Конспект

doc iconЯк конспект лекцій Дніпропетровськ нметау 2008 удк 351/354(075. 8)
Висоцький О. Ю., Висоцька О.Є., Шаров Ю. П. Основи державного управління: Конспект лекцій. У двох частинах. Частина І. – Дніпропетровськ: нметАУ, 2008. 52 с
Конспект 0.83 Mb.
Розвитку управлінської думки
2. Влада і управління. Державна влада
3. Об’єкти та суб’єкти управління. Види соціального управління
4. Поняття та сутність державного управління. Особливості державного управління
5. Суб'єкти та об'єкти державного управління
6. Становлення науки державного управління
Макіавеллі, Монтеск'є, Гоббса, Локка, Дідро, Руссо, Канта, Гегеля, Токвіля
Співвідношення та взаємозв’язок виконавчої влади і державного управління
doc iconОпорний конспект лекцій Тернопіль 2008 політична економія опорний конспект лекцій (на правах рукопису) 252 с
Березюк Р. М., Вергелес Т.І., Вербінський М. М., Возьний К. З., Гвоздецький І. О., Заклекта О.І., Кириленко В. В., Ковальчук В. М., Сарай М.І., Фаріон М. М., Хартоняк Г. Ф., Чирак М. В., Шиманська О. П
Конспект 5.69 Mb.
Упорядник: Ковальчук В.М.
Тернопільський національний економічний університет
Політична економія як наука
Праця – діяльність людини по створенню життєвих благ, яка завжди спрямована на речовину природи з метою перетворення її у життєві блага і має осмислений
Опорний конспект лекцій Тернопіль 2008 політична економія опорний конспект лекцій (на правах рукопису) 252 с preview 1 Опорний конспект лекцій Тернопіль 2008 політична економія опорний конспект лекцій (на правах рукопису) 252 с preview 2 Опорний конспект лекцій Тернопіль 2008 політична економія опорний конспект лекцій (на правах рукопису) 252 с preview 3 Опорний конспект лекцій Тернопіль 2008 політична економія опорний конспект лекцій (на правах рукопису) 252 с preview 4 Опорний конспект лекцій Тернопіль 2008 політична економія опорний конспект лекцій (на правах рукопису) 252 с preview 5
doc iconКонспект лекцiй з курсу ″ технологія будівельного та ремонтно-будівельного виробництва″ (для студентів 3-4 курсiв денної форми навчання І екстернату спеціальності 050200 "Менеджмент організацій")
Конспект лекцiй з курсу ″Технологія будівельного та ремонтно- будівельного виробництва″ (для студентів 3-4 курсiв денно ї форми навчання І екстернату спеціальності 050200 – "Менеджмент організацій") / Авт.: Морковська Н. Г. – Харкiв: хнамг, 2008. 130 с
Конспект 1.72 Mb.
Простим робочим процесом
Складним (комплексним) робочим процесом
Заготівельні процеси
Транспортні процеси
Конспект лекцiй з курсу ″ технологія будівельного та ремонтно-будівельного виробництва″ (для студентів 3-4 курсiв денної форми навчання І екстернату спеціальності 050200 Конспект лекцiй з курсу ″ технологія будівельного та ремонтно-будівельного виробництва″ (для студентів 3-4 курсiв денної форми навчання І екстернату спеціальності 050200 Конспект лекцiй з курсу ″ технологія будівельного та ремонтно-будівельного виробництва″ (для студентів 3-4 курсiв денної форми навчання І екстернату спеціальності 050200 Конспект лекцiй з курсу ″ технологія будівельного та ремонтно-будівельного виробництва″ (для студентів 3-4 курсiв денної форми навчання І екстернату спеціальності 050200 Конспект лекцiй з курсу ″ технологія будівельного та ремонтно-будівельного виробництва″ (для студентів 3-4 курсiв денної форми навчання І екстернату спеціальності 050200
doc iconКонспект лекцій з дисципліни «інфр аструктура підприємств житлово-комунального господарства»
Конспект лекцій з дисципліни “Інфраструктура підприємств житлово-комунального господарства” (для студентів 5-го курсу денної форми навчання спеціальності 050107 «Економіка підприємства»). Укл. Тітяєв В.І.– Харків: хнамг, 2006 80 с
Конспект 0.89 Mb.
Лекція 1. Предмет і завдання курсу. Сучасні тенденції розвитку інфраструктури галузі
2.2. Житлове будівництво
2.3. Регулювання землекористування і житлової забудови
3.1. Характеристика систем водопостачання і каналізації
Конспект лекцій з дисципліни «інфр аструктура підприємств житлово-комунального господарства» preview 1 Конспект лекцій з дисципліни «інфр аструктура підприємств житлово-комунального господарства» preview 2
doc iconКонспект лекцій за модулем 4 «типологія будівель І споруд»
Конспект лекцій з курсу „Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування” модуля 4 «Типологія будівель І споруд» (для студентів 3 курсу професійного напрямку 060102 – «Архітектура»). Авт. Дудка О. М. – Харків: хнамг, 2007. – 72с
Конспект 1.3 Mb.
Основні завдання дисципліни
Структура модуля 4 „Типологія будівель і споруд”
Всього годин
Передня або прихожа
doc iconКонспект лекцій (у двох частинах) частина ІІ (у двох модулях)
Кп-2 “Архіленд” до архітектурного проектування з курсу “Об’ємно-просторова композиція” для студентів І курсу базового напряму 1201 “Архітектура” та 0202 “Мистецтво” / Укл.: М. М. Обідняк, О. Б. Бі­лінська. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політех­ніка”, 2009. – 68 с
Конспект 1.08 Mb.
Відповідальний за випуск
Зміст – програма
IV модульний рівень
Частина (Ч. ІІ)
Конспект лекцій (у двох частинах) частина ІІ (у двох модулях) preview 1 Конспект лекцій (у двох частинах) частина ІІ (у двох модулях) preview 2
doc iconКонспект лекцій з дисципліни Охорона праці в галузі Цигилика Л. О
Конспект 0.98 Mb.
Електричний шок
Сила струму
Таблиця 3.5 Порогові значення змінного та постійного струму
Значення прикладеної напруги
Конспект лекцій з дисципліни Охорона праці в галузі Цигилика Л. О preview 1 Конспект лекцій з дисципліни Охорона праці в галузі Цигилика Л. О preview 2
doc iconКонспект лекцій з дисципліни «Проектне фінансування»
Конспект лекцій з дисципліни «Проектне фінансування» / Укладачі: І. Д. Скляр, В. М. Боронос. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 77 с
Конспект 1.33 Mb.
Конспект лекцій з дисципліни «Проектне фінансування» preview 1 Конспект лекцій з дисципліни «Проектне фінансування» preview 2
doc iconКонспект лекцій чернігів 2002 удк 528. 31/35 preview Конспект лекцій чернігів 2002 удк 528. 31/35
Літнарович р. М. Геодезія Планові державні геодезичні мережі. Конспект лекцій. Чернігів, чдіеіУ, 2002,- 71 с
Конспект 1.05 Mb.
doc iconКонспект лекцій Хмельницький, 2005 Снозик О. В. Безпека життєдіяльності preview Конспект лекцій Хмельницький, 2005 Снозик О. В. Безпека життєдіяльності
Конспект лекцій призначений для підготовки студентів та інших осіб, зацікавлених у вивченні безпеки життєдіяльності. В посібнику вміщено основний матеріал лекцій, що читаються викладачами кафедри бжд для студентів Хмельницького національного університету
Конспект 0.89 Mb.
doc iconКонспект лекцІй з дисципліни “ потенціал І розвиток підприємства” для студентів ІV курсу Павлоград preview Конспект лекцІй з дисципліни “ потенціал І розвиток підприємства” для студентів ІV курсу Павлоград
Конспект лекцій з дисципліни “Потенціал І розвиток підприємства” для студентів ІV курсу / Укл доцент кафедри економіки підприємства Могилов Ю. М., к е н., доцент кафедри маркетингу удхту могилова А. Ю. Павлоград, 2008
Конспект 2.39 Mb.
doc iconКонспект лекцій для студентів всіх спеціальностей денної І заочної форми навчання preview Конспект лекцій для студентів всіх спеціальностей денної І заочної форми навчання
Бжд повинна виконувати складний соціально-педагогічний процес із відповідними функціями освітньої, виховної та психологічної
Конспект 1.66 Mb.
doc iconКонспект лекцій та нормативно-довідковий матеріал до вивчення курсу для студентів 5 курсу денної І 6 курсу заочної форм навчання спеціальностей 092103 та 092103 preview Конспект лекцій та нормативно-довідковий матеріал до вивчення курсу для студентів 5 курсу денної І 6 курсу заочної форм навчання спеціальностей 092103 та 092103
Конспект лекцій та нормативно-довідковий матеріал до вивчення курсу (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальностей 092103 та 092103 „Технічне обслуговування, ремонт І реконструкція будівель”) – Авт. Зіньковська А.І., Прасол В. М. – Харків: хнамг, 2007. – 110 с
Конспект 2.24 Mb.
doc iconМ. П. Пан Рецензент: зав кафедри управління будівництвом І міським господарством хнамг, доктор економічних наук А.Є. Ачкасов preview М. П. Пан Рецензент: зав кафедри управління будівництвом І міським господарством хнамг, доктор економічних наук А.Є. Ачкасов
«Економіка підприємства», «Економіка будівельного підприємства», «Економіка підприємств міського господарства»
Конспект 1.83 Mb.
doc iconКонспект лекцій з вивчення курсу «економіка та управління нововведеннями в будівництві» Для напрямку підготовки 0501 «Економіка та підприємництво»
Економіка та управління нововведеннями в будівництві: конспект лекцій – Для напрямку підготовки 0501 – «Економіка та підприємництво»
Конспект 20.21 Kb.

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх