бібліотеки коіпопк...
Нові надходження до бібліотеки коіпопк...
Нові надходження до бібліотеки коіпопк...
Нові надходження до бібліотеки коіпопк...
Нові надходження до бібліотеки коіпопк...
Нові надходження до бібліотеки коіпопк...
Нові надходження до бібліотеки коіпопк...
Нові надходження до бібліотеки коіпопк...
Міністерство освіти України Криворізький технічний університет Бібліотека Інформаційний бюлетень...
Міністерство освіти України Криворізький технічний університет Бібліотека Інформаційний бюлетень...
Нові надходження шкільної бібліотеки...
Черкаський інститут банківської справи...Загрузка...
скачать
Електронний каталог Серпень 2009

Нові надходження до бібліотеки КОІПОПК

83.3(4Укр)я721

А21

Авраменко, О.М. Українська література: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навч. мовами нац. меншин/ О.М.Авраменко, Г.К.Дмитренко.- К.: Грамота, 2009.- 288 с.: іл.

74.266.89

Б61

Білім, Г. Охорона праці в навчально-виховному процесі/ Г.Білім.- К.: Шк. світ, 2009.- 128 с.- (Б-ка «Шк. світу»).

74.100.5

Б77

Бойченко, Т.Є. Бережи себе, малюк!: навч.-метод. посіб. для дошк.. навч. закл./ Т.Є.Бойченко.- К.: Ґенеза, 2009.- 144 с.: іл.

74.200

В94

Виховна робота в навчальних закладах: (з досвіду роботи). Вип. 11/ ред.: С.Ф.Світельська, Н.В.Цибенко, Н.М.Салмай.- Немішаєве: НМЦ Мін-ва АП України, 2008.- 206 с.

74.200

В94

Виховна робота в навчальних закладах. Вип. 12/ ред.: С.Ф.Світельська, Н.В.Цибенко, Н.М.Салмай.- Немішаєве: НМЦ Мін-ва АП України, 2009.- 191 с.

51.204.0

В44

ВІЛ/СНІД та формування здорового способу життя: навч. посібник/ В.П.Поліщук, О.В.Молчанець, Г.В.Коротєєва.- К., 2008.-175 с.

32.973я721

В68

Володіна, І.Л. Інформатика: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл./ І.Л.Володіна, В.В.Володін.- Х.: Гімназія, 2009.- 384 с.: іл.

74.268.1Англ

Г52

Гладка, І.А. Читаємо із задоволенням (4-6 класи)/ І.А.Гладка.- Х.: Основа, 2009.- 95 с.- (Б-ка журн. «Англійська мова та література»; вип. 8 (80)).

78.34 (2)707

Д74

Дригайло, В.Г. Технология работы библиотеки: науч.-практич. пособие/ В.Г.Дригайло.- М.: Либерия-Бибинформ, 2009.- 544 с.- (Серия «Библиотекарь и время. ХХІ век»; вып. 104).

88.8я73

Д84

Дуткевич, Т.В. Дошкільна психологія: навч. посібник/ Т.В.Дуткевич.- 2-ге вид.- К.: Центр учбової літератури, 2009.- 392 с.

81.2Укр-922

Є74

Єрмоленко, С.Я. Українська мова: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл./ С.Я.Єрмоленко, В.Т.Сичова .- К.: Грамота, 2009.- 304 с.: іл.

74.204.11

З-36

Заступнику директора початкової школи/ упоряд. І.М.Рожнятовська.- К.: Шк. світ, 2009.- 128 с.- (Б-ка «Шк. світу»).

74.262.8

І-74

Інформаційні технології на уроках біології/ уклад. К.М.Задорожний.- Х.: Основа, 2009.- 127 с.- (Б-ка журн. «Біологія»; вип. 8 (80)).

74.204.23

К47

Класному керівнику: як організувати й провести свято/ упоряд.: Л.Шелестова, Н.Чиренко.- К.: Шк. світ, 2009.- 128 с.- (Б-ка «Шк. світу»).

24я721

Л32

Лашевська, Т.В. Хімія: 9 клас: підруч. для загальноосвіт. навч. закл./ Т.В.Лашевська.- К.: Ґенеза, 2009.- 280 с.: іл.

74.100.5

Л72

Лозинська, Є.Ф. Українське народознавство дітям дошкільного віку: метод. посіб. для дошк. закл./ Є.Ф.Лозинська.- Львів: Оріяна-Нова, 2008.- 208 с.

74.100.5

Л81

Лохвицька, Л. Дошкільникам про основи здоров’я: навч.-метод. посібник.- 2-ге вид., оновл./ Л.Лохвицька, Т.Андрущенко.- Тернопіль: Мандрівець, 2008.- 192 с.

74.3

Л99

Ляшенко, Н.В. Розвиток зв’язного мовлення: дидактичний матеріал з української мови: для початкових кл. спец. загальноосвіт. навч. закл. інтенсивної пед. корекції (для дітей із ЗПР)/ Н.В.Ляшенко, Т.М.Хоменко.- К.: Либідь, 2008.- 136 с.

74.3

Л99

Ляшенко, Н.В. Я і Україна: підготовчий клас: підруч. для спец. загальноосвіт. навч. закл. інтенсивної пед. корекції (для дітей із ЗПР)/ Н.В.Ляшенко, Т.М.Хоменко.- К.: Либідь, 2008.- 120 с.

74.3я73

М21

Малярчук, А.Я. Розвиток усного і писемного мовлення молодших школярів: навч. посібник/ А.Я.Малярчук.- К.: Літера ЛТД, 2008.- 336 с.: іл.

67.0я721

Н30

Наровлянський, О.Д. Правознавство (практичний курс): підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл./ О.Д.Наровлянський.- К.: Грамота, 2009.- 216 с.: іл.

74.268.0

Н55

Нестандартні уроки з української мови та літератури. Вип. 3/ уклад. О.О.Маленко.- Х.: Основа, 2009.- 190 с.- (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу»; вип. 8 (69)).

74.202.5

Н73

Нові технології навчання: наук.-метод. зб. Вип. 56/ ред. кол.: О.П.Гребельник, Я.Я.Болюбаш, І.А.Шелест та ін.- К.: Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2009.- 121 с.

74.58

О-64

Організація навчально-виховного процесу: з досвіду роботи вищ. навч. закл. І-ІІ р.а. Вип. 13/ ред.: С.Ф.Світельська, Н.М.Салмай.- Немішаєве: НМЦ Мін-ва АП України, 2008.- 369 с.

74.58

О-64

Організація навчально-виховного процесу: з досвіду роботи вищ. навч. закл. І-ІІ р.а. Вип. 14/ ред.: С.Ф.Світельська, Н.В.Цибенко, Н.М.Салмай.- Немішаєве: НМЦ Мін-ва АП України, 2009.- 371 с.

74.202.2

П12

Павлютенков, Є.М. Технологія навчання школярів різного рівня навчальних досягнень. Ч. 2/ Є.М.Павлютенков, В.Є.Штанова.- Х.: Основа, 2009.- 144 с.- (Б-ка журн. «Управління школою»; вип. 8 (80)).

74.202.8

П32

Пинская, М.А. Оценивание для обучения: практическое руководство/ М.А.Пинская.- М.: Чистые пруды, 2009.- 32 с.- (Библиотечка «Первого сентября»: серия «Управление школой»; вып. 28).

74.202.5

П54

Поляков, С.Д. Педагогическая инноватика: от идеи до практики/ С.Д.Поляков.- М.: Педагогический поиск, 2007.- 176 с.- (Б-ка администрации школы).

74.266.7

П68

Правознавство (практичний курс): програма для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: Вікторія, 2009.- 32 с.

74.266.7

П68

Правознавство: програма для 10-12 профільних класів загальноосвіт. навч. закл.- К.: Вікторія, 2009.- 96 с.

74я54

П78

Проблеми освіти: наук. зб. Вип. 57/ ред. кол.: І.О.Вакарчук, В.Д.Шинкарук, К.М.Левківський та ін.- К.: Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2009.- 96 с.

74я54

П78

Проблеми освіти: наук. зб. Вип. 59/ ред. кол.: І.О.Вакарчук, В.Д.Шинкарук, К.М.Левківський та ін.- К.: Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2009.- 106 с.

74.202.20

Р64

Розвиток інтелектуальних здібностей молодших школярів/ упоряд. О.Л.Яворська.- Х.: Основа, 2009.- 176 с.- (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; вип. 8 (68)).

81.2Рос-922

Р83

Рудяков, А.Н. Русский язык: учебн. для 9 кл. общеобразоват. учеб. завед. с укр. яз. обучения/ А.Н.Рудяков, Т.Я.Фролова.- К.: Грамота, 2009.- 264 с.: ил.

74.3

С15

Сак, Т.В. Математика: 1 клас: підруч. для спец. загальноосвіт. навч. закл. інтенсивної пед. корекції (для дітей із ЗПР)/ Т.В.Сак, К.К.Мазуркова.- К.: Либідь, 2008.- 136 с.

74.3

С15

Сак, Т.В. Математика: підготовчий клас: підруч. для спец. загальноосвіт. навч. закл. інтенсивної пед. корекції (для дітей із ЗПР)/ Т.В.Сак, К.К.Мазуркова.- К.: Либідь, 2008.- 136 с.

74.3

С15

Сак, Т.В. Навчальний посібник з математики: 1 клас: для спец. загальноосвіт. навч. закл. інтенсивної пед. корекції (для дітей із ЗПР)/ Т.В.Сак, К.К.Мазуркова.- К.: Либідь, 2008.- 72 с.

74.3

С15

Сак, Т.В. Навчальний посібник з математики: підготовчий клас: підруч. для спец. загальноосвіт. навч. закл. інтенсивної пед. корекції (для дітей із ЗПР)/ Т.В.Сак, К.К.Мазуркова.- К.: Либідь, 2008.- 64 с.

74.262.21

С30

Семенов, В.О. Доведення нерівностей: числові послідовності: скінченні суми і добутки. Кн. 3/ В.О.Семенов.- Х.: Основа, 2009.- 127 с.- (Б-ка журн. «Математика в школах України»; вип. 8 (80)).

74.262.22

С50

Смірнов, В.А. Фізика – 7. Перші уроки. Ч. 1/ В.А.Смірнов.- Х.: Основа, 2009.- 144 с.- (Б-ка журн. «Фізика в школах України»; вип. 8 (68)).

74.262.6

С78

Стадник, О.Г. Географія населення з основами демографії/ О.Г.Стадник.- Х.: Основа, 2009.- 112 с.: іл., табл.- (Б-ка журн. «Географія»; вип. 8(68)).

74.266.3

С79

Степанова, Н.М. Всесвітня історія. Нова історія (кінець ХVІІІ-ХІХ ст.): 9 клас: ІІ семестр: плани-конспекти уроків/ Н.Степанова, Н.Гриценко, В.Силенко.- К.: Шк. світ, 2009.- 136 с.- (Б-ка «Шк. світу»).

88.8

С84

Стреж, Л. Сходинки адаптації дітей раннього віку/ Л.Стреж.- К.: Шк. світ, 2009.- 128 с.- (Б-ка «Шк. світу»).

63.3(4Укр)я721

С87

Струкевич, О.К. Історія України: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл./ О.К. Струкевич.- К.: Грамота, 2009.- 288 с.: іл.

74.262.4

Т39

Тиждень хімії в школі. Вип. 4/ уклад. К.М.Задорожний.- Х.: Основа, 2009.- 112 с.: іл.- (Б-ка журн. «Хімія»; вип. 8 (80)).

84(4Укр)я43

У45

Українська мозаїка: книга для читання в дошкільному закладі та родинному колі/ упоряд. О.П.Долинна, О.В.Низковська, Н.І.Вакуленко, О.А.Копєйкіна.- К.: АВДІ, 2008.- 376 с.: іл.

74.266.7

Ч-12

Чабан, Л.Г. Громадянська освіта: 9-11 класи/ Л.Г.Чабан, Я.Г.Бондаренко.- Х.: Основа, 2009.- 176 с.- (Б-ка журн. «Історія та правознавство»; вип. 8 (68)).

22.3я721

Ш97

Шут, М.І. Фізика: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл./ М.І.Шут, М.Т.Мартинюк, Л.Ю.Благодаренко.- К.: Ірпінь: Перун, 2009.- 224 с.: іл.
Скачати 65.77 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації05.09.2011
Розмір65.77 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх