Перелік нормативних документів з охорони праці, будівництва, пожежної безпеки, електробезпеки; наочні посібники, стенди, плакати icon

Перелік нормативних документів з охорони праці, будівництва, пожежної безпеки, електробезпеки; наочні посібники, стенди, плакати


1 чел. помогло.
Схожі
Правила пожежної безпеки для культових споруд (остаточна редакція)...
Головне управління охорони здоров’я облдержадміністрації Перелік документів...
Порівняльна таблиця до проекту наказу мнс про внесення змін до деяких наказів мнс у сфері...
Правила охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості...
У зв’язку з передачею Державного департаменту пожежної безпеки до складу мнс україни у...
План: Предмет, мета курсу „Основи охорони праці”. Зв’язок курсу з іншими дисциплінами...
Про затвердження Правил безпеки при заготівлі І переробці брухту та відходів чорних І кольорових...
Державний департамент пожежної безпеки...
В. О. Росоха 17 жовтня 2003 року Академія пожежної безпеки України відсвяткувала своє 75-річчя...
Типове положення про службу охорони праці...
Методичні рекомендації до змісту І оформлення розділу «охорона праці»...
Методичні рекомендації до змісту І оформлення розділу «охорона праці»...Загрузка...
страницы: 1   2   3
повернутися в початок
скачатьІ. НОВІ НАДХОДЖЕННЯ
Основи охорони праці. Ткачук К.Н.
60.00


Кодекс законів України про працю
30.00


Показчик нормативно-правових актів з питань охорони праці з таблицею співставлення
35.00


Типове положення про службу охорони праці. НПАОП 0.00-4.21-04.Зі змінами 2007
15.00


Общие правила безопасности для предприятий и организаций металлургической промышленности. НПАОП 27.0-1.01-87
35.00


Правила безопасности труда при пайке и лужении. НПАОП 28.5-1.31-89
20.00


Безпека руху автомобільного транспорту. Довідник
80.00


Правила техники безопасности при эксплуатации внутризаводского транспорта
20.00


Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу. Затверджено 11.12.2006
15.00


Правила безпеки при заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів. 2009
35.00


Правові документи та рекомендації щодо удосконалення роботи органів самоорганізації населення в сфері житлово-комунального господарства
60.00


Посібник для власників житла по створенню та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків в Україні
40.00


Збірник типових договорів. 4-те видання (підряд, доручення, транспортні перевезення, комерційне представництво, надання послуг)
40.00


Збірник типових договорів. 5-те видання (міна, бартер, поставка, оренда, лізинг, найм, зовнішньоекономічна діяльність)
40.00


Положення про державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого. Затверджено 21.11.2007
20.00


Охорона праці в дошкільних навчальних закладах. Збірник нормативно-правових актів. Харків 2008
80.00


Збірник директивних документів з питань викладення нормативних дисциплін "Безпека життєдіяльності". Київ 2003
60.00


Правила безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях. НПАОП 0.00-1.04-08
20.00


Журнал вступного інструктажу з питань техногенної безпеки
18.00


Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, організаціях, установах та на небезпечних територіях. Затв. 18.08.2007 №557
15.00


Порядок встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації
15.00


Загальні вимоги охорони праці працівників гірничодобувних підприємств. НПАОП 14.3-7.02-06
15.00


Устройство, монтаж и обслуживание лифтов. Настольная книга электромеханика. Е.М.Костенко. "Основа", 2006
60.00


Устройство, ремонт и обслуживание холодильного оборудования. Настольная книга слесаря-ремонтника. Е.М.Костенко. "Основа", 2006
68.00


Тимчасові методичні рекомендації щодо визначення вартості ремонту і модернізації пасажирських та вантажопідіймальних ліфтів, які використовуються в будинках житлового та цивільного призначення
7.00


Взрыво– пожаробезопасность горного оборудования.
60.00


Закон України про цивільну оборону України
15.00


Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки
15.00


О выдаче мыла на предприятиях
7.00


Правила охорони праці для працівників трикотажної галузі промисловості
20.00


Правила охорони праці для швейного виробництва
15.00


Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України. 2007
40.00


Вимоги технічної безпеки до місць зберігання вибухових матеріалів промислового призначення
15.00


Пособие по строительству газопроводов из неметаллических труб и курс лекций по сварке пластмасс. Настольная книга сварщика пластмасс. Е.М.Костенко. "Основа", 2005
40.00


Правила та безпека дорожнього руху. Екзаменаційні білети. 2008
58.00


Правила безпеки праці на складах палива залізниць
15.00


Правила безпеки праці під час виконання робіт у колійному господарстві
15.00


Правила охорони праці для працівників лісосового господарства НПАОП 02.0-1.04-05
40.00


Довідник зварника. О.Г.Биковський, І.В.Піньковський. К.: "Техніка", 2002
55.00


Ліцензійні умови провадженяя госп. діяльності з проектування, монтажу, ТО
30.00ІІ. ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНІ АКТИ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Закон України про охорону праці від 14.10.92 №49 (в новій редакції)
7.00


Практичний коментар до нової редакції Закону України "Про охорону праці". 2010р. (розрахований на всіх, хто працює за наймом і тих, хто використовує найману працю)
35.00


Кодекс Законів України про працю з коментарями. 2009
120.00


Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності". Зі змінами 11.02.2010
15.00


Закон України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.
15.00


Закон України "Про пенсійне забезпечення"
15.00


Перелік посад осіб, які зобов’язані проходити попередню перевірку знань з охорони праці
7.00


Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства. Наказ НПАОП 0.00-4.09-07. Затв. 21.03.2007 р. №55. Зі змінами 2007 р.
7.00


Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці. НПАОП 0.00-4.11-07. Затв. 21.03.07 за №56
7.00


Перелік заходів, спрямованих на доведення умов і безпеки праці до нормативних вимог або підвищення існуючого рівня охорони праці на виробництві, виконання яких може здійснюватись за рахунок коштів фондів охорони праці. Наказ ДНОП №138 від 19.08.96.
7.00


Положення про порядок розслідування та ведення облік у нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Затв. постановою КМУ №1112 від 25.08.2004 р.
15.00


Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, уста­нови і організації за порушення нормативних актів про охорону праці. Постанова КМУ №754 від 17.09.93 р.
7.00


Порядок організації та проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності. Постанова КМУ №221 від 4.04.94 р.
7.00


Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Наказ ДНОП №15 від 26.01.2005. Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
15.00


Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України. Зі змінами 2007 р.
15.00


Практичний коментар до Типового положення Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
15.00


Про єдину державну систему показників обліку безпеки праці. ДНАОП 0.00-8.05-94
15.00


Спільні рекомендації державних органів і профспілок щодо змісту роз­ділу "Охорона праці у колективному договорі (угоді, трудовому договорі).
7.00


Перечень документов Системы стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов, безопасности труда.
35.00


Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних нормативних актів про охорону праці.
7.00


Положення про порядок побудови викладу та оформлення державних нормативних актів про охорону праці.
7.00


Перелік робіт, де є потреба в професійному доборі. Наказ від 23.09.94.
7.00


Порядок встановлення медико соціальними експертними комісіями (МСЕК) ступеня втрати професійної працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяно ушкодження здоров я, пов’язане з виконанням трудових обов’язків. Наказ МОЗ №212 від 22.11.95.
7.00


Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці (2007 р.)
7.00


Кодекс України про адміністративні правопорушення (зі змінами та доповненнями станом на 07.12.99 р.)
45.00


Державний реєстр міжгалузевих нормативних актів про охорону праці. 2009 р.
45.00


Припис
1.00


Конституція України. 2010
5.00


Соціальні допомоги, пільги та послуги за законодавством України. 2008
55.00


Посібник "Законодавство про працю" (запитання та відповіді)
20.00^ IIІ. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Закон України про охорону навколишнього середовища. 2008
20.00


Класифікатор відходів ДК 005-96 (на укр і рос. мові), К., 1996.
80.00


Довідково методичні настанови щодо застосування ДК 005-96 "Класифікатор відходів).
40.00


Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах., Л .,1987 г.
35.00


Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами., Л., 1986 г.
35.00


Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию СП 1042-73 (ДНАОП 0.03-1.07-73). 2008
20.00


Сборник методов определения вредных веществ в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест. Часть І, II. Харьков, 2001.
80.00


Кодекс про надра (введений в дію постановою Верховної ради №133/9 від 27.07.94 р., ВВР194 №36) – зі змінами від 07.12.2000 р.
15.00


Правила охорони праці під час збирання, вивезення та знешкодження побутових відходів. ДНАОП 9.0.00-1.05-00. Затв. 06.10.2000 за №268, К. 2002
20.00


Охорона навколишнього середовища в лісопромисловому комплексі
35.00


Обращение с радиоактивными отходами
35.00


Закон України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”
20.00


Журнал обліку відходів та пакувальних матеріалів і тари
18.00


Закон України „Про екологічну мережу України”
20.00


^ IV. НА ДОПОМОГУ ІНЖЕНЕРУ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ -

ФОРМИ ПОВСЯКДЕННОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 3 ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ І ВЕДЕННЯ РОБОТИ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИПосвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.
2.00


Посвідчення про проходження спеціального навчання (пожежно-технічного мінімуму)
2.00


Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці в твердій обкладинці.
10.00


Вахтовий журнал
18.00


Журнал нівелювання профілів і перевірки розмірів рейкової колії
18.00


Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
18.00


Журнал реєстрації Інструктажів з питань охорони праці для учнів, вихованців, студентів
18.00


Журнал обліку занять з охорони праці
18.00


Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці
18.00


Журнал обліку недоліків і порушень, виявлених при оперативному контролі
18.00


Журнал перевірки стану охорони праці
18.00


Журнал обліку медичних оглядів
18.00


Журнал зварювальних робіт
18.00


Журнал контролю за станом охорони праці та виробничої санітарії (трьохступеневий контроль)
18.00


Журнал реєстрації інструктажу з охорони праці цільовий
18.00


Журнал обліку робіт з підвищеною небезпекою, що виконуються без наряду-допуску
18.00


Журнал обліку та періодичних оглядів механізмів та агрегатів, які не підлягають реєстрації в органах Держнаглядохоронпраці
18.00


Журнал огляду протипожежного стану приміщення в кінці робочого дня.
18.00


Журнал реєстрації нарядів-допусків на проведення робіт на підприємствах.
18.00


Журнал реєстрації видачі посвідчень з охорони праці
18.00


В помощь инженеру по ТБ (Робочий журнал інженера по охороні праці).
18.00


Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв
18.00


Журнал технического освидетельствования тары
18.00


Журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків
18.00


Журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру
18.00


Журнал обліку професійних захворювань (отруєнь)
18.00


Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки
18.00


Акт про нещасний випадок ф Н-1
1.00


Акт розслідування нещасного випадку (аварії) ф Н-5.
1.00


Акт форма НПВ
1.00


Акт форма Н-Н
1.00


Акт розслідування обставин нещасних випадків невиробничого характеру. Зі змінами
1.00


Повідомлення про наслідки нещасного випадку (Форма Н-2).
1.00


Протокол огляду місця, де стався нещасний випадок
1.00


Повідомлення про нещасний випадок
1.00


Протокол перевірки знань з охорони праці
1.00


Наряд-допуск на виконання тимчасових вогневих робіт.
1.00


Особова картка обліку спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту
1.00


Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу
15.00


Інструкція вступного інструктажу з питань охорони праці.
15.00


Вступний інструктаж з охорони праці. К., 2002
15.00


Екзаменаційні білети з питань охорони праці.
15.00


Положення про розслідування та облік нещасних випадків невиробничого характеру. Затв. постановою Каб. Мін. України від 22.03.2001 р. №270
15.00


Положення про медичний огляд працівників первинних категорій. Затв. МОЗ від 31.03.94 р. №45
35.00


Программа вводного инструктажа по охране труда
35.00


Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам. Порядок проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок.
15.00


Посвідчення на право виконання робіт з підвищеною небезпекою
5.00


Посвідчення на право виконання робіт з підвищеною небезпекою (тверда обкладинка)
10.00


Журнал протоколів перевірки знань з охорони праці
18.00


Удостоверение о проверке знаний на право допуска к работе
10.00


Бланк "Контрольный лист" о проведении вводного инструктажа
0.50


Особова медична книжка
5.00


Журнал адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці
18.00


Журнал реєстрації позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів, студентів, курсантів
18.00


Посвідчення зварника (в твердій обкладинці)
15.00^ V. АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ
Збірник нормативних документів про порядок проведення атестації робочих місць. Затверджено Міністром праці України Постанова №41 від 1.09.92.
15.00


Карта умов праці
1.00


Список №1,2 (каждый отдельно) производств, работ, профес­сий, должностей и показателей с вредными и тяжелыми условиями труда занятость в которых дает право на пенсию по возрас­ту на льготных условиях (укр/рус )
35.00


Зміни до Списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. Постанова №1644 від 13.12.04р.
15.00


Про затвердження Порядку застосування Списків №1, 2 виробництв, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. Наказ №383 від 18.11.2005 р.
7.00


Классификатор профессий ДК 003-2005.
80.00


Классификатор профессий ДК 003-2007 (зміни та доповнення №1, 2, 2007р.)
20.00


Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого дня.
15.00


Примерный перечень документации по охране труда для предприятий. 2003 г. (Методическое пособие)
15.00


Положение об аттестации сварщиков пластмасс на право выполнения сварочных работ при строительстве и ремонте газопроводов из полиэтиленовых труб. НПАОП 25.2-4.07-93
20.00


Правила аттестации сварщиков. К. 1996. ДНАОП 0.00-1.16-96
7.00


Про затвердження Списку професійних захворювань та Інструкції щодо його застосування. Наказ 23/3619 від 2.02.95. Затв. МІнюстом України від 24.03.1998р. за №86/622
7.00


Перелік професійних захворювань
7.00


Списки виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість на яких дає право на щорічні додаткові відпустки (у новій редакції – постанова КМУ від 13.05.03 №679)
80.00


Наказ №528 від 27.12.2001 р. "Про затвердження гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечних факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу"
7.00^ VI. НОРМУВАННЯ ПРАЦІ
Методичні рекомендації щодо визначення робочих міць. Краматорськ, 2003
15.00


Посібник з нормування праці на ручні і механізовані будівельні роботи.
15.00


Методика розрахунку чисельності окремих категорій працівників на основі норм з праці. Краматорськ, 2000
20.00


Міжгалузеві нормативи часу на слюсарну обробку деталей і слюсарно-складальні роботи при складанні машин. Одиночне та мало серійне виробництво. Краматорськ, 2003
70.00


Міжгалузеві нормативи часу на заготівельні роботи по металоконструкціям.
60.00


Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку.
35.00


Міжгалузеві норми часу на ручне дугове зварювання. Краматорськ, 2004
60.00


Типові норми часу на ремонт насосів. Ч. І. Краматорськ, 1998
50.00


Типові норми часу на роботи з копіювання та оперативного розмноження документів. Краматорськ, 2003
15.00


Нормування праці на підприємстві. Питання організації. Краматорськ, 2003
15.00


Нормативи часу на прибирання службових і культурно-побутових приміщень.
20.00


Контактні та кабельні мережі трамвайних і тролейбусних ліній. ГКН 02.05.023-2005 (Типові норми часу на роботи з технічного обслуговування та ремонту контактної і кабельної мереж трамвайних і тролейбусних ліній)
40.00


Типові норми часу на роботи з копіювання та оперативного розмноження документів
20.00


Міжгалузеві укрупнені нормативи роботи, що виконується на токарно-гвинторізних верстатах
56.00


Міжгалузеві норми часу на автоматичне зварювання під флюсом
30.00


Міжгалузеві норми чисельності працівників зайнятих обслуговуванням основного та допоміжного виробництва
90.00


Міжгалузеві укрупнені норми часу на ремонт водопровідного та каналізаційного обладнання
50.00


Нормативи чисельності робітників, зайнятих на роботах з експлуатації мереж, очисних споруд і насосних станцій водопроводу і каналізації
35.00


Міжгалузеві норми чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і проектні організації)
45.00


Типові норми обслуговування для прибиральників виробничих приміщень промислових підприємств
25.00


Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (Загальна частина)
20.00


Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Збірник ГН-8 (Опоряджувальні роботи). Вип.5. Облицювальні роботи. К. 2007
20.00


Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Збірник ГН-3. Кам'яні роботи. К. 2006
20.00


Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Збірник ГН-5. Монтаж металевих конструкцій
20.00


Міжгалузеві норми часу на оброблення деревини, фанери, столярних, деревно-волокнистих плит, декоративного паперово-шаруватого пластику та полістирольного пінопласту, що виконується на верстатах (середньосерійне, малосерійне та одиничне виробництво)
50.00


Типові укрупнені норми часу на роботи по ремонту підйомно-транспортного устаткування (електричні мостові крани вантажопідйомністю до 50т)
15.00


Міжгалузеві норми часу на виготовлення столярних виробів
35.00


Міжгалузеві норми чисельності, норми обслуговування та часу для працівників, зайнятих обслуговуванням основного та допоміжного виробництва. Наказ Мінпраці №374 від 14.11.05р
100.00


Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Збірник ГН-8 (Опоряджувальні роботи). Вип.1. Штукатурні роботи. К. 2007
20.00^ VІI. ІНСТРУКТИВНІ ТА НОРМАТИВНІ МАТЕРІАЛИ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ
^ Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України. Із змінами 2008
40.00


Правила техники безопасности при эксплуатации систем водо­снабжения и водоотведения населенных мест. М.: Стройиздат, 1979.
35.00


Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів. ДНАОП 0.00-1.02-08
35.00


Журнал приема передачи смены лифтеров
18.00


Паспорт лифта (типовый)
15.00


Правила безпеки при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом. Затв. 31.05.94 №54
35.00


Інструкція для оператора ПЕОМ
7.00


Правила безпеки при виробництві зберіганні транспортуванні та застосуванні хлору каналізаційного господарства (ПБХ-93). 1995р. ДНАОП 0.0-1.24-93.
20.00


Порядок опрацювання і затвердження нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві
15.00


Граничні норми підіймання та переміщення важких речей жінками. Наказ МОЗ від 10.12.93 №241
15.00


Порядок видачі дозволів комітетом з нагляду за охороною праці України. Постанова №1631 від 15.10.2003 р. Перелік об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
20.00


Інструкція щодо застосування порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами
20.00


Рекомендации по мерам безопасности при работе на станках различных групп по обработке металла
7.00


Збірник примірних інструкцій з охорони праці в деревообробній промисловості. 2005
40.00


Рекомендации по мерам безопасности при работе с инструмен­тами (абразивный, электрифицированный, слесарно-кузнечный пневматический)
7.00


Рекомендации по мерам безопасности при эксплуатации лестниц и подмостей
7.00


Рекомендации по мерам безопасности при эксплуатации когтей и лазов монтерских
7.00


Рекомендации по мерам безопасности при сварочных и других огневых работах
7.00


Рекомендации по мерам безопасности при кузнечно-прессовых работах
7.00


Рекомендации по мерам безопасности при использовании этилированного бензина
7.00


ДСанПіН 3.3.2.07-98 роботи з візуальними дисплеями, терміналами ЕОМ
15.00


Правила охраны труда при эксплуатации ЭВМ
7.00


Рекомендації з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки при роботі з персональним комп’ютером.
7.00


Типова інструкція по охороні праці для електромонтерів та електромонтажників по освітленню та освітлювальних мережах
7.00


Типова інструкція по охороні праці для машиністів екскаваторів та траншейних екскаваторів
7.00


Типова інструкція по охороні праці машиністів бульдозерів
7.00


Типова інструкція по охороні праці для коваля
7.00


Типова інструкція по охороні праці для персоналу котелень
7.00


Типова інструкція по охороні пращ для верстатників на металооброб­ному обладнанні (токарів, свердлувальників, фрезерувальників, стругальників, заточувальників).
7.00


Типова інструкція по охороні праці для верстатників на деревообробному обладнанні.
7.00


Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями.НПАОП 0.00-1.30-01
35.00


Посібник з вивчення та застосування Правил безпечної роботи з інструментами та пристроями
40.00


Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных установок.
35.00


Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем, 1991г.
20.00


Положення про розробку інструкцій з охорони праці. ДНАОП 0.00-4.15-98.
7.00


Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві.
18.00


Журнал обліку видачі Інструкцій з охорони праці на підприємстві.
18.00


Журнал приймання та огляду риштувань та помосту
18.00


Инструкция по технике безопасности при проведении радио­графического контроля (для операторов-радиографов). ВНАОТ 6.1.36-5.03-95.
7.00


Инструкция по технике безопасности при газопламенной обра­ботке металлов (для рабочих). ВНАОТ 6.1.36-5.02-95.
7.00


Инструкция по охране труда при выполнении такелажных работ. Общие требования безопасности. К. 1995, ВДОП 6.1.36-5.06-95.
7.00


Инструкция по охране труда при производстве работ по монтажу технологических трубопроводов. Общие требования безопасности. К. 1995. ВДОП 6.1.36-5.05-95.
7.00


Инструкция по охране труда при выполнении работ по монтажу технологического оборудования. Общие требования безопасности. К. 1995. ВДОП 6.1.36-5.04-95.
7.00


Инструкция по технике безопасности при ручной электродуговой сварке (для рабочих) ВНАОТ 6.1.36-5.01-95.
7.00


Безопасная работа с компьютером
7.00


Перша долікарська допомога в екстремальних ситуаціях
7.00


Типовая инструкция по обслуживанию аммиачных и холодильных установок.
7.00


Інструкція з охорони праці для свердляра
7.00


Перелік важких робіт та робіт зі шкідливими умовами праці для вагітних жінок і неповнолітніх
35.00


Правила ОП для працівників кар'єроуправлінь. НПАОП 63.21-1.09-08
25.00


Пособие по безопасной работе на персональних компьтерах. М. 2007
45.00


Безпечна експлуатація водного господарства, гідротехнічних споруд та гідротехнічного обладнання електростанцій. СОУ-НЕЕ 03.111.2008
60.00


Інструкція з охорони праці під час виконання монтажних робіт інструментами і пристроями
7.00


Положення про систему технічного обслуговування ліфтів в Україні. КД 36.1-001-2000
7.00


Охорона праці користувачів комп’ютерів. Л., 2000. (Навчальний посібник)
40.00


Тимчасові методичні рекомендації щодо визнач. вартості ремонту і модернізації пасажирських та вантажопідіймальних ліфтів, які використовуються в будинках житлового та цивільного призначення
15.00


Инструктивные указания по технике безопасности при эксплуатации механизмов, смонтированных на базе тракторов
20.00^ VІII. НОРМИ ВИДАЧІ СПЕЦОДЯГУ


  1. 1

Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств. НПАОП 0.00-3.07-09
30.00ДНАОП 1.8.10-3.Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты:
- в пищевой промышленности (дата введения 01.01.1999 г.)
7.00


- работникам мясной и молочной промышленности (дата введения 01.01.1999 г.)
15.00


- работникам сельского и водного хозяйства
15.00


- работникам дорожного хозяйства
15.00^ ДНАОП 0.00-3-07-98:
- работникам элеваторной, мукомольной, крупяной и комбикор­мовой промышленности
7.00


- работникам автомобильного транспорта
7.00


- работникам связи
7.00


- работникам учреждений здравоохранения и соцобеспечения, медицинских, научно-исследовательских учреждений и учебных заведений
7.00


- робітникам деревообробної промисловості. Затв. 31.01.2005
15.00


- працівникам підприємств електротехнічної галузі
7.00


- временные типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для некоторых профессий рабочих предприятий нефтяной, газовой, нефтеперерабаты­вающей, и нефтехимической промышленности
15.00^ ДНАОП 0.05-3.49-80:
- работникам лесозаготовительных, лесосплавных, лесоперевалочных, лесохозяйственных предприятий и химлесхозов
7.00
  1. 3

Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.
18.00
  1. 4

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві. НПАОП 45.2-3.01-04. Зі змінами 2007 р.
35.00
  1. 5

Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий, организаций и учреждений культуры, государственных учреждений

и высших учебных заведений
7.00
  1. 6

Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим промышленности строительных материалов, предприятий стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленности. ДНАОП 0.05-3.29-80
25.00
  1. 7

Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в машиностроении и металлообрабатывающей промышленности. Затв. 24.02.2006 р.
40.00


Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам рибного господарства
15.00


Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників кондитерського, хлібопекарного та макаронного виробництв
15.00


Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту
30.00


Норми безплатної видачі спеціального одягу, взуття та інших засобів захисту працівникам лісового господарства
25.00


Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників приладобудівної промисловості
15.00


Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання
20.00^ IX. ОХОРОНА ПРАЦІ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ
Закон про дорожній рух від 28.01.93.
15.00


Закон України "Про транспорт"
15.00


Правила обліку дорожньо-транспортних пригод. Постанова КМУ №538 від 30.06.2005.
7.00


Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті.
7.00


Правила охорони праці на автомобільному транспорті. ДНАОП 0.00-128-97. К.1997.
35.00


Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей №4616-88.
7.00


Типова інструкція по охороні праці для водіїв вантажних автомобілів, цементовозів та при транспортуванні балонів зі стисненим газом.
7.00


Інструкція про порядок виготовлення єдиної первинної транспорт­ної документації для перевезення вантажів автомобільним транспортом та обліку транспортної роботи.
7.00


Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобіль­ному транспорті. 2009
35.00


Типовая инструкция по мерам безопасности при ТО и ремонте автомобилей.
7.00


Типова інструкція по охороні праці робочих автомайстерень (слюсарів, моториста при обкатці і випробуванні двигунів, вулканізаторників, акумуляторників).
7.00


Инструкция по технике безопасности при ремонте аккумуляторных батарей.
7.00


Инструкция для слесарей-авторемонтников.
7.00


Инструкция по технике безопасности для водителей автомобилей и автобусов
7.00


Інструкція з охорони праці автозаправника
7.00


Інструкція з охорони праці водія легкового автомобіля.
7.00


Інструкція з охорони праці водія снігоприбиральної машини типу SF-37.
7.00


Інструкція з охорони праці для водія при перевезенні людей на вантажному автомобілі
7.00


Інструкція з охорони праці для маляра по фарбуванню автомобілів
7.00


Правила нагляду та підтримання в робочому стані стартерних свинцево- кислотних акумуляторних батарей. НД 7214 У 95120-157-97
7.00


Правила безпеки при перевезенні вибухових матеріалів автомобільним транспортом. ДНАОП 0.00-1.19-97
15.00


Примірка інструкція з охорони праці при заправці автомобілів зрідженим вуглеводневим газом на сумісних АГНКС
7.00


Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС). ДНАОП 1.1.23-1.06-02
25.00


Примірна інструкція з охорони праці для генераторника відпрацьованих масел
7.00


Примірна інструкція з охорони праці для наповнювача балонів автомобільних газонаповнюючих компресорних станцій.
7.00


Примерная инструкция по охране труда при обслуживании баллонов, предназначенных для транспортировки и хранения сжатых, сжиженных и растворенных газов, в том числе взрывоопасных и токсичных
7.00


Норми експлуатаційного пробігу автомобільних шин. К., 2006 р.
35.00


Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів
20.00


Підручник водія. Підготовка і підвищення кваліфікації.
35.00


Пособие по Правилам дорожного движения.
25.00


Инструкция по охране труда при обслуживании и эксплуатации рампы баллонов с инертным газом
7.00


Інструкція з охорони праці вантажника
7.00


Сборник примеров инструкций по охране труда на автомобильном транспорте. Часть1
20.00


Інструкція з охорони праці для водія автобуса
7.00


Инструкция о порядке перевозки опасных грузов автомобильным транспортом
7.00


Правила дорожнього руху України. Зі змінами та доповненнями. 2010
15.00


Загальнооб'єктова інструкція з пожежної безпеки (авто­транспортні підприємства)
15.00


Правила техники безопасности для авторемонтных предприятий. НАОП 5.1.12-02-78
20.00


Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту
7.00


Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів
7.00


Журнал обліку проведення заходів з водіями по безпеці руху транспорту
18.00


Журнал обліку проведених інструктажів з водіями та механізаторами
18.00


Журнал щозмінного передрейсового та після рейсового медичного огляду водіїв та механізаторів
18.00


Журнал руху подорожніх листів
18.00


Журнал реєстрації аварій
18.00


Журнал обліку порушень водіями правил дорожнього руху та дорожньо-транспортних пригод
18.00


Журнал опломбування гнучких валів та спідометрів автомобіля
18.00


Журнал здачі та видачі ключів від замків запалювання та приміщень для зберігання транспорту
18.00


Журнал обліку щоденного та одноразового заїзду і виїзду транспортних засобів
18.00


Журнал механіка
18.00


Журнал реєстрації техоглядів
18.00


Журнал обліку транспортних засобів тимчасового зберігання автостоянки ___
18.00


Журнал обліку транспортних засобів довготермінового зберігання автостоянки ___
18.00


Журнал проведення заходів по профілактиці аварійності
18.00


Касова книга автостоянки
18.00


Інструкція з охорони праці для водія мікроавтобуса
7.00


Інструкція з охорони праці для водія спеціалізованого автомобіля (автоцистерни)
7.00


Правила надання послуг з ТО і ремонту автотранспортних засобів
15.00


Інструкція для рихтувальника кузовів
7.00


Журнал реєстрації вступного інструктажу з безпеки руху
18.00


Журнал реєстрації інструктажів з безпеки руху
18.00


Закон України про автотранспорт
30.00


Порядок проведення інструктажів та стажування водіїв колісних транспортних засобів. Порядок перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками
20.00


Журнал операцій перевірки технічного стану КТЗ контрольно-пропускним пунктом
18.00


Журнал обліку транспортних засобів з пошкодженнями та некомплектованих автостоянки №__
18.00


Журнал обліку запасних частин
18.00


Лист стажування
2.00


Журнал обліку шляхових листів
18.00


З.Д.Дерех «25 уроков по правилам дорожного движения»
35.00


Правила безпеки праці для працівників залізничних станцій і вокзалів
15.00


Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни дорожніх транспортних засобів. Затв. 01.01.2005
20.00


Порядок проведення експертизи газотранспортного обладнання. ДНАОП 0.00-8.15-97. Дата введення 18.01.98 р.
35.00


Будова й експлуатація автомобілів
70.00


Типове положення про систему управління безпекою руху на автомобільному транспорті
20.00


Журнал реєстрації (отриманих) бланків медичних довідок щодо придатності до керування транспортним засобом
18.00^ Х. ОХОРОНИ ПРАЦІ В ГАЗОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

і ПРИ КОРИСТУВАННІ ГАЗОВИМИ ПРИЛАДАМИ
Правила безпеки систем газопостачання України. ДНАОП 0.00-1.20-98.
35.00


Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. ДНАОП 0.001-1.08-94 (с изменениями и дополнениями №182 от 11.07.97, №161 от 22.03.2002)
35.00


Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском. ДНАОП 0.00-1.07-94 (зі змінами і доповненнями).
35.00


Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води. НПАОП 0.00-1.11-98 (зі змінами 18.10.2007)
35.00


Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов. Изд.7. ДНАОП 0.00-1.13-71
15.00


Змінний журнал роботи компресора
18.00


Обслуговування посудин, що працюють під тиском. Посібник для навчання і перевірки знань
20.00


Наряд-допуск на виконання газонебезпечних робіт в газовому господарстві
1.00


Інструкція про порядок видачі дозволу на виготовлення, ремонт і реконструкцію об'єктів котлонагляду за виконанням цих робіт. ДНАОП 0.00-5.08.96
7.00


Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ.
7.00


Эксплуатация и ремонт оборудования систем газоснабжения (Настольная книга слесаря газового хозяйства)
40.00


Пособие "Вопросы и ответы по правилам устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов"
20.00


Пособие "Вопросы и ответы по правилам устройства и безопасной эксплуатации систем газоснабжения"
20.00


Правила подачі та використання природного газу в народному господарстві України. Доповнення № 619 від 08.06.96 р.
15.00


Правила користування тепловою енергією. К.,2007
20.00


Инструкция по производству и контролю качества изоляционных покрытий газопроводов. УРТМ 16-93, Киев,1993.
35.00


Сборно-сварочные работы при изготовлении, монтаже и ремонте сосудов, работающих под давлением. УРТМ 36.23-93.К.,1993.
35.00


Инструкция по сварке технологических трубопроводов на объек­тах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. ДТМ 1-88 К., 1988г.
35.00


Инструкция по сварке трубопроводов пара и горячей воды. РТМ 36, Укр. 10-91 К., 1991г.
35.00


Сварка стальных газопроводов. ВБН А.3.1.-36-3-96 К., 1996 г.
20.00


Зварювання та контроль якості технологічних трубопроводів на тиск від 98 до 249 МПа. ВБН А.3.1.-2-96 К., 1996.
35.00


Инструкция по радиографическому контралю сварных соединений трубопроводов и металлоконструкций. УРТМ 36.25-93.
35.00


Инструкция по ультразвуковому контролю сварных соединений трубопроводов. РТМ 36, Украина.
40.00


Правила надання послуг з централізованого опалення,постачання холодної та гарячої води і водовідведення.
20.00


Инструкция по охране труда при обслуживании сосудов, работающих под давлением
7.00


Инструкция по охране труда при эксплуатации электроводонагревателей для горячего водоснабжения и отопления производственных помещений, удаленных от источников центрального теплоснабжения
7.00


Правила технической эксплуатации и требования безопасности труда в газовом хозяйстве РСФСР. М., 1984
35.00


Методики визначення питомих виробничо-технологічних витрат та витрат природного газу. Затв. 09.07.2003
20.00


Методика розрахунку обсягів втрат природного газу, що виникають в газорозподільних мережах. Затв. 08.08.2007
15.00


Журнал реєстрації нарядів-допусків на проведення газонебез­печних робіт.
18.00


Журнал реєстрації та огляду посудин, що працюють під тиском та іншого устаткування, на яке не поширюється правила Держнаглядохоронпраці.
18.00


Журнал учета ремонта трубопровода.
18.00


Посадова інструкція відповідального за газове господарство
7.00


Журнал інструктажу відповідальних за газове господарство
18.00


Журнал інструктажу абонентів з правил користування газовими приладами
18.00


Журнал реєстрації газифікованих природним газом житлових будинків
18.00


Журнал реєстрації лічильників
18.00


Журнал допуску до проведення газонебезпечних робіт, а також робіт усередині апаратів, ємкостей, колодязів, у колекторах, спорудах та іншому аналогічному обладнанні
18.00


Журнал обстеження технічного стану димових та вентиляційних каналів будинків
18.00


Агрегатний журнал (вказівки про виконанні роботи, ревізії, налагоджен-ня тощо…, п. 4.6.5 Правил безпеки системи газопостачання України)
18.00


Експлуатаційний журнал (виявленні несправності, а також заходи щодо усунення несправностей і порушень Правил, строки їх фактичного виконання, п. 4.6.5 Правил безпеки системи газопостачання України)
18.00


Правила технічної експлуатації установок очистки газу
25.00


Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України. Затверджено 07.10.2008
15.00


Паспорт на газовое хазяйство
7.00


Правила користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України
20.00^ XI. ОХОРОНА ПРАЦІ ПРИ РОБОТІ НА ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
Закон України "Про електроенергетику"
15.00


Правила безпечної експлуатації електроустановок. ДНАОП 1.110-1.01-97. Дата введення – 01.03.98
35.00


Изменения и дополнения к "Правилам безопасной эксплуата­ции электроустановок".
7.00


Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. ДНАОП 0.00-1.21-98.3атв. 09.01.98 (рос/укр.).
35.00


Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах для изучения и подготовки к проверке знаний. М. 2006
70.00


Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 6-е издание. 1986
60.00


Електробезпека на виробництві. Навчальний посібник. К. 1998.
35.00


Пособие по эксплуатации электрозащитных средств. Харьков, 2001
35.00


Пособие «Безопасная эксплуатация электроустановок потребителей», Харьков: 1999, (Вопросы и ответы).
20.00


Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (нова редакція від 2006 року)
50.00


Правила користування електричною енергією (зі змінами та доповненнями

станом на початок 2007 р.)
35.00


Порядок проведення опосвідчення електроустановок споживачів. ДНАОП 0.00-8.19-99
20.00


Пособие "Требования охраны труда для электромонтера (вопросы и ответы)". Харьков, 2003
20.00


Посібник для працівників, які організовують або виконують роботи в електроустановках
35.00


Справочник по электротехнике и электрооборудованию. 2003
80.00


Правила експлуатації електрозахисних засобів. К. 2001. ДНАОП 1.1.10-1.07.01.
35.00


Програми спеціального навчання та білети для перевірки знань з питань електробезпеки і технічної експлуатації електроустановок споживачів. Навчально-методичний посібник
35.00


П.П. Кухровський. Електробезпека на виробництві та в побуті. Навчальний посібник
30.00


Правила улаштування електроустановок. Передавання електричної енергії. К. 2006
40.00


Посібник з визначення правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж. ГКД 3420.507-2003
70.00


Правила захисту від статичної електрики. ДНАОП 00-1.29-97
35.00


Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок. К. 2001
35.00


Норми випробування електрообладнання. СОУ – НЕЕ 20.302:2007
90.00


Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования
35.00


Правила устройства електроустановок (рус). И-во «Индустрия», Х.: 2007
130.00


Правила приєднання когенераційних електроустановок до електричних мереж
15.00


Інструкція з охорони праці при роботі з ручним пневмоінструментом
7.00


Примірна інструкція з охорони праці при монтажі кабельних мереж
7.00


Примірна інструкція з охорони праці під час монтажу пластмасових труб для електромонтажних розводок
7.00


Примірна інструкція з охорони праці підчас виконання електромонтажних робіт на діючих підприємствах
7.00


Примірна інструкція з охорони праці під час виконання робіт монтажним пістолетом ПУ-84
7.00


Примірна інструкція з охорони праці під час виконання монтажу контактної мережі міського транспорту. Харків, 2001
7.00


Примірна інструкція з охорони праці під час монтажу контуру заземлення. Харків, 2001
7.00


Примірна інструкція з охорони праці під час монтажу силових трансформаторів
7.00


Примірна інструкція з охорони праці під час спорудження повітряних ліній електропередач
7.00


Інструкція з безпечного виконання зварювальних робіт в електромонтажному виробництві. ДНАОП 0.00-5.23-01
15.00


Інструкція про порядок складання акту аварійної та технологічної броні установок електропостачання споживачів
15.00


Інструкція з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт на висоті. ДНАОП 0.00-5.26-01
7.00


Типова інструкція для інструктажу на 1 групу з електробезпеки
7.00


Посадова інструкція відповідального за електрогосподарство
7.00


Паспорт трансформаторної підстанції
7.00


Оперативний журнал
18.00


Журнал перевірки знань з охорони праці для персоналу з групою з електробезпеки І
18.00


Журнал протоколів перевірки знань (ПТЕ І ПТБ)
18.00


Журнал обліку проти аварійних тренувань
18.00


Журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями.
18.00


Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників
18.00


Журнал обліку проведення ремонту та випробувань силового обладнання
18.00


Журнал розпоряджень
18.00


Журнал дефектів та неполадок обладнання
18.00


Журнал реєстрації механічних експлуатаційних випробувань засобів захисту та ізолювальних пристроїв для ВПРН
18.00


Журнал випробувань засобів захисту з діелектричної гуми.
18.00


Журнал обліку та зберігання засобів захисту.
18.00


Журнал реєстрації аварій та відмов в роботі
18.00


Посвідчення про перевірку знань з правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
2.00


Посвідчення про перевірку знань з правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів в твердій обкладинці.
10.00


Наряд-допуск для робіт в електроустановках.
1.00


Протокол перевірки повного опору петлі фаза-нуль.
1.00


Протокол перевірки ізоляції.
1.00


Протокол вимірювання опору розтікання на основних заземлю­вачах і заземленнях магістралей і устаткування.
1.00


Положення про енергетичну службу
15.00


ПУЭ. Раздел 6, Раздел 7. Глава 7.1, Глава 7.2
20.00


Правила користування електричною енергією для населення
15.00


Інструкція з ОП при виконанні електромонтажних робіт у діючих електроустановках
7.00


Примірна інструкція з ОП під час монтажу електричних машин
7.00


Інструкція з обліку та розслідування технологічних порушень в роботі енергетичного господарства споживачів
20.00


Пожежна безпека в енергетиці. Том 1. 2008
60.00


Правила улаштування електроустановок (укр) 2007
140.00


Журнал обліку витрат електроенергії
15.00


Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций
30.00


Зведені періодичність та обсяг оглядів, випробувань і вимірювань при кожному виді ремонту електрообладнання, періодичність випробувань електрозахисних засобів, перевірки кранів, ліфтів, технічного обслуговування інструменту та пристроїв, що застосовуються під час ремонту та експлуатації електрообладнання
35.00


Правила безпеки при експлуатації електроустановок та електромереж на відкритих гірничих роботах НПАОП 0.00-1.54-93
45.00


ПУЕ Розділ 2. Передавання електроенергії Глава 2.3 Кабельні лінії напругою до 330 КВ
30.00


Правила улаштування електроустановок. Глава 1.7 Заземлення і захисні заходи електробезпеки. Київ, 2006.
40.00


Правила приєднання електроустановок до електричних мереж. Зі змін. 2007
35.00


Пособие по изучению правил устройства електроустановок ПУЕ:2006. Раздел 2. Передача электроэнергии
20.00


Правила охорони електричних мереж
35.00


Положення про державну експертизу з електрозбереження
15.00


Пожежна безпека в енергетиці. Збірник документів. Том 2.
100.00


ГКД 34.20.507-2003. Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила. (С изменением №1, 2005 г.)
273.00^ XІI. ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ, ПРАВИЛА 3 ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ
Закон про пожежну безпеку
7.00


"Про пожежну безпеку". На допомогу керівнику, власнику, орендарю (довідково-інформаційні матеріали), 2002 р.
35.00


Положення про державну пожежну охорону. Постанова КМУ №831 від 6.10.93.
7.00


Пожежна безпека на ринках України. Затв. 04.12.2002 р.
40.00


Перелік посад, при призначенні на які особи зобов'язані прохо­дити навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки та порядок її організації. Наказ №628 від 17.11.94.
7.00


Правила пожежної безпеки в Україні. Київ, 2004 р. (Зі змінами 2008 р.) НАПБ А.04.001-04
35.00


Загальнооб’єктова інструкція по заходам пожежної безпеки
7.00


Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий Госкомнефтепродукта СССР. 2-е изд , перераб. и доп. М: Недра, 1984 г. 95с.
20.00


Вивіска «Відповідальний за протипожежний стан" з категорією і інструкцією
2.00


Вимоги пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбу­вальних та будівельно-монтажних робіт
7.00


Довідник підприємця з питань пожежної безпеки. (У запитаннях і відповідях)
40.00


Типове положення про службу пожежної безпеки
15.00


Правила пожежної безпеки при експлуатації атомних станцій. 2007
50.00


Общие правила взрывоопасности для пожароопасных химических, нефтехими-ческих и нефтеперерабатывающих производств. М.: "Металлургия", 1988 .
35.00


Техника безопасности при применении пожароопасных, взрывоопасных и токсичных материалов/Г Т. Максименко, В.М. Покровский. 3-е изд., перераб. и дополн.-К.:Будівельник,1987.
35.00


Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та організаціях енергетичної галузі України. НАПБ 13.01.034-99111. Київ, 1999.
35.00


Методичний посібник з питань експлуатації та застосування вогнегасників. К.:"Основа", 1997р.
35.00


Правила експлуатації вогнегасників. НАПБ Б.01.008-2004.Типові норми належності вогнегасників. НАПБ Б.03.001-2004.
15.00


Правила експлуатації вогнегасників
7.00


Відповідальному за пожежну безпеку. А.П. Рожков.
100.00


Пособие "Правила пожарной безопасности" (вопросы и ответы)
20.00


Примерная программа вводного инструктажа по вопросам охраны труда и пожарной безопасности
15.00


Журнал обліку вогнегасників
18.00


Журнал обліку первинних засобів пожежогасіння
18.00


Журнал обліку перевірки первинних і стаціонарних засобів гасіння пожежі
18.00


НАПБ Б.07.005-86. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности
15.00


Примірна інструкція з охорони праці з організації ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах. ПІ 1.1.23-319-2004
15.00


Порядок видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень. НАПБ Б.07.018-2001
15.00


Правила вогнезахисту
24.00


Правила пожежної безпеки для суден, що використовуються в сфері дозвілля відпочинку та розваг
20.00^ XIІI. ОХОРОНА ПРАЦІ В КОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж. Затв. 14.02.07 №71
35.00


Журнал перевірки знань з Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, нормативної документації з охорони парці
18.00


Журнал обліку видачі нарядів-допусків на виробництво робіт
18.00


Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0.7кГс/см2), водогрійних котлів водо­підігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 °С. Київ, 1996 (зі змінами і доповненнями).
35.00


Инструкция по ремонту котлоагрегатов, трубопроводов пара и горя­чей воды и газопроводов. УРТМ 36.12-92. Киев. 1994.
40.00


Паспорт для котлів.
7.00


Обладнання та експлуатація котелень. К., 1997 (запитання і відповіді).
45.00


Журнал приймання і здачі зміни машиністами (операторами) котелень.
18.00


Положение о системе технического диагностирования паровых и водогрейных котлов в промышленной энергетике., М., 1993.
7.00


Типова інструкція для операторів (машиністів) парових та водогрій­них котлів. ДНАП 05.00-5.10.96. К., 1996.
15.00


Інструкція з охорони праці машиністів операторів котелень.
7.00


Інстукція з охорони праці для персоналу котелень із тиском не вище 0,07 МПа
7.00


Инструкция по наблюдению и контролю за металлом котлов, тру­бопроводов, сосудов среднего и низкого давления, Киев, 1989.
45.00


Типовые технические условия на ремонт паровых и водогрейных котлов промышленной энергетики. РД 10-69-94.
7.00


Эксплуатация котлов. В. М. Тарасюк, К.: 2005. (Книга предназначена для подготовки и повышения квалификации не только операторов, но и всего обслуживающего персонала котельных.)
40.00


Справочник работника газифицированных котельных (Настольная книга обслуживающего персонала котельных). К., 2000.
50.00


Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж. ДНАОП 1.1.10-1.02-01
70.00


Технічний регламент з підтвердження відповідності безпеки обладнання, що працює під тиском
30.00


Правила підготовки теплових господарств до опалювального періоду
35.00


Журнал проверки автоматики по всем параметрам
18.00


Ремонтный журнал
18.00


Побутові газові котли. Швець Я. 2008
60.00


Правила устройства и безопасной эксплуатации электродных котлов НПАОП 40.3-1.28-74
35.00^ XІV. ІНСТРУКТИВНІ І НОРМАТИВНІ МАТЕРІАЛИ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

І БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КРАНІВ ТА ПІДЙОМНИХ МЕХАНІЗМІВ
Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів. НПАОП 0.00-1.01.07
40.00


Правила будови і безпечної експлуатації підйомників. ДНАОП 0.00-1.36-03. К., 2004
35.00


Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті. Затв. 27.03.2007р. №62
35.00


Типовая инструкция по мерам безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов (кроме кранов).
15.00


Інструкція з охорони праці при організації експлуатації вантажопідіймальних машин, які не підлягають реєстрації в органах Держнаглядохоронпраці
15.00


Типова інструкція по охороні праці при роботі з гідропідйомником і телескопічною вишкою.
15.00


Типова інструкція по охороні праці для осіб, які користуються вантажо­підйомними машинами, що керуються з підлоги.
15.00


Інструкція з охорони праці для машиніста автокрана.
15.00


Інструкція з охорони праці для слюсаря по ремонту і обслуговуванню вантажопідіймальних машин
15.00


Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів. ДНАОП 0.00-5.28-03
15.00


ДНАОП 0.00-5.20-94. Типова інструкція для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів. Зі змінами 2007 р.
15.00


ДНАОП 0.00-5.06.-94. Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами. Зі зм. 2007
15.00


ДНАОП 0.00-5.07-94. Типова інструкція для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані. Зі зм. 2007
15.00


ДНАОП 0.00-5.03-95. Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів. Зі змінами 2007 р.
15.00


ДНАОП 0.00-5.04-95. Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани. Зі змінами 2007 р.
15.00


ДНАОП 0.00-5.05-95. Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) баштових кранів. Зі змінами 2007 р.
15.00


ДНАОП 0.00-5.19-96. Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) портальних кранів. Зі змінами 2007 р.
15.00


ДНАОП 0.00-5.18-96. Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) кранів мостового типу (мостових, козлових, напівкозлових). Зі змінами 2007 р.
15.00


Сборник правил и требований безопасности по материалам стандарта ИСО, включенных в "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов". ДНАОП 0-1.03.93. Зі змінами 2007 р.
15.00


Автомобильные подъемники и вышки. К. 2004 (рассмотрены вопросы по организации работы, эксплуатации, технического обслуживания)
50.00


Білети з відповіддями щодо нагляду, обслуговуванню, виконанню робіт вантажопідіймальними кранами
25.00


Журнал оглядів вантажопідіймальних механізмів, захватних і чалочних засобів, тросів, стропів
18.00


Журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями
7.00


Вахтовий журнал машиніста підйомника
18.00


Бланк "Наряд-допуск" на выполнение работ краном вблизи ЛЭП.
1.00


Зміни до Правил будови і безпечної експлуатації підйомників. 2008
15.00


Монтаж та демонтаж сучасних будівельних баштових кранів. 2008
70.00


Коментарии к «Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподьемных кранов». НПАОП 0.00-1.01-07
35.00


Подорожній лист автокрану
0.50


Журнал випробування запобіжних поясів, рятувальних поясів та мотузок
18.00


Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів. НПАОП 0.00-1.22-08
40.00


Инструкция по безопасному ведению работ для машинистов подъемников (вышек)
15.00


Инструкция по безопасному ведению работ для рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке)
15.00^ XV. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ РОЗРОБКИ ІНСТРУКЦІЙ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ОХОРОНИ ПРАЦІ В СИСТЕМІ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
Рекомендации по обеспечению безопасности труда в системе бытового обслуживания при химической чистке и крашении одежды
7.00


Рекомендации по обеспечению безопасности труда в системе бытового обслуживания при ремонте и индивидуальном пошиве обуви.
7.00


Рекомендации по обеспечению безопасности труда в системе бытового обслуживания при ремонте электробытовых машин и приборов.
7.00


Правила охорони праці при роботах щодо установлення, ремонту і технічного обслуговування побутової радіоелектронної апаратури. ДНАОП 9.0.30-1.09-97. Затв. 21.05.97р. за №143
20.00


Правила охорони праці для перукарень. ДНАОП 9.030-1 .07.97. К.: 1999.
20.00


Типова інструкція при роботі електропраскою
7.00


Типова інструкція для фотографа.
7.00


Типова інструкція для майстра манікюрного кабінету.
7.00


Інструкція з охорони праці при роботі на плямовивідному обладнанні
7.00


Інструкція з охорони праці для персоналу пралень
7.00


Інструкція з охорони праці для перукарю.
7.00


Правила охорони праці при експлуатації пралень та лазень
30.00


Державні санітарні правила і норми для перукарень різних типів ДСПіН 2.2.2.022-99
20.00^ XVI. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ РОЗРОБКИ ІНСТРУКЦІЙ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ОХОРОНИ ПРАЦІ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ
Охрана труда на хлебоприемных и зерноперерабатывающих пред­приятиях. А. Ф. Теплов, А. В. Галкина, М.: Колос, 1984.
35.00


Рекомендации по обеспечению безопасности труда в агропро­мышленном комплексе при работе зерноуборочных и картофе­леуборочных комбайнов.
7.00


Рекомендации по обеспечению безопасности труда в агропро­мышленном комплексе при работе с пестицидами (при опрыс­кивании, опыливании, фумигации).
7.00


Рекомендации по обеспечению безопасности труда в агропро­мышленном комплексе в мясомолочной промышленности.
7.00


Рекомендации по обеспечению безопасности труда в агропро­мышленном комплексе в спиртовой и ликероводочной промыш­ленности.
7.00


Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві. ДНАОП 2.0.00-1.01.00. К. 2001
35.00


Правила охорони праці для працівників підприємств по переробці молока. ДНАОП 1.8.20-1.05-99.
35.00


Правила охорони праці для плодоовочевих переробних підприємств. ДНАОП 1.8.10-1.19-99.
35. 00


Правила охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини. ДНАОП 2.1.20-1.03-99.
35.00


Правила охорони праці для працівників м'ясопереробних цехів. ДНАОП 1.8.20-1.06-99.
35.00


Правила охорони праці для працівників виробництв забою та первинної обробки тваринницької сировини.
40.00


Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва
35.00


Примірна інструкція з охорони праці під час виконання ручних робіт у рослинництві. ПІ 0.2.00-081-99.
7.00


Примірна інструкція з охорони праці під час виконання робіт з пестицидами та агрохімікатами. ПІ 2.0.00-082-99.
7.00


Примірна інструкція з охорони праці під час післязбиральної доробки зерна. ПІ 2.0.00-083-99
7.00


Примірна інструкція з охорони праці під час заготівлі кормів ПІ 2.0.00-084-99
7.00


Примірна Інструкція з охорони пращ під час доробки та закладання на зберігання плодоовочевої продукції ПІ 2 0 00 085-99
7.00


Примірна інструкція з охорони праці під час виконання робіт у садах і виноградниках. ПІ 2.0.00-086-99
7.00


Примірна інструкція з охорони праці під час виконання робіт у захищеному ґрунті. ПІ 2.0.00-087-99
7.00


Примірна інструкція з охорони праці для тракториста, машиніста сільськогосподарського виробництва. ПІ 2.0.00-013-99
35.00


Примірна інструкція з охорони пращ під час приготування та роздачі кормів.
7.00


Примірна Інструкція з охорони праці під час догляду за тваринами
7.00


Примірна інструкція з охорони пращ під час виконання робіт у птахівництві.
7.00


Примірна інструкція з охорони праці під час ветеринарних санітарно-профілактичних робіт та штучного осіменіння тварин.
7.00


Примірна інструкція з охорони пращ під час механічного та ручного доїння.
7.00


Примірна інструкція з охорони праці під час технічного обслуго­вування та ремонту обладнання тваринницьких ферм.
7.00


Примірна інструкція з охорони праці від час виконання робіт у колодязях, сечо-збірниках, інших заглиблених місцях, де можливе накопичення небезпечних газів.
7.00


Типова інструкція при виконанні ветеринарних і санітарно-профілактичних робіт сільськогосподарських.
7.00


Робоча інструкція для тракториста
7.00


НПАОП 15.0-1.01-88. Правила техники безопасности и производствен-ной санитарии на предприятиях по хранен
100.00^ XVІI. НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ПО БУДІВНИЦТВУ.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ РОЗРОБКИ ІНСТРУКЦІЙ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Рекомендації по охороні праці для будівельних спеціальностей для надання першої долікарської допомоги
7.00


Рекомендації по охороні праці для землекопів
7.00


Рекомендації по охороні праці при роботі в колодязях, колекторах, шурфах
7.00


Рекомендації по охороні праці при виконанні навантажувально-розвантажувальних робіт
7.00


Рекомендації по охороні праці для мулярів
7.00


Рекомендації по охороні праці для арматурників
7.00


Рекомендації по охороні праці для бетонників
7.00


Рекомендації по охороні праці для монтажників залізобетонних конструкцій
7.00


Рекомендації по охороні праці для штукатурів
7.00


Рекомендації по охороні праці для покрівельників
7.00


Рекомендації по охороні праці для робітників бітумоплавильних установок
7.00


Рекомендації по охороні праці для гідроізоляційників
7.00


Рекомендації по охороні праці при роботі на риштуваннях І підмостках
7.00


Рекомендації по охороні праці для столяра
7.00


Рекомендації по охороні праці для теслярів
7.00


Рекомендації по охороні праці для малярів
7.00


Рекомендації по охороні праці для склярів
7.00


Рекомендації по охороні праці для робітників, зайнятих укла­данням підлог з синтетичних матеріалів
7.00


Рекомендації по охороні праці для облицювальників
7.00


Рекомендації по охороні праці для машиністів розчинобетономішалок
7.00


Рекомендації по охороні праці для електрозварників
7.00


Рекомендації по охороні праці для газорізальників І газозвар­ників
7.00


Рекомендації по охороні праці для машиністів будівельних підйомників
7.00


Рекомендації по охороні праці при експлуатації підйомних меха­нізмів (вантажопідйомник "Піонер")
7.00


Рекомендации по обеспечению охраны труда при проведений медницких и жестяницких работ
7.00


Рекомендации по обеспечению охраны труда для слесаря-сантехника
7.00


Рекомендации по обеспечению охраны труда при производстве антикоррозионных работ
7.00


Справочник "Объемы, площади и нормы выхода пиломатериалов". В.А. Осипенко 5-е издание перераб. и доп. К.: Будівельник, 1985, 280 с. Содержатся таблицы для вычисления объемов и площа­дей пиломатериалов
50.00


Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд. Київ, 1997
60.00


Типовое положение по планированию, учету и калькулированию себестоимости строительно-монтажных работ.
7.00


Технічний журнал з експлуатації будівлі (споруди)
18.00


Журнал змінних завдань та щозмінного інструктажу з охорони праці
18.00


Журнал замонолічування монтажних стиків і вузлів
18.00


Журнал авторського нагляду за будівництвом (згідно з ДБН А.2.2-4.2003)
18.00


Журнал антикорозійного захисту зварних з’єднань
18.00


Журнал вхідного контролю якості надходження матеріалів, конструкцій та виробів
18.00


Журнал з монтажу будівельних конструкцій
18.00


Журнал бетонних робіт
18.00


Загальний журнал будівельних робіт.
18.00


Загальний журнал будівельних робіт. (призначений відображати послідовність, строки виконання, умови та якість будівельно-монтажних робіт)
60.00


Оценка технического состояния строительных конструкций реконструируемых зданий. Харьков. 2002 г.
60.00


Справочник расхода строительных материалов на общестроительные работы. К. 1996г. Вып. 1.
40.00


Справочник расхода строительных материалов. Вып. №2, К.: 1996
40.00


Справочник расхода строительных материалов. Вып. №№3,4, К.: 1998
40.00


Справочник расхода строительных материалов. Вып. №5, К.: 2000
40.00


Справочник расхода строительных материалов. Вып. № 6., К. 2001
40.00


Справочник расхода строительных материалов. Вып. №7. , К. 2001 .
40.00


Правила техники безопасности и производственной санитиарии при электросварочных работах. НПАОП 28.52-1.15-60
20.00


Збірник інструкцій з охорони праці для професій і робіт в будівельному виробництві
60.00


Інструкція про охорону праці при виконанні теплоізоляційних робіт. Загальні вимоги безпеки.
7.00


Інструкція з охорони праці при роботі на самопідйомних колисках.
7.00


Інструкція з охорони праці для паркетників.
7.00


Інструкція з охорони праці для пічників 3-4 розряду
7.00


Інструкція з охорони праці для машиніста штукатурної станції "Салют"
7.00


Інструкція з охорони праці під час монтажу стель та перегородок гіпсокартонними плитами
7.00


Інструкція з охорони праці із загальних питань електробезпеки на будівельних майданчиках
7.00


Інструкція з охорони праці під час роботи із застосуванням електричних ручних машин та інструментів
7.00


Інструкція з пожежної безпеки під час виконання будівельно-монтажних робіт
7.00


Інструкція з охорони праці під час перевезення великогабаритних та великовагових вантажів автомобільним транспортом
7.00


Інструкція з охорони праці під час роботи з отруйними, шкідливими та пожежонебезпечними речовинами
7.00


Інструкція з охорони праці під час роботи з електропрогрівання бетону
7.00


Інструкція з охорони праці під час виконання робіт в осінньо-зимовий період
7.00


Інструкція з охорони праці під час демонтажу будівель та споруд
7.00


Інструкція з охорони праці під час виконання робіт з монтажу (демонтажу) опалубки системи "дока"
7.00


Інструкція з охорони праці під час роботи на шліфувально-заточувальному верстаті
7.00


Примірна інструкція з охорони праці для слюсарів з виготовлення вузлів і деталей санітарно-технічних систем
7.00


Правила охорони праці для працівників бетонних та залізобетонних заводів. К. 2001 .
35.00


Довідник стропальника. К. 2002
35.00


Погрузочно-разгрузочные работы. К. 2000 (настольная книга стропальщика-такелажника).
35.00


Кровельные работы. К. 2001 (настольная книга кровельщика).
40.00


Сварочные работы. К. 2001 (настольная книга электросварщика).
45.00


Столярные, плотницкие, стекольные и паркетные работы. К. 2000 (настольная книга столяра, плотника, стекольщика и паркетчика).
50.00


Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного и бытового электрооборудования. К. 2001 (настольная книга электромонтера).
50.00


Устройство и монтаж санитарно-технических систем зданий. К. 2000 (настольная книга слесаря-сантехника).
40.00


Положення про підрядні контракти в будівництві України. Затв. 15.12.1993 р. за №9.
7.00


Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд
20.00


Охорона праці в будівництві
60.00


Акт виконаних робіт
0.50


Журнал технічного обслуговування зворотних та вогнезатримуючих клапанів системи вентиляції
18.00


Інструкція з охорони праці для тракториста
7.00


Інструкція з охорони праці для електрослюсаря будівельного
7.00


Інструкція з охорони праці для каменотеса
7.00


Інструкція з охорони праці для машиніста бетононасосної установки
7.00


Інструкція з охорони праці для монтажника сталевих та залізобетонних конструкцій
7.00


Інструкція з охорони праці для експедитора
7.00


Журнал виконаних робіт
18.00


Журнал укладання матеріалів (дорожне полотно)
18.00


Журнал укочування дорожного полотна
18.00


Акт огляду прихованих робіт
0.50


Інструкція з охорони праці про порядок огляду знімних вантажозахватних пристроїв і тари
7.00


Справочник строителя. Современные строительные материалы. Том 1
180.00


Шулькевич М.М. Справочник по контролю качества строительства жилых и общественных зданий. 1981 г
110.00^ XVIІІ. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОЗРОБКИ ІНСТРУКЦІЙ ПО ОХОРОНІ ПРАЦІ ДЛЯ ІНШИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Рекомендации по обеспечению охраны труда при работе с роботами и РТК
7.00


Рекомендации по обеспечению охраны труда при проведении забот по вулканизации и шиноремонту
7.00


Рекомендации по обеспечению охраны труда для машинистов-компрессорщиков и для стационарных компрессоров
7.00


Рекомендации по обеспечению безопасности труда монтажных работ с применением пиротехнического инструмента
7.00


Рекомендації по охороні праці при експлуатації ручного електрифікованого інструмента
7.00^ XIX. ОХОРОНИ ПРАЦІ НА АВТОЗАПРАВНИХ СТАНЦІЯХ
Інструкція про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України. Затв. 02.09.2008 р. за № 805/15496.
40.00


Противопожарные мероприятия и техника безопасности при эксплуатации АЗС
7.00


Правила по технике безопасности и промышленной санитарии при эксплуатации нефтебаз и автозаправочных станций М.:1988.
15.00


Правила технічної експлуатації та охорони праці на стаціонарних, контейнерних і пересувних автозаправних станціях. К., 1998.
25.00


Правила технічної експлуатації та охорони праці на нафтобазах. Київ, 1998.
45.00


Правила технической эксплуатации нефтебаз. М., 1986
40.00


Правила роздрібної торгівлі нафтопродуктами. Постанова №1442 від 20.12.97.
7.00


Должностные инструкции работников при эксплуатации АЗС.
7.00


Журнал обліку закупівель обладнання для АГЗС
18.00


Примірна інструкція з охорони праці гад час приймання, зберігання і видачі паливно-мастильних матеріалів та заправлення ними машин
7.00


Інструкція про заходи пожежної безпеки на автозаправних стан­ціях (АЗС):

- формат А4 – 210x297 мм (ламінований плакат)

- формат А2 – 420x600 мм (ламінований плакат)15.00 40.00


01 інформує: «Пам'ятка водію на АЗС»:

- формат А4 – 210x297 мм (ламінований плакат)

- формат А2 – 420x600 мм (ламінований плакат)15.00 40.00


Технічний паспорт резервуара
18.00


Формуляр эксплуатации и ремонта (колонки, компрессоры)
18.00


Журнал результатов ревизии устройств, молниезащиты, провероч­ных испытаний заземляющих устройств, измерения сопротивле­ния изоляции кабельных линий, осветительных сетей и проведен­ных ремонтов
18.00


Журнал осмотра основного оборудования и арматуры резервуара
18.00


Паспорт автозаправочной станции.
18.00


Журнал обліку надходження нафти і нафтопродуктів
18.00


Журнал обліку показників сумарних лічильників ТРК, що відпускають нафтопродукти індивідуальним власникам транспортних засобів
18.00


Журнал учета ремонта оборудования по АЗС № ____
18.00


Журнал реєстрації проведення вимірювань нафтопродуктів (нафти) у резервуарах.
18.00


Журнал перевірки стану охорони праці на АЗС.
18.00


Журнал огляду і ремонту будівель і споруд.
18.00


Журнал оглядів і ремонту каналізаційної мережі.
18.00


Журнал відвідувань та огляду АЗС посадовими особами.
18.00


Журнал огляду електроустановок.
18.00


Журнал реєстрації перевірок ПРК (ОРК) на точність відпуску нафтопродуктів
18.00


Журнал обліку обладнання, інвентарю та майна
18.00


Журнал обліку надходження нафтопродуктів
18.00


Книга обліку руху розфасованих нафтопродуктів і запчастин автотранспорту на АЗС
18.00


Журнал експлуатації насосних агрегатів
18.00


Журнал експлуатації та ремонту технологічних трубопроводів
18.00


Журнал реєстрації аналізів стічних вод
18.00


Журнал обліку пошкоджень систем автоналиву
18.00


Журнал розпоряджень (вказівок) щодо підготовки до перекачування нафтопродуктів
18.00


Журнал обліку активної та реактивної потужності
18.00


Журнал з експлуатації пристроїв захисту від проявів статичної електрики
18.00


Правила охорони праці для нафтохімічних підприємств
35.00


Журнал профілактичних оглядів та ремонтів технологічного обладнання діючих АГЗС
18.00


Правила безпеки під час експлуатації магістральних нафтопроводів. НПАОП 0.00-1.21-07
40.00


Журнал оглядів і ремонтів будівель і споруд по нафтобазі
18.00


Акт приймання нафти або нафтопродуктів за кількістю
2.00


Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти)
0.50


Журнал реєстрації вимірювань СВНК
18.00


Акт приймання-здавання нафти
1.00


Акт приймання-здавання нафтопродуктів з нафтопродуктоводів
1.00


Журнал реєстрації відкриття і закриття засувок кінцевого вузла відведення та їх опломбування
18.00


Журнал реєстрації стану засувок кінцевого вузла відведення та здавання вузла під охорону
18.00


Зведений акт приймання-здавання нафтопродуктів
0.50


Змінний звіт АЗС
1.00


Акт приймання-здавання нафтопродуктів з трубопроводу на АЗС
1.00


Акт перевірки ПРК (ОРК) на точність відпуску нафтопродуктів на АЗС та зливання їх після перевірки до резервуарів
0.50


Журнал обліку приймання і реалізації відпрацьованих нафтопродуктів
18.00


Розрахунок природних втрат нафтопродуктів (нафти) за період
0.50


Розрахунок природних втрат нафтопродуктів по АЗС
0.50


Товарна книга кількісного руху нафтопродуктів (нафти)
18.00^ XХ. ОХОРОНА ПРАЦІ В ТОРГІВЛІ
Правила охорони праці при експлуатації баз, складів і сховищ, виконанні вантажно-розвантажувальних робіт на об'єктах оптової торгівлі. ДНАОП 7.1.00-1.03-96.
50.00


Правила охорони праці для підприємств громадського харчування. ДНАОП 7.1.30-1.02-96.
35.00


Правила охорони праці для об'єктів роздрібної торгівлі. ДНАОП 7.1.00-1.01.96.
35.00


Книга відгуків і пропозицій
8.00


Характеристики предприятий общественного питания
7.00


Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні
15.00


Правила роботи закладів (підприємств) громадського харчування
7.00


Санитарные правила для предприятий общественного питания
15.00


Інструкція а охорони праці для продавця м'яса.
7.00


Інструкція з охорони праці для кухаря.
7.00


Інструкція з охорони праці для буфетника.
7.00


Інструкція з охорони праці для продавця продовольчих товарів.
7.00


Інструкція з охорони праці про заходи пожежної безпеки для магазину.
7.00


Інструкція з охорони праці про заходи пожежної безпеки (кафе, бару, ресторану).
7.00


Інструкція по охороні праці для пекаря-кондитера.
7.00


Інструкція з охорони праці для продавця промислових товарів.
7.00


Інструкція з охорони праці для електромеханіка торгівельного та холодильного обладнання.
7.00


Типова інструкція з охорони праці для кухонного робітника.
7.00


Санитарные правила для предпрриятий продовольственной торговли
20.00


Типова інструкція з охорони праці при виконанні робіт по укладанню та розбиранню штабелів мішків з цукром-піском
7.00


Журнал бракеражу готової продукції
18.00


Журнал бракеражу сирих продуктів
18.00^ XXI. ІНСТРУКЦІЇ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Інструкція з охорони праці для кухонь і їдалень, закладів системи охорони здоров'я
7.00


Інструкція з охорони праці для дезінфектора
7.00


Інструкція з охорони праці для санітарки рентгенологічного кабінету
7.00


Інструкція з охорони праці для рентгенлаборантів
7.00


Інструкція з охорони праці для лікаря-рентгенолога
7.00


Інструкція з охорони праці при експлуатації автоклавів
7.00


Інструкція з охорони праці при роботі в кабінетах стоматологічного профілю
7.00


Інструкція з охорони праці при роботі в клініко-діагностичних лабораторіях
7.00


Загальнообов'язкова інструкція про заходи пожежної безпеки для закладів охорони здоров'я
7.00


Примірна інструкція з охорони праці при виконанні робіт з санітарної обробки за допомогою бактерицидних опромінювачіів
7.00


Примірна інструкція з охорони праці для мийника посуду і ампул
7.00


Примірна інструкція з охорони праці при обробці виробничих приміщень

і обладнання дезінфікуючими розчинами
7.00


Інструкція з охорони праці для медичного персоналу кабінетів електро- і світлолікування
7.00


Типова інструкція при приготуванні дезінфікуючих розчинів
7.00


Типова інструкція при виконанні робіт в рентгенологічному відділенні (кабінеті)
7.00


Типова інструкція для персоналу операційного блоку
7.00


Правила устройства, эксплуатации и техники безопасности физиотерапевтических отделений (кабинетов)
30.00


В. Морозов „Охорона праці в медицині та фармації”
102.00


Журнал обліку інфекційних захворювань
18.00


Журнал обліку та використання імунобіологічних препаратів
18.00^ XXІI. ПРИМІРНІ ІНСТРУКЦІЇ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ ПО ПРОФЕСІЯМ
Інструкція з охорони праці для машиніста пересувного компресора
7.00


Інструкція з охорони праці для машиністів холодильних установок
7.00


Інструкція з охорони праці для вальника дерев
7.00


інструкція з охорони праці для водія електронавантажувача електрокара
7.00


Інструкція з охорони праці для водія автонавантажувача
7.00


Інструкція з охорони праці для різальника по металу (гільйотинні ножиці )
7.00


Інструкція з охорони праці при експлуатації балонів
7.00


Інструкція з охорони праці при транспортуванні землерийних машин
7.00


Інструкція з охорони праці при роботі на копіювально-розмножувальних апаратах типу «Різограф»
7.00


Інструкція з охорони праці для операторів копіювальних апаратів
7.00


Інструкція з охорони праці для охоронника внутрішнього
7.00


Інструкція з охорони праці для охоронника зовнішнього
7.00


Інструкція з охорони праці при роботі в закритих просторах
7.00


Інструкція з охорони праці для майстра по ремонту телевізорів
7.00


Інструкція з охорони праці при роботі на розкрійних машинах
7.00


Інструкція з охорони праці при користуванні електропобутовими приладами на виробництві
15.00


Інструкція з охорони праці для гальваніка, зайнятого покриттям металів гальванічним способом
7.00


Інструкція з охорони пращ при використанні комплексного ремонту будинків та інших будівель
7.00


Інструкція з охорони праці при очистці литва в галтувальних барабанах
7.00


Інструкція з охорони праці для шихтувальника кузовів
7.00


Примірна інструкція з охорони праці для рамника
7.00


Примірка інструкція з охорони праці для обрубувача сучків
7.00


Типова інструкція для двірника
7.00


Примірна інструкція з охорони праці для підсобного робітника
7.00


Примірна інструкція з охорони праці для комірника
7.00


Інструкція для електромеханіка, який здійснює технічне обслуговування і ремонт ліфтів.
7.00


Інструкція з охорони праці при роботі на швацьких машинах.
7.00


Інструкція з охорони праці для ліфтерів і провідників пасажирських і вантажних ліфтів.
7.00


Інструкція з охорони праці на вертикально-лісопильних рамах.
7.00


Інструкція з охорони праці для верстатників-розпилювачів, зайнятих продовжнім розкроєм пиломатеріалів
7.00


Типовая инструкция дли оператора, лифтера по обслуживанию лифтов
7.00


Примірна інструкція з охорони праці при проведенні митного огляду автотранспортних засобів та вантажів, що ними перевозяться
7.00


Примірна інструкція з охорони праці при проведенні митного огляду залізничного транспорту та вантажів, що ним перевозяться
7.00


Примірна інструкція з охорони праці для ізолювальника та гідроізоляції
7.00


Примірна інструкція з охорони праці для слюсаря по ремонту технологічного обладнання на підприємствах «Укргазпром»
7.00


Примірна інструкція з охорони праці для машиніста технологічних компресорів з електроприводом
7.00


Примірна інструкція з охорони праці для лаборанта хімічного аналізу на підприємствах «Укргазпром»
7.00


Примірна інструкція з охорони праці для оператора пункту заміру газу на підприємствах «Укргазпром»
7.00


Примірна інструкція з охорони праці для приладиста контрольно-вимірювальних приладів і автоматики на підприємствах «Укргазпром»
7.00


Примірна інструкція з охорони праці для слюсаря контрольно-вимірювальних приладів і автоматики на підприємствах «Укргазпром»
7.00


Інструкція з охорони праці для монтера по захисту підземних трубопроводів від корозії
7.00


Типова інструкція для слюсаря по виготовленню та монтажу повітроводів
7.00


Типова інструкція про заходи пожежної безпеки в приміщенні офісів
7.00


Типова інструкція при газовому різанні металобрухту
7.00


Типова інструкція для працівників (вантажників), зайнятих навантаженням і розвантаженням
7.00


Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті
7.00


Типова інструкція для формувальника ковбасних виробів
7.00


Типова інструкція при обкачуванні та жилкуванні м'яса
7.00


Типова інструкція для апаратника термічного оброблення ковбасних виробів і м'ясопродуктів
7.00


Типова інструкція для виробника натуральної ковбасної оболонки
7.00


Тилова інструкція для фаршомісильника.
7.00


Примірна інструкція з подання першої (долікарської) допомоги потерпілим при нещасних випадках на виробництві
18.00


Инструкция по охране труда при работе с метиловым спиртом
7.00Інструкції з охорони праці по професіям:
- при роботі на деревообробних верстатах
7.00


- при розкряжовуванні хлистів бензопилами (електропилами)
7.00


- при роботі з метанолом
7.00


- з електробезпеки при експлуатації пересувних інвентарних будівель
7.00


- для робітників, зайнятих експлуатацією мереж водопостачання та каналізації
7.00


- для пресувальників та ливарників пластмас
7.00


- для такелажника
7.00


- з охорони праці для оператора сушильних парових камер (деревооброб.)
7.00


- з охорони праці для оператора сушильних газових камер (деревооброб. )
7.00


- робоча інструкція ліфтера
7.00


- робоча інструкція дозиметриста
7.00


- при експлуатації електроустановок (загальні організаційно-технічні вимоги)
7.00


- при роботах із застосуванням переносних драбин і драбинок
7.00


- для слюсаря-інструментальника
7.00


- для слюсаря по налагодженню та технічному обслуговуванню теплотехнічного обладнання
7.00


- при шитті книг і брошур нитками
7.00


- при роботі на двостояковому гвинтовому автомобільному підйомнику
7.00


- при протиранні скла, стін і пилососних роботах
7.00


- при збиранні коренеплодів (моркви, буряків, картоплі та ін.)
7.00


- для гардеробника відділу зберігання сумок
7.00


- для оператора монтажно-поршневого пістолета
7.00


- для машиніста стаціонарної компресорної установки
7.00


- для касира
7.00


- для фрезерувальника
7.00


- для гальваніка, зайнятого покриттям металів гальванічним способом
7.00


- для стругальника
7.00


- для технологічного і електротехнічного персоналу
7.00


- при роботі на пресах холодного штампування (штампувальника)
7.00


- для слюсаря з ремонту та обслуговування вентиляції
7.00


- для слюсаря будівельного
7.00


- при очищенні дахів будівель (споруд) від снігу
7.00


- для комірника складу хімічних, легкозаймистих, горючих та інших небезпечних і шкідливих речовин і матеріалів
7.00


- для шляхових робітників
7.00


- для слюсаря механоскладальних робіт
7.00


- при склінні та герметизації теплиць
7.00


- для слюсаря-водопровідника
7.00


- для машиніста копра
7.00


- при монтажі і демонтажі металевих трубчатих риштувань
7.00


- для машиніста автогрейдера
7.00


- для машиніста розчинонасосу
7.00


- для сторожа
7.00


Інструкція з охорони праці для слюсаря-ремонтника
7.00^ XXІII. ДОВІДНИКИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОФЕСІЙ
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №1. Розд.1 (Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, які є загальними для економічної діяльності). Краматорськ, 2005 р.
80.00


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №1. Розд.2 (Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності). Краматорськ, 2005 р.
80.00


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №1. Розд.1 (Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, які є загальними для економічної діяльності). Краматорськ, 2008 р.
95.00


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №1. Розд.2 (Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності). Краматорськ, 2008 р.
95.00


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №1. Розд.3 (Діяльність органів управління підприємствами). Краматорськ, 2005 р.
40.00


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №24. Виробництво скловолокна, скловолокнистих матеріалів, хімічного волокна та виробів із них. Краматорськ, 2007 р.
30.00


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №2. Гідромеліоративні споруди, зрошувальні і осушувальні системи.
15.00


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №2. Сільське господарство та пов’язані з ним послуги
60.00


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №4. Рибне господарство. 2005 р. (вид. 2-ге перепрацьоване)
40.00


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №5. Добувна промисловість. Частина 1.
70.00


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №7. Загальні професії виробництв харчової промисловості.
20.00


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №8. М’ясна і молочна промисловість
60.00


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №9. Виробництво консервів (видання 2-е перепрацьоване)
30.00


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №11. Виробництво харчової промисловості. Частина 1.
60.00


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №11. Виробництво харчової промисловості. 2006р.( видання 3-е)
60.00


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №12. Виробництво текстильних виробів
30.00


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №13.

Виробництво готового одягу та хутра. Розділ "Виробництво готового одягу"
40.00


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №16. Оброблення деревини та вироблення виробів з деревини. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №57. Виробництво меблів.
60.00


Довідник, кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №17. Виробництво целюлози, паперу, картону та виробів з них. 2007 р.
60.00


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №21. Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів.
40.00


Довідник, кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних бактерійних препаратів та матеріалів.
30.00


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №35. Виробництво цементу та інших будівельних виробів. Частина 1. Розділи: «Виробництво цементу», «Виробництво асбоцементних та асбестосилітових виробів».
30.00


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №37. Виробництво абразивів.
30.00


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №42.

Оброблення металу. Частина 2. "Робітники". Книга 1. "Металеве лиття" "Зварювання металу". Харків, 2002
80.00


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №42.

Оброблення металу. Частина 2. "Робітники". Книга 2. "Волочіння, давлення, холодне штампування металу" "Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів" "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Харків, 2002
80.00


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №42.

Оброблення металу. Частина 2. "Робітники". Книга 3. "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів" "Покриття металів металами. Фарбування". Харків, 2002
80.00


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №42.

Оброблення металу. Частина 2. "Робітники". Книга 4. "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття" "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування". Харків, 2002
80.00


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №45.

Електротехнічне виробництво
60.00


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку
35.00


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №48. Виробництво медичного інструменту, приладів та устаткування.
35.00


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №53. Виробництво банок та кришок для харчових консервів, труб і футлярів з легких металів.
45.00


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №62. Виробництво та розподілення електроенергії. Частина І
80.00


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №62. Виробництво та розподілення електроенергії. Частина ІІ
50.00


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №63. Газове господарство міст, селищ та населених пунктів (видання друге перероблене та перепрацьоване), 2005 р
40.00


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Частина І
50.00


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Частина ІІ
80.00


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №65. Торгівля та громадське харчування.
70.00


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №66. Залізничний транспорт і метрополітен.
80.00


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №67. Річковий транспорт.
40.00


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №69. Автомобільний транспорт.
50.00


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №70.

Зв'язок.
45.00


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (видання друге перероблене та перепрацьоване)
40.00


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №74.

Геологорозвідка та топографо-геодезичні роботи. Розділ "Керівники, професіонали, фахівці, робітники"
45.00


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №80. Соціальні послуги.
45.00


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №81. Культура та мистецтво.
45.00


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №83. Діяльність у галузі радіомовлення та телебачення.
50.00


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №84. Діяльність в галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність
40.00


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №86. Реклама та реставраційні роботи. Розділ "Реставраційні роботи"
40.00


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів (видання друге доповнене та перепрацьоване), 2007 р.
70.00


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №88. Побутове обслуговування населення.
55.00


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №32. Виробництво пластмасових виробів.
40.00


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №1. Розділ 3 «Діяльність органів управління підприємствами»
30.00


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №3. Лісове господарство і пов’язані з ним послуги
65.00


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №78. Охорона здоров’я
120.00


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. №85. Спортивна діяльність
40.00^ XXIV. ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ
Посадова інструкція з охорони праці для генерального директора
7.00


Посадова інструкція з охорони праці для завідувача господарства
7.00


Посадова інструкція з охорони праці для завідувача складу
7.00


Посадова інструкція з охорони праці для директора
7.00


Посадова інструкція з охорони праці для головного бухгалтера
7.00


Посадова інструкція з охорони праці для начальника виробничого відділу
7.00


Посадова інструкція з охорони праці для головного інженера
7.00


Посадова інструкція з охорони праці для головного енергетика
7.00


Посадова інструкція з охорони праці для головного механіка
7.00


Посадова інструкція з охорони праці для начальника дільниці (будівництва)
7.00


Посадова інструкція з охорони праці для виконроба, майстра
7.00


Посадова інструкція з охорони праці інженера з безпеки руху та охорони праці
7.00


Посадова інструкція охорони праці начальника ремонтного цеху
7.00


Посадова інструкція з охорони праці начальника автоколони
7.00


Посадова інструкція з охорони праці юрисконсульта
7.00


Посадова інструкція з охорони праці для інженера з охорони праці
7.00


Посадова інструкція з охорони праці інженера-електроніка
7.00^ ХХV. ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ
Посадова інструкція начальника
7.00


Посадова інструкція заступника начальника (директора) по виробництву
7.00


Посадова інструкція головного інженера
7.00


Посадова інструкція комерційного директора
7.00


Посадова інструкція директора малої торговельної фірми
7.00


Посадова інструкція начальника відділу матеріально-технічного постачання
7.00


Посадова інструкція начальника відділу кадрів
7.00


Посадова інструкція начальника дільниці (будівництва)
7.00


Посадова інструкція завідувача виробництва (в закладах харчування)
7.00


Посадова інструкція завідувача комплексу готелю
7.00


Посадова інструкція керуючого рестораном
7.00


Посадова інструкція бухгалтера
7.00


Посадова інструкція інженера-програміста
7.00


Посадова інструкція адміністратора торгового залу
7.00


Посадова інструкція референта керівника підприємства
7.00


Посадова інструкція вчителя
7.00


Посадова інструкція для диспетчера
7.00


Посадові інструкції (керівники) частина 1
40.00


Посадові інструкції (керівники) частина 2
40.00


Посадові інструкції (керівники) частина 3
40.00^ XXVI . РОБОЧІ ІНСТРУКЦІЇ
Робоча інструкція кухонного робітника
7.00


Робоча інструкція офіціанта
7.00


Робоча інструкція мийника посуду ___ розряду
7.00


Робоча інструкція прибиральника службових приміщень
7.00


Робоча інструкція двірника
7.00


Робоча інструкція слюсаря-ремонтника
7.00


Робоча інструкція слюсаря з ремонту автомобілів
7.00


Робоча інструкція столяра (мебельника)
7.00


Робоча інструкція продавця продовольчих товарів
7.00


Робоча інструкція вантажника
7.00


Робоча інструкція бармена
7.00


Робоча інструкція касира торгівельного залу
7.00


Робоча інструкція слюсаря з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики
7.00^ XXVІI. ПРИМІРНІ РОБОЧІ ІНСТРУКЦІЇ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ ВОГНЕТРИВКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Примірна інструкція з охорони праці для готувачів маси вогнетривких підприємств
7.00


Примірна інструкція з охорони праці для садчиків в печі і на тунельні вагони вогнетривких підприємств
7.00


Примірна інструкція з охорони праці для машиністів дробарок вогнетривких підприємств
7.00


Примірна інструкція з охорони праці для машиністів млинів вогнетривких підприємств
7.00


Примірна інструкція з охорони праці для знімачів-укладальників заготівок маси і готових виробів вогнетривких підприємств
7.00


Примірна інструкція з охорони праці для формувальників вогнетривких підприємств
7.00


Примірна інструкція з охорони праці для вивантажувачів вогнетривких матеріалів з печей на вогнетривких підприємствах
7.00


Примірна інструкція з охорони праці для випалювачів на печах вогнетривких підприємств
7.00


Примірна інструкція з охорони праці для сушильників вогнетривких підприємств
7.00


Примірна інструкція з охорони праці для укладальника-пакувальника готової продукції вогнетривких підприємств
7.00


Примірна інструкція з охорони праці для пресувальників вогнетривких підприємств
7.00


Примірна інструкція з охорони праці для просівальників порошків на механічних ситах вогнетривких підприємств
7.00


Примірна інструкція з охорони праці для бігунників змішувальних бігунів вогнетривких підприємств
7.00


Примірна інструкція з охорони праці для вогнетривників вогнетривких підприємств
7.00


Правила безпеки у вогнетривкому виробництві. ДНАОП 1.2.10-1-08-97
45.00^ XXVІII. ПРИМІРНІ РОБОЧІ ІНСТРУКЦІЇ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

В ХЛІБОПЕКАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ
Примірна інструкція з охорони праці для дріжджовика, який обслуговує заварювальну машину
7.00


Примірна інструкція з охорони праці для приймальника харчової продукції
7.00


Примірна інструкція з охорони праці для готувача сумішей
7.00


Примірна інструкція з охорони праці для машиніста тісторобних машин
7.00


Примірна інструкція з охорони праці для дріжджовика
7.00


Примірна інструкція з охорони праці для машиніста тістомісильних машин періодичної дії
7.00


Примірна інструкція з охорони праці для тістообробних машин, який обслуговує універсальні розподільно-закотувальні машини Б-4-58
7.00


Примірна інструкція з охорони праці для пекаря комплексно-механізованої лінії по обслуговуванню розстійно-пічних агрегатів АЦХ
7.00


Примірна інструкція з охорони праці для пекаря по обслуговуванню тунельних печей БН-25, Н-50
7.00


Примірна інструкція з охорони праці для машиніста тістомісильної машини "Стандарт"
7.00


Примірна інструкція з охорони праці для машиніста тістообробних машин марки "Кузбас"
7.00


Примірна інструкція з охорони праці для пекаря-майстра, який обслуговує комплексно-механізовану лінію з розстійно-пічним агрегатом по виготовленню формового хліба
7.00


Примірна інструкція з охорони праці для пекаря, який обслуговує комплексно-механізовану лінію А2-ХЛД із піччю ФТЛ-2
7.00


Примірна інструкція з охорони праці для тістороба по обслуговуванню машин періодичної дії зі стаціонарними діжами ТММ-120
7.00


Примірна інструкція з охорони праці для пекаря по обслуговуванню тупикових печей ФТЛ-2, ХПА-25
7.00


^ XXIX. ПЛАКАТИ ТА ЗНАКИ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
Плакати "Електробезпека". (комплект 20 плакатів)
60.00


Знак з охорони праці на картоні
3.00


Знак з охорони праці на картоні ламінований
10.00


Наочний посібник „Робота з інструментами та пристроями”
80.00


Наочний посібник „Пожежна безпека”
80.00


Знак з охорони праці на пластику (300мм)
60.00


Знак з охорони праці на самоклейній плівці (300мм)
16.00


Металообробка (комплект з 20 плакатів)
90.00


Вантажно - розвантажувальні роботи на автомобільному транспорті (комплект з 20 плакатів)
90.00


Наочний посібник „Перша долікарська допомога”
80.00


Плакат А3 "Вогнегасники та порядок приведення їх в дію"
15.00


Плакат А3 "Правила пожежної безпеки в державних та відомчих гаражах"
15.00


Бухта сигнальної стрічки 100 м пог.
53.00


Конус дорожний
130.00


Стовпчик охоронних зон кабелю
190.00


Табличка на пластику «Охоронна зона кабелю» розм. 450х600 мм
112.00
  1. 4

Набор плакатов для оформления уголков, стендов и кабинетов по охране труда. (20 плакатов формата А4)
65.00


Робота з інструментами та пристроями (комплект з 20 плакатів)
90.00


Деревообробка (комплект з 20 плакатів)
90.00


Автотранспортне підприємство (комплект з 20 плакатів)
90.00


Автотранспорт (ТО і ПР) (комплект з 15 плакатів)
90.00


Пожежна безпека (комплект з 20 плакатів)
90.00


Перша допомога потерпілим (комплект з 20 плакатів)
90.00


Плакат 800х500 мм (самоклеюча плівка)
90.00


Планшет 800х500 мм (пластик)
224.00


Куток з охорони праці 800х760 мм (пластик)
390.00


Плакат А3 ”Схеми строповки вантажів”
15.00


Плакат А3 ”Вимоги безпеки до газорегуляторних пунктів і установок”
15.00^ XXХ. ПОСІБНИКИ ДЛЯ НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

ПО ОХОРОНІ ПРАЦІ ДЛЯ РОБІТ З ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ
Електрозварювальні роботи
20.00


Газополум’яні, наплав очні і паяльні роботи
20.00


Роботи в охоронних зонах ліній електропередач
20.00


Роботи на кабельних лініях
20.00


Роботи на повітряних лініях зв’язку, які перетинають лінії електропередач
20.00


Роботи з пожежонебезпечними та вибухонебезпечними речовинами
20.00


Виконання газонебезпечних робіт
20.00


Роботи з отруйними та шкідливими речовинами
20.00


Роботи з радіоактивними речовинами
20.00


Обслуговування і ремонт акумуляторних батарей
20.00


Обслуговування генераторних ацетиленових установок
20.00


Обслуговування парових і водогрійних котлів
20.00


Обслуговування трубопроводів гарячої води
20.00


Обслуговування тепломеханічного устаткування
20.00


Обслуговування посудин, що працюють під тиском
20.00


Роботи на висоті
20.00


Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів
20.00


Експлуатація вантажопідіймальних машин і механізмів
20.00


Технічне обслуговування та експлуатація ліфтів
20.00


Технічне обслуговування та експлуатація електроустановок
20.00^ XXХІ. ТЕХНІЧНІ РЕГЛАМЕНТИ
Технічний регламент з підтвердження відповідності безпеки низьконапружного обладнання
20.00


Технічний регламент з підтвердження відповідності паковання (пакувальних матеріалів) та відходів паковання
20.00


Технічний регламент з підтвердження відповідності засобів індивідуального захисту
20.00


Технічний регламент з підтвердження відповідності безпеки простих посудин високого тиску
20.00


Технічний регламент з підтвердження відповідності максимально дозволеного споживання електроенергії холодильними приладами
20.00


Технічний регламент з підтвердження відповідності лічильників гарячої та холодної води
20.00


Технічний регламент з підтвердження відповідності безпеки машин і механізмів
20.00


Технічний регламент модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах з підтвердження відповідності
20.00


Технічний регламент з підтвердження відповідності електромагнітної сумісності
20.00


Технічний регламент щодо контейнерів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів і план заходів з його застосування
20.00


Технічний регламент з підтвердження відповідності приладів, що працюють на газоподібному паливі
20.00


Технічний регламент водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі
20.00


Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд
20.00


Технічний регламент з підтвердження відповідності вимогам до ККД нових водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі
20.00^ XXХІI. ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ
Настольная книга работодателя. Руководство по охране труда. Харьков, 2006г.
60.00


Закон і праця. Львів, 1996 (Посібник знайомить з найважливішими документами між працівниками І власником підприємств всіх форм власності за станом на 5.06.1996 р)
35.00


Правила охорони праці в цукровому виробництві. ДНАОП 1.8.10-1.24-96
40.00


Правила безпеки при виробництві солоду, пива та безалкогольних напоїв. ДНАОП 1.8-1.13-97.
50.00


Правила безпеки для спиртовою та лікеро-горілчаного вироб­ництва. ДНАОП 1.8.10-1.1-97
50.00


Правила безпеки під час навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. К., 1999. ДНАОП 9.2.30-1.03-98.
35.00


Методика визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для декла­рування об'єктів підвищеної небезпеки. К., 200З
35.00


Правила безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних виробів. ДНАОП 1.8.10-1.27-2002
50.00


Збірник посадових інструкцій для підприємств малого бізнесу
20.00


Правила будови, виготовлення, монтажу, ремонту і безпечної експлуатації вибухозахисних вентиляторів. ДНАОП 0.00-1.05-98. Затв. 11.09.98 за №183
20.00


Правила експлуатації трамвая та тролейбуса.

(зі змінами та доповненнями від 08.10.2004 р. №187)
35.00


Правила охорони праці на міському електричному транспорті. НПАОП 60.2-1.01-06
35.00


Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда (для основных профессий и видов работ в мебельном производстве)
40.00


Порядок проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою
25.00


Журнал виявлення небезпек на робочих місцях
18.00


Правила охорони праці під час будівництва і експлуатації міських вулиць і доріг. ДНАОП 9.0.00-1.06-00. К., 2002
30.00


Правила безпеки для кондитерського виробництва. ДНАОП 1.8.10-1.14-97
50.00


Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій. Зі змінами 2007 р.
20.00


Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха
40.00


Правила атестації фахівців з неруйнівного контролю. ДНАОП 0.00-1.27-97
35.00


Збірник типових навчальних планів і програм для професійно-технічного навчання (підготовка та підвищення кваліфікації). Професія – наповнювач балонів. Кваліфікація – 2-3 розряд
20.00


Типові навчальний план та програми для професійного навчання безробітних (підготовка, перепідготовка). Продавець продовольчих товарів на ринку.
20.00


Збірник типових навчальних планів і програм для професійно-технічного навчання (підготовка та підвищення кваліфікації). Професія – верстатник деревообробних верстатів. Кваліфікація – 1-5 розряд
20.00


Збірник типових навчальних планів і програм для професійно-технічного навчання (підготовка та підвищення кваліфікації). Професія – електрогазозварник. Кваліфікація – 2 і 3 розряди
20.00


Збірник типових навчальних планів і програм для професійно-технічного навчання (підготовка та підвищення кваліфікації). Професія – ліфтер.
20.00


Збірник типових навчальних планів і програм для професійно-технічного навчання незайнятого населення. Професія – електромеханік з ліфтів
20.00


Правила охорони праці в деревообробній промисловості. НПАОП 20.0-1.02-05
40.00


Правила по устройству, эксплуатации, технике безопасности и производственной санитарии при работе в аптеках
15.00


Охорона праці в меблевому виробництві (навчальний посібник). К: 2003
60.00


Правила охорони праці в міському зеленому господарстві ДНАОП 9.0.00-1.07-00
20.00


Методика визначення неефективного використання паливно-енергетичних ресурсів. М 00013184.0.022-01. К. 2001
50.00


Виробнича інструкція електромеханіка, який здійснює технічне обслуговування і ремонт ліфтів, та є відповідальним за їх справний стан
15.00


Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве котельных работ и металлоконструкций
15.00


Інструкція зі складання планів ліквідацій аварій для кар’єрів (розрізів) та збагачувальних (брикетних) фабрик
15.00


Типовые правила внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих предприятий, учреждений, организаций
15.00


Организация деятельности службы охраны труда на предприятии
20.00


Порядок бесплатной выдачи молока и других равноценных пищевых продуктов рабочим.
15.00


Закон України про метрологію та метрологічну діяльність
40.00


Захист атмосфери від шкідливих промислових викидів. Навчальний посібник
40.00


Единые правила безопасности при взрывных работах. ДНАОП 0.00-1.17-92
35.00


Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці
20.00


Карманный справочник слесаря-монтажника
35.00


Охорона праці в лісопильно-деревообробному виробництві
60.00


Збірник типових навчальних планів і програм для професійно-технічного навчання (підготовка та підвищення кваліфікації). Професія – слюсар-електрик з ремонту електроустаткування (автомобілів). Кваліфікація – 2-6 розряд.
20.00


Збірник типових навчальних планів і програм для професійно-технічного навчання (підготовка та підвищення кваліфікації). Професія – машиніст крана (кранівник). Кваліфікація – 3-4 розряд
20.00


Збірник типових навчальних планів і програм для професійно-технічного навчання (підготовка та підвищення кваліфікації). Професія – машиніст крана автомобільного. Кваліфікація – 4-6 розряд
20.00


Збірник типових навчальних планів і програм для професійно-технічного навчання (підготовка та підвищення кваліфікації). Професія – газозварник. Кваліфікація – 2-6 розряд
20.00


Збірник типових навчальних планів і програм для професійно-технічного навчання (підготовка та підвищення кваліфікації). Професія – електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Кваліфікація – 2 розряд
20.00


Збірник типових навчальних планів і програм для професійно-технічного навчання (підготовка та підвищення кваліфікації). Професія – стропальник. Кваліфікація – 2-6 розряд
20.00


Збірник типових навчальних планів і програм для професійно-технічного навчання (підготовка та підвищення кваліфікації). Професія – оператор котельні. Кваліфікація – 2-6 розряд
20.00


Збірник типових навчальних планів і програм для професійно-технічного навчання (підготовка та підвищення кваліфікації). Професія – електромонтер з обслуговування підстанцій. Кваліфікація – 3-7розряд
20.00залишити коментар
Сторінка2/3
Дата конвертації02.09.2011
Розмір2.8 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх