Методичні рекомендації щодо перевірки завдань пробного тестування 2010 року icon

Методичні рекомендації щодо перевірки завдань пробного тестування 2010 року


Схожі
Методичні рекомендації щодо вивчення предметів художньо-естетичного циклу в 2010/ 2011...
Правила реєстрації учасників пробного зовнішнього...
Методичні рекомендації щодо вимог до виконання письмових робіт та перевірки зошитів із...
Методичні рекомендації щодо вимог до виконання письмових робіт та перевірки зошитів із...
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
Зміст робочої програми с. 10 13 Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять с...
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у...
Рекомендації щодо підготовки випускників до зовнішнього незалежного оцінювання...
Інформаційно-методичні матеріали для самоперевірки тестових завдань учасниками пробного...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки щодо вирішення практичних...
Методичні рекомендації щодо використання інформаційних технологій для підтримки проектів...
Методичні рекомендації до проведення олімпіади з астрономії в 2010-2011 н р...Загрузка...
скачать
Методичні рекомендації щодо перевірки завдань пробного тестування

2010 року


Учасники пробного ЗНО можуть самостійно, користуючись ключами відповідей та таблицями, поданими нижче, або з допомогою вчителя перевірити правильність виконаних тестових завдань.
№ з/п

Предмет та кількість завдань за формами

Всього завдань у тестовому зошиті

Максимально можливий бал

1

Українська мова та література

 • завдання з вибором однієї правильної відповіді - 51

 • завдання на встановлення відповідності - 9

 • завдання з розгорнутою відповіддю - 1
61
111

2

Математика

 • завдання з вибором однієї правильної відповіді - 25

 • завдання на встановлення відповідності - 3

 • завдання з короткою відповіддю - 836
53

3

Історія України

 • завдання з вибором однієї правильної відповіді - 50

 • завдання на встановлення відповідності - 6

 • завдання на встановлення правильної послідовності - 460
82

4

Іноземні мови:

англійська, німецька, іспанська

 • завдання з вибором однієї правильної відповіді - 6

 • завдання на встановлення відповідності - 10

 • завдання на заповнення пропусків (закрита форма) - 30

 • завдання на заповнення пропусків у тексті (відкрита форма) - 4

 • завдання з розгорнутою відповіддю – 1
французька

 • завдання з вибором однієї правильної відповіді - 22

 • завдання на заповнення пропусків (закрита форма) - 24

 • завдання на заповнення пропусків у тексті (відкрита форма) - 4

 • завдання з розгорнутою відповіддю – 151
78

5

Фізика

 • завдання з вибором однієї правильної відповіді - 25

 • завдання на встановлення відповідності - 2

 • завдання з короткою відповіддю - 1037
53

6

Хімія

 • завдання з вибором однієї правильної відповіді - 35

 • завдання на встановлення відповідності - 5

 • завдання на встановлення правильної послідовності -10

 • завдання з короткою відповіддю - 1060
95

7

Біологія

 • завдання з вибором однієї правильної відповіді - 50

 • завдання на встановлення відповідності - 7

 • завдання на встановлення правильної послідовності - 360
84

8

Географія

 • завдання з вибором однієї правильної відповіді - 42

 • завдання на встановлення відповідності - 10

 • завдання на встановлення правильної послідовності - 658
94
Максимально можливий бал – це результат учасника, який правильно виконав усі завдання тестового зошита.

Звертаємо увагу, що бали, отримані учасником за виконання завдань, ще називають тестовими, оскільки згодом ці бали за спеціальною шкалою переводять у шкалу 100-200. Тому не слід ототожнювати кількість тестових балів із балами, отриманими на ЗНО.


Завдання різних форм із усіх предметів оцінюються за відповідними схемами.
з/п

Форма завдання

Оцінювання

Примітки
Завдання закритої форми1

Завдання з вибором однієї правильної відповіді
До кожного завдання пропонується 4 або 5 варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним правильно, якщо учасник вибрав i позначив правильний варіант відповіді у бланку відповідей. Завдання вважається виконаним неправильно, якщо:

а) позначено неправильну відповідь;

б) позначено два або більше вapiaнтів відповіді,

навіть якщо серед них є правильний;

в) відповідь не позначено взагалі
0-1 тестовий бал
2

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

У завданнях пропонується співвіднести матеріал двох колонок. Завдання вважається виконаним правильно, якщо учасник вибрав i позначив правильну літеру (від А до Д) навпроти кожної цифри (від 1 до 4) у бланку відповідей.

0-1-2-3-4 тестових бали,

по одному

балу за кожну правильну відповідність0-1 для іноземної мови

3

Завдання на встановлення правильної послідовності

Пропонується розташувати факти, події, об’єкти, позначені літерами, у певній послідовності, де перші факт, подія, об’єкт мають відповідати цифрі 1, другі – цифрі 2, треті – 3, четверті – 4.

Наприклад, правильна відповідь до завдання – послідовність АБВГ

Частково правильними відповідями вважатимуть такі варіанти:

 • правильно позначено першу та другу дії - АБВГ

 • правильно позначено другу та третю дії - ГБВА

 • правильно позначено третю та четверту дії - БАВГ

правильно позначено першу та четверту дії - АВБГ0-1-2 тестові бали

за частково правильну відповідь один бал
4

Завдання на заповнення пропусків

У завданнях пропонується доповнити абзаци/речення в тексті частинами речень, словосполученнями/словами із поданих варіантів. Завдання вважається виконаним, якщо учасник обрав та позначив правильний варіант відповіді у бланку відповіді.

Завдання вважається невиконаним, якщо

а) позначено неправильну відповідь;

б) позначено два або більше вapiaнтів відповіді, навіть якщо серед них є правильний;

в) відповідь не позначено взагалі


0-1 тестовий бал за кожний правильно заповнений пропуск


тільки іноземна мова
Завдання відкритої форми5

Завдання з короткою відповіддю

У результаті виконання кожного з цих завдань потрібно отримати числовий результат відповідно до вимог завдання. Розв’язання завдань у чернетці не перевіряється і до уваги не береться


0 або 2 тестових бали
6

Завдання на заповнення пропусків у тексті

У завданнях пропонується заповнити пропуски в тексті лексичними одиницями, необхідними відповідно до контексту. Завдання вважається виконаним, якщо учасник вписав правильні лексичні одиниці у бланк відповідей. Завдання вважається невиконаним, якщо

а) у бланк вписано неправильні лексичні одиниці;

б) відповіді у бланку Б не позначено.


0-1-2 тестових бали

тільки іноземна мова

7

Завдання з розгорнутою відповіддю (РВ)

Завдання цієї форми передбачає створення власного аргументативного висловлення на дискусійну тему. У ньому слід аргументовано ствердити або заперечити висловлену в завданні позицію.24 тестових бали
українська мова і література; іноземна мова

Під час оцінювання відкритої частини тесту з української мови та літератури виставляються бали окремо за кожним параметром: зміст власного висловлення (12 балів), орфографічна і пунктуаційна грамотність (6 балів), лексична, граматична, стилістична грамотність

(6 балів). Загалом за власне висловлення можна отримати 24 бали.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗМІСТУ ВЛАСНОГО ВИСЛОВЛЕННЯ
Критерій

Зміст компонента

^ Композиційне оформлення та словесний вияв

К-сть балів

1. Теза

Учасник чітко формулює тезу висловлення, тобто висловлюється в один з таких способів:

 1. підтримує думку;

 2. спростовує думку;

 3. подає компромісний варіант
Теза передує аргументам.

Учасник може використовувати мовні конструкції на зразок «Я вважаю...», «На мою думку,…», «Я підтримую…», «Уважаю…», «Я погоджуюся…», «Мені здається…», «Переконаний…», «Я не підтримую…», «Я хочу спростувати…», «Я не погоджуюся…», «Хочу піддати сумніву…», «Як на мене, то …», «З одного боку…, а з іншого…» тощо.

2
Учасник формулює тезу частково

Учасник просто зазначає: я погоджуюся/не погоджуюся з думкою автора.

Теза розташована після аргументів.

Учасник може використовувати мовні конструкції на зразок «Я вважаю...», «На мою думку», «Я підтримую…», «Я погоджуюся…», «Я не підтримую», «Я хочу спростувати…», «Я не погоджуюся…» тощо.

1
Учасник не формулює тези.

Учасник формулює тезу, яка не відповідає запропонованій темі.

У роботі відсутні речення та ключові слова, що свідчать про розуміння теми.

0

2. Аргументи

Учасник наводить принаймні два доречних докази, підстави для обґрунтування, підтвердження висловленої тези, які пов'язують її з прикладом.

Учасник виявляє своє розуміння співвідношення між поняттями, зазначеними в темі, уміє їх зіставляти.

Аргументи передують прикладам. Учень може використовувати мовні конструкції на зразок «тому що», «це доводить», «підтвердженням цього є», «це засвідчує», «свідченням цього є», «доказом цього може бути» тощо.

2
Учасник наводить принаймні один доречний доказ для обґрунтування висловленої тези.

Учасник наводить аргументи, що є односторонніми, тобто пише лише про ядро горіха, але не проектує це на внутрішній світ людини.

Аргументи доречні, але розташовані після прикладів.

1
Учасник не наводить жодного аргументу для обґрунтування тези. Або: наведені аргументи не є доречними.
0

3а. Приклад із літе-ратури чи інших видів мистецт

ва

Учасник наводить принаймні один доречний приклад з художньої літератури або інших видів мистецтва. Указана проблема, порушена в творі, художній образ, через який проблема розкрита, назва й автор твору, може бути наведена цитата з твору.

Учасник може також посилатися на факти з життя митців, якщо ці факти стосуються їхньої творчості.

Учасник може використовувати мовні конструкції на зразок «наприклад...», «прикладом може слугувати...», «яскравим прикладом цього може слугувати...», «не можна не згадати...» тощо.

2
Відсутня мотивація наведення цього прикладу або приклад містить фактичні помилки або приклад не конкретизований через художній образ.
1
Приклад з літератури чи інших видів мистецтва відсутній або недоречний.
0

3б. Приклад, що є істо- ричним фактом або ви- падком із життя

Учасник наводить принаймні один доречний приклад або з історії, або із суспільно-політичного життя, або власного життя.

Учасник може посилатися на факти з життя митців, якщо ці факти не стосуються їхньої творчості.

Учасник може використовувати мовні конструкції на зразок «наприклад...», «прикладом може слугувати...», «яскравим прикладом цього може слугувати...», «не можна не згадати...».

2
Приклад містить фактичні помилки.
1
Приклад з історії, суспільно-політичного чи власного життя відсутній або недоречний.
0

4. Логіч-

ність і послідов-ність

У роботі відсутні порушення причиново-наслідкових зв’язків.

Учасник структурує роботу за абзацами.

Використовує мовні кліше, слова-скріпи, що оформлюють текст, на кшталт «по-перше», «по-друге», «з цього випливає», «як було зазначено», «повертаючись до думки», «як можна побачити» тощо.

2
У роботі наявні порушення причиново-наслідкових зв’язків.
1
Логіка викладу відсутня.
0

5. Висно-

вок

Висновок відповідає тезі, висловленої учасником (її перефразовано або повторено), й органічно випливає з аргументів і прикладів.

Учасник може використовувати мовні конструкції на зразок «отже», «таким чином», «можна зробити висновок», «висновком може слугувати» тощо.

2
Висновок частково відповідає тезі або не пов’язаний із аргументами та прикладами.

Учень неправильно оформлює висновок, наприклад, починає його словами «я вважаю».

1
Висновок не відповідає тезі, не пов’язаний з аргументами та прикладами або є іншою тезою.
0

Усього за зміст12

При оцінюванні мовленнєвого оформлення власного висловлення враховується відповідність роботи орфографічним, пунктуаційним, лексичним, граматичним і стилістичним нормам української мови.^ 6 а. Кількість орфографічних і пунктуаційних помилок помилок

Кількість балів

0-1 (негруба)

6

1-2

5

3-4

4

5-7

3

8-12

2

13-16

1
^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

ОРФОГРАФІЧНОЇ Й ПУНКТУАЦІЙНОЇ НОРМАТИВНОСТІ ВЛАСНОГО ВИСЛОВЛЕННЯ


Оцінюючи орфографічну й пунктуаційну нормативність роботи, дві негрубі помилки слід рахувати як одну грубу. До негрубих необхідно зараховувати такі помилки:

 • у винятках з усіх правил;

 • у написанні великої літери в складних власних назвах;

 • у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників з прийменниками;

 • у випадках, коли замість одного розділового знака поставлений інший;

 • у випадках нерозрізнення не/ні (не хто інший / ніхто інший ...);

 • у пропуску одного зі сполучуваних розділових знаків або в порушенні їх послідовності;

 • у заміні українських літер російськими.
^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ, ГРАМАТИЧНОЇ ТА СТИЛІСТИЧНОЇ НОРМАТИВНОСТІ ВЛАСНОГО ВИСЛОВЛЕННЯ
^ 6 б. Кількість лексичних, граматичних і стилістичних помилок

Кількість балів

0

6

1-2

5

3-4

4

5-6

3

7-8

2

9-10

1Якщо у роботі менше ніж 100 слів, то її НЕ ПЕРЕВІРЯЮТЬ


Критерії оцінювання письмового висловлення

з іноземних мов (англійська, німецька, французька, іспанська)


Максимально можлива сума балів за письмове висловлення (сума балів за всіма критеріями) – 24


^ Змістове наповнення – Опрацювання умов, зазначених у ситуації (4 умови).


Кількість балів – 0 – 8 тестових балів

2 тестових бали – кожна умова опрацьована повністю.

1 тестовий бал – кожна умова, яка лише згадана.

0 тестових балів – умова не опрацьована.


^ Структура тексту та зв’язність


Кількість балів – 0 – 8 тестових балів

Логічність і послідовність викладу.

2 тестових бали – письмове висловлення побудовано логічно й послідовно.

1 тестовий бал – логічність і послідовність викладу частково порушено.

0 тестових балів – логіка викладу відсутня, робота складається з набору речень.


^ Зв’язність, наявність з’єднувальних елементів у тексті.

2 тестових бали – з’єднувальні елементи (сполучники сурядності and, but та підрядності

because, so, if, when, that, that is why тощо, а також слова-зв’язки which, that, who та інші)

наявні.

1 тестовий бал – з’єднувальні елементи наявні частково.

0 тестових балів – з’єднувальні елементи відсутні.Примітка:

Німецька мова:

^ 2 тестових бали – з’єднувальні елементи (сполучники, слова-зв’язки (und, aber, denn, weil, darum, deswegen, deshalb, dann, zwar – aber, außerdem, noch, natürlich, gern, endlich, auch, besonders, leider, selbstverständlich, …) наявні.

^ 1 тестовий бал – з’єднувальні елементи наявні частково.

0 тестових балів – з’єднувальні елементи відсутні.


Відповідність письмового висловлення заданому формату

Відповідність письмового висловлення заданому формату (твір, лист (особистий,

діловий), оголошення, записка тощо).

2 тестових бали – стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту повністю

відповідають меті написання.

1 тестовий бал – стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту частково

відповідають меті написання, наявні порушення.

0 тестових балів – ознаки відповідно до формату тексту не відповідають меті написання

висловлення або відсутні.


^ Поділ тексту на абзаци.

2 тестових бали – робота структурована за абзацами.

1 тестовий бал – робота частково структурована за абзацами.

0 тестових балів – робота не структурована за абзацами.


^ Використання лексики - лексична наповнюваність; володіння лексичним матеріалом.

Кількість балів – 0 – 4 тестових бали


4 тестових бали – використаний широкий спектр лексичних одиниць, лексичний матеріал

вжито адекватно.

3 тестових бали – використаний достатній словниковий запас. Можлива наявність кількох

лексичних помилок, які не впливають на адекватність сприйняття тексту.

2 тестових бали – недостатній словниковий запас. Наявні лексичні помилки, що заважають

адекватному сприйняттю окремих висловлювань (речень).

1 тестовий бал – недостатній словниковий запас. Неадекватне використання лексики, що

утруднює процес розуміння цілих фрагментів тексту.

0 тестових балів – через велику кількість лексичних помилок зміст висловлення

незрозумілий.


^ Використання граматики – морфологія; синтаксис; орфографія.

Кількість балів – 0 – 4 тестових бали

4 тестових бали – робота не містить помилок або наявні окремі помилки (не більше трьох

помилок), що не заважають розумінню написаного, крім помилок на

• вживання числа і особи в дієслівних часових формах,

• вживання артиклів (основні правила),

• порушення порядку слів у реченні,

• вживання частки to з інфінітивом,

• вживання незлічуваних іменників (типу advice)

• вживання умовних речень

Якщо серед трьох помилок наявна помилка, що відповідає хоч одному з перерахованих вище мовних

явищ, робота оцінюється в «3» бали


3 тестових бали – незначна кількість помилок (не більше восьми помилок ), що не

заважають розумінню написаного, крім помилок на

• вживання числа і особи в дієслівних часових формах,

• вживання артиклів (основні правила),

• порушення порядку слів у реченні,

• вживання частки to з інфінітивом,

• вживання незлі чуваних іменників (типу advice)

• вживання умовних речень


Якщо серед восьми помилок наявна помилка, що відповідає хоч одному з перерахованих вище мовних

явищ або помилок більше ніж вісім, робота оцінюється в «2» бали


2 тестових бали – наявні помилки, що заважають розумінню окремих частин висловлення

(речень). Або наявна значна кількість помилок (більше восьми), що не заважають розумінню

написаного.


1 тестовий бал – велика кількість помилок (більше п’ятнадцяти), що суттєво заважають

розумінню написаного або цілих фрагментів тексту.


0 тестових балів – велика кількість помилок, що унеможливлюють розуміння написаного.


Примітка:

1. Робота не перевіряється, якщо вона містить менш ніж 100 слів.


2. Якщо учасник тестування отримує оцінку «0 балів» за Змістове наповнення, то в такому

випадку вся робота оцінюється в «0 балів».


3. Якщо учасник тестування отримує оцінку «0 балів» за критерій Використання лексики

або Використання граматики, то в такому випадку вся робота оцінюється в «0 балів».
Скачати 178.67 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації03.09.2011
Розмір178.67 Kb.
ТипМетодичні рекомендації, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх